ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

[၁] အဖန်ဖန် သက်ဝင်၍ ဆင်ခြင်-တတ်သော ဉာဏ်၊ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်။ (မဂ်ဖိုလ် စသည်ကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်သော စိတ်အစဉ် ပစ္စဝေက္ခဏာဝီထိတွင် ပါဝင်သည့် မဟာကုသိုလ်, မဟာကြိယာ ဉာဏသမ္ပယုတ် ဇောစိတ်တို့၌ ယှဉ်သောဉာဏ်ကို “ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်” ဟု ခေါ်သည်၊ [၂]

ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် ၁၉-မျိုး[ပြင်ဆင်ရန်]

ယင်းသည် ၁၉-မျိုးရှိသည်၊ သောတာပတ္တိမဂ်ဖိုလ်ကို ရပြီးသော သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်

“ငါသည် ဤမဂ်ဖြင့် လာခဲ့၏၊ ဤမဂ်ကို ရပြီး၏”ဟု မိမိရပြီးသောမဂ်ကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်၏၊

ဤအကျိုး ဤဖိုလ်ကို ရပြီး၏ဟု ဖိုလ်ကိုလည်းဆင်ခြင်၏။

“ဤ ကိလေသာတို့ကို ပယ်ပြီး၏” ဟု ပယ်ပြီး ကိလေသာတို့ကိုလည်း ဆင်ခြင်၏၊

“ဤကိလေသာတို့ကား ကြွင်းကျန်သေး၏” ဟု မပယ်ရသေးသော ကိလေသာတို့ကိုလည်း ဆင်ခြင်၏၊

ဤနိဗ္ဗာန်တရားကို အာရုံပြုသောအားဖြင့် သိအပ်, ရအပ်ပြီ” ဟု နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း ဆင်ခြင်၏၊

ဤသို့အားဖြင့် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၏ မဂ်ကိုဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်, ဖိုလ်ကိုဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်, ပယ်ပြီး ကိလေသာတို့ကို ဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်, မပယ်ရသေးသော ကိလေသာတို့ကို ဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် ဟူ၍ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် ၅-မျိုးရှိသည်၊

ထို့အတူ သကဒါဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် ၅-မျိုး,

အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် ၅-မျိုး,

ကိလေသာ အကြွင်းအကျန် မရှိသော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ “မပယ်ရသေးသော ကိလေသာတို့ကို ဆင်ခြင်သော ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်မှ တစ်ပါး ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် ၄-မျိုးအားဖြင့် ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် ၁၉-မျိုး ရှိသည်။) [၃][၂]

