မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဓမ္မဟောင်းကျမ်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
11th century Hebrew Bible

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဆိုသည်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွင် ခရစ်တော်(ယေရှုခရစ်)၏ ခရစ်ယာန် ဝါဒသစ်မစတင်မှီက ရှိနှင့်ပြီးသော ကမ္ဘာဦးအစမှ အာဒံဧဝတို့မှစကာ ဂျူးလူမျိုး တမန်တော်၊ ပရောဖတ် အသီးသီးတို့က အစဉ်တစိုက် ဟောကြားပို့ချခဲ့သည့် ဘုရားသခင်၏ ဩဝါဒများ၊ အဆုံးအမများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ကျမ်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တို့အတွက် ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းပြီးနောက် ရှင်ပေါလု(စိန့်ပေါလ်) ဦးဆောင်ရေးသားသည့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း ပေါ်ထွက်လာသဖြင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းကို ဂျူးလူမျိုးတို့က ဆက်လက်ကိုးကွယ်ကြပြီး "တိုရာ"ဟုခေါ်ကြသည်။

တနည်းအားဖြင့် ရှင်းလင်းအောင်ဆိုရလျှင် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကျမ်းဖြစ်သည့် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အရှေ့ပိုင်းသာဖြစ်သော်လည်း ဂျူးတို့၏ ဟီးဘရူးဘာသာတွင်မူ တစ်ခုတည်းသော ကိုးကွယ်ရာကျမ်းဖြစ်သည်။

အမျိုးအစား မြန်မာအမည် အင်္ဂလိပ်အမည်
Five Books of Moses ကမ္ဘာဦးကျမ်း en:Genesis
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း။ ၁ en:Exodus
ဝတ်ပြုရာကျမ်း en:Leviticus
တောလည်ရာကျမ်း en:Numbers
တရားဟောရာကျမ်း en:Deuteronomy
 
Historical Books ယောရှုမှတ်စာ။ ၁ en:Joshua
တရားသူကြီးမှတ်စာ en:Judges
ရုသဝတ္ထု။ ၁ en:Ruth
ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစောင် en:1 Samuel
ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင်။ ၁ en:2 Samuel
ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင်။ ၁ en:1 Kings
ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင်။ ၁ en:2 Kings
ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစောင်။ ၁ en:1 Chronicles
ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင်။ ၁ en:2 Chronicles
ဧဇရမှတ်စာ။ ၁ Ezra
နေဟမိမှတ်စာ။ ၁ Nehemiah
ဧသတာဝတ္ထု။ ၁ Esther
 
Poetic Books ယောဘဝတ္တု။ ၁ Job
ဆာလံကျမ်း en:Psalms
သုတ္တံကျမ်း။ ၁ en:Proverbs
ဒေသနာကျမ်း။ ၁ en:Ecclesiastes
ရှောလမုန်သီချင်း။ ၁ en:Song of Songs
 
Major Prophets ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁ Isaiah
ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁ en:Jeremiah
ယေရမိမြည်တမ်းစကား။ ၁ en:Lamentations
ယေဇကျေလအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁ Ezekiel
ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁ Daniel
 
Minor Prophets ဟောရှေအနာဂတ္တိကျမ်း Hosea
ယောလအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁ Joel
အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁ Amos
ဩဗဒိဗျာဒိတ်ရူပါရုံ Obadiah
မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁ Micah
နာဟုံအနာဂတ္တိကျမ်း Nahum
ဟဗက္ကုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း en:Habakkuk
ဇေဖနိအနာဂတ္တိကျမ်း Zephaniah
ဟဂ္ဂဲအနာဂတ္တိကျမ်း en:Book of HaggaiHaggai
ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း Zechariah
မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်း Malachi