သံယုတ္တနိကာယ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒေဝတာသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နဠဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နန္ဒနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သတ္တိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သတုလ္လပကာယိကဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အာဒိတ္တဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇရာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အဒ္ဓဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဆေတွာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒေဝပုတ္တသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အနာထပိဏ္ဍိကဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နာနာတိတ္ထိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ကောသလသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

တတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

မာရသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

တတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဘိက္ခုနီသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗြဟ္မသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗြဟ္မဏသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အရဟန္တဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဥပါသကဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝင်္ဂီသသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝနသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ယက္ခသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သက္ကသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

တတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နိဒါနသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗုဒ္ဓဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အာဟာရဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒသဗလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ကဠာရခတ္တိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂဟပတိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုက္ခဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

မဟာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သမဏဗြာဟ္မဏဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သမဏဗြာဟ္မဏဝဂ်

အန္တရပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အဘိသမယသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဓာတုသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နာနတ္တဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ကမ္မပထဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

စတုတ္ထဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အနမတကဂ္ဂသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ကဿပသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

လာဘသက္ကာရသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

တတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ရာဟုလသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

လက္ခဏသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩပမ္မသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဘိက္ခုသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ခန္ဓသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နာကုလပိတုဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အနိစ္စဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဘာရဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နတုမှာကံဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အတ္တဒီပဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဥပယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အရဟန္တဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ခဇ္ဇနီယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ထေရဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပုပ္ဖဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အန္တဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဓမ္မကထိကဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အဝိဇ္ဇာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ကုက္ကုဠဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒိဋ္ဌိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ရာဓသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အာယာစနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဥပနိသိန္နဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒိဋ္ဌိသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သောတာပတ္တိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဂမနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

တတိယဂမနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

စတုတ္ထဂမနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩက္ကန္တသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဥပ္ပါဒသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ကိလေသသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သာရိပုတ္တသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နာဂသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သုပဏ္ဏသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂန္ဓဗ္ဗကာယသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝလာဟကသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝစ္ဆဂေါတ္တသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဈာနသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သဠာယတနသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အနိစ္စဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ယမကဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သဗ္ဗဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတိဓမ္မဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သဗ္ဗအနိစ္စဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အဝိဇ္ဇာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

မိဂဇာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂိလာနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဆန္နဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သဠဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ယောဂက္ခေမိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

လောကကာမဂုဏဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂဟပတိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒေဝဒဟဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နဝပုရာဏဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နန္ဒိက္ခယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သဋ္ဌိပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သမုဒ္ဒဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အာသီဝိသဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝေဒနာသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သဂါထာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ရဟောဂတဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အဋ္ဌသတပရိယာယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

မာတုဂါမသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇမ္ဗုခါဒကသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သာမဏ္ဍကသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

မောဂ္ဂလာနသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

စိတ္တသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂါမနိသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အသင်္ခတသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အဗျာကတသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

မဂ္ဂသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အဝိဇ္ဇာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝိဟာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

မိစ္ဆတ္တဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဋိပတ္တိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အညတိတ္တယပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သူရိယပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဧကဓမ္မပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဧကဓမ္မပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အပ္ပမာဒပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗလကရဏီယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဧသနာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗောဇ္ဈင်္ဂသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဗ္ဗတဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂိလာနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဥဒါယိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နီဝရဏဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

စက္ကဝတ္တိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သာကစ္ဆဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အာနာပါနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နိရောဓဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အပ္ပမာဒဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗလကရဏီယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဧသနာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပုနဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပုနအပ္ပမာဒဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပုနဗလကရဏီယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပုနဧသနာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပုနဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သတိပဋ္ဌာနသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အမ္ဗပါလိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

နာလန္ဒဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သီလဋ္ဌိတိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အနနုဿုတဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အမတဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အပ္ပမာဒဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗလကရဏီယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဧသနာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဣဒန္ဒိယသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သုဒ္ဓိကဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

မုဒုတရဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဆဠိဒန္ဒိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သုခိဒန္ဒိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇရာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သူကရခတဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗောဓိပက္ခိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သမ္မပ္ပဓာနသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အပ္ပမာဒဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဧသနာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗလသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဧသနာဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဣဒ္ဓိပါဒသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

စာပါလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပါသာဒကမ္ပနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အယောဂုဠဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အနုရုဒ္ဓသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ရဟောဂတဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဈာနသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဩဃဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အာနာပါနသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဧကဓမ္မဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုတိယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သောတာပတ္တိသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝေဠုဒွါရဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ရာဇာကာရာမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သရဏာနိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပုညာဘိသန္ဒဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သဂါထကပုညာဘိသန္ဒဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သပ္ပညဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

မဟာပညဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သစ္စသံယုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သမာဓိဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ကောဋိဂါမဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သီသပါဝနဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပပါတဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

အဘိသမယဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဌမအာမကဓညပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဒုနယအာမကဓညပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

တတိယအာမကဓညပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

စတုတ္ထအာမကဓညပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပဉ္စဂတိပေယျာလဝဂ်[ပြင်ဆင်ရန်]