စုစုပေါင်း မျိုးပွားနှုန်းအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့များစာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

အောက်ပါတို့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် စုစုပေါင်း မျိုးပွားနှုန်းအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့များစာရင်း ဖြစ်သည်။[note ၁]

စာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခရိုင် မြို့နယ် စုစုပေါင်း မျိုးပွားနှုန်း
ပြည်ထောင်စု - - ၂.၅၁
ကချင် - - ၃.၀၄
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် - ၃.၀၇
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ၂.၆၉
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ၃.၃၉
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် ၆.၈၆
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် တနိုင်းမြို့နယ် ၃.၁၂
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် ချီဖွေမြို့နယ် ၅.၂၉
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် ဆော့လော်မြို့နယ် ၅.၉၇
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် ဆင်ဘိုမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၃၇
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် ဆဒုံးမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၈၈
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် ကန်ပိုက်တီမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၄၂
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် ရှင်ဗွေယန်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၇၁
ကချင် မြစ်ကြီးနားခရိုင် ပန်ဝါမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၅.၀၅
ကချင် မိုးညှင်းခရိုင် - ၂.၉၂
ကချင် မိုးညှင်းခရိုင် မိုးညှင်းမြို့နယ် ၂.၉၅
ကချင် မိုးညှင်းခရိုင် မိုးကောင်းမြို့နယ် ၂.၉၀
ကချင် မိုးညှင်းခရိုင် ဖားကန့်မြို့နယ် ၃.၀၄
ကချင် မိုးညှင်းခရိုင် ဟိုပင်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၁၇
ကချင် မိုးညှင်းခရိုင် ကာမိုင်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၉၉
ကချင် ဗန်းမော်ခရိုင် - ၂.၇၇
ကချင် ဗန်းမော်ခရိုင် ဗန်းမော်ခရိုင် ၂.၆၂
ကချင် ဗန်းမော်ခရိုင် ရွှေကူမြို့နယ် ၂.၈၅
ကချင် ဗန်းမော်ခရိုင် မိုးကောင်းမြို့နယ် ၂.၈၈
ကချင် ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ် ၂.၈၁
ကချင် ဗန်းမော်ခရိုင် မြို့လှမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၅၅
ကချင် ဗန်းမော်ခရိုင် လွယ်ဂျယ်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၁၀
ကချင် ဗန်းမော်ခရိုင် ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၅၅
ကချင် ပူတာအိုခရိုင် - ၄.၉၀
ကချင် ပူတာအိုခရိုင် ပူတာအိုမြို့နယ် ၄.၇၅
ကချင် ပူတာအိုခရိုင် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် ၅.၆၁
ကချင် ပူတာအိုခရိုင် မချမ်းဘောမြို့နယ် ၅.၄၇
ကချင် ပူတာအိုခရိုင် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် ၄.၉၄
ကချင် ပူတာအိုခရိုင် နောင်မွန်းမြို့နယ် ၅.၅၂
ကချင် ပူတာအိုခရိုင် ပန်နန်းဒင်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၇.၀၆
ကယား - - ၃.၅၁
ကယား လွိုင်ကော်ခရိုင် - ၃.၄၆
ကယား လွိုင်ကော်ခရိုင် လွိုင်ကော်မြို့နယ် ၂.၇၀
ကယား လွိုင်ကော်ခရိုင် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ၄.၁၉
ကယား လွိုင်ကော်ခရိုင် ဖရူဆိုမြို့နယ် ၅.၀၀
ကယား လွိုင်ကော်ခရိုင် ရှားတောမြို့နယ် ၄.၃၃
ကယား ဘော်လခဲခရိုင် - ၃.၇၈
ကယား ဘော်လခဲခရိုင် ဘော်လခဲခရိုင် ၃.၂၉
ကယား ဘော်လခဲခရိုင် ဖားဆောင်းမြို့နယ် ၄.၀၂
ကယား ဘော်လခဲခရိုင် မယ်စဲ့မြို့နယ် ၃.၈၈
ကယား ဘော်လခဲခရိုင် ရွာသစ်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၈၇
ကရင် - - ၃.၃၇
ကရင် ဘားအံခရိုင် - ၃.၃၈
ကရင် ဘားအံခရိုင် ဘားအံမြို့နယ် ၂.၈၈
ကရင် ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် ၃.၃၆
ကရင် ဘားအံခရိုင် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် ၄.၀၆
ကရင် ဘားအံခရိုင် ပိုင်ကျုံမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၆၅
ကရင် ဘားအံခရိုင် ရှမ်းရွာသစ်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၅.၆၉
ကရင် ဘားအံခရိုင် လိပ်သိုမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၅.၄၃
ကရင် ဘားအံခရိုင် ဘောဂလိမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၉၂
ကရင် ဖာပွန်ခရိုင် - ၃.၉၅
ကရင် ဖာပွန်ခရိုင် ဖာပွန်ခရိုင် ၄.၀၃
ကရင် ဖာပွန်ခရိုင် ကမမောင်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၉၀
