ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်
 မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့အစည်း
ကော်မရှင် အကျဉ်းချုပ်
ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်မတ် ၈၊ ၂၀၁၀; ၁၃ နှစ် အကြာက (၂၀၁၀-၀၃-08)
ဌာနချုပ်နေပြည်တော်
ဌာနအကြီးအမှူးများဦးသိန်းစိုး[၁]၊ ဥက္ကဋ္ဌ
ဝက်ဘ်ဆိုက်uecmyanmar.org

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (အင်္ဂလိပ်: Union Election Commission၊ အတိုကောက် UEC) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အဆင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲများ ကို ကြီးမှူးကျင်းပရန် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်သည် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ စိစစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်သည်။[၂] ကော်မရှင်၏ အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦးကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့သည်။[၃]

သမိုင်းကြောင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၀)ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းခဲ့သည်။[၃]

တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အပြီးအပြတ်ဖြစ်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ကော်မရှင်၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် -

(၁) လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပြခြင်း၊
(၂) လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများကို ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်စေခြင်း၊
(၃) ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းစေခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း နှင့် ကြီးကြပ်စေခြင်း၊
(၄) မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၊
(၅) မဲစာရင်းများ ပြုစုခြင်း၊ ပြုစုစေခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်စေခြင်း၊
(၆) သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ နယ်မြေ လုံခြုံရေး အခြေအနေ အရ သော်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်ပြီး တရား မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိသည့် မဲဆန္ဒနယ်များ၏ ရွေးကောက်ပွဲများကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း နှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(၇) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုလွှာ ထုတ်ပေးခြင်း၊
(၈) ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုကို စစ်ဆေး နိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေ နှင့်အညီ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
(၉) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၇၆၊ ပုဒ်မခွဲ ( ဇ ) အရ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီး အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ရွေးချယ် ခန့်ထားရာ၌ ယင်းသို့ ရွေးချယ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ချက် များရှိပါက ယင်းကန့်ကွက် ချက်များကို စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ် ပေးနိုင်ရေး အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
(၁၀) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ)တို့အရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကို တာဝန်မှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်၏ မူလ မဲဆန္ဒရှင် များအနက် အနည်းဆုံး တစ်ရာခိုင်နှုန်း တို့က ကော်မရှင်သို့ တင်ပြလာလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၉၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) တို့နှင့်အညီ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၁) ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်အတွက် ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေချထားခြင်း၊ အသုံးစရိတ် များကို ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်စေခြင်း၊
(၁၂) နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံရေးပါတီများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်စေခြင်း၊
(၁၃) ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း၊

အောက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အပြီးအပြတ်အတည်ဖြစ်စေရမည် -

(၁) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊
(၂) ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အမိန့်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အယူခံမှု များနှင့် ပြင်ဆင်မှုများ၊
(၃) နိုင်ငံရေးပါတီဆိုင်ရာ ဥပဒေအရဆောင်ရွက်သောကိစ္စရပ်များ။

အဖွဲ့ဝင်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များကို အစိုးရမှ အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ရွေးချယ် ခန့်အပ်သည်။[၄]

 • အသက် ၅၀ နှင့် အထက်ရှိသူ
 • ကောင်းမွန်သည့် ဂုဏ်သတင်းရှိသူဟု အစိုးရမှ သတ်မှတ်ခံထားရသူ
 • ဂုဏ်သိက္ခာ၊ သမာဓိနှင့် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူ
 • နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာစောင့်သိသူ
 • မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိသူ
 • မည်သည့်ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသူ

၂၀၁၀ အဖွဲ့ဝင်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၀၈ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ မှ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားသည့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များမှာ -[၂][၅]

 1. ဦးသိန်းစိုး (ဥက္ကဋ္ဌ)
 2. ဦးအင်ဇော်နော် (အဖွဲ့ဝင်)
 3. ဦးခင်မောင်နု (အဖွဲ့ဝင်)
 4. ဦးစောဘလှိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
 5. ဒေါက်တာဘမောင် (အဖွဲ့ဝင်)
 6. ဦးညွန့်တင် (အဖွဲ့ဝင်)
 7. ဦးမောင်သာလှ (အဖွဲ့ဝင်)
 8. ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလှိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
 9. ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
 10. ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
 11. ဒေါက်တာတင်အောင်အေး (အဖွဲ့ဝင်)
 12. ဒေါ်ခင်လှမြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
 13. ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ကြည် (အဖွဲ့ဝင်)
 14. ဦးသာဦး (အဖွဲ့ဝင်)
 15. ဒေါက်တာမောင်ထူး (အဖွဲ့ဝင်)
 16. ဦးသာဌေး (အဖွဲ့ဝင်)
 17. ဦးဝင်းကြည်
 18. ဦးဝင်းကို (အတွင်းရေးမှူး) [၆]

