မြန်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ စာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
(နှစ်အလိုက်မြန်မာရုပ်ရှင်များ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ခုနှစ်အလိုက် ရုံတင်ပြသခဲ့သော မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများမှာ အောက်င်း ဖြစ်သည် -

၁၉၂၀ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မေတ္တာနှင့် သူရာ ဦးအုန်းမောင် ဦးညီပု

ဒေါ်ရီရီ

မြန်မာပြည် ရုပ်ရှင်

၁၉၃၄ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မြဂနိုင် အေဝမ်း တင်မောင် ချစ်ဆွေ

မြင့်မြင့်

ဖူး

စိုင်တမော့

မြိုင်ရာဇာ ဘိုးစော

ဒေါ်ဂျမ်းစိန်

အေဝမ်း ဖလင်
ခေတ်ဆန်သူ မောင်ဘတင့်

ခင်ခင်မြ

ဗြိတိသျှဘားမား ရုပ်ရှင်

၁၉၃၆ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ပန်းစေတီ ချန်ထွန်း မောင်မောင်အုန်း

မောင်မောင်အေး

မေမေဝင်း

ခင်ခင်ရီ

ဗြိတိသျှ ဘားမား ရုပ်ရှင်

၁၉၃၇ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
သူဇာ ချန်ထွန်း ခင်မောင်ရင်

ဘတင့်

မေမေဝင်း

ဗြိတိသျှဘားမား ရုပ်ရှင်
ဘွိုင်ကော့တာ (Boycotter) ဦးဘခင် ကိုနု

ကိုအောင်ဆန်း

ကိုရာရှစ်

ကိုထွန်းအုံ

ဗြိတိသျှဘားမား ရုပ်ရှင်

၁၉၃၉ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
အချစ်ဆုံး ချန်ထွန်း ဘတင့်

မေမေဝင်း

ဗြိတိသျှ ဘားမား ရုပ်ရှင်

၁၉၄၀ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မမေ့နိုင် ချန်ထွန်း မောင်မောင်အေး

ခင်ခင်ရီ

ဗြိတိသျှ ဘားမား ရုပ်ရှင်
ချစ်အမျှ အေဝမ်း ဦးတင်မောင် မေရှင်

မေမြင့်

မြင့်ဆွေ

တင်မောင်

ဦးဘရှင်

ဦးဘိုးသောင်း

အေဝမ်း ရုပ်ရှင်
ဗိုလ်အောင်ဒင် ရွှေဒုံးဘီအောင် ခင်မောင်ရင်

မေမေဝင်း

ဘချစ်

သုခ

ဗြိတိသျှဘားမား ရုပ်ရှင်

၁၉၄၁ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဘုန်းတော်ရှင် ချန်ထွန်း ချစ်ဆွေ

သောင်းရွှေ

ခင်ခင်ရီ

ဗြိတိသျှ ဘားမား ရုပ်ရှင်

၁၉၄၆ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဂုဏ် ချန်ထွန်း တင်ဆွေ

ခင်ခင်ရီ

ဗြိတိသျှ ဘားမား ရုပ်ရှင်

၁၉၄၇ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
တသွေးတမွေး ကျော်ဆွေ

မေမြ

မိုးနက် ကျော်ဆွေ

မေကြည်

အထောက်တော် ကျော်ဆွေ

မေမြင့်

၁၉၄၈ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ချစ်အဏုမြူ ဦးသုခ ဘချစ်

မျိုးချစ်

ခင်အုန်းမြင့်

ခင်ခင်တင့်

သစ်ဆန်း ရုပ်ရှင်
ကမ္ဘာမကြေ ကျော်ဆွေ

မေဆန်း မေမြ

လင်နဲ့အပျို ချန်ထွန်း ဇေယျ

ဘဆွေ

မုဒုံမယ် တင်တင်မူ

ဗြိတိသျှ ဘားမား ရုပ်ရှင်
ချစ်ရဲဘော် ကျော်ဆွေ

မေဆန်း

၁၉၄၉ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

၁၉၅၀ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ရဲတံခွန် ကျော်ဆွေ

မေမြ

မေဆန်း

၁၉၅၁ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
သူချစ် ဦးချန်ထွန်း အေဝမ်း ညွန့်မောင်

မေမြင့်

ဗြိတိသျှ ဘားမား ရုပ်ရှင်

၁၉၅၂ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ချစ်သက်ဝေ ဦးတင်မောင် ကြည်ကြည်ဌေး အေဝမ်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု

ဇာတ်ကားဆု (ပထမ)

မယားနဲ့ လူပျို အောင်ဇေယျ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု (ဒုတိယ)
မာလာရီ ရွှေဒုံးဘီအောင် ဦးကျော်ဝင်း ဗြိတိသျှဘားမား ရုပ်ရှင် အမျိုးသားပညာသည်ဆု
ချစ်၍ ခေါ်ရာ ဗြိတိသျှဘားမား ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု (တတိယ)
ကုသိုလ်တော် ကျော်ဆွေ

နုနုခင်

ချစ်ရေးမလွယ် ကျော်ဆွေ

မြင့်မြင့်ခင်

သက်ပြင်းနဲ့ ရှံစား ကျော်ဆွေ

မြင့်မြင့်ခင်

၁၉၅၃ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ရတနာပုံ အေဝမ်း ဦးတင်မောင် တင်မောင် အေဝမ်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသားပညာသည်ဆု

ဇာတ်ကားဆု (ပထမ)

ချစ်၍ခေါ်ရာ ချန်ထွန်း မျိုးမြင့်

ထိပ်တင်ထွေး

ဗြိတိသျှ ဘားမား ရုပ်ရှင်
သည်ဆောင်းဟေမာန် ဦးသုခ ကျော်ဆွေ

ဇေယျ

မြင့်မြင့်ခင်

ဗြိတိသျှဘားမား ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု (ဒုတိယ)
မြဟေဝန် အေဝမ်း ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု (တတိယ)
ပွဲခါညောင်ရေ ရွှေဒုံးဘီအောင် ကျော်ဆွေ

မေရီမြင့်

မေမြင့်


အမျိုးသမီး ပညာသည်ဆု

၁၉၅၄ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဪ မိန်းမ သုခ ဗြိတိသျှဘားမား ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာဆု

ဇာတ်ကားဆု (ပထမ)

အကျော်အမော် အေဝမ်း ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု (ဒုတိယ)
မေမေ အမေပု အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု

၁၉၅၅ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဖိုးပြုံးချို ဦးမြမောင် ဖိုးပါကြီး

ဝင်းမာ ဇေယျ၊ တင်တင်မူ၊

ဦးဘချစ်၊

ဒေါ်ဂျမ်းစိန်၊

ဒေါ်မြ လေး၊

ဒေါ်ပု

ဧည်သည့်သရုပ်ဆောင် ကျော်ဝင်း၊ ခင်မောင်မြင့်၊

အေးကြူ၊ မေမြ၊ မြင့်မြင့်ဌေး၊

မေရီမြ၊ ချစ်မောင်၊ ဖိုးပါလေး

ရွှေဝယ်သီရိ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဖိုးပါကြီး_အမျိုးသားပညာသည်ဆု

အထူးဆု_ကလေးသရုပ်ဆောင်

ကိုယ့်ရင်သွေး ဦးချင်းစိန် ဒါရိုက်တာဆု
ချစ်မမ မေလွင် အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု
သားဗိုလ်အောင်ဒင် ရွှေဒုံးဘီအောင် ကျော်ဆွေ

ခင်အုန်းမြင့်

မြင့်မြင့်ခင်

ထွန်းဝေ

ဦးဘချစ်

ဗြိတိသျှဘားမား

၁၉၅၆ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဘဝသံသရာ သုခ မေသစ်

ဇေယျ

သုခ

အေးကြူ

ဒေါ်ဂျမ်းစိန်

မန္တလေး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားပညာသည်ဆု

ချစ်ခွင့်မပိုင် ကြည်ကြည်ဌေး အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု
လွမ်းငွေ့ဝေဝေ မသိဘူဗျာဘူဗျဘူဗဘူဘ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
ဖူးစာနှစ်ခိုင် ကျော်ဆွေ

ထွန်းဝေ

မေသစ်

မင်းအောင် မင်းနောင် ကျော်ဆွေ

မြင့်မြင့်ခင်

၁၉၅၇ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဒေါက်တာ အောင်ကျော်ဦး ရွှေဒုံးဘီအောင် ဗြိတိသျှဘားမား ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဒါရိုက်တာဆု