ကရင် မြဝတီခရိုင် - ၃.၀၆
ကရင် မြဝတီခရိုင် မြဝတီခရိုင် ၂.၉၆
ကရင် မြဝတီခရိုင် စုကလိမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၇၈
ကရင် မြဝတီခရိုင် ဝေါလေမြိုင်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၁၉
ကရင် ကော့ကရိတ်ခရိုင် - ၃.၄၈
ကရင် ကော့ကရိတ်ခရိုင် ကော့ကရိတ်ခရိုင် ၂.၉၄
ကရင် ကော့ကရိတ်ခရိုင် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ၃.၄၉
ကရင် ကော့ကရိတ်ခရိုင် ဘုရားသုံးဆူမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၈၀
ကရင် ကော့ကရိတ်ခရိုင် ကျိုက်ဒုံမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၉၀
ချင်း - - ၅.၀၀
ချင်း ဟားခါးခရိုင် - ၄.၁၅
ချင်း ဟားခါးခရိုင် ဟားခါးမြို့နယ် ၃.၅၄
ချင်း ဟားခါးခရိုင် ထန်တလန်မြို့နယ် ၄.၇၈
ချင်း ဖလမ်းခရိုင် - ၄.၇၈
ချင်း ဖလမ်းခရိုင် ဖလမ်းမြို့နယ် ၄.၃၇
ချင်း ဖလမ်းခရိုင် တီးတိန်မြို့နယ် ၄.၉၁
ချင်း ဖလမ်းခရိုင် တွန်းဇံမြို့နယ် ၅.၄၄
ချင်း ဖလမ်းခရိုင် ရိခေါဒမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၆၀
ချင်း ဖလမ်းခရိုင် ကျီခါးမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၈၂
ချင်း မင်းတပ်ခရိုင် - ၅.၅၇
ချင်း မင်းတပ်ခရိုင် မင်းတပ်မြို့နယ် ၅.၆၄
ချင်း မင်းတပ်ခရိုင် မတူပီမြို့နယ် ၅.၃၀
ချင်း မင်းတပ်ခရိုင် ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ၆.၀၀
ချင်း မင်းတပ်ခရိုင် ပလက်ဝမြို့နယ် ၅.၀၁
ချင်း မင်းတပ်ခရိုင် ရေဇွာမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၅.၀၁
ချင်း မင်းတပ်ခရိုင် ဆမီးမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၆.၉၂
စစ်ကိုင်း - - ၂.၄၅
စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်းခရိုင် - ၁.၉၀
စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်းခရိုင် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ၁.၉၅
စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်းခရိုင် မြင်းမူမြို့နယ် ၁.၇၀
စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်းခရိုင် မြောင်မြို့နယ် ၁.၉၆
စစ်ကိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် - ၂.၂၁
စစ်ကိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် ရွှေဘိုမြို့နယ် ၁.၉၆
စစ်ကိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် ခင်ဦးမြို့နယ် ၂.၁၂
စစ်ကိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် ဝက်လက်မြို့နယ် ၁.၉၀
စစ်ကိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် ကန့်ဘလူမြို့နယ် ၂.၄၅
စစ်ကိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် ကျွန်းလှမြို့နယ် ၂.၄၉
စစ်ကိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် ရေဦးမြို့နယ် ၂.၁၉
စစ်ကိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ၂.၄၅
စစ်ကိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် တန့်ဆည်မြို့နယ် ၂.၃၄
စစ်ကိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် ကျောက်မြောင်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၁.၇၅
စစ်ကိုင်း မုံရွာခရိုင် - ၁.၉၃
စစ်ကိုင်း မုံရွာခရိုင် မုံရွာမြို့နယ် ၁.၈၈
စစ်ကိုင်း မုံရွာခရိုင် ဘုတလင်မြို့နယ် ၂.၁၄
စစ်ကိုင်း မုံရွာခရိုင် အရာတော်မြို့နယ် ၁.၉၄
စစ်ကိုင်း မုံရွာခရိုင် ချောင်းဦးမြို့နယ် ၁.၈၆
စစ်ကိုင်း ကသာခရိုင် - ၂.၇၆
စစ်ကိုင်း ကသာခရိုင် ကသာမြို့နယ် ၂.၉၂
စစ်ကိုင်း ကသာခရိုင် အင်းတော်မြို့နယ် ၂.၅၆
စစ်ကိုင်း ကသာခရိုင် ထီးချိုင့်မြို့နယ် ၂.၇၀
စစ်ကိုင်း ကသာခရိုင် ဗန်းမောက်မြို့နယ် ၃.၅၀
စစ်ကိုင်း ကသာခရိုင် ကောလင်းမြို့နယ် ၂.၁၄
စစ်ကိုင်း ကသာခရိုင် ဝန်းသိုမြို့နယ် ၂.၅၆
စစ်ကိုင်း ကသာခရိုင် ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ် ၃.၀၉
စစ်ကိုင်း ကလေးခရိုင် - ၂.၆၀
စစ်ကိုင်း ကလေးခရိုင် ကလေးမြို့နယ် ၂.၆၁
စစ်ကိုင်း ကလေးခရိုင် ကလေးဝမြို့နယ် ၂.၃၈
စစ်ကိုင်း ကလေးခရိုင် မင်းကင်းမြို့နယ် ၂.၆၅
စစ်ကိုင်း တမူးခရိုင် - ၃.၄၁
စစ်ကိုင်း တမူးခရိုင် တမူးမြို့နယ် ၂.၈၉
စစ်ကိုင်း တမူးခရိုင် မြို့သစ်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၄၈
စစ်ကိုင်း တမူးခရိုင် ခမ်းပါတ်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၈၆
စစ်ကိုင်း မော်လိုက်ခရိုင် - ၃.၂၅
စစ်ကိုင်း မော်လိုက်ခရိုင် မော်လိုက်မြို့နယ် ၂.၆၃
စစ်ကိုင်း မော်လိုက်ခရိုင် ဖောင်းပြင်မြို့နယ် ၃.၅၅
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် - ၄.၇၈
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် ခန္တီးမြို့နယ် ၃.၇၃
