မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ငါးရာငါးဆယ်ဇာတ်တော်များစာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ငါးရာငါးဆယ်ဇာတ်တော်များစားရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ငါးရာငါးဆယ်နိပါတ်တော်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၁။ ဧကကနိပါတ် - အပဏ္ဏကဇာတ်အစ သဉ္ဇီဝဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၁၅၀-ပါဝင်သည်။

၂။ ဒုကနိပါတ် - ရာဇောဝါဒဇာတ်အစ ကပိဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၁၀ဝ-ပါဝင်သည်။

၃။ တိကနိပါတ် -သင်္ကပ္ပရာဂဇာတ်အစ ဝကဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၅၀-ပါဝင်သည်။

၄။ စတုကနိပါတ်- စူဠကာလိင်္ဂဇာတ်အစ ဒေဝတာပဉှဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၅၀-ပါဝင်သည်။

၅။ ပဉ္စကနိပါတ်- မဏိကုဏ္ဍလဇာတ်အစ ကပေါတဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၂၅-ပါဝင်သည်။

၆။ ဆက္ကနိပါတ်- အဝါရိယဇာတ်အစ ပါရာဝတဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၂၀-ပါဝင်သည်။

၇။ သတ္တကနိပါတ်- ကုက္ကုဇာတ်အစ ပရန္တပဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၂၀-ပါဝင်သည်။

၈။ အဋ္ဌကနိပါတ်- ကစ္စာနိဇာတ်အစ ဒီပိဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၁၀-ပါဝင်သည်။

၉။ နဝကနိပါတ်- ဂိဇ္ဈဇာတ်အစ တိတ္တိရဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၁၂-ပါဝင်သည်။

၁၀။ ဒသကနိပါတ်- စတုဒွါရဇာတ်အစ ဃဋပဏ္ဍိတဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၁၆-ပါဝင်သည်။

၁၁။ ဧကာဒသကနိပါတ်- မာတုပေါသကဇာတ်အစ သုပ္ပါရကဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၉-ပါဝင်သည်။

၁၂။ ဒွါဒသကနိပါတ်- စူဠကုဏာလဇာတ်အစ မိတ္တာမိတ္တဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၁၀-ပါဝင်သည်။

၁၃။ တေရသကနိပါတ်- အမ္ဗဇာတ်အစ သရဘမိဂဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၁၀-ပါဝင်သည်။

၁၄။ ပကိဏ္ဏကနိပါတ်- သာလိကေဒါရဇာတ်အစ ဘိက္ခာပရမ္ပရဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၁၃-ပါဝင်သည်။

၁၅။ ဝီသတိနိပါတ်- မာတင်္ဂဇာတ်အစ အယောဃရဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၁၄-ပါဝင်သည်။

၁၆။ တိံသနိပါတ်- ကိံဆန္ဒဇာတ်အစ ဂန္ဓတိန္ဒုကဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၁၀-ပါဝင်သည်။

၁၇။ စတ္တာလီသနိပါတ်- တေသကုဏဇာတ်အစ စူဠသုတသောမဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း၅-ပါဝင်သည်။

၁၈။ ပဏ္ဏာသနိပါတ်- နိဠိနိကာဇာတ်အစ မဟာဗောဓိဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၃-ပါဝင်သည်။

၁၉။ သဋ္ဌိနိပါတ်- သောဏကဇာတ်အစ သံကိစ္စဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထု ၂-ခုပါဝင်သည်။

၂၀။ သတ္တတိနိပါတ်- ကုသဇာတ်အစ သောဏနန္ဒဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထု ၂-ခုပါဝင်သည်။

၂၁။ အသီတိနိပါတ်- စူဠဟံသဇာတ်အစ မဟာသုတသောမဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထုပေါင်း ၅-ပါဝင်သည်။