ဗိုလ်မြဒင် ထွန်းဝေ အမျိုးသားပညာသည်ဆု
ချစ်သံသရာ ကျော်ဆွေ

ဇေယျ

ကြည်ကြည်ဌေး

မေရီမြင့်

ပြုံးမျက်ရည် ကျော်ဆွေ

ကြည်ကြည်ဌေး

မမထား ကျော်ဆွေ

မေရှင်

သွေးနဲ့ နှင်းဆီ ကျော်ဆွေ

တင်တင်မူ

ချစ်ညီမ မြင့်မြင့်ခင် အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု
မြပန်းဝတ်ရည် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
လူလိုစကားပြောသော ရုပ်ရှင် အောင်လင်း အောင်လင်း

ရန်ကုန် ဘဆွေ

ဒေါင်းနွယ်ဆွေ

နေမျိုး

မင်းအောင်

မစိမ်းညို

မကြည်ညွန့်

စိုးသိန်း

သုခုမတင်းကုပ် ရုပ်ရှင်

၁၉၅၈ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
စွဲတဲ့ မေတ္တာ မြဇော် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

ဖြေလျော့ခွေ ဦးချစ်ခင် ကျော်ဆွေ

ဇေယျ

မြင့်မြင့်ခင်

အမျိုးသားပညာသည်ဆု

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု

၁၉၅၉ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ကကြီးရေ က သာဓု ထွန်းဝေ

မြတ်မွန်

ဒေါ်ခင်ညွန့်

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု

အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု

အမျိုးသားပညာသည်ဆု

ချစ်တော့ ချစ်တယ် စန်းသော်တာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု
ဗိုလ်အောင်နိုင် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
မိုးနဲ့ မျက်ရည် ကျော်ဆွေ

မြင့်မြင့်ခင်

စံရှားတင်

လာနိုးငယ် မျှော် ကျော်ဆွေ

မြင့်မြင့်ခင်

စံရှားတင်

၁၉၆၀ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ရေမြေဆုံးတိုင် မောင်သင် မန္တလေး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

အမျိုးသားပညာသည်ဆု

ပန်းတိုင်း ပွင့်ပါစေ မြင့်မောင်
အငိုလွယ်သည် သာဓု ဒါရိုက်တာဆု
မေတ္တာရွှေရည် မေသစ် အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

ဒဏ် ကျော်ဆွေ

သင်းသင်းလဲ့

မေနန်းနွယ်

မြတ်နိုးသူ ကျော်ဆွေ

မယ်ဗမာ မြမြသန်း

သစ္စာရှင် ကျော်ဆွေ

မေရှင်

စိုးပါနဲ့ မေ မောင်သင် အမျိုးသားပညာသည်ဆု
ချစ်သွေးသစ္စာ ဦးသုခ မောင်သင် အမျိုးသားပညာသည်ဆု

၁၉၆၁ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ကိုယ်ပိုင်မေတ္တာ ခင်ယုမေ မန္တလေး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

ပြည်တန်တဲ့ ကျည်ဆန် တက္ကသိုလ် ဝင်းဖေ ဒါရိုက်တာဆု
အမုန်းနောက်ဝယ် မြတ်လေး အမျိုးသားပညာသည်ဆု
စောရမင်းသား ကျော်ဆွေ

ခင်ယုမေ

မွှေး ကျော်ဆွေ

ထွန်းဝေ

မြင့်မြင့်ခင်

ဩော် ယောက်ျား ကျော်ဆွေ

တင်တင်မူ

တစ်နာရီထဲ ချစ်ပါရစေ ရွှေကို

နှင်းဆီ

၁၉၆၂ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
အတွေ့ ရွှေဒုံးဘီအောင် မောင်သင်

အောင်လွင်

သီသီ

စံရှားတင်

ဦးကျောက်လုံး

ရွှေမန်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

ရွှေရင်သိမ်းသစ် ဒေါ်မေနွဲ့ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
တမိုး တမြေ မြင့်မောင်
ပုလဲမျက်ရည် ကျော်ဆွေ

ခင်ယုမေ

ဗေဒါ အောင်လင်း

မြင့်မြင့်ခင်

နှင်းဆီ

ချစ်သောသူတစ်ယောက် ဝင်းဦး

ခင်သန်းနု

၁၉၆၃ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
လူစွမ်းကောင်း ခုနှစ်ယောက် ရွှေဘ

တင်ညွန့်

စန်းစန်းဝင်း

သံလွင်ကတော့ စီးမြဲပင် ဇော်လွင်

စိုးရွှေ

နှင်းဆီ

ပိတောက်ရိပ်ဝယ် နှင်းဆီ

ဝင်းဦး

တင်တင်အေး

မချူသာသည် ကျော်ဆွေ

ခင်ယုမေ

ရွှေဓားဗိုလ် နှင်းဆီ

တင်ညွန့်

ရွှေဘ

သတ္တိ ဗျတ္တိ ရွှေဘ

နှင်းဆီ

သမီးသမက်နဲ့ ခမည်းခမက် မောင်မောင်မြင့် ပြေငြိမ်း

မို့မို့မြင့်အောင်

အောင်လွင်

စံရှားတင်

လင်းအောင် (မဲဇာ)

နွဲ့နွဲ့စန်း

ဒေါ်မေနွဲ့

စံမတူ

သော်တာ

ပလာတာ

သန်းနွဲ့လေး

သားလိမ္မာ ခင်မောင်အေး

စမ်းစမ်းအေး

နှင်းဆီ

၁၉၆၄ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ရင်ဝယ် တသိမ့်သိမ့် ဦးကျောက်လုံး

ဒေါ်မေသစ်

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

မောင့်မူပိုင်ရှင် အောင်ဝင်း ထွန်းဝေ

ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်း

ဒေစီကျော်ဝင်း

ခင်သန်းနု

မန္တလေး ရုပ်ရှင်
တိုင်းလုံ ရွှေဘ

တင်ညွန့်

စန်းစန်းဝင်း

ချိန်းမိလေသော ည ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
မောင်းတောင် ရွှေဘ ရွှေဘ

နှင်းဆီ

သုခုမ ရုပ်ရှင်
တိုင်းလုံ
ခိုးသား လေးဆယ် စန်းစန်းဝင်း

တင်ညွန့်

ခေတ်နဲ့ လူသား တင်အောင် မောင်ဗမာ စိန်မောင်

မေရီမြင့်

ဥက္ကလာ မောင်တင်မောင်အေး

ရွှေစွန်ညို
မုန်းမေ့လေသလား နှင်းဆီ

မောင်ယဉ်ထွေး

မုန်တိုင်းထန်လေသော် နှင်းဆီ

ရွှေဘ

၁၉၆၅ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ချစ်သမီး ဦးကျောက်လုံး

ဝါဝါဝင်းရွှေ

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

သဲလွန်စ တင်တင်မူ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
ကြုံရ ဆုံရ သန်းနွဲ့

စန်းစန်းဝင်း

မဟာဝိဇ္ဇာဓိုရ် ရုပ်ရှင်
နှမလက်လျှော့ နေလေတော့ ခင်မောင်ရင် (ဗိသုကာ) သိန်းတန်

သန့်ဇင်

သိန်းသိန်းဦး

မြင့်မြင့်ဆွေ

ဒေါ်လှိုင်

တက္ကသိုလ် ရုပ်ရှင်
ကျော် နှင်းဆီ

ကျော်တင့်

ခင် စန်းစန်းဝင်း

ဖိုးပါကြီး

ပြည်ပန်းညို နှင်းဆီ

ညွန့်ဝင်း

ဒေစီကျော်ဝင်း

ပုံပမာ ကျော်ဆွေ

ခင်ယုမေ

မိုးနတ်မယ် ကျော်ဆွေ

ခင်ယုမေ

မေတ္တာစကားထာ နှင်းဆီ

ကြည်စိုး

မြတ်ကိုကို

လက်ဦးဆရာ ကျော်ဆွေ

ဘေဘီနွဲ့

ခင်ယုမေ

အိမ်နီကြီး နှင်းဆီ

ဇော်လွင်

၁၉၆၆ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မြေမှာပွင့်သော မေတ္တာပန်း စိုးရွှေ အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
ကိုယ်လိုချင်သော ပန်း ညွန့်ဝင်း