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် ၄.၃၇
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် လေရှီးမြို့နယ် ၅.၂၇
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် လဟယ်မြို့နယ် ၆.၁၄
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် နန်းယွန်းမြို့နယ် ၄.၃၂
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် မိုပိုင်းလွတ်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၆၂
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် ဆွမ္မရာမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၅.၇၃
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် ထန်ပါခွေမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၆.၀၄
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် ပန်ဆောင်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၅.၉၄
စစ်ကိုင်း ခန္တီးခရိုင် ဒုံဟီးမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၆.၈၅
စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင်ခရိုင် - ၂.၁၂
စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင်ခရိုင် ယင်းမာပင်မြို့နယ် ၂.၀၄
စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင်ခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ၁.၈၆
စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင်ခရိုင် ပုလဲမြို့နယ် ၂.၂၆
စစ်ကိုင်း ယင်းမာပင်ခရိုင် ကနီမြို့နယ် ၂.၃၂
တနင်္သာရီ - - ၃.၃၁
တနင်္သာရီ ထားဝယ်ခရိုင် - ၂.၉၄
တနင်္သာရီ ထားဝယ်ခရိုင် ထားဝယ်မြို့နယ် ၂.၂၉
တနင်္သာရီ ထားဝယ်ခရိုင် လောင်းလုံမြို့နယ် ၂.၈၇
တနင်္သာရီ ထားဝယ်ခရိုင် သရက်ချောင်းမြို့နယ် ၃.၁၉
တနင်္သာရီ ထားဝယ်ခရိုင် ရေဖြူမြို့နယ် ၃.၂၆
တနင်္သာရီ ထားဝယ်ခရိုင် မေတ္တာမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၀၃
တနင်္သာရီ ထားဝယ်ခရိုင် ကလိန်အောင်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၅၇
တနင်္သာရီ မြိတ်ခရိုင် - ၃.၄၂
တနင်္သာရီ မြိတ်ခရိုင် မြိတ်မြို့နယ် ၂.၇၇
တနင်္သာရီ မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ် ၄.၂၆
တနင်္သာရီ မြိတ်ခရိုင် ပုလောမြို့နယ် ၃.၀၉
တနင်္သာရီ မြိတ်ခရိုင် တနင်္သာရီမြို့နယ် ၃.၉၇
တနင်္သာရီ မြိတ်ခရိုင် ပလောက်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၂၅
တနင်္သာရီ ကော့သောင်းခရိုင် - ၃.၇၇
တနင်္သာရီ ကော့သောင်းခရိုင် ကော့သောင်းမြို့နယ် ၃.၁၃
တနင်္သာရီ ကော့သောင်းခရိုင် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် ၄.၆၃
တနင်္သာရီ ကော့သောင်းခရိုင် ခမောက်ကြီးမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၀၇
တနင်္သာရီ ကော့သောင်းခရိုင် ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၇၂
တနင်္သာရီ ကော့သောင်းခရိုင် ကရသူရိမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၆၃
ပဲခူး - - ၂.၃၆
ပဲခူး ပဲခူးခရိုင် - ၂.၆၂
ပဲခူး ပဲခူးခရိုင် ပဲခူးမြို့နယ် ၂.၂၄
ပဲခူး ပဲခူးခရိုင် ကဝမြို့နယ် ၂.၈၀
ပဲခူး ပဲခူးခရိုင် ဝေါမြို့နယ် ၂.၈၈
ပဲခူး ပဲခူးခရိုင် ညောင်လေးပင်မြို့နယ် ၂.၄၅
ပဲခူး ပဲခူးခရိုင် ကျောက်တံခါးမြို့နယ် ၂.၈၃
ပဲခူး ပဲခူးခရိုင် ဒိုက်ဦးမြို့နယ် ၂.၅၆
ပဲခူး ပဲခူးခရိုင် ရွှေကျင်မြို့နယ် ၃.၃၂
ပဲခူး တောင်ငူခရိုင် - ၂.၆၃
ပဲခူး တောင်ငူခရိုင် တောင်ငူမြို့နယ် ၂.၂၇
ပဲခူး တောင်ငူခရိုင် ရေတာရှည်မြို့နယ် ၂.၆၆
ပဲခူး တောင်ငူခရိုင် ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ၃.၄၈
ပဲခူး တောင်ငူခရိုင် ဖြူးမြို့နယ် ၂.၆၁
ပဲခူး တောင်ငူခရိုင် အုတ်တွင်းမြို့နယ် ၂.၆၄
ပဲခူး တောင်ငူခရိုင် ထန်းတပင်မြို့နယ် ၂.၆၆
ပဲခူး ပြည်ခရိုင် - ၁.၇၆
ပဲခူး ပြည်ခရိုင် ပြည်မြို့နယ် ၁.၆၇
ပဲခူး ပြည်ခရိုင် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် ၂.၀၆
ပဲခူး ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ၁.၇၆
ပဲခူး ပြည်ခရိုင် ပေါင်းတည်မြို့နယ် ၁.၇၂
ပဲခူး ပြည်ခရိုင် သဲကုန်းမြို့နယ် ၁.၅၃
ပဲခူး ပြည်ခရိုင် ရွှေတောင်မြို့နယ် ၁.၈၈
ပဲခူး သာယာဝတီခရိုင် - ၂.၂၀
ပဲခူး သာယာဝတီခရိုင် သာယာဝတီမြို့နယ် ၂.၄၁
ပဲခူး သာယာဝတီခရိုင် လက်ပံတန်းမြို့နယ် ၂.၅၇
ပဲခူး သာယာဝတီခရိုင် မင်းလှမြို့နယ် ၂.၂၃
ပဲခူး သာယာဝတီခရိုင် အုတ်ဖိုမြို့နယ် ၂.၃၆
ပဲခူး သာယာဝတီခရိုင် ဇီးကုန်းမြို့နယ် ၁.၉၄
ပဲခူး သာယာဝတီခရိုင် နတ်တလင်းမြို့နယ် ၁.၉၀
ပဲခူး သာယာဝတီခရိုင် မိုးညိုမြို့နယ် ၂.၂၃
ပဲခူး သာယာဝတီခရိုင် ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် ၁.၇၄
မကွေး - - ၂.၂၉
မကွေး မကွေးခရိုင် - ၂.၃၄
မကွေး မကွေးခရိုင် မကွေးမြို့နယ် ၂.၀၈