၂၀၁၁ အဖွဲ့ဝင်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၂၀၁၁ မတ်လ ၃၀ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ခန့်အပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များမှာ -

 1. ဦးတင်အေး (အဖွဲ့ဝင်)
 2. ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
 3. ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
 4. ဦးသာဦး (အဖွဲ့ဝင်)
 5. ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည် (အဖွဲ့ဝင်)
 6. ဦးဝင်းကြည် (အဖွဲ့ဝင်)
 7. ဦးညွှန့်တင် (အဖွဲ့ဝင်)
 8. ဦးဝင်းကို (အတွင်းရေးမှူး)

၂၀၁၆ အဖွဲ့ဝင်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၂၀၁၆ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ခန့်အပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များမှာ -[၇]

 1. ဦးလှသိန်း (ဥက္ကဋ္ဌ) ဦးလှသိန်း သည် ၂၀၂၁ မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းခံရခြင်းတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာ[၈] ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲစာရင်းပြုစုခြင်း၊ ကြိုတင်မဲပေးခြင်း ကိစ္စ ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၃၀-က ဖြင့်  နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်ရှိ အထူးတရားရုံး၏ ထောင်ဒဏ် ၃နှစ် အမိန့်ချမှတ်ခြင်းအား ခံခဲ့ရသည်။၎င်းနှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်  ဦးသန်းဌေး နှင့် ဦးမြင့်နိုင်တို့သည်လည်း ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်စီချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်အပြင်  အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ၁၅ ဦးအကုန်လည်း ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၃၀(က)  ဖြင့် တရားစွဲဆို ခံခဲ့ကြရသည်။[၉]၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၆ရက်နေ့တွင် လွတ်ငြိမ်းဖြင့် ဦးလှသိန်း ပြန်လွတ်သည်။ [၁၀]
 2. ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
 3. ဦးစိုးရယ် (အဖွဲ့ဝင်)
 4. ဦးထွန်းခင် (အဖွဲ့ဝင်)
 5. ဦးလှတင့် (အဖွဲ့ဝင်)
 6. ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
 7. ဦးသန်းဌေး (အဖွဲ့ဝင်)
 8. ဦးညွန့်စိန် (အဖွဲ့ဝင်)
 9. ဦးသက်ထွန်း (အဖွဲ့ဝင်)
 10. ဦးမြင့်အောင့် (အဖွဲ့ဝင်)
 11. ဦးစောဒယ်နီရယ်ကြည် (အဖွဲ့ဝင်)
 12. ဦးအောင်စိုးဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)
 13. ဦးသန်းအောင် (အဖွဲ့ဝင်)
 14. ဦးမင်းဆွေ (အဖွဲ့ဝင်)
 15. ဦးဆွေတင့်လွင် (အဖွဲ့ဝင်)

၂၀၂၁ အဖွဲ့ဝင်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂)ရက်နေ့ တွင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမှ ခန့်အပ်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များမှာ[၁၁] -

 1. ဦးသိန်းစိုး (ဥက္ကဋ္ဌ)
 2. ဦးသောင်းတင် (အဖွဲ့ဝင်) [မှတ်စု ၁] [၁၃]
 3. ဦးသန်းထွန်း (အဖွဲ့ဝင်)
 4. ဦးကျောက် (အဖွဲ့ဝင်)
 5. ဦးအောင်စောဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)
 6. ဦးသန်းဝင်း (အဖွဲ့ဝင်) တို့ဖြစ်သည်။[၁၄]

ယင်းနောက်

 • ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့တွင် ဦးစောဘလှိုင် နှင့် ဦးစိုးဦးတို့အား အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ခန့်ထားခြင်း၊[၁၅]
 • ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ရက်တွင် ဦးသောင်းတင် အစား ဦးအောင်မိုးမြင့်၊ဦးကျောက် အစား ဦးအောင်လွင်ဦး ဖြင့်အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း၊[၁၆]
 • ၂၀၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ရက်တွင် ဦးတင်မောင်ဆွေအား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း၊[၁၇]
 • ၂၀၂၁  ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်တွင်  ဦးသန်းစိုး၊ဦးဘရန်ရှောင်၊ဦးမြင့်ဦး၊ဦးခင်မောင်ဦး၊ဒေါ်နုမြစံ၊ဦးမြင့်သိန်းနှင့်ဒေါက်တာဘမောင် တို့အား  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း၊
 • ၂၀၂၂ ဧပြီ ၁ရက်တွင် ဦးကိုကိုလွင်အား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း၊[၁၈]
 • ၂၀၂၂ မေ ၂ရက် တွင်  သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဦးမင်းမင်းဦးအား ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်ခြင်း၊
 • ၂၀၂၂ ဩဂုတ် ၁၀ရက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဒုတိယဝန်ကြီးဦးသန်းအောင်ကျော်အား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်ခြင်း၊[၁၉]
 • ၂၀၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့တွင် ဦးစောဘလှိုင်၊ဒေါက်တာဘမောင်နှင့်ဦးမင်းမင်းဦး တို့အား တာဝန်မှ အနားယူခွင့်ပေးခဲ့ခြင်း၊ [၂၀]
 • ၂၀၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းဝင်းအား ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း[၂၁]
 • ၂၀၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်နုမြစံ အား သာသာနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများ[၂၂] ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များမှာ-