စံရှားတင်

နှင်းဆီ

ခကွေး ယပင်း စသတ် ချစ် ရဲထွန်းနွဲ့

နှင်းဆီ

ခက် ဝင်းညွန့်

ခင်ယုမေ

နှင်းဆီ

ခင် ဖိုးပါကြီး

စန်းစန်းဝင်း

ချစ်မိလေသောကြောင့် ဇော်ခင်

ဌေးဝင်း

စန်းစန်းဝင်း

စခန်းအောင်မြေ ရွှေဘ

စန်းစန်းဝင်း

ထွဋ် ရုပ်ရှင်
စိတ်လှသူ မောင်ကိုဦး

သန်းထွဋ်

နှင်းဆီ

ဥက္ကလာ ရုပ်ရှင်
ချစ်သွေးနီနီ နှင်းဆီ

ဇော်လွင်

မြင့်နိုင်

ထားထားနွယ်

ပြုံး၍ မုန်းသည် ကျော်ဆွေ

ခင်ယုမေ

မုန်းပါနဲ့ ချစ်သူရယ် နှင်းဆီ

ကြည်စိုး

ခင်သန်းနု

မေတ္တာမွန်ဖြင့် အောင်နိုင်သူ နှင်းဆီ

ထွန်းဝေ

သီသီ

မေတ္တာမိုးမြေ နှင်းဆီ

ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်း

ခင်သန်းနု

ဆောင်း အေဝမ်း မောင်လှမျိုး ထွန်းဝေ

ညွန့်ဝင်း

စံရှားတင်

နှင်းဆီ

အေဝမ်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

ဇာတ်ကားဆု

တခြားကမ္ဘာက ချစ်သူရယ် ကျော်ဆွေ

ခင်ယုမေ

နှင်းဆီ

၁၉၆၇ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ကိုယ်ရယ် တိုးရယ် စိုးစိုးရယ် အေဝမ်း ဦးတင်မောင် ခင်သန်းနု အေဝမ်း ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

ဆောင်းအိပ်မက် ဒါရိုက်တာထွန်းထွန်း ဝင်းဦး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
မတူမတန် ဝင်းညွန့်

ကြည်စိုး

နှင်းဆီ

မျက်ပါနဲ့ သက်လယ် စိုးနိုင်

သီတာ

နှင်းဆီ

သုမာလာ ရုပ်ရှင်
မြခြူသံ စန်းစန်းဝင်း
မြင်မြင်ချင်းပဲ ချစ်မိတယ် သက်မောင်မောင်

တင်လတ်သန္တာဗိုလ်

စိုးသူ

ပြေငြိမ်း

ခိုင်ခင်ဦး

မလိမ်မိုး မလိမ္မာ ပြေငြိမ်း

မို့မို့မြင့်အောင်

မဟာဆန်ချင်သူ စိန်မြင့်

ထွန်းဝေ

နှင်းဆီ

မိစမ်း ကျော်ဟိန်း

စန်းစန်းဝင်း

မိမိုးကို ချစ်လိုက်တာလေ ပြေငြိမ်း

မေသန်းနု

ဇင်မာဦး

မုန်းပါနဲ့ ချစ်သူရယ် ကြည်စိုး

ခင်သန်းနု

နှင်းဆီ

မုန်းမေ့လေသလား မောင်ယဉ်ထွေး

နှင်းဆီ

မုန်တိုင်း ထန်လေသော် ရွှေဘ

နှင်းဆီ

မေတ္တာစကားထာ ကြည်စိုး

မြတ်ကိုကို

နှင်းဆီ

မောင်မောင်နဲ့ သိင်္ဂီ ဝင်းဦး

စံရှားတင်

စန်းစန်းဝင်း

ရတနာ ပြေငြိမ်း

မေဆွိ

ရွှေတနေ့ ငွေတနေ့ ပြေငြိမ်း

မေသန်းနု

ရွှေဓားဗိုလ် တင်ညွန့်

ရွှေဘ

နှင်းဆီ

လကမ္ဘာသို့ သန်းနွဲ့

စန်းစန်းဝင်း

နန်းကြာရိပ်မြိုင် နှင်းဆီ

တွံ့တေး သိန်းတန်

မြတ်လေး

လမ်းနှစ်သွယ် မြင့်အောင်

နှင်းဆီ

၁၉၆၈ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
တိမ်လွှာမို့မို့လွင် စံရွှေမောင် ဝင်းဦး

မြင့်မြင့်ခင်

အောင်လွင်

ခင်လေးဆွေ

ဖိုးပါကြီး

ဗိုလ်ဗကို

ညွန့်မြန်မာရုပ်ရှင်

ထုတ်လုပ်ရေး

စကားပြောသော အသည်းနှလုံး ဦးသုခ ဦးသိန်းမောင် သုခ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

ဗန်တိုလူလေးနှင့် သူဇာ ညွန့်ဝင်း အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
နှစ်မွှာအသည်း စန္ဒာ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အပယ်ရတနာ ရှုမဝ ဦးကျော် ခင်မိုးမိုး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
လကမ္ဘာသို့
တခွန်း သူ့ကို ပြောလိုက်ပါ ဇော်ခင်

စန်းစန်းဝင်း

နှင်းဆီ

တင်မောင်ဆွေနဲ့ မိုးစန္ဒာ ကျော်ဆွေ

စိုးရွှေ

ခင်ယုမေ

စန်းစန်းဝင်း

သူ့အလှည့် တင်ကို

နှင်းဆီ

အချစ်ဆုံးသူရဲံ့ရင်မှာ မောင်မြင့်မြတ်

နောင်ထွန်းလွင်

ပြေငြိမ်း

မေဆွိ

ရဲအောင်

မြင့်နိုင်

အံ့ကျော်

မောင်လူကလေး

နွဲ့နွဲ့စန်း

စန်းစန်းဝင်း

ညိမ်းညိမ်း

အချစ်နဲ့တည်ဆောက်သော ဤကမ္ဘာ မောင်မောင်မြင့်

ကျော်စိန်ထွန်း

ပြေငြိမ်း

မို့မို့မြင့်အောင်

လင်းအောင် (မဲဇာ)

နွဲ့နွဲ့စန်း

ဝေလင်း

သန်းဖေလေး

ပုတု

မောင်မောင်မြင့်

အစကတော့ မုန်းတယ်ဆို ပြေငြိမ်း

ခင်သန်းနု

မေဆွိ

အဖေက မင်းသား၊ သားက ဇာတ်လိုက် ပြေငြိမ်း

စမ်းပပအောင်

အလွမ်းပြေပေါ့ ကိုကိုရယ် ခင်မောင်ဦး

စိုးသိမ်းထွဋ်

ပြေငြိမ်း

ခင်သန်းနု

မေဝင်းမောင်

အောင်အောင်

နှင်းဆီ

ဌေးဝင်း

အောင်ခိုင်

ဒေါ်ခင်တင့်

မတူး

ပီချော

ဦးတင်ထွန်း

သာညွန့်

ဇော်ပိုင်

တင်မြင့်

ကျောက်ဒိုး

တင်အုန်း

စိန်သန်း

မြင့်သိန်း

မြမောင်

အိမ်နီကြီး ဇော်လွင်

နှင်းဆီ

မျက်ပါနဲ့ သက်လယ် နှင်းဆီ

စိုးနိုင်

သီတာ

လကမ္ဘာသို့ စန်းစန်းဝင်း

သန်းနွဲ့

သံလွင်ကတော့ စီးမြဲပင် နှင်းဆီ

ဇော်လွင်

စိုးရွှေ

သည်မေတ္တာလမ်း ကျော်ဆွေ

ခင်ယုမေ

သားလိမ္မာ နှင်းဆီ

ခင်မောင်အေး

စမ်းစမ်းအေး

၁၉၆၉ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ပယင်းရောင် ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်း အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
ချောင်းကိုပစ်၍ မေတ္တာရှာ
အသက်ကို နှင်း
ကေသွယ်ရယ် ကော့မိုင်ရယ် အေဝမ်း မောင်လှမျိုး ညွန့်ဝင်း

သန်းထွဋ်

ခင်သန်းနု

ခေါန်ဂျီး

အေဝမ်း ရုပ်ရှင်
မေတ္တာကိုယ်စား နှင်းပါ့မယ်
ကျောက်မဲ အကျဉ်းသား ဒါရိုက်တာထွန်းထွန်း ဝင်းဦး

ခင်သန်းနု

စန်းစန်းဝင်း

မြခြူသံ စန်းစန်းဝင်း
မေတ္တာပန်းတို့ လန်းရာမြေ ဇော်လွင်

ခင်မောင်ဇင်

နှင်းဆီ

မေတ္တာမွန်ဖြင့် အောင်နိုင်သူ ထွန်းဝေ

သီသီ

နှင်းဆီ

မေတ္တာမိုးမြေ ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်း

နှင်းဆီ

ခင်သန်းနု

ခကွေး ယပင်း စသတ် ချစ် နှင်းဆီ

ရဲထွန်းနွဲ့

တောင်ခိုးဝေဝေ မြူခြေဆိုင်းဆိုင်း ကျော်ဆွေ

ခင်ယုမေ

၁၉၇၀ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မှုံရွှေရည် ဝင်းဦး ဝင်းဦး