မကွေး မကွေးခရိုင် ရေနံချောင်းမြို့နယ် ၂.၃၈
မကွေး မကွေးခရိုင် ချောက်မြို့နယ် ၂.၂၁
မကွေး မကွေးခရိုင် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ၂.၃၄
မကွေး မကွေးခရိုင် မြို့သစ်မြို့နယ် ၂.၇၃
မကွေး မကွေးခရိုင် နတ်မောက်မြို့နယ် ၂.၅၁
မကွေး မင်းဘူးခရိုင် - ၂.၃၀
မကွေး မင်းဘူးခရိုင် မင်းဘူးမြို့နယ် ၂.၁၃
မကွေး မင်းဘူးခရိုင် ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ၂.၃၀
မကွေး မင်းဘူးခရိုင် ငဖဲမြို့နယ် ၂.၆၃
မကွေး မင်းဘူးခရိုင် စလင်းမြို့နယ် ၂.၃၄
မကွေး မင်းဘူးခရိုင် စေတုတ္တရာမြို့နယ် ၂.၄၉
မကွေး သရက်ခရိုင် - ၂.၀၅
မကွေး သရက်ခရိုင် သရက်မြို့နယ် ၁.၈၀
မကွေး သရက်ခရိုင် မင်းလှမြို့နယ် ၂.၀၁
မကွေး သရက်ခရိုင် မင်းတုန်းမြို့နယ် ၁.၉၄
မကွေး သရက်ခရိုင် ကံမမြို့နယ် ၁.၈၅
မကွေး သရက်ခရိုင် အောင်လံမြို့နယ် ၂.၁၂
မကွေး သရက်ခရိုင် ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် ၂.၃၇
မကွေး ပခုက္ကူခရိုင် - ၂.၄၇
မကွေး ပခုက္ကူခရိုင် ပခုက္ကူမြို့နယ် ၂.၃၁
မကွေး ပခုက္ကူခရိုင် ရေစကြိုမြို့နယ် ၂.၂၃
မကွေး ပခုက္ကူခရိုင် မြိုင်မြို့နယ် ၂.၅၆
မကွေး ပခုက္ကူခရိုင် ပေါက်မြို့နယ် ၂.၆၅
မကွေး ပခုက္ကူခရိုင် ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် ၂.၉၃
မကွေး ဂန့်ဂေါခရိုင် - ၁.၉၇
မကွေး ဂန့်ဂေါခရိုင် ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ၂.၀၂
မကွေး ဂန့်ဂေါခရိုင် ထီးလင်းမြို့နယ် ၁.၈၄
မကွေး ဂန့်ဂေါခရိုင် ဆောမြို့နယ် ၂.၀၆
မကွေး ဂန့်ဂေါခရိုင် ကျောက်ထုမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၁.၈၁
မန္တလေး - - ၂.၁၂
မန္တလေး မန္တလေးခရိုင် - ၁.၈၇
မန္တလေး မန္တလေးခရိုင် အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ၁.၆၈
မန္တလေး မန္တလေးခရိုင် ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၁.၄၁
မန္တလေး မန္တလေးခရိုင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၁.၆၇
မန္တလေး မန္တလေးခရိုင် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၁.၈၀
မန္တလေး မန္တလေးခရိုင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၂.၁၉
မန္တလေး မန္တလေးခရိုင် အမရပူရမြို့နယ် ၁.၈၂
မန္တလေး မန္တလေးခရိုင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ၂.၄၄
မန္တလေး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် - ၂.၅၁
မန္တလေး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ၂.၀၀
မန္တလေး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် မတ္တရာမြို့နယ် ၂.၅၂
မန္တလေး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် စဉ့်ကူးမြို့နယ် ၂.၆၄
မန္တလေး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် မိုးကုတ်မြို့နယ် ၂.၅၄
မန္တလေး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် ၃.၁၉
မန္တလေး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တကောင်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၁၉
မန္တလေး ကျောက်ဆည်ခရိုင် - ၂.၁၆
မန္တလေး ကျောက်ဆည်ခရိုင် ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ၂.၂၂
မန္တလေး ကျောက်ဆည်ခရိုင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ၁.၉၅
မန္တလေး ကျောက်ဆည်ခရိုင် မြစ်သားမြို့နယ် ၂.၂၆
မန္တလေး ကျောက်ဆည်ခရိုင် တံတားဦးမြို့နယ် ၂.၁၅
မန္တလေး မြင်းခြံခရိုင် - ၂.၀၉
မန္တလေး မြင်းခြံခရိုင် မြင်းခြံမြို့နယ် ၁.၉၂
မန္တလေး မြင်းခြံခရိုင် တောင်သာမြို့နယ် ၂.၂၈
မန္တလေး မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ၂.၀၃
မန္တလေး မြင်းခြံခရိုင် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ၂.၁၃
မန္တလေး မြင်းခြံခရိုင် ငါန်းဇွန်မြို့နယ် ၂.၁၆
မန္တလေး ညောင်ဦးခရိုင် - ၁.၈၇
မန္တလေး ညောင်ဦးခရိုင် ညောင်ဦးမြို့နယ် ၁.၈၅
မန္တလေး ညောင်ဦးခရိုင် ငါ့သရောက်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၁.၉၅
မန္တလေး ရမည်းသင်းခရိုင် - ၂.၂၅
မန္တလေး ရမည်းသင်းခရိုင် ရမည်းသင်းမြို့နယ် ၂.၂၁
မန္တလေး ရမည်းသင်းခရိုင် ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ၂.၂၈
မန္တလေး မိတ္ထီလာခရိုင် - ၂.၁၈
မန္တလေး မိတ္ထီလာခရိုင် မိတ္ထီလာမြို့နယ် ၂.၁၄
မန္တလေး မိတ္ထီလာခရိုင် မလှိုင်မြို့နယ် ၂.၀၉
မန္တလေး မိတ္ထီလာခရိုင် သာစည်မြို့နယ် ၂.၅၁
မန္တလေး မိတ္ထီလာခရိုင် ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် ၁.၉၈
မွန် - - ၂.၅၂
မွန် မော်လမြိုင်ခရိုင် - ၂.၃၃
မွန် မော်လမြိုင်ခရိုင် မော်လမြိုင်မြို့နယ် ၁.၈၈
မွန် မော်လမြိုင်ခရိုင် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ၂.၇၁