၂၂။ မဟာနိပါတ် -တေမိဇာတ်အစ ဝေဿန္တရာဇာတ်အဆုံး ဇာတ်ဝတ္ထု ၁၀-ပါဝင်သည်။

၁. ဧကကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်တော်အမည် အလောင်းတော်ဘဝ အကြောင်းအရာအနှစ်ချုပ်
၁. အပဏ္ဏကဇာတ် လှည်းကုန်သည် ကျိန်းသေမှလုပ်သင့်ကြောင်း
၂. ဝဏ္ဏပထဇာတ် လှည်းကုန်သည် ယောက်ျားလုံ့လသေမှလျှော့ရန်
၃. သေရိဝဝါဏိဇဇာတ် ရွဲကုန်သည် ကောက်ကျစ်လို့ ရွှေခွက်နဲ့လွဲရပုံ
၄. စူဠသေဋ္ဌိဇာတ် သူဌေး ကြွက်သေတစ်ခုအရင်းပြု
၅. တဏ္ဍုလနာဠိဇာတ် ရာဖြတ်အမတ် လောဘကြီးသော ဘုရင်နှင့် ရာဖြတ်အမတ်
၆. ဒေဝဓမ္မဇာတ် မင်းသား လောကပါလတရားနှစ်ပါး
၇.ကဋ္ဌဝါဟနဇာတ် မင်းသား သားအရင်းကို မစွန့် သင့်
၈. ဂါမဏိဇာတ် အမတ်
၉. မဃဒေဝဇာတ် မဃဒေဝမင်း ဆံတစ်ပင်ဖြူလို့ တော ထွက်ခြင်း
၁၀. သုခဝိဟာရိဇာတ် ရသေ့ ရဟန်းဘဝချမ်းသာမင်းစည်းစိမ်ထက်သာ
၁၁. လက္ခဏမိဂဇာတ် သမင် မလိမ္မာ၍ အခြွေအရံမဲ့
၁၂. နိဂြောဓမိဂဇာတ် သမင် အသက်ပေး၍ကယ်ဆယ်ခြင်း
၁၃. ကဏ္ဍိဇာတ် ရုက္ခစိုး မိန်းမအုပ်စိုးတဲ့မြို့ရွာ ရှက်ဖွယ်ရာ
၁၄. ဝါတမိဂဇာတ် မင်း ရသာတဏှာစွဲ၍ လူထွက်ခြင်း
၁၅. ခရာဒိယဇာတ် သမင် အဆုံးအမကို မခံ၍ အသက်ဆုံးရခြင်း
၁၆. တိပလ္လတ္ထဇာတ် သမင် ဆုံးမ၍ လွယ်ကူ ခြင်း
၁၇. မာလုတဇာတ် ရသေ့ လေတိုက်လျင်ချမ်းအေးသည်
၁၈. မတကဘတ္တဇာတ် ရုက္ခစိုး ဆိတ်ကိုသတ်၍ သေသူအတွက်လှူဒါန်းခြင်း
၁၉. အာယာစိတဘတ္ထဇာတ် ရုက္ခစိုး သတ္တဝါကို သတ်၍ ယစ်ပူဇော်လဲ အကျိုးမရှိပုံ
၂၀. နာဠပါနဇာတ် မျောက် ကျူရိုးများ အဆစ်မရှိခြင်း
၂၁. ကုရုင်္ဂမိဂဇာတ် ဆတ် အောက်တည့်တည့်မ ကြွေသည့် ယမနေသီးမစားလို
၂၂. ကုက္ကုရဇာတ် ခွေး ခွေးမင်း၏အဆုံးအမ အနှစ် ၁၂၀၀၀.တည်
၂၃. ဘောဇာဇာနီယဇာတ် မြင်း သေလုနီးပါးဒဏ်ရာရလဲ ဝီရိယမလျှော့
၂၄. အာဇညဇာတ် မြင်း ဒဏ်ရာပြင်းလျက် ဝီရိယမ လျှော့သော သိန္ဓောမြင်း
၂၅. တိတ္ထဇာတ် အမတ် သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိ၍ မိမိအလိုသို့ပါလွယ်စေခြင်း
၂၆. မဟိဠာမုခဇာတ် အမတ် တံငါနားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး
၂၇. အဘိဏှဇာတ် အမတ် အလွန်အကြွမ်းဝင်တဲ့ ဆင်နဲ့ခွေး
၂၈. နန္ဒိဝိသာလဇာတ် နွား နှုတ်ချိုသျှိုတစ်ပါး
၂၉. ကဏှဇာတ် နွား လှည်းငါးရာ ဆွဲနိုင်သောနွားလား
၃၀. မုနိကဇာတ် နွား ဝက်အစာကို နွားမစား
၃၁. ကုလာဝကဇာတ် သိကြားမင်း အများအတွက် အသေခံ
၃၂. နစ္စဇာတ် ဟင်္သာ တစ်သက်လုံးဖုံးခဲ့သမျှ ကုန်းခါမှပေါ်
၃၃. သမ္မောဒမာနဇာတ် ငုံး စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အား
၃၄. မစ္ဆဇာတ် ပုရောဟိတ် မယားအပူက မီးအပူထက်ပို
၃၅. ဝဋ္ဋကဇာတ် ငုံး ဝဋ္ဋသုတ်တော် မီးကွင်းပရိတ်
၃၆. သကုဏဇာတ် ငှက် သင့်တော်ရာအရပ်ကို သိသင့်
၃၇. တိတ္တိရဇာတ် ခါ ဆင် မျောက် ခါ
၃၈. ဗကဇာတ် ရုက္ခစိုး ပုစွန်ကြံတတ် ဗျိုင်းလည်ပြတ်
၃၉. နန္ဒဇာတ် သူကြွယ် ဥစ္စာဓနမာန် ငယ်ကျွန်ကာပြန်
၄၀. ခဒိရင်္ဂါဇာတ် သူဌေး နောက်မတွန့်တဲ့ သဒ္ဓါတရား
၄၁. လောသကဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ ငတ်သေရတဲ့ လောသကတိဿ
၄၂. ကပေါတဇာတ် ခို အစားတစ်လုတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရ
၄၃. ဝေလုကဇာတ် ရသေ့ ငါမွေးတဲ့မျောက်ငါ့ပြန်ခြောက်
၄၄. မကသဇာတ် ကုန်သည် ဘနဖူးခြင်ကို ရဲတင်းနဲ့ခုတ်
၄၅. ရောဟိဏီဇာတ် သူဌေး မိခင် ယင်အုံသည်ကို ကျည်ပွေ့နဲ့ရိုက်တဲ့သမီး
၄၆. အာရာမဒူသကဇာတ် ပညာရှိ မျောက်ကို ဥယျာဉ်မှူး ခန့်
၄၇. ဝါရုဏိဒူသကဇာတ် သူဌေး အများယောင်လို့ယောင်
၄၈. ဝေဒဗ္ဗဇာတ် ပုဏ္ဏား ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူး လူမိုက်နှင့်ငွေတူမနေ
၄၉. နက္ခတ္တဇာတ် ပညာရှိ မင်းတို့ထွက် ရက်ရာဇာ/နက္ခတ်ကလူကိုဘာမှမလုပ်နိုင်
၅၀. ဒုမ္မေဓဇာတ် မင်း သီလမရှိသူကိုသတ်၍ ယစ်ပူဇော်
၅၁. မဟာသီလဝဇာတ် ဘုရင်မင်း ယောက်ျားတို့လုံ့လသေခါမှလျှော့မည်
၅၂. စူဠဇနကဇာတ် မင်း ဝီရိယ အကျိုးကျေးဇူး
၅၃. ပဏ္ဏပါတိဇာတ် သူဌေး အကြံကုန်ဂဠုန်ဆားချက်
၅၄. ကိံဖလဇာတ် ကုန်သည် ဘာသီးလဲ အဆိပ်သီး
၅၅. ပဉ္စာဝုဓဇာတ် မင်းသား အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး
၅၆. ကဉ္စနက္ခန္ဓဇာတ် လယ်သမား စိတ်သာရှင်စော ဘုရားဟော
၅၇. ဝါနရိန္ဒဇာတ် မျောက် ရန်အောင်မြင်ကြောင်းတရား လေးပါး
၅၈. တယောဓမ္မဇာတ် မျောက် သူတစ်ပါးမကောင်းကြံ ကိုယ်ဘေးဒါဏ်ထိ
၅၉. ဘေရိဝါဒကဇာတ် စည်တီးသမား ဆုံးမခက်တဲ့ စည်တီးသမား
၆၀. သင်္ခဓမဇာတ် ခရုသင်းမှုတ်သမား ပြောရခက်တဲ့ ခရုသင်းမှုတ်သမား
၆၁. အသာတမန္တဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ လူသာအို၍ ကိလေသာမအို
၆၂. အဏ္ဍဘူတဇာတ် မင်း မိန်းမဟူသည် လုံအောင်အမြဲစောင့်နိုင်ခဲ၏
၆၃. တက္ကပဏ္ဍိတဇာတ် ရသေ့ လင်ငယ်ချဉ်းကပ် လင်ကြီးသတ်၊ သာပေါင်းညာစားမိန်းမ
၆၄. ဒုရာဇာနဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ မိန်းမအလို သိနိုင်ခဲစွ
၆၅. အနဘိရတိဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ မိန်းမကို ဘုံဆိုင်ဟုသဘောထားသူ
၆၆. မုဒုလက္ခဏဇာတ် ရသေ့ တံလျှပ်ကိုရေထင် ရွှေသမင် အလိုက်မှား
၆၇. ဥစ္ဆင်္ဂဇာတ် မင်း တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ်၊ လင်မရှိ မတင့်တယ်
၆၈. သာကေတဇာတ် ပုဏ္ဏား ဘဝအဆက်ဆက်မှ မိဘဟောင်းများ
၆၉. ဝိသဝန္တဇာတ် ဆေးဆရာ ထွေးပီးတံတွေး ပြန်ပီးမမျို
၇၀. ကုဒါလပဏ္ဍိတဇာတ် လယ်သမား ၆. ကြိမ် ရဟန်းပြုလိုက် လူထွက်လိုက်
၇၁. ဝရုဏဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ အချိန်ဆွဲ အကျိုးနည်း
၇၂. သီလဝနာဂရဇာတ် ဆင်ဖြူ ကျေးဇူးရှိမှ ကျေးစွပ်သည်
၇၃. သစ္စံကိရဇာတ် မင်း ခြေနှစ်ချောင်း မကယ်ကောင်း
၇၄. ရုက္ခဓမ္မဇာတ် ရုက္ခစိုး ညီညွတ်ခြင်းသည် အင်အား
၇၅. မစ္ဆရာဇဇာတ် ရသေ့ ငါးရံ့မင်းပရိတ်
၇၆. အသင်္ကိယဇာတ် ရသေ့ သစ်တစ်ပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်းနားနိုင်
၇၇. မဟာသုပိနဇာတ် ရသေ့ ကောသလအိပ်မက် ၁၆. ချက်
၇၈. ဣလ္လိသဇာတ် ဆေတ္တာသည် မစားရက် လောက်တက်
၇၉. ခရဿရဇာတ် ကုန်သည် သူခိုးလက်က သူဝှက်လု
၈၀. ဘီမသေနဇာတ် လေးသမား အပြောတစ်မျိုး အလုပ်တစ်မျိုး
၈၁. သုရာပါနဇာတ် ရသေ့ လူကိုဖျက် အရက်
၈၂. မိတ္တဝိန္ဒကဇာတ် နတ်မင်း ငရဲပန်း ရွှေပန်းထင်
၈၃. ကာဠကဏ္ဏိဇာတ် သူဌေး မိတ်ဆွေအစစ် ရွေးနည်း
၈၄. အတ္ထဿဒွါရဇာတ် သူဌေး ကောင်းကျိုးချမ်းသာတိုးပွားကြောင်း
၈၅. ကိံပက္ကဇာတ် လှည်းကုန်သည် အဆိပ်သီးနှင့်တူသော ကာမရုဏ်
၈၆. သီလဝီမံသဇာတ် ပုဏ္ဏား သီလကို စုံစမ်းခြင်း
၈၇. မင်္ဂလဇာတ် ရသေ့ လောကီအတိတ်နိမိတ်ကို မယုံအပ်
၈၈. သာရမ္ဘဇာတ် နွား နှုတ်ချိုသျှိုတစ်ပါး
၈၉. ကုဟကဇာတ် လူပညာရှိ သီလကြောင်ရသေ့ အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုး
၉၀. အကတညုဇာတ် သူဌေး ဗုံလုံတစ်လှည့် ငါးပျံတစ်လှည့်၊ ထင်းခွေမကြုံ ရေခပ်ကြုံ
၉၁. လိတ္တဇာတ် ကြွေအန်ကြူး ပစ္စဝေက္ခဏာမဆင်ခြင်ပါက အဆိပ်စားရတာနဲ့တူ
၉၂. မဟာသာရဇာတ် အမတ် ပစ္စည်းပျောက်ရှာနည်း
၉၃. ဝိဿာသဘောဇနဇာတ် မြင်း ချစ်လို့ကြွေးလည်း အဆိပ်ဆို သေမှာပဲ
၉၄. လောမဟံသဇာတ် အာဇီဝကတက္ကတွန်း ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ
၉၅. မဟာသုဒဿနဇာတ် စကြာမင်း ကုသိနာရုံနှင့် ကုသဝတီပြည်အကြောင်း
၉၆. တေလပတ္တဇာတ် မင်းသး အလှကြိုက်၍ ဘီလူးအစားခံရခြင်း
၉၇. နာမသိဒ္ဓိဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ ပညာတ်သွားရာ ဓာတ်သက်မပါ
၉၈. ကူဋဝါဏိဇဇာတ် ကုန်သည် ငရုပ်သီးနဲ့ပေါင်းလို့ ကြက်သွန်ပါအထောင်းခံရ
၉၉. ပရောသဟဿဇာတ် မဟာဗြဟ္မာ ပညာရှိစကား သာမန်လူ နားမလည်
၁၀၀. အသာတရူပဇာတ် မင်း ခုနှစ်ရက်သားက စကားပြောခြင်း
၁၀၁. ပရောသတဇာတ် မဟာဗြဟ္မာ လူတစ်ရာအဖြေရှာလဲ တစ်ယောက်သာ အဖြေသိ
၁၀၂. ပဏ္ဏိကဇာတ် ရုက္ခစိုး ကိုယ်တွေ့ကြုံမှ ယုံရာသည်
၁၀၃. ဝေရိဇာတ် သူဌေး အရိပ်ပြအကောင်ထင်၊ လာမဲ့ဘေး အဝေးကရှောင်
၁၀၄. မိတ္တဝိန္ဒကဇာတ် နတ်သား ကိုယ့်အပြစ်ဒါဏ် ကိုယ်သာခံ၊ ငရဲပန်း ရွှေပန်းထင်
၁၀၅. ဒုဗ္ဗလကဋ္ဌဇာတ် ရုက္ခစိုး အကြောက်ကြီးသူ၊ လှံဖျားပုဇင်းနား ကျီးကန်းချီးပါ
၁၀၆. ဥဒဉ္စနီဇာတ် ရသေ့ မစွမ်းရင်းကလည်းရှိ ကန်စွန်းခင်းကလည်း ငြိ၊ ကြုံမှယုံ
၁၀၇. သာလိတ္တကဇာတ် အမတ် စကားများ၍ ဆိတ်ချေးတစ်စလယ်မျိုချရ
၁၀၈. ဗာဟိယဇာတ် အမတ် အန္တရာယ် လွယ်မထားနိုင်၊ တောသူမ၏သေသပ်လျင်မြန်မူ
၁၀၉. ကုဏ္ဍပူဝဇာတ် ရုက္ခစိုး မဟာဒုတ် ဆန်ကွဲမုန့်အလှူ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ
၁၁၀. သဗ္ဗသံဟာရကဇာတ် မဟောသဓ လည်ရွဲတရား စီရင်ခန်း
၁၁၁. ဂဒြဘပဉှဇာတ် အမတ် မြည်းပြဿနာ၊ အဖထက် သားကမြတ်
၁၁၂. အမရာဒေဝီပဉှဇာတ် မဟောသဓ အမရာဒေဝီနှင့် ပညာစမ်းခန်း
၁၁၃. သိင်္ဂါလဇာတ် ရုက္ခစိုး လောဘကြီးသူ အလိမ်ခံရ၊
၁၁၄. မိတစိန္တိဇာတ် ငါး မိတ်ဆွေအစစ် အပျင်းထူ ရန်သူ့လက်ရောက်
၁၁၅. အနုသာသိကဇာတ် ငှက်မင်း သူများကိုဆုံးမ ကိုယ်တိုင်မကျင့်
၁၁၆. ဒုဗ္ဗစဇာတ် လှံခုန်တတ်သူ စကားကျွန်နှုတ်မရ၊ တရားလွန်လုပ် ဘေးတွေ့
၁၁၇. တိတ္တိရဇာတ် ရသေ့ စကားနောက်တရားပါ၊ အသံကြောင့်ဖားသေ၊ ဝစီဘေဒထိတိုင်းရှ
၁၁၈. ဝဋ္ဋကဇာတ် ငုံးမင်း အကြံကောင်းလျင် တစ်ချက်
၁၁၉. အကာလရာဝိဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ပေါက်လွှတ်ပဲစား ကြက်ငယ်ကိုရိုက်သတ်ခြင်း
၁၂၀. ဗန္ဓနမောက္ခဇာတ် ပုရောဟိတ် အရေးကြုံသက်လုံကောင်းစေ၊ လူမိုက်စကြားကြောင့် ဖမ်းခံရ
၁၂၁. ကုသနာဠိဇာတ် ရုက္ခစိုး အယုတ်အလတ်မရွေး မိတ်ဖွဲ့ရမည်
၁၂၂. ဒုမ္မေဓဇာတ် ဆင်ဖြူ သူယုတ်မာအား ရတနာနှင့်မထိုက်တန်
၁၂၃. နင်္ဂလီသဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ လှေနံဓားထစ် တစ်ထစ်ချ မှတ်ယူသူ၊ ဖင်မှန်းခေါင်းမှန်းမသိသူ
၁၂၄. အမ္ဗဇာတ် ရသေ့ စေတနာ ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း
၁၂၅. ကဋာဟကဇာတ် သူဌေး ငယ်ကြောက်ကို မလှန်ရဲ ဟန်ကိုယ့်ဖို့ မာန်သူ့ဖို့
၁၂၆. အသိလက္ခဏဇာတ် မင်း ချေဆတ်သူ တစ်ဦး နှာခေါင်းပြတ် တစ်ဦး မင်းသမီးရ
၁၂၇. ကလဏ္ဍုကဇာတ် သူဌေး တန်ခိုးနုပ်သူထမင်းဝတော့ မာန်တက်သည်
၁၂၈. ဗိဠာရဝတဇာတ် ကြွက် ကြောင်သူတော်အကျင့်ကို ကျင့်သည့် မြေခွေး
၁၂၉. အဂ္ဂိကဘာရဒွါရဇဇာတ် ကြွက်မင်း ဦးစွန်းဖုတ်နှင့်မြေခွေးသူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်ခြင်း
၁၃၀. ကောသိယဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ လှေကြီးပေါ်လှေငယ်တင်၊ လင်ငယ်နေသောမိန်းမ
၁၃၁. အသမ္ပဒါနဇာတ် သူဌေး ကုဋေလေးဆယ်ကျေးဇူးရှင်အား ဖွဲတစ်ပြည် ပြန်ပေး၍ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း
၁၃၂. ဘီရုကဇာတ် မင်းသား ဖြားယောင်းသည်ကိုစောင်းမကြည့်၍မင်းဖြစ်သွားခြင်း
၁၃၃. ဃတာသနဇာတ် ငှက်မင်း မသင့်တဲ့နေရာကို စွန့်ခွာပါ
၁၃၄. ဈာနသောဓနဇာတ် ရသေ့ နေဝသညီ နာသညီဘဝ
၁၃၅. စန္ဒာဘဇာတ် ရသေ့ ဒုတိယဈန်ဘုံအကြောင်း
၁၃၆. သုဝဏ္ဏဟံသဇာတ် ဟင်္သာ ဟင်္သာမင်းကို အတောင်နှုတ်ခြင်း
၁၃၇. ဗဗ္ဗုဇာတ် ကျောက်ဆစ်သမား ကိုယ်ဖို့သာ သိသောသူ
၁၃၈. ဂေါဓဇာတ် ဖွတ်မင်း သီလကြောင်ရသေ့ ဖွတ်ပညာရှိ
၁၃၉. ဥဘတောဘဋ္ဌဇာတ် ရုက္ခစိုး ဝေစုမပေးရဖို့ အိမ်နီးချင်းနှင့် ရန်ဖြစ်ခြင်း
၁၄၀. ကာကဇာတ် ကျီးကန်း ကျီးမှာ အဆီမရှိ
၁၄၁. ဂေါဓဇာတ် ဖွတ်မင်း ဆန့်ကျင်ဖက်အဆွေခင်ပွန်းကို မပေါင်းအပ်
၁၄၂. သိင်္ဂါလဇာတ် မြေခွေး လူသေဟန်ဆောင်၍ မြေခွေးကို ရိုက်ဖမ်း
၁၄၃. ဝိရောစဇာတ် ခြင်္သေ့ စိတ်ကြီးဝင်၍ခြင်္သေ့ကိုတုတဲ့မြေခွေး ဆင်နင်းခံရ
၁၄၄. နင်္ဂုဋ္ဌဇာတ် ရသေ့ နွားကို မစောင့်ရှောက်နိုင်သောယစ်နတ်အား နွားမြီးသာကြွေးခြင်း
၁၄၅. ရာဓဇာတ် ကျေးသား မိန်းမဟူသည် လုံအောင်အမြဲစောင့်နိုင်ခဲ၏
၁၄၆. သမုဒ္ဒကာကဇာတ် သမုဒ္ဒရာစောင့်နတ် ဟင်းချက်ကောင်းသောဒကာမ သေ၍ ငိုကြသောရဟန်းများ
၁၄၇. ပုပ္ဖရတ္တဇာတ် အာကာသစိုးနတ် မိန်းမအတွက် ဝတ်ပန်းပုဆိုးခိုးသူ တံကျင်လျှိုအသတ်ခံရ
၁၄၈. သိင်္ဂါလဇာတ် မြေခွေး ဆင်သေကောင်အတွင်း ပိတ်မိနေတဲ့မြေခွေး
၁၄၉. ဧကပဏ္ဏဇာတ် ရသေ့ အမျက်ဖြေဆေး၊ ဒေါသ၏အပြစ်များ
၁၅၀. သဉ္ဇီဝဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ ကျားသေကို အသက်သွင်းသူ