ခင်သန်းနု

အောင်လွင်

ဖိုးပါကြီး

ခင်လေးဆွေ

အပေါင်းလက္ခဏာ

ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

ဇာတ်ကားဆု

ကျွန်မမှာ မိန်းမသား သုခ
သီတာပြုံး သက်လယ် ဗိုလ်ဗကို အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
နုနုငယ်ငယ်
လကွယ် မိုးနှောင်း
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကြင်ကြင်နာနာ ညွန့်ဝင်း

ဒေစီကျော်ဝင်း

စန်းစန်းဝင်း

စက်ခေါင်း ၄၁၈ မြတ်ထွန်းနိုင် ဇော်လွင်

တင်တင်အေး

မြင့်လွင်

ထားထားလှိုင်

ခင်အောင်

မျိုးငြိမ်း

ညိုအေးကြီး

ဇမ္ဗူထွန်း ရုပ်ရှင်
ပြည်ပန်းညို ညွန့်ဝင်း

ဒေစီကျော်ဝင်း

နှင်းဆီ

၁၉၇၁ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ကတ္တီပါဖိနပ်စီး ရွှေထီးဆောင်း မောင်ဝဏ္ဏ ဒါရိုက်တာဆု
ချစ်သူ ဝိုင်းဝိုင်းလည်
အားနွဲ့သူပါရှင်
မာယာထောင်ချောက်
တခြားကမ္ဘာက ချစ်သူရယ်
တကွေ့တကမ္ဘာ
စိတ်လှသူ နှင်းဆီ

မောင်ကိုဦး

သန်းထွဋ်

စေလိုရာ စေ ဇော်ဝမ်း

ဆွေဇင်ထိုက်

တခြားကမ္ဘာက ချစ်သူရယ် ကျော်ဆွေ

နှင်းဆီ

ခင်ယုမေ

တောကျားနဲ့ အိမ်ကြောင် နှင်းဆီ

မောင်မောင်ညွန့်

မဟာဆန်ချင်သူ နှင်းဆီ

စိန်မြင့်

ထွန်းဝေ

သမုဒယသံယောဇဉ် ကျော်ဆွေ

ဒေစီကျော်ဝင်း

တကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ ထွန်းညွန့်ဦး
ဒါရိုက်တာထွန်းထွန်း
ဝင်းဦး

တင်တင်မြ

ချိုပြုံး

ခင်ခင်ရီ

၁၉၇၂ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
နေထွက်သော ည မောင်တင်ဦး ဇော်ဝမ်း

စမ်းစမ်းအေး

ခြေဖဝါးတော် နုနု မောင်ဝဏ္ဏ
မေတ္တာစိမ်းစိမ်း စန်းစန်းဝင်း
မိစမ်း စန်းစန်းဝင်း

ကျော်ဟိန်း

မောင့် အပျိုချော စန်းစန်းဝင်း

တွံ့တေး သိန်းတန်

စန္ဒာ

သန်းဖေလေး

ကျွန်တော့်ချစ်သဲ မာနခဲ ဇော်ဝမ်း

နွဲ့နွဲ့မူ

ငါ့ညီ ငါ့မြေ ငါ့အမေ နှင်းဆီ

ညွန့်ဝင်း

ဝင်းဗိုလ်

ဒီအရွယ်နဲ့ ဒီစပယ် ဇော်ဝမ်း

ဆွေဇင်ထိုက်

ပုစ္ဆာဆန်သော မိန်းကလေး ဇော်ဝမ်း

မြတ်မွန်

အေးအေးသင်း

မချစ်သာ မုန်းပါလေဦး ဇော်ဝမ်း

ခင်သန်းနု

မိုးထိအောင် လှေကားထောင် ဇော်ဝမ်း

ချိုပြုံး

ရွှေသမက် ငွေသမက် ဇော်ဝမ်း

တင်တင်ညို

လူ့မနော ဇော်ဝမ်း

ခင်သန်းနွယ်

၁၉၇၃ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင် ဦးသုခ ဇော်ဝမ်း

ဝင်းလှိုင် တင်တင်ညို

တင်တင်လှ

အံ့ကျော်

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

မုန်းပါတယ် မောင့်ကို ဝင်းဦး

မြင့်မြင့်ခင်

တင်တင်မြ

ချိုပြုံး

ဇာခန်းဆီး နောက်ကွယ်မှာ
အိပ်မက်တံတား
ကြောင်ရေးတဲ့ ဖူးစာ ဇော်ဝမ်း

တင်တင်ညို

ကိုယ့်ချစ်သူသာ ကိုယ့်ရွှေလမင်း ဇော်ဝမ်း

တင်တင်ညို

ချစ်သူသန့်သန့် ခန့်ခန့်ချော ဇော်ဝမ်း

မြင့်မြင့်ခိုင်

ညတစ်ည လသာသာ ဇော်ဝမ်း

မိုးသီတာမိုး

ညှာကေခိုင် ပိုင်ပိုင်ပန်ပါ့မယ် ကျော်ဆွေ

စမ်းစမ်းအေး

ပြောမရတဲ့ ချောနှမ ဇော်ဝမ်း

တင်တင်ညို

မာန်လျှော့လေဦး စောခက်ငယ် ကျော်ဆွေ

ကျော်ဟိန်း

ခင်ယုမေ

မေတ္တာဘုံသို့ နှစ်ခေါက်လေ ဇော်ဝမ်း

သီသီ

စမ်းစမ်းအေး

ယင်းမာပင်လမ်းခွဲ ဇော်ဝမ်း

ဒေစီကျော်ဝင်း

အရိပ် ဇော်ဝမ်း

ဒေစီကျော်ဝင်း

၁၉၇၄ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
နော်ကူးမ ကိုငြိမ်းငြိမ်း နွဲ့နွဲ့မူ

အောင်လွင်

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

နေလိုနတ်ကယ် လှသူရယ် ဇော်ဝမ်း

ဝါဝါဝင်းရွှေ

မမုန်းလေနဲ့ ငပလီ ဇော်ဝမ်း

နွဲ့နွဲ့မူ

မလိမ်သော မေတ္တာ၊ မနာသော အသဲ၊ မကွဲသော နှလုံး ဇော်ဝမ်း

ဝါဝါဝင်းရွှေ

သံသရာ လည်သရွေ့ ဇော်ဝမ်း

တင်တင်ညို

အင်းယားလှလှ ဖြစ်ရပ်ပွေပွေ ဇော်ဝမ်း

ချိုပြုံး

၁၉၇၅ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ရွှေခြည်ငွေခြည် တန်းပါလို့ ဦးသုခ ခင်ယုမေ

ညွန့်ဝင်း ဒေါ်မေနွဲ့

ချိုပြုံး

မင်းသူရိန် ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ရုန်း၍ကန်၍ ရင်ဆိုင်၍ မောင်မိုးမြင့် ရဲဘော်သက်ရှည်

ဇော်ဝမ်း

စန္ဒာ

မမိုးဝါ

ဒေါ်မေသစ်

မဟာဗောဓိ ရုပ်ရှင်
ကိုကိုညီညီ ထွန်းမြင့်လေး ညွန့်ဝင်း

ခင်သန်းနု

သန်းထွန်းနွဲ့

ဆွေဇင်ထိုက်

စံတင်

ဌေးဝင်း

နေစိုး

ကျော်နိုင်

ဒေါ်မေသစ်

ခင်လေးဆွေ

ကျော်ဇော

လက်သီးမောင်မောင်

ရွှေနှင့်မြ ရုပ်ရှင်
ကြောက်လက်သဲ ဇော်ဝမ်း

ချိုပြုံး

ကိုလူချောတို့ လာချေပြီ ကျော်ဆွေ

ညွန့်ဝင်း

ခင်ယုမေ

မတ်တပ်ရပ်လို့ လမ်းမှာငို ဇော်ဝမ်း
မပြိုသည့် မိုး ဇော်ဝမ်း

ခင်သန်းနု

ရွှေကိန္ဒရီ ဇော်ဝမ်း

ဝါဝါဝင်းရွှေ

သပြေရိပ် ဇော်ဝမ်း

ခင်သန်းနွယ်

ဟန်ဆောင်ကာ မူပို ဇော်ဝမ်း

ဒေစီကျော်ဝင်း

ကျေးဂျူးကဘာ ထွန်းမြင့်ထွန်း ဇော်လင်း

ထွန်းထွန်းနိုင်

မြင့်နိုင်

ချိုပြုံး

ခင်သီတာထွန်း

တော်ဝင်ထွန်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
ချစ်သူရွေးမယ် ချစ်ဝဲလယ် ဝင်းဦး ဝင်းဦး