မွန် မော်လမြိုင်ခရိုင် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ၂.၂၂
မွန် မော်လမြိုင်ခရိုင် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ၂.၄၂
မွန် မော်လမြိုင်ခရိုင် မုဒုံမြို့နယ် ၂.၁၂
မွန် မော်လမြိုင်ခရိုင် ရေးမြို့နယ် ၂.၆၁
မွန် မော်လမြိုင်ခရိုင် လမိုင်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၈၉
မွန် မော်လမြိုင်ခရိုင် ခေါဇာမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၇၀
မွန် သထုံခရိုင် - ၂.၈၃
မွန် သထုံခရိုင် သထုံမြို့နယ် ၂.၇၃
မွန် သထုံခရိုင် ပေါင်မြို့နယ် ၂.၅၇
မွန် သထုံခရိုင် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ၂.၉၆
မွန် သထုံခရိုင် ဘီးလင်းမြို့နယ် ၃.၁၀
ရခိုင် - - ၂.၇၆
ရခိုင် စစ်တွေ - ၂.၆၁
ရခိုင် စစ်တွေ စစ်တွေမြို့နယ် ၂.၀၂
ရခိုင် စစ်တွေ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ၂.၈၂
ရခိုင် စစ်တွေ ပေါက်တောမြို့နယ် ၃.၀၂
ရခိုင် စစ်တွေ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ၂.၆၃
ရခိုင် မြောက်ဦး - ၂.၈၃
ရခိုင် မြောက်ဦး မြောက်ဦးမြို့နယ် ၂.၆၆
ရခိုင် မြောက်ဦး ကျောက်တော်မြို့နယ် ၂.၅၄
ရခိုင် မြောက်ဦး မင်းပြားမြို့နယ် ၃.၀၇
ရခိုင် မြောက်ဦး မြေပုံမြို့နယ် ၃.၁၉
ရခိုင် မောင်တော - ၃.၃၈
ရခိုင် မောင်တော မောင်တောမြို့နယ် ၃.၁၅
ရခိုင် မောင်တော ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ၃.၄၉
ရခိုင် မောင်တော တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၁၃
ရခိုင် ကျောက်ဖြူ - ၂.၉၇
ရခိုင် ကျောက်ဖြူ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ၃.၀၁
ရခိုင် ကျောက်ဖြူ မာန်အောင်မြို့နယ် ၂.၀၃
ရခိုင် ကျောက်ဖြူ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ၂.၇၆
ရခိုင် ကျောက်ဖြူ အမ်းမြို့နယ် ၃.၄၈
ရခိုင် သံတွဲ - ၂.၅၀
ရခိုင် သံတွဲ သံတွဲမြို့နယ် ၂.၁၀
ရခိုင် သံတွဲ တောင်ကုတ်မြို့နယ် ၂.၇၉
ရခိုင် သံတွဲ ဂွမြို့နယ် ၂.၅၅
ရခိုင် သံတွဲ မအီမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၁၈
ရခိုင် သံတွဲ ကျိန္တလီမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၀၅
ရန်ကုန် - - ၁.၈၅
ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် - ၁.၉၇
ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် အင်းစိန်မြို့နယ် ၁.၆၅
ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၁.၇၄
ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် မှော်ဘီမြို့နယ် ၂.၂၁
ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် လှည်းကူးမြို့နယ် ၂.၃၈
ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် တိုက်ကြီးမြို့နယ် ၂.၃၄
ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် ထန်းတပင်မြို့နယ် ၂.၄၇
ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၁.၇၆
ရန်ကုန် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၁.၉၂
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် - ၁.၆၅
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၁.၃၂
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရန်ကင်းမြို့နယ် ၁.၂၆
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၁.၃၁
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၁.၆၅
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် သာကေတမြို့နယ် ၁.၅၀
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒေါပုံမြို့နယ် ၁.၇၅
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တာမွေမြို့နယ် ၁.၃၅
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၁.၂၄
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၁.၂၂
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ် ၂.၀၂
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ၁.၅၅
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် ၂.၁၁
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၂.၂၁
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၁.၅၀
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် - ၂.၃၆
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် သန်လျင်မြို့နယ် ၂.၁၆
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောက်တန်းမြို့နယ် ၂.၂၃
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် သုံးခွမြို့နယ် ၂.၁၂
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ခရမ်းမြို့နယ် ၂.၄၆
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် တွံတေးမြို့နယ် ၂.၇၀
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကော့မှူးမြို့နယ် ၂.၃၀