၂ ဒုကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၁၅၁. ရာဇောဝါဒဇာတ် မင်း မင်းကျင့်တရား ၁၀ ပါး
၁၅၂. သိင်္ဂါလဇာတ် ခြင်္သေ့ အရာမဟုတ်ကြိုးအားထုတ် ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမူ
၁၅၃. သူကရဇာတ် ခြင်္သေ့ ဝက်နှင့်ခြင်္သေ့ မတူလျှင်မတုရ
၁၅၄. ဥရဂဇာတ် ရသေ့ မေတ္တာသက်ဝင်ပြစ်ချက်စင် ခင်မင်ပေါင်းသင်းပြု
၁၅၅. ဘဂ္ဂဇာတ် ပုဏ္ဏား ချေဆတ်မန္တန်
၁၅၆. အလီနစိတ္တဇာတ် မင်း ဆင်ဖြူတော်အစွမ်း လုံ့လတန်ခိုး ပြည်လုံးစို အကျိုးကြီးလှဘိ
၁၅၇. ဂုဏဇာတ် ခြင်္သေ့ မြေခွေးနှင့်ခြင်္သေ့၊ ကျေးဇူးပြုမှ ကျေးဇူးရ
၁၅၈. သုဟနုဇာတ် အမတ် မြင်းစဉ်းလဲနှစ်ကောင်၊ မသူတော်ချင်း ပေါင်းဖက်လျင်းချဉ်ပြင်းဆားနှယ်တွေ့
၁၅၉. မောရဇာတ် ဥဒေါင်းမင်း မောရသုတ္တန်အကြောင်း
၁၆၀. ဝိနီလကဇာတ် မင်း ဟင်္သာနဲ့ကျီး၊ မတူပဲတု ပျက်စီးမူ
၁၆၁. ဣန္ဒသမာနဂေါတ္တဇာတ် ရသေ့ ရသေ့နဲ့ဆင်၊ ဆုံးမခက်ခဲ ပျက်စီးမြဲ သေပွဲနောက်ဆုံးတွေ့
၁၆၂. သန္ထဝဇာတ် ရသေ့ သူတော်တရားမပျော်ငြား အကျင့်ကျိုးပျက် ဆိုးချက်နာလှသည်
၁၆၃. သုသီမဇာတ် ပုဏ္ဏား တစ်ညဥ့်တည်းဖြင့် ဗေဒင်သုံးပုံသင်၊ ပညာရှာခြင်း
၁၆၄. ဂိဇ္ဈဇာတ် လင်းတ မိဘလုပ်ကျွေးသော လင်းတ
၁၆၅. နကုလဇာတ် ရသေ့ ရန်ဘက်စစ်သူကြီးနှစ်ဦး
၁၆၆. ဥပသာဠကဇာတ် ရသေ့ သင်္ချိုင်းမဖြစ်ဖူးတဲ့ မြေမရှိ
၁၆၇. သမိဒ္ဓိဇာတ် ရသေ့ ရသေ့နဲ့နတ်သမီး၊ ရုပ်သွင်နုနယ်၊ကာမနယ်၊ မြှူဆွယ်မှားတတ်လှ
၁၆၈. သကုဏဂ္ဃိဇာတ် ဘီလုံးငှက် အနေကောင်းလျင် တစ်သက်။ ကိုယ့်နေရာကိုယ်နေ
၁၆၉. အရကဇာတ် ရသေ့ မေတ္တာအကျိုး ဆယ့်တစ်မျိုး
၁၇၀. ကကဏ္ဋကဇာတ် မဟောသဓ ပညာရှိ
၁၇၁. ကလျာဏဓမ္မဇာတ် သူဌေး ပညတ်သွားရား ဓာတ်သက်ပါ၊ နိမိတ်ကောင်းမှ ကောင်းကျိုးရ
၁၇၂. ဒဒ္ဒရဇာတ် ခြင်္သေ့ မြေခွေးနှင့်အပြိုင် ခြင်္သေ့ မဟောက်ပေ
၁၇၃. မက္ကဋဇာတ် ရသေ့ ရသေ့ယောင်ဆောင်သော မျောက်
၁၇၄. ဒုဗ္ဘိယမက္ကဋဇာတ် ပုဏ္ဏား ကျေးဇူးကန်းသော မျောက်ရဲ့ အကျင့်
၁၇၅. အာဒိစ္စုပဋ္ဌာနဇာတ် ရသေ့ သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်သော မျောက်
၁၇၆. ကဠာယမုဋ္ဌိဇာတ် အမတ် လက်ထဲကငှက်တစ်ကောင်က ခြုံထဲကငှက်နှစ်ကောင်ထက်မြတ်
၁၇၇. တိန္ဒုကဇာတ် မျောက် တစ်ယောက်ကောင်းက လူအပေါင်းချမ်းသာရ
၁၇၈. ကစ္ဆပဇာတ် အိုးထိမ်းသည် လာမည့်ဘေး အဝေးကရှောင်၊ ဒေသစွဲအားကြီးသောလိပ်
၁၇၉. သတဓမ္မဇာတ် ဒွန်းစဏ္ဍား ဒွန်းစဏ္ဍားစားကြွင်းကို စားမိ၍ သွေးအန်ရသူ
၁၈၀. ဒုဒ္ဒဒဇာတ် ရသေ့ နည်းရောင်း များရောင်း တောင်းပြည့်
၁၈၁. အသဒိသဇာတ် မင်းသား စစ်ရေးကြုံတော့ သူရဲကောင်းကို သတိရသည်
၁၈၂. သင်္ဂါမဝစရဇာတ် ဆင်ဆရာ မင်းနန်ချွတ်ခန်းနှင့် ရဲရင့်သောစစ်ဆင်
၁၈၃. ဝါလောဒကဇာတ် အမတ် မပြည့်တဲ့အိုး ဘောင်ဘင်ခတ်၊ အရက်ပြတ် ခွက်ကပ်နဲ့မူး
၁၈၄. ဂိရိဒတ္တဇာတ် အမတ် အတုမြင်အတတ်သင် တံငါနားနီးတံငါ
၁၈၅. အနဘိရတိဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ စိတ်ကြည်မှ ဉာဏ်ရွှင်မည်
၁၈၆. ဒဓိဝါဟနဇာတ် အမတ် ခွေးတောက် သရက် ရောယှက်က သရက်ချိုပျက်
၁၈၇. စတုမဋ္ဌဇာတ် ရုက္ခစိုး လူပြောမသန် လူသန်မပြော
၁၈၈. သီဟကောတ္ထုဇာတ် ခြင်္သေ့ တိတ်တိတ်နေ ထောင်တန်၊ အသွင်တူကာမျှ မတုပသင့်
၁၈၉. သီဟစမ္မဇာတ် သူကြွယ် ခြင်္သေ့အရေခြုံ မြည်း၊ အရေခြုံတူရုံမျှနှင့် သံဟစ်ပြ ဒုက္ခကြီးစွာ၏
၁၉၀. သီလာနိသံသဇာတ် နတ် ဘုရားဂုဏ်အာရုံပြုလျက် ရေပြင်ပေါ်လမ်းလျှောက်
၁၉၁. ရုဟကဇာတ် မင်း ဖက်ရှင်အဆန်းဆင်မြန်း၍ အရှက်ကွဲသောပုဏ္ဏား
၁၉၂. သိရိကာဠကဏ္ဏိဇာတ် မဟောသဓ ပညာရှိ
၁၉၃. စူဠပဒုမဇာတ် မင်း ပဒုမမင်းသားနှင့် မောင်ပေါင်တို
၁၉၄. မဏိစောရဇာတ် မင်း ပတ္တမြားဦးသျှောင်ကျင်သူခိုး
၁၉၅. ပဗ္ဗတပတ္ထရဇာတ် အမတ် ခြင်္သေ့စောင့်သည့် တောင်ထိပ်ရေကန် မြေခွေးမသောက်သင့်
၁၉၆. ဝလာဟကဇာတ် မြင်း ဘီလူးမြို့မှ နတ်မြင်းပျံ
၁၉၇. မိတ္တာမိတ္တဇာတ် ရသေ့ မိတ်ဆွေရန်သူခွဲခြားနည်း
၁၉၈. ရာဓဇာတ် ကျေးသား မှန်တာပြော အသတ်ခံရ၊ မှန်လဲ အကျိုးမရှိရင် မပြောရာ
၁၉၉. ဂဟပတိဇာတ် မင်း ကြာကူလီရွာသူကြီး လင်ကြီးနှင့်တွေ့၍ အထောင်းခံရ
၂၀၀. သာဓုသီလဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ ကိုယ်ကျင့်တရားရှိသူကို သမီးနဲ့ပေးစား
၂၀၁. ဗန္ဓနာဂါရဇာတ် ရသေ့ ၁၅၀၀. [[ကိလေသာ ကြီးစွာနှောင်အိမ်မှတ်
၂၀၂. ကေဠိသီလဇာတ် သိကြား ကစားသန်သောမင်း
၂၀၃. ခဏ္ဍဇာတ် ရသေ့ မေတ္တာခြုံမှလုံသည်
၂၀၄. ဝီရကဇာတ် တင်ကျီးငှက် တင်ကျီးနှင့်ကျီးကန်း၊ ဖားတုလို့ ခရုခုန် အိုင်ပျက်ရုံသာ
၂၀၅. ဂင်္ဂေယျဇာတ် ရုက္ခစိုး ကိုယ့်ဗိုက်အောက် ကိုယ်ယက်တတ်သည့်လိပ်၊ ငါးနဲ့လိပ်
၂၀၆. ကုရုင်္ဂမိဂဇာတ် ဆတ် မိတ်ဆွေသုံးဦး၊ စုပေါင်းညီညာအောင်ကြောင်းဖြာ
၂၀၇. အဿကဇာတ် ရသေ့ နွားချေးထိုးပိုး၊ စွဲလမ်းကြီးက ဆင်းရဲရ
၂၀၈. သုသုမာရဇာတ် မျောက် မျောက်နှင့်မိကျောင်း။ အပင်ကြီး အသီးသေးတဲ့ညောင်
၂၀၉. ကုက္ကုဋဇာတ် ရုက္ခစိုး မုဆိုးနှင့်တောကြက်၊ တစ်ခါသေဖူး ပျဉ်ဖိုးနားလည်
၂၁၀. ကလန္ဒကဇာတ် သစ်တောက်ငှက် အထင်ကြီးက ပျက်စီးရ ဒုက္ခကိုယ်ပင်တွေ့
၂၁၁. သောမဒတ္တဇာတ် ပုဏ္ဏား ကြောက်တတ်များက မှားတတ်လှ သူရနေ့စဉ်လေ့
၂၁၂. ဥစ္ဆိဋ္ဌဘတ္တဇာတ် သူဆင်းရဲ နောက်မှပေါ်လွင်ရွှေကြာပင်။ စားကြွင်းစားပုဏ္ဏား
၂၁၃. ဘရုဇာတ် ရသေ့ လာဘ်စားသောမင်း။ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့်တစ်လှေလုံးပုပ်
၂၁၄. ပုဏ္ဏနဒီဇာတ် ပုဏ္ဏား အမှားသိလျင် အမှန်ပြင်
၂၁၅. ကစ္ဆပဇာတ် အမတ် ဟင်္သာနဲ့လိပ်၊ နှုတ်မစောင့်လို့ သေသည့်လိပ်
၂၁၆. မစ္ဆဇာတ် ပုဏ္ဏား မယားအပူ မီးထက်ပူ
၂၁၇. သေဂ္ဂုဇာတ် ရုက္ခစိုး ငှက်မသိ ဆက်ရက်ချိုးထင်၊ သီလရှိသောသမီး
၂၁၈. ကူဋဝါဏိဇာတ် အမတ် ကိုယ်ကစဉ်းလဲလျင် စဉ်းလဲသူပေါ်တတ်၏၊ လိမ်တတ်လျင်ပေါ်
၂၁၉. ဂရဟိတဇာတ် မျောက် ကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘောင် မျောက်တောင်မကြားဝံ့
၂၂၀. ဓမ္မဓဇဇာတ် အမတ် ကိုယ့်စေတနာကိုယ့်အကျိုးပေး၊ အများမကောင်းကြံ ကိုယ့်ပြန်ထိ
၂၂၁. ကာသာဝဇာတ် ဆင် ဆင်နှင့်မုဆိုး၊ မတန်မရာ မမှန်းရာ
၂၂၂. စူဠနန္ဒိယဇာတ် မျောက် မိခင်အတွက်အသက်စွန့်သည့် မျောက်ညီနောင်
၂၂၃. ပုဋဘတ္တဇာတ် အမတ် ချင်းစိမ်းနဲ့မိတ်သလင် သူကြင်မှကိုယ်ကြင်
၂၂၄. ကုမ္ဘိလဇာတ် မျောက် ရန်အောင်ကြောင်းတရား
၂၂၅. ခန္တိဝဏ္ဏဇာတ် မင်း နာတာကို သာတာနဲ့ဖြေ
၂၂၆. ကောသိယဇာတ် အမတ် အခါမဟုတ် စွမ်းအားထုတ် ခင်ပုပ်ငှက်နှယ်ပ
၂၂၇. ဂူထပါဏဇာတ် နတ် မတုပသင့် ဖက်ပြိုင်လင့် ဘေးနှင့်လက်ငင်းတွေ့
၂၂၈. ကာမနီတဇာတ် သိကြား ကာမရောဂါကိုယ်တွင်းနာ ကုရာနတ္ထိဆေးမရှိ
၂၂၉. ပလာယိတဇာတ် မင်း အပြောက မိုးလားကဲလား
၂၃၀. ဒုတိယပလာယိတဇာတ် မင်း ငါလိုလူ ဇမ္ဗူရှိမည်မထင်
၂၃၁. ဥပါဟနဇာတ် ဆင်ဆရာ သက်သာရန်ဖိနပ်စီး၊ ဖိနပ်ကိုက်ခံရ
၂၃၂. ဝီဏာဂုဏဇာတ် သူဌေး ဘို့ရှိလျင် ဥသဘလော
၂၃၃. ဝိကဏ္ဏကဇာတ် မင်း အရွက်မဲ့မြားပမာ ကိလေသာ
၂၃၄. အသိတာဘူဇာတ် ရသေ့ ငါးစိမ်းမြင်ငါးကင်ပစ်၊ မြွေပါလည်းဆုံး သားလည်းဆုံး
၂၃၅. ဝစ္ဆနခဇာတ် ရသေ့ ကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘောင်
၂၃၆. ဗကဇာတ် ငါး အကျင့်ရှိယောင်သီလကြောင် ဗျိုင်းကောင်ပုံပမာ
၂၃၇. သာကေတဇာတ် ပုဏ္ဏား အတူနေဖူး ကျေးဇူးဆောင်သင့် ရေနှင့်ကြာပမာ
၂၃၈. ဧကပဒဇာတ် သူဌေေး အဖေထက်သားတစ်လကြီး
၂၃၉. ဟရိတမဏ္ဍူကဇာတ် မြွေနဲ့ဖား စည်းလုံးရင် ရန်နိုင်သည်။
၂၄၀. မဟာပိင်္ဂလဇာတ် မင်း နိုင်ထက်ကလူ ပြုတတ်သူ ဗိုလ်လူမတောင့်တ
၂၄၁. သဗ္ဗဒါဌိဇာတ် ပုဏ္ဏား ပထဝီဇယ မန္တန် နှင့် မြေခွေး
၂၄၂. သုနခဇာတ် သူဌေး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလွတ်ကြောင်းရှာ မျက်နှာရွှင်ရွှင်သုံး
၂၄၃. ဂုတ္တိလဇာတ် စောင်းသမား ဆရာ့အံတု ပြိုင်ဘက်ပြု လူထုရွံကာမုန်း
၂၄၄. ဝိဂတိစ္ဆဇာတ် ရသေ့ ပရိဗိုဇ်ပြေး
၂၄၅. မူလပရိယာယဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ ပညာမတောက်တခေါက် မာနရောက်
၂၄၆. ဗာလောဝါဒဇာတ် ရသေ့ သက်သတ်လွတ်စားခြင်း
၂၄၇. ပါဒဉ္ဇလိဇာတ် မင်း မသိလျင်တွေး၊ မတတ်လျင်ငေး
၂၄၈. ကိံသုကောပမဇာတ် မင်း ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ကိုယ်မှန်နေသည်
၂၄၉. သာလကဇာတ် သူဌေး ရှင်ကြီးနှိပ်စက် ရှင်ငယ်ထွက်၊ မရခင်ဖျာလိုလိပ်
၂၅၀. ကပိဇာတ် ရသေ့ ရသေ့အသွင့်မျောက်