စန္ဒာ

စမ်းစမ်းအေး

မြင့်မြင့်ခင်

တင်တင်နွဲ့

မြင့်မြင့်ခိုင်

နွဲ့နွဲ့စန်း

စမ်းစမ်းဝင်း

ပြည်သူ့မေတ္တာ ရုပ်ရှင်
စနေနေ့ည ကိုးနာရီ မောင်မိုးမြင့် ကျော်ဆွေ

ရဲဘော်သက်ရှည်

မမိုးဝါ

အေးအေးသင်း

ခင်မိုးမိုး

ဦးကျောက်လုံး

အောင်ဆွေဦး

မဟာဗောဓိ ရုပ်ရှင်
ဆောင်းမှာတွေ့သော မိန်းကလေး မောင်မိုးသူ ညွန့်ဝင်း

တင်တင်ညို

အေးအေးသင်း

တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကောင်မလေး တက္ကသိုလ် ခင်သက်မာဝင်း
နံ့သာမြိုင်စခန်း စံအေး (ဓာတ်ပုံ)
နှလုံးသားနဲ့မို့ အမုန်းမပွားစေချင် စိန်လွင်လေး
နှောင်းတမြေ့မြေ့ မောင်ဝဏ္ဏ
ဖြူပြာ မူယာ သူဇာ ခင်သန်းနု ဇော်ဝမ်း

ခင်သန်းနု

ဘဝကြေးမုံ ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်
မလှချင် ဦးချစ်စိန်
မုန်တိုင်း ဘယ်ခါ စဲပါ့မယ် ဦးကျော်သန်း
မောင်မောင်လာမယ်ဆိုလို့ မောင်လှမျိုး
မြတ်ဆုဝင်းရဲ့ ချစ်စံအိမ် မောင်လှဝေ
ရပ်ကြီးသူ ဦးပွ
သူမသိ ငါပိုး အောင်ကြီးမြင့်
သူ့ဘဝ ကိုယ့်အသဲ စိန်သံမဏိ
အပြိုင် အဆိုင် အနိုင် စံရွှေမောင်

၁၉၇၆ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
နှလုံးသားနဲ့ စစ်တာဝန် စိန်ဖေတင်
နွဲ့မျိုးစုံ နွဲ့လိုက်ချင်
ကျွန်းကလေးမှာ နှစ်ယောက်ထဲ
စပယ်မွှေးမွှေး အထွေးဖို့ စန်းစန်းဝင်း

ခင်မောင်ချင်း

စိန်တရစ် မြတရစ် ကျော်ဆွေ

ဝါဝါဝင်းရွှေ

တိမ်စင်သည့် ည ဇော်ဝမ်း

ခင်သီတာထွန်း

တို့နှစ်ယောက်နဲ့ မိငြိမ်းချမ်း ဇော်ဝမ်း

ကျော်ဟိန်း

တင်တင်ညို

နင်ငိုပေမဲ့ အလကား ဇော်ဝမ်း

စမ်းစမ်းအေး

နေကန့်လန့်ကာ လပုဝါ ဇော်ဝမ်း

တင်တင်ညို

မေ့ပါး သနပ်ခါးပြယ်လေမှ ကျော်ဆွေ

အေးအေးသင်း

ရန်သူ့မေတ္တာ ဇော်ဝမ်း

တင်တင်ညို

ရွှေဖူးစာ ဇော်ဝမ်း

ချိုပြုံး

ဝမ်းနည်းရမှာလား ဝမ်းသာရမှာလား မိသိန်းကြည် စန်းစန်းဝင်း

ခင်မောင်ချင်း

အငိုမျက်လုံး အပြုံးမျက်နှာ ဇော်ဝမ်း

ခင်သန်းနု

၁၉၇၇ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
အဖေတခု သားတခု စိန်မြင့်
မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ ဆန္ဒ အောင်မြင့်မြတ် ဝါဝါဝင်းရွှေ

ဆွေဇင်ထိုက်

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

နေခြည်ဖြာမှ နွေးသောကြောင့် စံရွှေမောင် အောင်လွင် ဓာတ်ပုံဆု
ကျွန်တော့် စိုးမမပိုင် ဇော်ဝမ်း

နွဲ့နွဲ့မူ

ချိုပြုံး

ကြမ္မာရဟတ် ဇော်ဝမ်း

တင်တင်ညို

ကြာနီနှစ်ပွင့် ဖြူတစ်ပွင့် ဇော်ဝမ်း

ခင်နွဲ့မာဝင်း

ချစ်သူများရဲ့ ချစ်တဲ့သူ ဇော်ဝမ်း

ခင်သန်းနု

နွဲ့ဆိုးချစ်သူ မောင့်သဲအူ ဇော်ဝမ်း

တိုးတိုးလွင်

ချိုပြုံး

မိုးတညချစ်သူ ဇော်ဝမ်း

တင်တင်ညို

လှိုင်းနဲ့အတူ ဇော်ဝမ်း

နွဲ့နွဲ့မူ

ဝေ့လည်လည် ဇော်ဝမ်း

ဆွေဇင်ထိုက်

သူ့အကြောင်းနဲ့ သူ ဇော်ဝမ်း

ခင်သန်းနု

၁၉၇၈ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
တခါက တဘဝ မောင်တင်ဦး
လူဇော်
မေတ္တာရှင်မလေး ငြိမ်းငြိမ်းအိ
ရူပမာလာ အေဝမ်း သန်းထွဋ် ကိုမြင့်

တိုးညွန့်

စန္ဒာ

စိုင်းဝဏ္ဏ

မျိုးသန့်

သွဲ့သွဲ့အေး

ကျော်ဝင်း

မောင်မောင်စိုး ရုပ်ရှင်
နေနဲ့လနဲ့ တလှည့်စီ ဇော်ဝမ်း

တင်တင်ညို

ပုလဲရောင်မမှိန် စန်းစန်းဝင်း

ခင်မောင်ချင်း

မေဝင်းမောင်

နေခြည်ဖြာမှ နွေးသောကြောင့် စံရွှေမောင် အောင်လွင်

နွဲ့နွဲ့မူ

ယူချင်ဦးဟဲ့ မိန်းမ ဇော်ဝမ်း

စန္ဒာ

၁၉၇၉ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
အကာကအချစ် အနှစ်ကမေတ္တာ ဦးသုခ ကျော်ဟိန်း

ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်း

ဒေါ်စိန်ခင်

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ချစ်အမျှ ဦးသုခ ဇော်လင်း

ခင်ယုမေ

ချိုပြုံး

အံ့ကျော်

သိုက်စိုး

ကျော်ကိုချစ်မလား ဇော့်ကိုချစ်မလား
မလိခ ချစ်သူ မြတ်လေး
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ မင်း စန်းစန်းဝင်း

ခင်မောင်ချင်း

ဖဲမွေ့ယာလမ်း စန်းစန်းဝင်း

ခင်မောင်ချင်း

နွဲ့နွဲ့မူ

သိပါလေစ ပိတောက်ဝါ မေဆွိ

ဇော်ဝမ်း

ခင်သန်းနု

၁၉၈၀ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မြွေမြွေချင်း ခြေမြင် ကျော်ဆွေ

ရွှေဘ

ခင်ယုမေ

စန်းစန်းဝင်း

အေးမြသီတာ စောမြသန္တာ
ချမ်းမြေ့ပါစေ ကြည်စိုးထွန်း ခင်သီတာထွန်း

စံရှားတင်

နွေရူပ ခင်သီတာထွန်း

ဇော်ဝမ်း

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
သားအချစ် မြေးအနှစ် နွဲ့နွဲ့မူ

ကြည်ကြည်ဌေး

မျက်လုံးစိမ်းနဲ့ မိန်းကလေး နွဲ့နွဲ့မူ
ပျဉ်းမငုတ်တို အေဝမ်း မောင်လှမျိုး နွဲ့နွဲ့မူ

ကျော်ဟိန်း

ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်း

ကျော်စိုး ရုပ်ရှင်
ကြည်ပြာ ကြီးမြင့် မေဝင်းမောင် ယမုံနာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

ချစ်သူကြင်သူ မြတ်နိုးသူ ထွန်းထွန်း ဝင်းဦး

မြင့်မြင့်ခင်

မြင့်မြင့်ခိုင်

သော်တာ

ကျော်စွာဝင်း

အေးမင်းဝင

ထမင်းဆီဆမ်း ရွှေလင်ပန်း ညွန့်ဝင်း
မှတပါး အခြားမရှိပြီ ခင်မောင်ဦး

စိုးသိမ်းထွဋ်

မြင့်မြင့်ခင်

မောင်စိမ်းအောင်

ပဒေသာ ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

၁၉၈၁ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
နှင်းဆီနီ အိပ်မက် ဝင်းဖေ ဆွေဇင်ထိုက်