 1. ဦးသိန်းစိုး (ဥက္ကဋ္ဌ)
 2. ဦးအောင်မိုးမြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
 3. ဦးသန်းထွန်း (အဖွဲ့ဝင်)
 4. ဦးအောင်လွင်ဦး (အဖွဲ့ဝင်)
 5. ဦးအောင်စောဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)
 6. ဦးစိုးဦး (အဖွဲ့ဝင်)
 7. ဦးတင်မောင်ဆွေ (အဖွဲ့ဝင်)
 8. ဦးကိုကိုလွင် (အဖွဲ့ဝင်)
 9. ဦးသန်းအောင်ကျော် (အဖွဲ့ဝင်)
 10. ဦးခင်မောင်ဦး (အဖွဲ့ဝင်)[၂၃]
 11. ဦးသန်းစိုး (အဖွဲ့ဝင်)
 12. ဦးဘရန်ရှောင် (အဖွဲ့ဝင်)
 13. ဦးမြင့်ဦး(အဖွဲ့ဝင်) နှင့်
 14. ဦးမြင့်သိန်း (အဖွဲ့ဝင်) တို့ ဖြစ်ကြသည်။


ဥက္ကဋ္ဌများ စာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဦးသိန်းစိုး (၀၈ မတ် ၂၀၁၀ - ၃၀ မတ် ၂၀၁၁)
 2. ဦးတင်အေး (၃၀ မတ် ၂၀၁၁ - ၃၀ မတ် ၂၀၁၆)
 3. ဦးလှသိန်း (၃၀ မတ် ၂၀၁၆ - ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁)
 4. ဦးသိန်းစိုး (၀၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ - လက်ရှိ)

မှတ်စု[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ဦးသောင်းတင်မှ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့သစ်တွင် ပါဝင်ရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ရက်တွင် ၎င်းအစား ဦးအောင်မိုးမြင့်နှင့် အစားထိုးခန့်အပ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီက စာထုတ်ပြန်သည်။[၁၂]

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (၃၁ မတ် ၂၀၁၆)။ 1 March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၃၁ မတ် ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 2. ၂.၀ ၂.၁ "Election Commission"၊ Mizzima Election 2010၊ Mizzima။ 27 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 9 April 2012။ 
 3. ၃.၀ ၃.၁ "Situation of human rights in Myanmar" (14 September 2010). Report of the Secretary-General. United Nations General Assembly.  မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 23 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 23 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 4. Union Election Commission LawNew Light of Myanmar (8 March 2010)။ 3 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 5. "Profiles of Union Election Commission Members"၊ Burma Election 2010၊ The Irrawaddy၊ 23 March 2010။ 27 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 21 July 2015။ 
 6. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း (၂၀၁၀)
 7. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (၃၁ မတ် ၂၀၁၆)။ ၃၁ မတ် ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 8. UEC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းနှင့်အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးအား နေပြည်တော် အချုပ်ထောင်ပို့
 9. UEC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးလှသိန်း၊ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဦးမြင့်နိုင် အပါအဝင် သုံးဦးကို ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၃၀(က)ဖြင့် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်စီ ချမှတ်
 10. UEC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးလှသိန်း ပြန်လွတ်
 11. "ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့သစ် စစ်ကောင်စီ ခန့်အပ်"၊ DVB news၊ ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁။ 
 12. "Public Backlash, Sanctions Threat Put Myanmar Junta Appointees in Tight Spot"၊ The Irrawaddy၊ 8 February 2021။ 
 13. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ်၊ ၈၆ /၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၂ ရက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်) ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း
 14. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ်(၇/၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၆ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
 15. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
 16. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ်၊ ၈၆ /၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၂ ရက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်) ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း
 17. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
 18. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
 19. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တို့ကို ခန့်အပ်Eleven (၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၂)။ ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၃ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 20. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ်၊ ၁၂ / ၂၀၂၃ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၂ ရက် (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်) တာဝန်မှအနားယူခွင့်ပြုခြင်းCINCDS (၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၃)။ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၃ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 21. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ်၊ ၁၁ / ၂၀၂၃ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၂ ရက် (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်) ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းCINCDS (၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၃)။ ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၃ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 22. ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းMOI (၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၃)။ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၃ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 23. လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် UEC ဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီလဲ