ဓမ္မသစ်ကျမ်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search
Codex sinaticus.jpg

ဓမ္မသစ်ကျမ်း (New Testament) ၂၇ အုပ်ကို ရေးသားပြုစုသူအသီးသီးက နေရာ အချိန် တကွဲတပြားစီ ရေးသားခဲ့ကြပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (Old Testament) နှင့်မတူသည်မှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို အချိန်ဘောင်တစ်ခုအတွင်း၌၊ ရာစုနှစ်တစ်ခု မကျော်သော c. AD 50 မှ c. AD 125 အတွင်း ရေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါတို့မှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာရင်းဖြစ်သည်။


အမျိုးအစား မြန်မာအမည် အင်္ဂလိပ်အမည်
The Four Gospel Accounts ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ ၁ Matthew
ရှင်မာကုခရစ်ဝင်။ ၁ Mark
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ ၁ Luke
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၁ John
 
History of the Early Christian Church တမန်တော်‌ဝထ္ထု။ ၁ en:Acts of the Apostles
 
Epistles of Paul ရောမဩဝါဒစာ။ ၁ Romans
ကောရိနသုဩဝါဒစာပဌမစောင်။ ၁ 1 Corinthians
ကောရိနသုဩဝါဒစာဒုတိယစောင်‌။ ၁ 2 Corinthians
ဂလာတိဩဝါဒစာ။ ၁ en:Galatians
ဧဖက်ဩဝါဒစာ။ ၁ en:Ephesians
ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ။ ၁ en:Philippians
ကောလောသဲဩဝါဒစာ ၁ en:Colossians
သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာပဋ္ဌမစောင်‌ ၁ en:1 Thessalonians
သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင်‌‌ ၁ en:2 Thessalonians
တိမောသေဩဝါဒစာပဋ္ဌမစောင်‌‌ ၁ en:1 Timothy
တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစောင်‌‌ ၁ en:2 Timothy
တိတုဩဝါဒစာ ၁ Titus
ဖိလေမုန်ဩဝါဒစာ။ ၁ Philemon
ဟေဗြဲဩဝါဒစာ။ ၁ Hebrews
 
Pastoral Epistles ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ။ ၁ James
ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပဌမစောင်‌‌။ ၁ 1 Peter
ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစောင်‌ ‌။ ၁ 2 Peter
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပဌမစောင်‌ ‌။ ၁ 1 John
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင်‌ ‌။ ၁ 2 John
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယစောင်‌ ‌။ ၁ 3 John
ရှင်ယုဒဩဝါဒစာ။ ၁ Jude
 
Apocalyptic Literature ဗျာဒိတ်ကျမ်း။ ၁ Revelation