မေယု

ရန်ကင်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ဒါရိုက်တာဆု

အမေ မောင်တင်ဦး ခင်သီတာထွန်း

ဇော်ဝမ်း

အေးအေးသင်း

အောင်တေဇ ရုပ်ရှင်
ဒေါင်ဒေါင်မြည်တဲ့ အသဲ ဝါဝါဝင်းရွှေ
ငယ်နာမည် အညို တင်တင်ညို အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
ဂျစ်တူး ကျော်ဆွေ

ဆွေဇင်ထိုက်

တေဇာ ကျော်ဟိန်း

စံရှားတင်

ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်း

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
ရင်ကို အေးမြစေသား စံရှားတင်
အပြန်လမ်း ကျော်ဟိန်း
နွေရူပ ဇော်ဝမ်း

ခင်သီတာထွန်း

မတထောင် တကောင်ဘွား ညွန့်ဝင်း
ဘဝကို စိန်ခေါ်ကြသူများ ဇော်ဝမ်း

သီသီ

အေးအေးသင်း

သူရဲကောင်းလေးများ မောင်တင်ဦး ဇော်ဝမ်း

မေဝင်းမောင်

ဗိုလ်ဗကို

အံ့ကျော်

စံမတူ

ဦးဝမ်ချူး

ဝေသာလီမောင်ဖုန်း

ခင်လေးဆွေ

စိန်သန်း

မြမောင်

ညီညီမင်း

အောင်ထွန်းလေး

ကျော်သက်မောင်

ဒေဝအောင်

အေးအေးမော်

မင်းမင်းသော်

မာလာဦး ရုပ်ရှင်
အောင်လံ တလွင့်လွင့် စန်းစန်းဝင်း

ရွှေဘ

တင်ညွန့်

၁၉၈၂ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မွန်းတည့်ချိန်တွင် နေဝင်သည် ကျော်ဟိန်း ချိုပြုံး

ကျော်ဟိန်း

ဇမ္ဗူထွန်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

မျက်နှာ မများတတ်သူပါ ခင်သန်းနု
မီလာရှီကာ စိုင်းဗေဒါ မောင်တင်ဦး နေအောင် မြနန္ဒာ ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
နေကြာရိုင်း ဇော်ဝမ်း

စောမြသန္တာ

မြပုလဲသွယ် အေးအေးသင်း
ချစ်ရဆဲပါ စုလှိုင် ထွန်းထွန်းဝင်း
မေတ္တာအသင်္ချေ ထွန်းမြင့်ထွန်း ခင်သီတာထွန်း တော်ဝင်ထွန်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
ဇာနည်ခိုင်မာသွယ် ဇော်ဝမ်း

ခင်သီတာထွန်း

တို့အချစ်က တစ်မျိုး ဇော်ဝမ်း

ခင်သီတာထွန်း

ပန်းပေးရင် ကျေနပ်မှာလား ဇော်ဝမ်း

ခင်သီတာထွန်း

ပြန်လာခဲ့ပါ သူငယ်ချင်း ဇော်ဝမ်း

ဆွေဇင်ထိုက်

မုန်တိုင်းသံလား တေးသံလား ဇော်ဝမ်း

နွဲ့နွဲ့မူ

ရွှေလား ငွေလား မေတ္တာလား ဇော်ဝမ်း

ချိုပြုံး

နွဲ့နွဲ့မူ

သစ္စာနှလုံးသား ဇော်ဝမ်း

ဆွေဇင်ထိုက်

ချိုပြုံး

အမေ ဇော်ဝမ်း

ခင်သီတာထွန်း

အရွယ် ဇော်ဝမ်း

မေဝင်းမောင်

၁၉၈၃ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဣတ္ထိယခေါ် မိန်းမတို့သည် ထွန်းမြင့်ထွန်း ခင်သီတာထွန်း တော်ဝင်ထွန်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

ဒါရိုက်တာဆု

တတိယအရွယ်၏ ဒုတိယဝေဒနာ ဝင်းဖေ

မင်းမာဃ

ခင်သီတာထွန်း

ညွန့်ဝင်း

ထွန်းဝေ

ရွှေမြင်းမိုရ် ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

စိမ်းနဲ့ တေဇာ ကျော်ဟိန်း

စံရှားတင်

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
ဗိုလ်သံခဲ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
တချက်ခုတ် မေဆွိ

မောင်သန်းဝင်း

ပိတောက်တွေ ရွှေရည်လူးခဲ့ပေါ့လေ ပြေငြိမ်း

ကျော်ဟိန်း

နွဲ့နွဲ့မူ

တင်နီလာဝင်း

ရွှေဖိနပ်ကြီး ရှပ်တိုက်စီးမယ် ဇော်ဝမ်း

နွဲ့နွဲ့မူ

အချစ်ဆုံး မေဆွိ

ဆိုးပေ

မောင်မဲ

ချစ်သူငယ်ချင်း နွဲ့နွဲ့မူ
မမေ့ ဆယ်ကမ္ဘာ ချိုပြုံး

ကျော်ဟိန်း

ရွှေပင်နားတော့ ရွှေကျေး ခင်သန်းနု
ဒဿဂီရိအသည်း ဝါဝါဝင်းရွှေ

ငြိမ်းငြိမ်းအိ

နေကျောက်ခဲ ကျော်ဟိန်း
ပြိုမှာလေလား မိုးရဲ့ ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်း
ချစ်တဲ့ရက်ကို ကြိုနေမယ် စံရှားတင်
လွမ်းရတဲ့ အဖြစ်ကလေးတွေ ထွန်းဝေ

၁၉၈၄ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ရင်ထဲမှာ ရွာသောမိုး မောင်မောင်မြင့် ကျော်ဟိန်း

အောင်လွင်

နွဲ့နွဲ့မူ

မြတ်လေး

စံရှားတင်

ဒေါ်မေသစ်

ဒေါ်မေနွဲ့

ဒေါ်မေနု

ပလာတာ

မိမိမွန်

ရှိုးရှိုးဝင်းအောင်

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
နှလုံးသားမြို့တော် မောင်တင်ဦး ခင်သီတာထွန်း

မို့မို့မြင့်အောင်

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

ပလက်ဖောင်းမင်းသား ဇော်ဝမ်း

ခင်သီတာထွန်း

ဆွေဇင်ထိုက်

မုန့်လုံး စက္ကူကပ် မေဆွိ

ဆိုးပေ

မောင်မဲ

မေတ္တာချစ်ကြွေး ပြေပါစေ ဇော်ဝမ်း

နုနုခင်

မေတ္တာဝတ်မှုံ ဇော်ဝမ်း

ဆွေဇင်ထိုက်

မောင့်အချစ် သီရိ မျိုးညွန့်သွင် ချိုပြုံး

ကျော်ဟိန်း

ပူစူးမ ဝါဝါဝင်းရွှေ
ရှစ်စပ်က ဂျင်ဂျင်လည် ဝါဝါဝင်းရွှေ
ဂျက်မ ခင်သန်းနု
သားကောင် ခင်သန်းနု
ချစ်အားပို ခင်သီတာထွန်း
အဖိုးတန် မြ လဝေမိုး ဆွေဇင်ထိုက် ရွှေဥဒေါင်း ရုပ်ရှင်
အချစ်လူဆိုးလေး မျိုးမြင့်အောင် ဆွေဇင်ထိုက်

ကျော်ဟိန်း

ရင်သွေး နွဲ့နွဲ့မူ
စိမ်းလို့သာ ခေါ်လိုက်ပါ နွဲ့နွဲ့မူ
မြင်းမိုရ်ထက်မြင့်သော ဝင်းဖေ ညွန့်ဝင်း

မြင့်မြင့်ခင်

ထွန်းဝေ

ရန်ကင်း ရုပ်ရှင်
ချစ်ကြိုးလေး နှစ်မျှင် ချိုပြုံး
အမိမြေမှ သားကောင်းများ စိန်ဖေတင် တပ်မတော် ရုပ်ရှင်

၁၉၈၅ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
သင်္ကြန်မိုး မောင်တင်ဦး ဇင်ဝိုင်း