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၂.၅၆
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ဒလမြို့နယ် ၂.၃၈
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် ၂.၄၆
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် ၁.၈၅
ရန်ကုန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် တံတားမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၁၆
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် - ၁.၃၃
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၁.၂၇
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၁.၄၇
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀.၉၄
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် လသာမြို့နယ် ၀.၉၃
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် အလုံမြို့နယ် ၁.၃၃
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၁.၇၆
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၁.၀၈
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် လှိုင်မြို့နယ် ၁.၁၉
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ကမာရွတ်မြို့နယ် ၁.၂၂
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၁.၅၄
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့နယ် ၁.၂၂
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဗဟန်းမြို့နယ် ၁.၂၂
ရန်ကုန် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၂.၁၉
ရှမ်း - - ၃.၀၇
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် - ၂.၇၂
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် တောင်ကြီးခရိုင် ၂.၂၀
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် ညောင်ရွှေမြို့နယ် ၂.၄၂
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် ဟိုပုံးမြို့နယ် ၂.၉၄
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် ဆီဆိုင်မြို့နယ် ၃.၇၂
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် ကလောမြို့နယ် ၂.၆၉
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် ပင်းတယမြို့နယ် ၂.၄၀
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် ရွာငံမြို့နယ် ၂.၂၆
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် ရပ်စောက်မြို့နယ် ၂.၄၈
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် ပင်လောင်းမြို့နယ် ၂.၈၆
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် ဖယ်ခုံမြို့နယ် ၄.၀၆
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် ကျောက်တလုံးကြီးမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၉၄
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် အင်းတော်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၀၂
ရှမ်း တောင်ကြီးခရိုင် နောင်တရားမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၁၀
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် - ၂.၉၇
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် လွိုင်လင်မြို့နယ် ၂.၈၇
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် လဲချားမြို့နယ် ၂.၂၆
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် နမ့်စန်မြို့နယ် ၃.၀၀
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် ၂.၇၆
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် ကျေးသီးမြို့နယ် ၂.၉၆
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် မိုင်းကိုင်မြို့နယ် ၃.၄၈
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် မိုင်းရှူးမြို့နယ် ၃.၀၃
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် ပင်လုံမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၀၉
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် ခိုလမ်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၃၅
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် ကာလိမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၃၅
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် မိုင်းနောင်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၁၂
ရှမ်း လွိုင်လင်ခရိုင် မိုင်းစံမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၀၉
ရှမ်း လင်းခေးခရိုင် - ၂.၈၃
ရှမ်း လင်းခေးခရိုင် လင်းခေးမြို့နယ် ၁.၄၁
ရှမ်း လင်းခေးခရိုင် မိုးနဲမြို့နယ် ၃.၀၀
ရှမ်း လင်းခေးခရိုင် မောက်မယ်မြို့နယ် ၄.၃၃
ရှမ်း လင်းခေးခရိုင် မိုင်းပန်မြို့နယ် ၂.၆၃
