ဓမ္မသစ်ကျမ်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ဓမ္မသစ်ကျမ်း (New Testament) ၂၇ အုပ်ကို ရေးသားပြုစုသူအသီးသီးက နေရာ အချိန် တကွဲတပြားစီ ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (Old Testament) နှင့်မတူသည်မှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို အချိန်ဘောင်တစ်ခုအတွင်း၌၊ ရာစုနှစ်တစ်ခု မကျော်သော c. AD 50 မှ c. AD 125 အတွင်း ရေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါတို့မှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာရင်းဖြစ်သည်။


အမျိုးအစား မြန်မာအမည် အင်္ဂလိပ်အမည်
The Four Gospel Accounts ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ ၁ Matthew
ရှင်မာကုခရစ်ဝင်။ ၁ Mark
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ ၁ Luke
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၁ John
 
History of the Early Christian Church တမန်တော်ဝတ္ထု။ ၁ en:Acts of the Apostles
 
Epistles of Paul ရောမဩဝါဒစာ။ ၁ Romans
ကောရိန္တုဩဝါဒစာပထမစောင်။ ၁ 1 Corinthians
ကောရိန္တုဩဝါဒစာဒုတိယစောင်။ ၁ 2 Corinthians
ဂလာတိဩဝါဒစာ။ ၁ en:Galatians
ဧဖက်ဩဝါဒစာ။ ၁ en:Ephesians
ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ။ ၁ en:Philippians
ကောလောသဲဩဝါဒစာ en:Colossians
သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာပထမစောင် en:1 Thessalonians
သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင် en:2 Thessalonians
တိမောသေဩဝါဒစာပထမစောင် en:1 Timothy
တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစောင် en:2 Timothy
တိတုဩဝါဒစာ Titus
ဖိလေမုန်ဩဝါဒစာ။ ၁ Philemon
ဟေဗြဲဩဝါဒစာ။ ၁ Hebrews
 
Pastoral Epistles ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ။ ၁ James
ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစောင်။ ၁ 1 Peter
ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစောင်။ ၁ 2 Peter
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစောင်။ ၁ 1 John
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင်။ ၁ 2 John
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယစောင်။ ၁ 3 John
ရှင်ယုဒဩဝါဒစာ။ ၁ Jude
 
Apocalyptic Literature ဗျာဒိတ်ကျမ်း။ ၁ Revelation