၃ တိကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၂၅၁. သင်္ကပ္ပရာဂဇာတ် ရသေ့ ဝတ်လဲလျှော့ပြေ ဈန်ယျာဉ်ကြွေ
၂၅၂. တိလမုဋ္ဌိဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ နှမ်းတစ်ဆုပ် တုတ်သုံးချက်
၂၅၃. မဏိကဏ္ဌဇာတ် ရသေ့ တောင်းလွန်းလျင် အမုန်းခံရ
၂၅၄. ကုဏ္ဍကကုစ္ဆိသိန္ဓဝဇာတ် အမတ် သိန္ဓောမြင်းစွမ်းရည်
၂၅၅. သုကဇာတ် ကျေးသား တန်ဆေးလွန်ဘေး၊ စားပိုးနင့်သော ကျေး
၂၅၆. ဇရူဒပါနဇာတ် လှည်းကုန်သည် လူ့လောဘ အတောမသတ်၊ ရလေလိုလေ
၂၅၇. ဂါမဏိစန္ဒဇာတ် မင်း အမေး ၁၀ ထွေ အဖြေ ၁၀ လွှာ
၂၅၈. မန္ဓာတုဇာတ် မင်း ကာမတဏှာ သမုဒ္ဒရာကို မပြည့်နိုင်
၂၅၉. တိရီဋဝစ္ဆဇာတ် ရသေ့ အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်
၂၆၀. ဒူတဇာတ် မင်း ဝမ်းဗိုက်တမာန်တော်
၃၆၁. ပဒုမဇာတ် သူဌေးသား အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလို
၂၆၂. မုဒုပါဏိဇာတ် မင်း သမီးတစ်ယောက် နွားတစ်ထောင်
၂၆၃. စူဠပလောဘနဇာတ် မင်းသား မိန်းမမာယာ သဲကိုးဖြာ
၂၆၄. မဟာပနာဒဇာတ် သိကြား ကျောင်းလှူရကျိုး
၂၆၅. ခုရပ္ပဇာတ် တောစောင့် သေရဲမှ သူရဲကောင်း၊ သူ့ဆန်စားရဲမှ
၂၆၆. ဝါတဂ္ဂသိန္ဓဝဇာတ် မိန်းမ အမူလွန်သောမိန်းမ
၂၆၇. ကက္ကဋကဇာတ် ဆင် မ-သံကြားလျင် မေ့လျော့ချင်
၂၆၈. အာရာမဒူသကဇာတ် ပညာရှိ ဥယျာဉ်ဖျက်မျောက်
၂၆၉. သုဇာတဇာတ် မင်း နှုတ်ချို သျှိုတစ်ပါး
၂၇၀. ဥလူကဇာတ် မင်း ကျီးနှင့် ခင်ပုတ်ငှက် ရန်သူ
၂၇၁. ဥဒပါနဒူသကဇာတ် ရသေ့ ခွေးတို့ရိုးရာအစဉ်လာ စားခွက်သေးနဲ့ပန်း
၂၇၂. ဗျဂ္ဃဇာတ် နတ် အတူလဲမနေနိုင် ခွဲလဲမနေနိုင်
၂၇၃. ကစ္ဆပဇာတ် ရသေ့ ကာမသော့သွမ်း ထင်တိုင်းရမ်း သေပန်းရှာ၏သို့
၂၇၄. လောလဇာတ် ခို အစာမက် အသက်သေ
၂၇၅. ရုစိရဇာတ် ခို အစားတစ်လုတ်အတွက် အမွေးနုတ်ခံရ
၂၇၆. ဂရုဓမ္မဇာတ် မင်း သီလစောင့်မှ အူမတောင့်
၂၇၇. ရောမကဇာတ် ခို ခိုသားစားလိုသော ရသေ့ပျက်
၂၇၈. မဟိံသရာဇဇာတ် ကျွဲ မျိုးဇာတ်နွယ်မှာတူကုန်ပါလည်းမှတ်ရာတူဖြင့်မူမကျင့်လင့်
၂၇၉. သတပတ္တဇာတ် သူခိုး ရန်သူကိုမိတ်ဆွေထင်
၂၈၀. ပုဋဒူသကဇာတ် ပုဏ္ဏား မျောက်သူသည် အဖျက်သက်သက်
၂၈၁. အဗ္ဘန္တရဇာတ် ရသေ့ ကျေးစေတမန်
၂၈၂. သေယျဇာတ် မင်း နှောင်အိမ်တွင်းမှမေတ္တာဈာန်
၂၈၃. ဝဍ္ဎကီသူကရဇာတ် ရုက္ခစိုး စစ်ပညာနည်ပြမဟာဗျူဟာစစ်ခင်းခြင်း
၂၈၄. သိရိဇာတ် ရသေ့ ကျက်သရေမင်္ဂလာ
၂၈၅. မဏိသူကရဇာတ် ရသေ့ ပတ္တမြားမှန်ရင်နွံမနစ်
၂၈၆. သာလူကဇာတ် နွား အစားကောင်းကျွေးသော်လည်းအရေးထောက်ချင့်ဝမ်းမမြောက်လင့်
၂၈၇. လာဘဂရဟဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ လာဘ်လာဘများပြားရန်
၂၈၈. မစ္ဆုဒ္ဒါနဇာတ် သူကြွယ် အမျှဝေခြင်း၏အကျိုး/ဥစ္စာမှန်ပြန်ရမည်
၂၈၉. နာနာဆန္ဒဇာတ် မင်း လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုး
၂၉၀. သီလဝီမံကသဇာတ် ပုရောဟိတ်ပုဏ္ဏား သီလ၏အကျိုးအာနိသင်ကိုစုံစမ်း
၂၉၁. သုရာဃဋဇာတ် သိကြားမင်း လူမိုက်ကိုသိကြားမင်းမကယ်နိုင်
၂၉၂. သုပတ္တဇာတ် ကျီး အရှင့်အတွက်အသက်စွန့်ရဲသောကျီး
၂၉၃. ကာယနိဗ္ဗိန္ဒဇာတ် ရသေ့ အကာထဲမှာအနှစ်ရှာ
၂၉၄. ဇမ္ဗုခါဒကဇာတ် ရက္ခစိုး ကျီးနဲ့မြေခွေး
၂၉၅. အန္တဇာတ် ရုက္ခစိုး ဂုဏ်မဲ့သူချင်းဂုဏ်တင်
၂၉၆. သမုဒ္ဒဇာတ် နတ် သမုဒ္ဒရာရေ ချွေတာသုံး
၂၉၇. ကာမဝိလာပဇာတ် နတ် မယားအတွက်ရတက်မအေးနိုင်
၂၉၈. ဥဒုမ္ဗရဇာတ် ရုက္ခစိုး နေရာလုသောမျောက်
၂၉၉. ကောမာရပုတ္တဇာတ် ရသေ့ သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းဖက်သင့်ကိုယ်ကျင့်ကောင်းမွန်လာ
၃၀၀. ဝကဇာတ် သိကြား စားစရာမရှိမှဥပုသ်စောင့်

၄ စတုကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၃၀၁. စူဠကာလိင်္ဂဇာတ် ရသေ့ နိုင်မည်ဆိုတိုင်းမပေါ့ရရှုံးမည်ဆိုတိုင်းမလျှော့ရ
၃၀၂. မဟာအဿာရောဟဇာတ် မင်း တစ်လုတ်စားဖူးသူ့ကျေးဇူး
၃၀၃. ဧကရာဇဇာတ် ရသေ့ တရားစောင့်သောမင်း
၃၀၄. ဒဒ္ဒရဇာတ် နဂါး ဒေါသထွက်၍နှင်ထုတ်ခံရ
၃၀၅. သီလဝိမံသနဇာတ် ပုဏ္ဏား မကောင်းမှုသည်ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိ
၃၀၆. သုဇာတဇာတ် အမတ် ဇီးသီးသည်မဗျိုင်း
၃၀၇. ပလာသဇာတ် ရုက္ခစိုး စေတနာသည်ရောင်ပြန်ဟပ်စမြဲ
၃၀၈. သကုဏဇာတ် ခေါက်ရှာငှက် ကျေးဇူးရှိမှကျေးစွပ်တပ်
၃၀၉. ဆဝကဇာတ် ဒွန်းစဏ္ဍား ဒူးနေရာဒူးတော်နေရာတော်
၃၁၀. သေယျဇာတ် ရသေ့ ရဟန်းချမ်းသာသည်မင်းစည်းစိမ်ထက်သာလွန်
၃၁၁. ပုစိမန္ဒဇာတ် နတ် ပညာရှိသည်လူမိုက်ကိုရွံရှာသည်
၃၁၂. ကဿပမန္ဒိယဇာတ် ရသေ့ သက်ကြီးသူကခွင့်လွှတ်ရ၏
၃၁၃. ခန္တီဝါဒီဇာတ် ရသေ့ မတုပနိုင်သောခန္တီ
၃၁၄. လောဟကုမ္ဘီဇာတ် ရသေ့ ဒုသနသော
၃၁၅. သဗ္ဗမံသလာဘဇာတ် သဌေးသား စကား၌လိမ္မာများစွာအကျိုးရှိ
၃၁၆. သသပဏ္ဍိတဇာတ် ယုန် လမျက်နှာပေါ်ကယုန်တံဆိပ်
၃၁၇. မတရောဒနဇာတ် ရသေ့ ငိုနေ၍အကျိုးမရှိ
၃၁၈. ကဏဝေရဇာတ် သူခိုး အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်/အန္တရာယ်ကိုကြိုမြင်ပါ
၃၁၉. တိတ္တိရဇာတ် ရသေ့ တည်-ခါ/ကိုယ်ကောင်းလျှင်ခေါင်းမရွေ့
၃၂၀. သုစ္စဇဇာတ် အမတ် အေးအတူပူအမျှ/ကောင်းတူဆိုးဖက်
၃၂၁. ကုဋိဒူသကဇာတ် သိင်္ဂိလငှက် စကားများ အသိုက်ဖျက်ခံရ
၃၂၂. ဒုဒ္ဒုဘဇာတ် ခြင်္သေ့ မစူးမစမ်း/ကောလာဟလယုံသူများ
၃၂၃. ဗြဟ္မဒတ္တဇာတ် ရသေ့ ခဏခဏတောင်းလျှင်မုန်းသည်
၃၂၄. စမ္မသာဋကဇာတ် ကုန်သည် လူမိုက်နောင်တ နောင်မှရ
၃၂၅. ဂေါဓရာဇဇာတ် ဖွတ် ဖွတ်မရဓားမဆုံး
၃၂၆. ကက္ကာရုဇာတ် နတ် နတ်ပန်းခိုင်ကိုပန်လိုမှု
၃၂၇. ကာကဝတီဇာတ် မင်း ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက် သူခိုးလက်သူဝှက်လု
၃၂၈. အနနုသောစိယဇာတ် ရသေ့ မယားသေစိတ်ထွေ၊ သေသူကို ရှင်သူက တ
၃၂၉. ကာဠဗာဟုဇာတ် ကျေးသား ကိုယ့်ထမင်းအိုးကိုယ်ရိုက်ခွဲ
၃၃၀. သီလဝီမံသဇာတ် ပုဏ္ဏား မရှိတောင့်တရှိကြောင့်ကြ
၃၃၁. ကောကိလဇာတ် အမတ် အသံကြောင့်ဖားသေ
၃၃၂. ရထလဋ္ဌိဇာတ် တရားသူကြီး ကိုယ့်အပြစ် သူများပုံချ
၃၃၃. ပက္ကဂေါဓဇာတ် အမတ် ဖွတ်ကင်ကထွက်ပြေးသတဲ့
၃၃၄. ရာဇောဝါဒဇာတ် ရသေ့ မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါး
၃၃၅. ဇမ္ဗုကဇာတ် ခြင်္သေ့ ခွေးအလုပ်မြင်းဝင်ရှုပ်၊ ဝါးရင်းဒုတ်နဲ့ရိုက်ခံရ
၃၃၆. ဗြဟာဆတ္တာဇာတ် အမတ် ပညာ‌ဆောင်ငြား စီးပွားပြန်ရ
၃၃၇. ပီဌဇာတ် ရသေ့ ကိုယ့်အလွဲ သူ့ကိုစွဲ
၃၃၈. ထုသဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ အသက်ပေးဂါထာ
၃၃၉. ဗာဝေရုဇာတ် ဥဒေါင်း နေမထွက်ခင် လဘုရင်
၃၄၀. ဝိသယှဇာတ် သူ‌ဌေး အချိန်ရှိခိုက်လုံ့လစိုက်
၃၄၁. ကဏ္ဍရီဇာတ် ပရောဟိတ် ကဏ္ဍာရီဇာတ်]]၎င်း
၃၄၂. ဝါနရဇာတ် မျောက် အသက်ဘေးလွတ်ရန်ဥပါယ်တံမျဉ်သုံးရသည်
၃၄၃. ကုန္တိနီဇာတ် မင်း ရန်ကိုရန်ချင်းတုံ့ပြန်တတ်သူ
၃၄၄. အမ္ဗဇာတ် သိကြားမင်း မိန်းမပျို၏ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကျိန်စာများ
၃၄၅. ရာဇကုမ္ဘဇာတ် အမတ် အပျင်းထူသူ
၃၄၆. ကေသဝဇာတ် ရသေ့ အကျွမ်းဝင်သူပေး ရောဂါဝေး
၃၄၇. အယကူဋဇာတ် မင်း လူမင်းဘုန်းကြီးနတ်မင်းမနေနိုင်
၃၄၈. အရညဇာတ် ရသေ့ မိတ်ဆွေအစစ်
၃၄၉. သန္ဓိဘေဒဇာတ် မင်း ကုန်း‌ချောသောမြေခွေး
၃၅၀. ဒေဝတာပဉှဇာတ် မဟောသဓာ နတ်နှင့်ပတ်သက်သောအမေး

၅ ပဉ္စကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၃၅၁. မဏိကုဏ္ဍလဇာတ် မင်း ပတ္တမြား နားတောင်း
၃၅၂. သုဇာတဇာတ် သူကြွယ် စိုးရိမ်ပူပန်မရှိရန်ပညာလိုအပ်သည်
၃၅၃. ဝေနသာခဇာတ် ဒီသာပါမောက္ခ သရက်ပင်စိုက်ကသရက်သီးစားရမည်
၃၅၄. ဥရဂဇာတ် ပုဏ္ဏား သေသူကိုတ၍ငိုကြသူများ
၃၅၅. ဃဋဇာတ် မင်းသား ရန်သူဝမ်းသာအောင်ငိုမပြရ
၃၅၆. ကောရဏ္ဍိယဇာတ် ပုဏ္ဏား မတောင်းပဲပေးလျှင်တန်ဖိုးမရှိ
၃၅၇. လဋုကိကဇာတ် ဆင် ‌ကျီး၊နှံပြည်စုတ်၊ယင်ကောင်၊ဖား
၃၅၈. စူဠဓမ္မပါလဇာတ် မင်းသား သားကိုသတ်၍ အဖေမြေမျို
၃၅၉. သုဝဏ္ဏမိဂဇာတ် ရွှေသမင် လိမ္မာ မယားရတုံငြားလင်အားချမ်းသာရာ
၃၆၀. သုယောနန္ဒီဇာတ် ဂဠုန် အမျိုးယုတ်အဆင်းလှရာဂထန်တတ်သည်
၃၆၁. ဝဏ္ဏာရောဟဇာတ် ရုက္ခစိုး ကုန်းတိုက်စကားမယုံငြားရှည်လျားမိတ်သဟာ
၃၆၂. သီလဝီမံသဇာတ် ပုဏ္ဏား သီလသည်သာအမြတ်ဆုံး
၃၆၃. ဟိရိဇာတ် သူဌေး တစ်နပ်စားအကြံ
၃၆၄. ခဇ္ဇောယနကဇာတ် -- ---
၃၆၅. အဟိတုဏ္ဍိကဇာတ် ကုန်သည် မြှောက်စား ခြောက်စား ဝေးစွားရှား
၃၆၆. ဂုမ္ဗိယဇာတ် လည်းကုန်သည် အဆိပ်ခတ်သောဘီလူး
၃၆၇. သာလိယဇာတ် ပညာရှိ သူများမနာလိုကိုယ်အကျိုးယုတ်
၃၆၈. ကစသာရဇာတ် ပညာရှိ ဘေးတွေ့သော်လည်းတည်ကြည်ပါ
၃၆၉. မိတ္တဝိန္ဒကဇာတ် နတ်သား ငရဲပန်းရွှေပန်းတင်
၃၇၀. ပလာသဇာတ် ရွှေဟင်္သာ ညောင်ပင်ကိုငယ်စဉ်ကသတ်ပါ
၃၇၁. ဒီဃီတိကောသလဇာတ် မင်းသား ဒီဃာဝုမင်းသား
၃၇၂. မိဂပေါတကဇာတ် သိကြားမင်း သေခြင်းတရားကိုအောက်မေ့သင့်
၃၇၃. မူသိကဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ ဆရာ့စကားကြောင့်သေပေးလွတ်
၃၇၄. စူဠဓနုဂ္ဂဟဇာတ် သိကြားမင်း သူခိုးဓားရိုးကမ်း
၃၇၅. ကပေါတဇာတ် ခို အစားမတော်တလုတ်

၆ ဆက္ကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၃၇၆. အဝါရိယဇာတ် ရသေ့ လူမိုက်သည်ဆုံးမစကားကိုလိုမရှိ
၃၇၇. သေတကေတုဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ သိတာထက်မသိတာကပိုများ
၃၇၈. ဒရီမုခဇာတ် မင်း သူတော်ကောင်း၏အဆုံးမနာယူခြင်း
၃၇၉. နေရုဇာတ် ဟင်္သာ နွားထီး၅ကျပ်နွားမ၅ကျပ်
၃၈၀. အာသင်္ကဇာတ် ရသေ့ သုံးနှစ်သုံးမိုးချစ်ဒုက္ခခံရ
၃၈၁. မိဂါလောပဇာတ် လင်းတငှက် ပညာရှိစကားမနာ၍ပျက်စီးခြင်း
၃၈၂. သိရိကာဠကဏ္ဏိဇာတ် သူဌေး အကျင့်သိက္ခာရှိသူသာသင့်ရာမြတ်နေရာ
၃၈၃. ကက္ကုဋဇာတ် ကြက်မင်း မြှောက်တိုင်းမမြောက်၊ချော့တိုင်းမပျော့
၃၈၄. ဓမ္မဓဇဇာတ် ငှက်မင်း အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တမျိုး သူခိုးမာယာ
၃၈၅. နန္ဒိယမိဂဇာတ် သမင် တိရစ္ဆာန်လျှက် မိဘတွက် အသက်စွန့်ဖူးရှာ
၃၈၆. ခရပုတ္တဇာတ် သိကြားမင်း မိန်းမအလိုသို့ မလိုက်သင့်
၃၈၇. သူစိဇာတ် ပန်းပဲသမား ပညာအစွမ်းဖြင့် အလိုပြည့်ဝခြင်း
၃၈၈. တုဏ္ဍိလဇာတ် ဝက်ညီနောင် သေမှာကြောက်လည်းသေမှာပဲ
၃၈၉. သုဝဏ္ဏကက္ကဋဇာတ် ရွှေပုဇွန် ကြေးဇူးသိ သောရွှေပုဇွန်
၃၉၀. မယှကဇာတ် သဌေးသား မစားရက် လောက်တက်
၃၉၁. ဝိဇ္ဇာဓရဇာတ် သိကြားမင်း ဝိဇ္ဇာဓိုရ်များ ကြာခိုခြင်း
၃၉၂. သိင်္ဃပုပ္ဖဇာတ် ရသေ့ ကြီးငယ်မဟူ အပြစ်မြူ ဖြူအောင်ဆေးကြောကြ
၃၉၃. ဝိဃာသာဒဇာတ် သိကြား လှူပြီးစားတော့ နတ်ရွာရောက်
၃၉၄. ဝဋ္ဋကဇာတ် ငုံး ကျီးလန့် အစာစား
၃၉၅. ပါရာဝတဇာတ် ခို အစားတလုပ်တွက်ဒုက္ခရောက်