ရှမ်း လင်းခေးခရိုင် ဟိုမိန်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၇၆
ရှမ်း လင်းခေးခရိုင် ကျိုင်းတောင်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၆၆
ရှမ်း လားရှိုးခရိုင် - ၂.၈၇
ရှမ်း လားရှိုးခရိုင် လားရှိုးမြို့နယ် ၂.၅၅
ရှမ်း လားရှိုးခရိုင် သိန္နီမြို့နယ် ၂.၉၈
ရှမ်း လားရှိုးခရိုင် မိုင်းရယ်မြို့နယ် ၂.၈၉
ရှမ်း လားရှိုးခရိုင် တန့်ယန်းမြို့နယ် ၃.၄၁
ရှမ်း မူဆယ်ခရိုင် - ၂.၈၃
ရှမ်း မူဆယ်ခရိုင် မူဆယ်မြို့နယ် ၂.၁၄
ရှမ်း မူဆယ်ခရိုင် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ၂.၆၆
ရှမ်း မူဆယ်ခရိုင် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ၃.၄၃
ရှမ်း မူဆယ်ခရိုင် မုန်းကိုးမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၇၇
ရှမ်း မူဆယ်ခရိုင် မန့်ဟီးရိုးမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၁.၇၈
ရှမ်း မူဆယ်ခရိုင် ပန်ဆိုင်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၅၀
ရှမ်း မူဆယ်ခရိုင် တာမိုးညဲမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၈၈
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် - ၂.၈၀
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် ကျောက်မဲမြို့နယ် ၂.၃၈
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် နောင်ချိုမြို့နယ် ၂.၄၈
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် သီပေါမြို့နယ် ၂.၇၄
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် နမ္မတူမြို့နယ် ၂.၉၃
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် နမ့်ဆန်မြို့နယ် ၃.၂၈
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် မိုးမိတ်မြို့နယ် ၂.၇၃
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် မဘိမ်းမြို့နယ် ၂.၄၂
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် မန်တုံမြို့နယ် ၄.၇၅
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် မိုင်းငေါ့မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၇၉
ရှမ်း ကျောက်မဲခရိုင် မိုင်းလုံမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၁၁
ရှမ်း ကွမ်းလုံခရိုင် - ၄.၂၉
ရှမ်း ကွမ်းလုံခရိုင် ကွမ်းလုံမြို့နယ် ၄.၂၉
ရှမ်း လောက်ကိုင်ခရိုင် - ၃.၃၉
ရှမ်း လောက်ကိုင်ခရိုင် လောက်ကိုင်မြို့နယ် ၃.၂၉
ရှမ်း လောက်ကိုင်ခရိုင် ကုန်းကြမ်းမြို့နယ် ၄.၆၅
ရှမ်း လောက်ကိုင်ခရိုင် ချင်းရွှေဟော်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၈၅
ရှမ်း လောက်ကိုင်ခရိုင် မော်ထိုက်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၃၂
ရှမ်း ဟိုပန်ခရိုင် - ၄.၉၃
ရှမ်း ဟိုပန်ခရိုင် ဟိုပန်မြို့နယ် ၃.၃၃
ရှမ်း ဟိုပန်ခရိုင် မိုင်းမောမြို့နယ် ၅.၂၆
ရှမ်း ဟိုပန်ခရိုင် ပန်ဝိုင်းမြို့နယ် ၅.၉၄
ရှမ်း ဟိုပန်ခရိုင် ပန်လုံမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၇၅
ရှမ်း မက်မန်းခရိုင် - ၅.၀၂
ရှမ်း မက်မန်းခရိုင် မက်မန်းမြို့နယ် ၄.၇၄
ရှမ်း မက်မန်းခရိုင် ပန်ဆန်းမြို့နယ် ၃.၉၂
ရှမ်း မက်မန်းခရိုင် နားဖန်းမြို့နယ် ၆.၂၂
ရှမ်း မက်မန်းခရိုင် မန်ကန်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၆.၂၆
ရှမ်း ကျိုင်းတုံခရိုင် - ၃.၂၀
ရှမ်း ကျိုင်းတုံခရိုင် ကျိုင်းတုံမြို့နယ် ၃.၂၆
ရှမ်း ကျိုင်းတုံခရိုင် မိုင်းခတ်မြို့နယ် ၃.၆၃
ရှမ်း ကျိုင်းတုံခရိုင် မိုင်းယန်းမြို့နယ် ၂.၇၅
ရှမ်း ကျိုင်းတုံခရိုင် မိုင်းလားမြို့နယ် ၂.၅၀
ရှမ်း ကျိုင်းတုံခရိုင် မိုင်းပေါက်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၅၀
ရှမ်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် - ၄.၆၇
ရှမ်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် မိုင်းဆတ်မြို့နယ် ၅.၀၄
ရှမ်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် မိုင်းပြင်းမြို့နယ် ၄.၂၃
ရှမ်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် မိုင်းတုံမြို့နယ် ၄.၁၄
ရှမ်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် မိုင်းခုတ်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၅.၃၉
ရှမ်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် တုံတာမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၃၅
ရှမ်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် ပုံပါကျင်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၄၉
ရှမ်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် မုံးထမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၆.၀၃
ရှမ်း တာချီလိတ်ခရိုင် - ၂.၄၉
ရှမ်း တာချီလိတ်ခရိုင် တာချီလိတ်မြို့နယ် ၂.၃၇