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

  1. ပစ္စဝေက္ခဏ(ဏာ)ဉာဏ (န) [ပစ္စဝေက္ခဏ(ဏာ)+ဉာဏ]
  2. ၂.၀ ၂.၁ တိပိဋကအဘိဓာန် အတွဲ-၁၃
  3. တမှာ တမှာ သမာဓိမှာ ဝုဋ္ဌိတဿ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏံ ပစ္စဝေက္ခဏာနိမိတ္တံ။ အဘိ၊ဝိ၊၃၄၆။ ပစ္စဝေက္ခဏဉာဏံ မဟာရာဇဘဂဝတောဝိမုတ္တိဉာဏဒဿနရတနန္တိ ဝုစ္စတိ။ မိလိန္ဒ၊၃၂၂။ ပစ္စဝေက္ခဏေ ဉာဏန္တိ နိဝတ္တိတွာ ဘုသံ ပဿနံ ဇာနနံ ဉာဏံ။ ဣမိနာ စ ဉာဏဒွယေန ပစ္စဝေက္ခဏဉာဏာနိ ဝုတ္တာနိ ဟောန္တိ။ ပဋိသံ၊ဋ္ဌ၊၁၊၂၈။ ပစ္စဝေဏဉာဏံ ဟိ စတုသစ္စံ အာရဗ္ဘ ပဝတ္တဉာဏံ နာမ။ ဝိသုဒ္ဓိ၊ဋီ၊၂၊၈၁။ ပစ္စဝေက္ခဏဉာဏာနီ (သင်္ဂဟ။ ၁၆၁)တိ မဂ္ဂဖလာဒိဝိသယာနိ ကာမာဝစရဉာဏာနိ၊ ယာနိ သန္ဓာယ “ဝိမုတ္တသ္မိံ” ဝိမုတ္တမိတိ ဉာဏံ ဟောတီတိ ဝုတ္တံ။ ဝိဘာဝိနီ၊၂၇၃။ (ဝိ၊ဋ္ဌ၊၁၊၁၃၇။ ဝိ၊ဋ္ဌ၊၂၊၃၂။ ဒီ၊ဋ္ဌ၊၃၊၅၈၊ ၂၄၄။ မ၊ဋ္ဌ၊၁၊၁၃၁၊ ၁၉၂၊ ၃၂၇။ မ၊ဋ္ဌ၊၂၊၅၊ ၂၈၀၊ ၉၈။ သံ၊ဋ္ဌ၊၂၊၅၀၊ ၁၀၉။ သံ၊ဋ္ဌ၊၃၊၆၅၊ ၂၅၆။ အံ၊ဋ္ဌ၊၁၊၄၄။ အံ၊ဋ္ဌ၊၂၊၂၃၀၊ ၂၆၅။ အံ၊ဋ္ဌ၊၃၊၅၊၇၊၁၁၊ ၁၄၂၊ ၂၈၉။ အဘိ၊ဋ္ဌ၊၂၊၃၅၇၊ ၃၉၈၊ ၄၀၂။ အဘိ၊ဋ္ဌ၊၃၊၃၈။ ပဋိသံ၊ဋ္ဌ၊၁၊၃၄၂။ ပဋိသံ၊ဋ္ဌ၊၂၊၁၀၀၊ ၂၂၉။ ဝိသုဒ္ဓိ၊၁၊၁၃၊ ၂၀၉၊ ၂၇၉။ ဥဒါန၊ဋ္ဌ၊၆၃၊ ၁၇၃၊ ၂၁၁၊ ၃၀၅။ ဣတိဝုတ်၊ဋ္ဌ၊၁၉၉။ ၃၁၃-၆။ သုတ္တနိ၊ဋ္ဌ၊၁၊၂၀၂။ ထေရ၊ဋ္ဌ၊၂၊၂၄၁။ ထေရီ၊ဋ္ဌ၊၁၆၀။ စရိယာ၊ဋ္ဌ၊၈။ မဟာနိ၊ဋ္ဌ၊၇၀-၇၊ ၁၇၀။ ဝဇိရ၊၄၅။ သာရတ္ထ၊၁၊၁၀။ သာရတ္ထ၊၂၊၅၃။ သာရတ္ထ၊၃၊၁၆၇ -၈။ ဝိမတိ၊၁၊၃၈။ ဝိမတိ၊ နေတ္တိ၊ဋ္ဌ၊၁၅၁။ ၂။ ၉၂။ ဒီ၊ဋီ၊၁၊၂၄။ သီ၊ဋီ၊သစ်၊၁၊၈၅၊ ၃၇၁။ သီ၊ဋီ၊သစ်၊၂၊၃၈၄။ ဒီ၊ဋီ၊၃၊၅၅။ မ၊ဋီ၊၁၊၃၈။ မ၊ဋီ၊၂၊၂၇၊ ၁၃၀။ မ၊ဋီ၊၃၊၇၄။ သံ၊ဋီ၊၁၊၃၄၊ ၈၅။ သံ၊ဋီ၊၂၊၅၅၊ ၁၂၃။ အံ၊ဋီ၊၁၊၁၅၇။ အံ၊ဋီ၊၂၊၁၂၉။ အံ၊ဋီ၊၃၊၁၄။ မူလဋီ၊၁၊၄။ အနုဋီ၊၁၊၁၅၄။ ဝိသုဒ္ဓိ၊ဋီ၊၁၊၃၄၊ ၆၆။ ဝိသုဒ္ဓိ၊ဋီ၊၂၊၁၉၃။)