၇ သတ္တကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၃၉၆. ကုက္ကုဇာတ် အမတ် အဂတိတရားမလိုက်စားမင်းအားကျင့်အပ်စွာ
၃၉၇. မနောဇဇာတ် ခြင်္သေ့ ယုတ်မာသူကိုမပေါင်းရ
၃၉၈. သုတနုဇာတ် ဆင်းရဲသာလုလင် မိဘရိုသေအသက်ရှည်
၃၉၉. မာတုပေါသကဂိဇ္ဈဇာတ် လင်းတ မိဘကျေးဇူးကြောင့်သေဘေးမှလွတ်
၄၀၀. ဒဗ္ဘပုပ္ဖဇာတ် ရုက္ခစိုး ငါးကြင်းသားအတွက်ငြင်းခုံသောဖျံနှစ်ကောင်
၄၀၁. ပဏ္ဏကဇာတ် ပညာရှိ ရောဂါကိုပညာဖြင့်ကုစားခြင်း
၄၀၂. သတ္တုဘသ္တဇာတ် ပညာရှိ ပညာရှိအတွေးပြေးကြည့်တာထက်မှန်
၄၀၃. အဋ္ဌိသေနကဇာတ် ရသေ့ တောင်းသူမုန်းမြဲ မပေးလဲ မုန်းမြဲဓမ္မတာ
၄၀၄. ကပိဇာတ် မျောက် ပညာရှိစကားနားမထောင်၍ပျက်စီးရခြင်း
၄၀၅. ဗကဇာတ် ရသေ့ ဗကဗြဟ္မာ အတိတ်ဝတ္ထု
၄၀၆. ဂန္ဓာရဇာတ် မင်း ရသေ့ရဟန်း ပစ္စည်း မသိမ်းအပ်
၄၀၇. မဟာကပိဇာတ် မျောက် အများတွက်အသက်ကိုမငဲ့
၄၀၈. ကုမ္ဘကာရဇာတ် အိုးထိန်းသည် ကိလေသာ၏အလိုသို့မလိုက်သင့်
၄၀၉. ဒဠှဓမ္မဇာတ် အမတ် တလုတ်စားဖူးသူ့ကျေးဇူး
၄၁၀. သောမဒတ္တဇာတ် သိကြားမင်း သေသူတမ်းတ ငိုကြွေးကျ သောကဖြစ်ရုံသာ
၄၁၁. သုသီမဇာတ် သုသိမမင်း ဆံပင်ဖြူ၍တောထွက်
၄၁၂. ကောဋသိမ္ဗလိဇာတ် ရုက္ခစိုး လာမယ့်အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်
၄၁၃. ဓူမကာရိဇာတ် ပညာရှိ မိတ်ဟောင်းကိုပစ် မိတ်အသစ် မချီးမမြှောက်ရာ
၄၁၄. ဇာဂရဇာတ် ရသေ့ ထကြွနိုးကြား ရှိသူအား ကင်းပရန်ဘယာ
၄၁၅. ကုမ္မာသပိဏ္ဍိဇာတ် မင်း ညောင်စေ့လောက်လှူ ညောင်ပင်လောက်ရ
၄၁၆. ပရန္တပဇာတ် မင်းသား မကောင်းမှုသည်မကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်သည်

၈ အဋ္ဌကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၄၁၇. ကစ္စာနိဇာတ် သိကြား ကျေးဇူးသိငြားသမီးသားကြီးပွားချမ်းသာရာ
၄၁၈. အဋ္ဌသဒ္ဒဇာတ် ရသေ့ အသက်သတ်၍ ယစ်ပူဇော်
၄၁၉. သုလသာဇာတ် တောစောင့်နတ် မိန်းမပညာရှိ
၄၂၀. သုမင်္ဂလဇာတ် မင်း အဂတိမလိုက်စားနဲ့
၄၂၁. ဂင်္ဂမာလဇာတ် ရေသည်သမား ရေသည်ပြဇာတ်
၄၂၂. စေတိယဇာတ် ပုဏ္ဏား မုသားပြော၍မြေမျိုခြင်း
၄၂၃. ဣန္ဒြိယဇာတ် ရသေ့ မဘက်လိုက်မိုက်ဖက်ပါ
၄၂၄. အာဒိတ္တဇာတ် မင်း နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်သုခမိန်
၄၂၅. အဋ္ဌာနဇာတ် ရသေ့ ကြမ်းကြုတ်ပြစ်မှားသူ့ထံပါးစကားမဆိုရာ
၄၂၆. ဒီပိဇာတ် ရသေ့ အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာ

၉ နဝကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၄၂၇. ဂိဇ္ဈဇာတ် လင်းတ အကျိုးလိုလားဆုံးမငြားမှတ်သားလိုက်နာပါ
၄၂၈. ကောသမ္ဗိယဇာတ် မင်းသား အငြင်းအခုန်မပြုသင့်
၄၂၉. မဟာသုဝ‌ဇာတ် ကျေးမင်း ရောင့်ရဲခြင်းသည်ချမ်းသာ၏
၄၃၀. စူဠသုဝဇာတ် ကျေးမင်း ကျေးဇူးကြီးမားနေရာများရှောင်ရှားမပြုရာ
၄၃၁. ဟရိတစဇာတ် ရသေ့ အငွေ့သာ‌ရှောင် အတွေ့မရှောင်
၄၃၂. ပဒကုသလမာဏဝဇာတ် လုလင် ကိုးကွယ်ရာမှဘေးဖြစ်က မုချ‌ေကြာက်ဖွယ်ရာ
၄၃၃. လောမသကဿပဇာတ် ရသေ့ ဘုရားအလောင်းမိန်းမကြောင့်မေ့လျော့ခြင်း
၄၃၄. စက္ကဝါကဇာတ် ငှက် အဆီစားတိုင်း အသားမဖြစ်
၄၃၅. ဟလိဒ္ဒိရာဂဇာတ် ရသေ့ ချစ်လွယ်မုန်းလွယ်သူကို ရှောင်ကြဉ်ပါ
၄၃၆. သမုဂ္ဂဇာတ် ရသေ့ မိန်းမကိုရွှေခွက်ထဲ ထည့်ကမျို
၄၃၇. ပူတိမံသဇာတ် ရုက္ခစိုး မကြည့်သင့်ပဲကြည့်၍ဆုံးရှုံးခြင်း
၄၃၈. ဒဒ္ဒရဇာတ် ခါ ကရုဏာကင်းသောရသေ့စဉ်းလဲ

၁၀ ဒသကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၄၃၉. စတုဒွါရဇာတ် နတ်မင်း ငရဲပန်းကိုရွှေပန်းထင်
၄၄၀. ကဏှဇာတ် ရသေ့ အကျင့်ကောင်းခြင်းသည် အဆင်းလှသည်မည်၏
၄၄၁. စတုပေါသထိယဇာတ် ဥပုသ်သည်လေးဦး
၄၄၂. သင်္ခဇာတ် ပုဏ္ဏား ဖိနပ်လှူရသည့်အကျိုး
၄၄၃. စူဠဗောဓိဇာတ် ရသေ့ ပညာရှိအမျက်အပြင်မထွက်
၄၄၄. ကဏှဒီပါယနဇာတ် ရသေ့ မှန်သောစကားသည်သစ္စာ
၄၄၅. နိဂြောဓဇာတ် မင်း လူမိုက်ဆည်းက ပြစ်ဒဏ်ရ
၄၄၆. တက္ကလဇာတ် ပညာရှိ မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အစဉ်လုပ်ကြွေးရာ
၄၄၇. မဟာဓမ္မပါလဇာတ် သတို့သား ငါးပါးသီလစောင့်သုံးက ငယ်ကမသေရာ
၄၄၈. ကုက္ကုဋဇာတ် ကြက်မင်း မိတ်ဆွေဟန်ဆောင်သူကိုသတိပြု
၄၄၉. မဋ္ဌကုဏ္ဍလီဇာတ် နတ်သား နေနှင့်လကို လည်းတွင်တပ်၍စီးချင်
၄၅၀. ဗိဠာရကောသိယဇာတ် သိကြားမင်း သူဌေး ကပ်စေးနှဲ
၄၅၁. စက္ကဝါကဇာတ် စက္ကဝါငှက် သက်သတ်ရှောင်ရှားမေတ္တာပွား လှငြားဆင်းရူပါ
၄၅၂. ဘူရိပဉှဇာတ် ပညာရှိ မဟော်သဓာဇာတ်
၄၅၃. မဟာမင်္ဂလဇာတ် ရသေ့ မင်္ဂလာတရား ၈ ပါး
၄၅၄. ဃဋပဏ္ဍိတဇာတ် မင်းသား သေသူကို အမျှပေးပါ/ မငိုကြွေးပါနှင့်

၁၁ ဧကာဒသကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၄၅၅. မာတုပေါသကဇာတ် ဆင်ဖြူ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သော်လည်း မိဘကိုလုပ်ကျွေး
၄၅၆. ဇုဏှဇာတ် မင်း နည်းငယ်ပေးဖူး သူ့ကျေးဇူး အထူးသိအပ်စွာ
၄၅၇. ဓမ္မဒေဝပုတ္တဇာတ် ဓမ္မနတ်သား မတရားကျင့်သူကို တရားကျင့်၍အောင်နိုင်ခြင်း
၄၅၈. ဥဒယဘဒ္ဒဇာတ် သိကြားမင်း အလှတန်ဖိုးကြာလေလျော့လေ
၄၅၉. ပါနီယဇာတ် မင်း ကိုယ့်အပြစ်ကိုမြင်သူငါးယောက်
၄၆၀. ယုဓဉ္ဇယဇာတ် မင်းသား ဆီးနှင်းပျောက်သည်ကိုမြင်၍ ရဟန်းပြု
၄၆၁. ဒသရထဇာတ် ရာမမင်းသား ရာမလက္ခဏသီတာ
၄၆၂. သံဝရဇာတ် သံဝရမင်းသား ဆရာ့စကားနားထောင်၍ မင်းဖြစ်ခြင်း
၄၆၃. သုပ္ပါရကဇာတ် မာလိန်မှူး မျက်မမြင် မာလိန်မှူး၏သီလ

၁၂ ဒွါဒသကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၄၆၄. စူဠကုဏာလဇာတ်
၄၆၅. ဘဒ္ဒသာလဇာတ်
၄၆၆. သမုဒ္ဒဝါဏိဇဇာတ်
၄၆၇. ကာမဇာတ် ပညာရှိ လောဘဝေဒနာ ပညာဖြင့်ကု
၄၆၈. ဇနသန္ဓဇာတ် စကြာမင်း ဇနသန္ဓစကြားမင်းအကြောင်း
၄၆၉. မဟာကဏှဇာတ် သိကြား ခွေးနက်အဟန် ချောက်လှန့်၍ တရားပေး
၄၇၀. သောသိယဇာတ် သုဓါဘောဇနဇာတ်]]နှင့်တူ
၄၇၁. မေဏ္ဍကပဉှာဇာတ် မဟောသဓါ မဟာဥမင်္ဂဇာတ်]]နှင့်တူသည်
၄၇၂. မဟာပဒုမဇာတ် ပဒုမမင်းသား ကာမအမိုက်မိဖုရားမှ ပဒုမမင်းသားကို သတ်စေခြင်း
၄၇၃. မိတ္တာမိတ္တဇာတ် ပညာရှိ မိတ်ဆွေရန်သူ ပေါင်းအပ်မပေါင်းအပ်တရား

၁၃ တေရသကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၄၇၄. အမ္ဗဇာတ် ဒိသာပါမောက္ခ ဒွန်းစဏ္ဍားထံတပြည့်ခံ၍ သရက်သီးမန္တန်သင်ခြင်း
၄၇၅. ဖန္ဒနဇာတ် ရုက္ခစိုး ကျို့ပင်စောင့်နတ်နဲ့ ဝက်ဝံ ရန်ငြှိုး
၄၇၆. ဇဝနဟံသဇာတ်
၄၇၇.စူဠနာရဒဇာတ်
၄၇၈. ဒူတဇာတ်
၄၇၉. ကာလိင်္ဂဗောဓိဇာတ်
၄၈၀. အကိတ္တိဇာတ် ရသေ့ ခြိုးခြံစွာကျင့်ခြင်း
၄၈၁. တက္ကာရိယဇာတ် ပုဏ္ဏား
၄၈၂. ရုရုမိဂဇာတ်
၄၈၃. သရဘမိဂဇာတ် ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက် မင်းကြီးတာကထွက်

၁၄ ပကိဏ္ဏကနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၄၈၄. ကေဒါရဇာတ် ကျေးမင်း ကြွေးသစ်ချ ကြွေးဟောင်းဆပ် ရွှေအိုးမြှုပ်
၄၈၅. စန္ဒကိန္နရီဇာတ် ကိန္နရာ ကန္နရာဖို ကန္နရီမတို့၏ လွမ်းခန်း(တော်လေးဝဝင် ကိန္နရီမ)
၄၈၆. မဟာဥက္ကုသဇာတ် စွန် ဝန်လို လိပ် ခြင်္သေ့ ပေါင်း၍ ရန်အောင်
၄၈၇. ဥဒ္ဒါလကဇာတ် ပုရောဟိတ် အံ့ဖွယ်ထင်အောင်အကျင့်ဆောင် ကြည်ညိုရန်မသင့်
၄၈၈. ဘိသဇာတ် ရသေ့ ရသေ့မောင်နှမ၏သစ်သီးဝေစုဖြင့်သီလကိုစမ်း
၄၈၉. သုရုစိဇာတ် သုရုစိမင်း သီလအစွမ်းဖြင့် သားဆုပန်
၄၉၀. ပဉ္စုပေါသကဇာတ် ရသေ့ ခို/မြွေ/မြေခွေး/ဝံ/ရသေ့ အတူဥပုသ်ပြု
၄၉၁. မဟာမောရဇာတ် ဥဒေါင်းမင်း မောရပရိတ်တော်
၄၉၂. တစ္ဆကသူကရဇာတ် ဝက်မင်း ရသေ့နှင့်ကျားရန်မှ ဝက်တို့ကိုကယ်ခြင်း
၄၉၃. မဟာဝါဏိဇဇာတ် လှည်းကုန်သည် ညောင်ပင်မှ ရတနာတို့ရသော ကုည်သည်များ
၄၉၄. သာဓိနဇာတ် သာဓိနမင်း သီလအစွမ်း‌ကြောင့် သိကြားမှနတ်ပြည်သို့ပင့်
၄၉၅. ဒသဗြာဟ္မဏဇာတ် ကောရဗျမင်း အဓိဌာန်ဖြင့် ပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့အားပင့်ဆောင်
၄၉၆. ဘိက္ခာပရမ္ပရဇာတ် သူကြွယ် ဝမ်းပမြာက်ဖွယ် အလှူဒါန

၁၅ ဝီသတိနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၄၉၇. မာတင်္ဂဇာတ် ဒွန်းစဏ္ဍား ဒွန်းစဏ္ဍားနဲ့သူဌေးသမီး
၄၉၈. စိတ္တသမ္ဘူတဇာတ် အသိဓာတ်ခံတူသူနှစ်ဦး
၄၉၉. သိဝိဇာတ် သိဝိမင်း မျက်လုံးကိုပင် လှူရဲသူ
၅၀၀. သိရိမန္တဇာတ် မဟောသဓါ မဟော်သဓါသုခမိန်
၅၀၁. ရောဟဏမိဂဇာတ်
၅၀၂. စူဠဟံသဇာတ်
၅၀၃. သတ္တိဂုမ္ဗဇာတ်
၅၀၄. ဘလ္လာတိယဇာတ်
၅၀၅. သောမနဿဇာတ်
၅၀၆. စမ္ပေယျဇာတ် နဂါးမင်း ခန္တီပါရမီဖြည့်တဲ့နဂါးမင်း
၅၀၇. မဟာပလောဘနဇာတ် မိန်းမအနံမခံနိုင်သည့်မင်းသား
၅၀၈. ပဉ္စပဏ္ဍိတဇာတ် မဟော်သဓါ ပညာရှိ ငါးပါး
၅၀၉. ဟတ္ထိပါလဇာတ် ကာမညွန်မှရုန်းထွက်သူများ
၅၁၀. အယောဃရဇာတ် သံလှောင်အိမ်၌နေရသူ

၁၆ တိံသနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၅၁၁. ကိံဆန္ဒဇာတ် လာဘ်စားခြင်း၏ဆိုးကျိုး
၅၁၂. ကုမ္ဘဇာတ် သေရည်သေရက်/အရက်သမားအလို နတ်မနိုင်
၅၁၃. ဇယဒိသာဇာတ် မင်း လူသားစားသော ပေါဒိသာရ
၅၁၄. ဆဒ္ဒန္တဇာတ် ဆင်ဖြူတော် ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း
၅၁၅. သမ္ဘဝဇာတ် တရားရှင်များ
၅၁၆. မဟာကပိဇာတ် မျောက် အသက်ပေး၍ ကယ်တင်သည်
၅၁၇. ဒကရက္ခသဇာတ် ပညာရှိ မဟော်သဓာဇာတ်]]
၅၁၈. ပဏ္ဍရကနာဂရာဇာဇာတ် နဂါး ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်
၅၁၉. သမ္ဗုလာဇာတ် တော်လေးဝဝင် သမ္ဗုလာ မိဖုရား
၅၂၀. ဂဏ္ဍတိန္ဒုကဇာတ် တည်ပင်စောင့်နတ် ပြည်သူများ၏ကျိန်ဆဲခံရ၍တရားကိုစောင့်သောမင်း

၁၇ စတ္တာလီသနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၅၂၁. တေသကုဏဇာတ် ဇမ္ဗုကေြးသား ပညာရှိသော ငှက်သုံးကောင်
၅၂၂. သရဘင်္ဂဇာတ် ရသေ့ သူတော်ကောင်းပြစ်မှား၍ တိုင်းပြည်နှင့်တကွပျက်စီရးသောဒဏ္ဍကီမင်း
၅၂၃. အလမ္ဗုသာဇာတ် ရသေ့ သားရသေ့ငယ် မိန်းမကိုစွဲလမ်းသွားခြင်း
၅၂၄. သင်္ခပါလဇာတ် နဂါးမင်း ဥပုသ်စောင့်တဲ့နဂါးမင်း၊ သီလပရမတ္ထပါရမီ
၅၂၅. စူဠသုတသောမဇာတ် ဆံတစ်ပင်ဖြူသောကြောင့် တောထွက်သောမင်း

၁၈ ပဏ္ဏာသနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၅၂၆. နိလိနိကာဇာတ် ရသေ့ ရသေ့ငယ်ကို ဖျက်ဆီးရန်လာသော နိလိနိကာမင်းသမီး
၅၂၇. ဥမ္မာဒန္တီဇာတ် အလှဖြင့် ရူးမူးစေသူ
၅၂၈. မဟာဗောရိပရိဗ္ဗာဇကဇာတ် ကုန်းတိုက်သူ၏ သွားရာလမ်း

၁၉ သဋ္ဌိနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၅၂၉. သောဏကဇာတ် စံနမူနာပြ ကောင်းသူ
၅၃၀. သံကိစ္စဇာတ် တရားရှင်၏အကူအညီ

၂၀ သတ္တတိနိပါတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၅၃၁. ကုသဇာတ် ကုသမင်း ကုသမင်းနှင့်ပဘာဝတီ
၅၃၂. သောဏနန္ဒဇာတ် ညီနောင်နှစ်ဖော်

၂၁- အသီတိနိပါတ်[edit][ပြင်ဆင်ရန်]

၅၃၃. စူဠဟံသဇာတ် မိမိအသက်နှင့်ထပ်တူလေးစားသူ
၅၃၄. မဟာဟံသဇာတ် ဟင်္သာမင်း မိတ်ဆွေကောင်းတို့၏စိတ်ထား
၅၃၅. သုဓာဘောဇနဇာတ် သိကြား ငါးဆက်မြောက်သူဌေးကို အလှူပြန်ပြုစေခြင်း
၅၃၆. မဟာကုဏလဇာတ် မဟာသမယသုတ် ငြင်းခုံခိုက်ရန်မဖြစ်ရန်/ မဟာသမယသုတ်တော်
၅၃၇. မဟာသုတသောမဇာတ် သုတသောမမင်း အင်္ဂုလိမာလ၊ပေါရိသာဒ

၂၂- မဟာနိပါတ်[edit][ပြင်ဆင်ရန်]

၅၃၈. တေမိဇာတ် တေ
၅၃၉. မဟာဇနကဇာတ်
၅၄၀. သုဝဏ္ဏသာမဇာတ် သု
၅၄၁. နေမိဇာတ် နေ
၅၄၂. မဟောသဓါဇာတ် မဟာဥမင်္ဂဇာတ်]]
၅၄၃. ဘူရိဒတ္တဇာတ် ဘူ
၅၄၄. စန္ဒကုမာရဇာတ် စန်
၅၄၅. နာရဒဇာတ် နာ
၅၄၆. ဝိဓူရဇာတ် ဝိ
၅၄၇. ဝေဿန္တရာဇာတ် ဝေ

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ[ပြင်ဆင်ရန်]

ရည်ညွှန်းကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

၁. ငါးရာငါးဆယ်အနှစ်ချုပ်၊ ဦးအောင်ညွန့်ဝင်း http://dhammadownload.com/File-Library/UAungNyuntWin/UAungNyuntWin-NipattawLarZattaw550AhNhitChok.pdf

၂. မင်္ဂလာဘုံကျော်ညောင်ကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ပုံတော်စုံငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်ဝတ္ထု ပတွဲ၊ http://dhammadownload.com/File-Library/550/550-NyaungKaSayadaw550-1.pdf

၃. မင်္ဂလာဘုံကျော်ညောင်ကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ပုံတော်စုံငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်ဝတ္ထု ဒုတွဲ၊ http://dhammadownload.com/File-Library/550/550-NyaungKaSayadaw550-2.pdf

၄. မင်္ဂလာဘုံကျော်ညောင်ကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ပုံတော်စုံငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်ဝတ္ထု တတွဲ၊ http://dhammadownload.com/File-Library/550/550-NyaungKaSayadaw550-3.pdf

၅. မင်္ဂလာဘုံကျော်ညောင်ကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ပုံတော်စုံငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်ဝတ္ထု စတုတွဲ၊ http://dhammadownload.com/File-Library/550/550-NyaungKaSayadaw550-3.pdf

၆. မင်္ဂလာဘုံကျော်ညောင်ကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ပုံတော်စုံငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်ဝတ္ထု ပဉ္စတွဲ၊ http://dhammadownload.com/File-Library/550/550-NyaungKaSayadaw550-5.pdf