ရှမ်း တာချီလိတ်ခရိုင် တာလေမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၄၂
ရှမ်း တာချီလိတ်ခရိုင် ကျိုင်းလပ်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၃.၀၀
ရှမ်း မိုင်းဖြတ်ခရိုင် - ၂.၉၁
ရှမ်း မိုင်းဖြတ်ခရိုင် မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် ၃.၈၈
ရှမ်း မိုင်းဖြတ်ခရိုင် မိုင်းယောင်းမြို့နယ် ၂.၄၅
ရှမ်း မိုင်းဖြတ်ခရိုင် မိုင်းယုမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၆၂
ဧရာဝတီ - - ၂.၈၁
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် - ၂.၆၄
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် ၂.၇၄
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် ၂.၆၆
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ကျုံပျော်မြို့နယ် ၂.၈၄
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ငပုတောမြို့နယ် ၃.၀၅
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ပုသိမ်မြို့နယ် ၂.၁၁
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ရေကြည်မြို့နယ် ၂.၄၁
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် သာပေါင်းမြို့နယ် ၂.၉၁
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ငရုတ်ကောင်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၅၁
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၇၂
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ရွှေသောင်ယံမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၈၃
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ငွေဆောင်မြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၉၄
ဧရာဝတီ ပုသိမ်ခရိုင် ငသိုင်းချောင်းမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၂.၅၂
ဧရာဝတီ ဖျာပုံခရိုင် - ၃.၂၁
ဧရာဝတီ ဖျာပုံခရိုင် ကျိုက်လတ်မြို့နယ် ၃.၂၀
ဧရာဝတီ ဖျာပုံခရိုင် ဒေးဒရဲမြို့နယ် ၂.၆၄
ဧရာဝတီ ဖျာပုံခရိုင် ဖျာပုံမြို့နယ် ၂.၇၈
ဧရာဝတီ ဖျာပုံခရိုင် ဘိုကလေးမြို့နယ် ၃.၄၈
ဧရာဝတီ ဖျာပုံခရိုင် အမာမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၁၅
ဧရာဝတီ မအူပင်ခရိုင် - ၂.၇၆
ဧရာဝတီ မအူပင်ခရိုင် ညောင်တုန်းမြို့နယ် ၂.၅၅
ဧရာဝတီ မအူပင်ခရိုင် ဓနုဖြူမြို့နယ် ၂.၄၆
ဧရာဝတီ မအူပင်ခရိုင် ပန်းတနော်မြို့နယ် ၃.၀၁
ဧရာဝတီ မအူပင်ခရိုင် မအူပင်မြို့နယ် ၂.၈၈
ဧရာဝတီ မြောင်းမြခရိုင် - ၃.၀၁
ဧရာဝတီ မြောင်းမြခရိုင် မြောင်းမြမြို့နယ် ၃.၀၁
ဧရာဝတီ မြောင်းမြခရိုင် ဝါးခယ်မမြို့နယ် ၃.၁၁
ဧရာဝတီ မြောင်းမြခရိုင် အိမ်မဲမြို့နယ် ၂.၈၅
ဧရာဝတီ လပွတ္တာခရိုင် - ၃.၃၃
ဧရာဝတီ လပွတ္တာခရိုင် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် ၃.၁၃
ဧရာဝတီ လပွတ္တာခရိုင် လပွတ္တာမြို့နယ် ၃.၂၂
ဧရာဝတီ လပွတ္တာခရိုင် ပြင်စလူမြို့ (မြို့နယ်ခွဲ) ၄.၃၆
ဧရာဝတီ ဟင်္သာတခရိုင် - ၂.၃၀
ဧရာဝတီ ဟင်္သာတခရိုင် ကြံခင်းမြို့နယ် ၁.၆၀
ဧရာဝတီ ဟင်္သာတခရိုင် ဇလွန်မြို့နယ် ၂.၅၈
ဧရာဝတီ ဟင်္သာတခရိုင် မာန်အောင်မြို့နယ် ၂.၁၆
ဧရာဝတီ ဟင်္သာတခရိုင် လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၂.၆၄
ဧရာဝတီ ဟင်္သာတခရိုင် ဟင်္သာတမြို့နယ် ၂.၃၀
ဧရာဝတီ ဟင်္သာတခရိုင် အင်္ဂပူမြို့နယ် ၂.၄၁
နေပြည်တော် - - ၂.၄၂
နေပြည်တော် ဥတ္တရခရိုင် (မြောက်ပိုင်း) - ၂.၄၆
နေပြည်တော် ဥတ္တရခရိုင် (မြောက်ပိုင်း) တပ်ကုန်းမြို့နယ် ၂.၂၈
နေပြည်တော် ဥတ္တရခရိုင် (မြောက်ပိုင်း) ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ၂.၄၄
နေပြည်တော် ဥတ္တရခရိုင် (မြောက်ပိုင်း) ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ၂.၇၃
နေပြည်တော် ဥတ္တရခရိုင် (မြောက်ပိုင်း) ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ၂.၆၅
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင် (တောင်ပိုင်း) - ၂.၃၉
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင် (တောင်ပိုင်း) ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၂.၃၈
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင် (တောင်ပိုင်း) လယ်ဝေးမြို့နယ် ၂.၆၄
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင် (တောင်ပိုင်း) ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ၁.၈၁
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင် (တောင်ပိုင်း) ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ၂.၂၆

မှတ်စု[ပြင်ဆင်ရန်]

  1. ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ အချက်အလက်များ ဖြစ်သဖြင့် နယ်မြေသတ်မှတ်မှုများမှာ လက်ရှိကာလ သတ်မှတ်မှုများနှင့် ကွဲလွဲနေနိုင်သည်။

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]