ခင်သန်းနု

နေအောင်

သီတာသိမ့်

သူရိယပညာ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာဆု

ဇာတ်ကားဆု

ပန်းသီတဲ့ ကြိုး ဝင်းဖေ ခင်သီတာထွန်း

နေအောင်

ခင်စိုးပိုင်

လွှမ်းမိုး

ဘုန်းဝင်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ချစ်မီးလျှံထဲက မေချို ရွှေထီး ခိုင်ခင်ဦး

ထွန်းထွန်းနိုင်

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
မောင်မောင်နဲ့ ပထမအချစ် မေဆွိ

ဇော်ဦး

နေသာတဲ့နေ့ လသာတဲ့ည ပြေငြိမ်း

ခင်သီတာထွန်း

မုန်းရခက်ကြီး မေဆွိ

ကျော်သူ

ကိုကိုနဲ့ပဲ နေချင်တယ် ခင်သီတာထွန်း
ကိုကို့ညီမ ပန်းချီစိုးမိုး ကျော်ဟိန်း

တင်တင်ညို မအေးမြင့်

သီခြားကမ္ဘာလေးထဲမှာ ခင်သန်းနု
သံယောဇဉ်ဆိုတာ ရှိတယ် မို့မို့မြင့်အောင်
နေရာချင်းတော့ မလဲနိုင်ပါ မို့မို့မြင့်အောင်
ကျီးယောင်ဆောင်သော ဒေါင်း မျိုးညွန့်သွင် ကျော်ဟိန်း

မို့မို့မြင့်အောင် ချိုပြုံး

ပဉ္စရူပရုပ်ရှင်
မျှော်လေတိုင်း မှိုင်းရီ မောင်မောင်မြင့် ကျော်ဟိန်း

လဲ့လဲ့ဝင်းလှိုင်

မိုးမြင့်သော်တာရုပ်ရှင်
သီတာရေကြည် မြင့်မြင့်ခင်

၁၉၈၆ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ချစ်နှင်းဝေဝေ မေဆွိ

ညွန့်ဝင်း

ဆွေဇင်ထိုက်

ချစ်ရင် မပြေးနဲ့ ပြေငြိမ်း

စိုးသူ

မို့မို့မြင့်အောင်

ဒီမျက်နှာလေးကို ချစ်တာ ပြေငြိမ်း

မေဝင်းမောင်

သမီးနဲ့သမက် ခမည်းနဲ့ခမက် ပြေငြိမ်း

မို့မို့မြင့်အောင်

သုံးထောင်ပြည့် ခန်းသာလယ်မှာ မေဆွိ

ကျော်သူ

အချစ်နဲ့တည်ဆောက်သော ဤကမ္ဘာ ပြေငြိမ်း

မို့မို့မြင့်အောင်

ဇာတ်လမ်းကတော့ မသန်း စိန်သံမဏိ မို့မို့မြင့်အောင် ပွင့်ချိန်တန်လျှင် ရုပ်ရှင်
ချစ်မ မို့မို့မြင့်အောင်
ချစ်ခြင်းငယ် ပြိုင်မယ် မောင်ဝဏ္ဏ မို့မို့မြင့်အောင် ဇမ္ဗူအေး ရုပ်ရှင်
မွှေးအောင်လှတဲ့ ပန်း ဝင်းဖေ ဝါဝါဝင်းရွှေ

နေအောင်

ခိုင်ခင်ဦး

သီတာဦး ရုပ်ရှင်
ရမ္မက်ဇော ခင်သန်းနု

ကျော်ဟိန်း

နွဲ့ဆိုး ခင်ဇော် ချစ်ချစ်ဇော်

ကျော်ဟိန်း

ကေသီပန် ရုပ်ရှင်
နေသွေး အောင်မြင့်မြတ် ကျော်သူ

ချိုပြုံး

စန်းသော်တာ ရုပ်ရှင်
အချစ်ကို ဘယ်လိုပြောရမယ် ခိုင်ခင်ဦး

၁၉၈၇ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
တွေ့ရင် ပြောကြပါ မေဆွိ

စိုးသူ

နှင်းဆီ

နော် ကိုကိုနော် မေဆွိ

ကျော်သူ

ခင်သီတာထွန်း

ပန်းမွေ့ယာဆီသို့ ပြေငြိမ်း

မို့မို့မြင့်အောင်

ပန်းရိုင်း မေဆွိ

ရန်အောင်

မယ်မင်းကြီးမ ဝါဝါဝင်းရွှေ စန်းစန်းဝင်း

ဝါဝါဝင်းရွှေ

မြင့်မြင့်ခင်

မဟူရာသေနတ်သမား မေဆွိ

ကျော်ဇေယျ

မိုးမြင့်ရှိန်

အစကတော့ မုန်းတယ်ဆို ပြေငြိမ်း

ခင်သန်းနု

မေဆွိ

အစဉ်သဖြင့် အောင်မြင့်မြတ် မို့မို့မြင့်အောင်

ကျော်သူ

စိန် ရုပ်ရှင်
ကျွန်မ သိပါတယ် ပန်းချီ စိုးမိုး တင်တင်ညို
အချစ်ရှုံးသမား ပန်းချီ စိုးမိုး တင်တင်ညို

ထွန်းဝေ

သံမဏိလိပ်ပြာ ဝင်းဖေ ဆွေဇင်ထိုက်

ညွန့်ဝင်း

ရန်ကင်း ရုပ်ရှင်
ဇင် တင်နီလာဝင်း
မေတ္တာစိမ့်စမ်း ခင်သီတာထွန်း

ကြည်ကြည်ဌေး

မောင်စိန်သောင်း မနှင်းရည် ခင်သီတာထွန်း

သုမောင်

မာနမင်းသား ကျော်သူ
သားတို့မေမေ ကြည်ကြည်ဌေး

၁၉၈၈ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
နှစ်မွှာဖူးစာ ပြေငြိမ်း

မေသန်းနု

မပြောလည်း သိပါတယ် အောင်မြင့်မြတ် မေဆွိ

ကျော်သူ

ရွှေဥဩ ရုပ်ရှင်
ရွှေတနေ့ ငွေတနေ့ ပြေငြိမ်း

မေသန်းနု

မျက်ရည်စိမ်း ခင်သီတာထွန်း

ကျော်ဟိန်း

မမစိမ်း မောင်တင်ဦး ခင်သန်းနု

ဇင်ဝိုင်း

မြန်မာ့အလှ ရုပ်ရှင်
ဖေဖေ့သားနဲ့ မေမေ့သမီး ခင်သန်းနု

လွှမ်းမိုး

ကိုကို့ကို ချစ်လို့ မို့မို့မြင့်အောင်

၁၉၈၉ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဒိုး ကြည်စိုးထွန်း ကျော်သူ

မြင့်မြင့်ခင်

နွဲ့နွဲ့စန်း

စိုးသူ

အမျိုးသား ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဒါရိုက်တာဆု

ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယျာဉ်မှူး မောင်တင်ဦး နေအောင်

ကျော်ဟိန်း

သိင်္ဂီထွန်း

ရွှေပြည်တော် ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
ခပ်စိမ်းစိမ်းပဲ နေပါမယ် အောင်မြင့်မြတ် မို့မို့မြင့်အောင်

မေဆွိ

ကျော်သူ

ရဲအောင်

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
ပွဲတိုင်းကျော် မေဆွိ

ရန်အောင်

မေတ္တာရေလှိုင်း မေဆွိ

နေအောင်

ပြေငြိမ်း

ရတနာ ပြေငြိမ်း

မေဆွိ

အလွမ်းပြေပေါ့ ကိုကိုရယ် ပြေငြိမ်း

ခင်သန်းနု

မေဝင်းမောင်

ရိုးမက နဂါး တင်နီလာဝင်း
ချစ်ရက်ကြုံနိုး မကြုံနိုး တင်နီလာဝင်း
စုန်ရေ ကြည်စိုးထွန်း ခင်သန်းနု

ကျော်ဟိန်း

ပြည်သူမေတ္တာ ရုပ်ရှင်
ချစ်သတ္တိ ကျော်သူ

ပြေငြိမ်း

မို့မို့မြင့်အောင်

၁၉၉၀ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ခုနှစ်စဉ် အလွမ်း မောင်ဝဏ္ဏ သုမောင်

ခင်သန်းနု

စုလှိုင်နှင်း

ပန်းဝေဝေ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အရိုင်းစံပယ် ကြီးမြင့် မို့မို့မြင့်အောင်

တင့်တင့်ထွန်း

ဇော်လွင်

ယမုံနာ ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
ကျော်ကြားချင်တဲ့သူ မေဆွိ

ရဲအောင်

ကိုယ့်လူ သူ့လူ မေဆွိ

ချစ်တိုင်းအောင်

နဖူးမှာ မှဲ့ပါတယ် ပြေငြိမ်း

မို့မို့မြင့်အောင်

နေခြည် မေဆွိ

ကျော်သူ

ပျားရည်ဆမ်းသော ချစ်ခရီးကြမ်း မေဆွိ

ကျော်သူ

ဗေဒါလမ်း မေဆွိ

ညွန့်ဝင်း

မရယ်ပါနဲ့ လွမ်းနေတယ် မေဆွိ

သန်းဖေလေး

မြင်မြင်ချင်းပဲ ချစ်မိတယ် ပြေငြိမ်း

ခိုင်ခင်ဦး

မလိမ်မိုး မလိမ္မာ ပြေငြိမ်း

မို့မို့မြင့်အောင်

အချစ်ဆုံးသူရဲ့ ရင်မှာ မေဆွိ

ပြေငြိမ်း

ရဲအောင်

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
အပြန်အလှန် မေဆွိ

မောင်သန်းဝင်း

အဖေက မင်းသား၊ သားက ဇာတ်လိုက် ပြေငြိမ်း

စမ်းပပအောင်

အရိုင်းချစ် မေဆွိ

ကျော်သူ

ချစ်မွှေး မို့မို့မြင့်အောင်

ရန်အောင်

မအေးအေးပွင့် မြင့်မြင့်စန်း လမ်း ၃၀ သီဟကျော်စိုး ခင်သီတာထွန်း
ကောင်းချစ်တဲ့ မမ ကျော်သူ ကျော်သူ

မြင့်မြင့်ခင်

ဆွေဇင်ထိုက်

သံယောဇဉ် ချာတိတ် ကျော်သူ

၁၉၉၁ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မယ်သီတာလို မိန်းကလေး ရန်အောင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု

သမီးနှင့် အမေများ မို့မို့မြင့်အောင်

မြင့်မြင့်ခိုင်

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ဒဏ္ဍာရီ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
ခုတော့သိပြီ မင်းကို ကိုယ်ချစ်သည် မေဆွိ

စိုးသူ

ငယ်ငယ့်ချစ်ဦး ပြေငြိမ်း

မေသန်းနု

တို့နှစ်ယောက်အချစ် တို့နားလည် မေဆွိ

ကျော်သူ

ဒါလည်း ခွင့်လွှတ်တယ် မေဆွိ

ကျော်သူ

မိမိုးကို ချစ်လိုက်တာလေ ပြေငြိမ်း

ဇင်မာဦး

မေသန်းနု

ရန်မျိုးလုံ ဘချယ် ဇော်ဝမ်း

မေသန်းနု

သမီးချွေးမ သားသမက် မေဆွိ

ကျော်ဟိန်း

၁၉၉၂ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မူပိုင်ချစ်သူ ခင်မောင်စိုး

စိုးသိမ်းထွဋ်

မေသန်းနု

ကျော်သူ

ခင်စိုးပိုင်

နွဲ့နွဲ့စန်း

ဂွမ်းပုံ

ထွဋ် ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
သခွတ်ပန်း ကြီးမြင့် မို့မို့မြင့်အောင်

ရဲအောင်

ကျော်ရဲအောင်

မြတ်ကေသီအောင်

ဇော်လွင်

အောင်စကြာ ရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
ခိုင်မာလာနှင်းဆီ ဝင်းဦး

မောင်တင်ဦး

ခင်သန်းနု

ဝင်းဦး

ရန်အောင်

ကျော်ရဲအောင်

မြင့်မြင့်ခိုင်

ခိုင်ခင်ဦး

လွင်မိုး

စန္ဒာ ရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု
ချစ်ပန်းသီတဲ့ မိန်းကလေး မေဆွိ

ရန်အောင်

ရန်ကျော်

ချစ်လွန်းကေသီ သင်းသင်းယု မေဆွိ

ကျော်ဟိန်း

ချစ်သဲဖြူ မေဆွိ

ကျော်ဟိန်း

ငါးကြော်မကြိုက်တဲ့ ကြောင်မိုက် မေဆွိ

နေအောင်

နိုင်တော်မူ ပြေငြိမ်း

မို့မို့မြင့်အောင်

ပန်းပေးတဲ့ ကိုကို မေဆွိ

ကျော်သူ

ရမ္မက်စံအိမ် မို့မို့မြင့်အောင်
အကြွေပန်းပေမယ့် ရွှေနန်းတော့ ထိုက်ချင်တယ် မီးပွား မို့မို့မြင့်အောင်
ငယ်သူမို့ မသိပါ မို့မို့မြင့်အောင်

၁၉၉၃ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
သီတာခုနှစ်တန် မောင်နန္ဒ ဇင်မာဦး

ညွန့်ဝင်း

ခိုင်သဇင် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

မြစ်တို့၏ မာယာ မီးပွား ရဲအောင်

ရန်အောင်

မေသန်းနု

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

စိန်ခေါ်နေတဲ့ အချစ် ကြည်စိုးထွန်း မို့မို့မြင့်အောင်

စမ်းစမ်းအေး

မြင့်မြင့်ခိုင်

ရွှေညာမောင် ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
ကိုယ်တိုင်ရေးသား ပါဝင်ရိုက်ကူးသည် ဇော်ဝမ်း

မေသန်းနု

မသည်းနုရဲ့ သံသရာ ခင်သန်းနု ခင်သန်းနု

ရဲအောင်

နေလရတနာ ရုပ်ရှင်
လူဖွေး ရဲအောင်
စွန်ရဲ မေဆွိ

ရန်အောင်

မောင်ရင်ငတေမိုက်ကန်းသည် မီးပွား ကျော်ဟိန်း

နေအောင်

ရန်အောင်

မေသန်းနု

လေးနှင့်အပေါင်းရုပ်ရှင်
မွှေး မေဆွိ

ကျော်သူ

ဇင်ဝိုင်း

မင်းဦး

အချစ်တတ်ဆုံး လူသား မေဆွိ

စိုးသူ

၁၉၉၄ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
နော်ရင်မွှေး အောင်စိုးဦး စိုးမြတ်သူဇာ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
တပြည်သူ မရွှေထား စင်ရော်မောင်မောင် မေသန်းနု

ကျော်သူ

စင်ရော် ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

ဒါရိုက်တာဆု ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု

ဇာတ်ကားဆု

မသုဓမ္မစာရီ ကြည်စိုးထွန်း မို့မို့မြင့်အောင်

စမ်းစမ်းအေး

ဇော်လင်း

သာညွန့် ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေး ခင်မောင်ဦး

စိုးသိမ်းထွဋ်

ကျော်ဟိန်း

ဒွေး

တင့်တင့်ထွန်း

မြင့်မြင့်ခိုင်

အောင်သရဖူ ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
ဓားတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကို ဖြတ်မည် မေဆွိ

ကျော်ဟိန်း

ကျော်သူ

သူလိုယောက်ျား ရဲအောင်
သွေးအတွက် သွေး မခင်တင့်
မုန်းပါတယ်လို့ ဆိုနေမှ မေဆွိ

ရန်အောင်

သရဖူ ကြီးမြင့် မို့မို့မြင့်အောင်

ထက်ထက်မိုးဦး

ရဲအောင်

ဇော်ဦး

နွဲ့နွဲ့စန်း

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ရုပ်ရှင်အသံဆု

၁၉၉၅ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ပုဂံမှာ သာတဲ့လ မြတ်တင်အေး ရန်အောင်

မေသန်းနု

မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

တိုက်ပွဲခေါ်သံ မောင်တင်ဦး ဇော်လင်း

သီဟတင်စိုး

ဇင်မာဦး

မင်းဦး

ညွန့်ဝင်း

ခင်စံပယ်ဦး ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာဆု

ဇာတ်ကားဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု

ရုပ်ရှင်အသံဆု

ရင်သွေးဟူက မို့မို့မြင့်အောင်
လူဝိုင်း ဒွေး
ငြိုးမာန်ဖွဲ့ စိမ်းရက်လေသလား မေသန်းနု

ကျော်ဟိန်း

အောင်မြင်သော နေ့ သက်မောင်မောင် စိုးသူ

မြင့်မြင့်ခိုင်

ညွန့်ဝင်း

အသဲတံခါး ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

၁၉၉၆ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
အလင်းဖျော့ ကောင်းကင် မီးပွား ရန်အောင်

မေသန်းနု

လင်းဇာနည်ဇော်

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

ပန်းသခင် ဦးကြီးမြင့် ဇာတ်လင်း

ထက်ထက်မိုးဦး

လွင်မိုး

ယမုံနာ ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

ကျွန်မတင်တဲ့ ရွှေမင်းသား စိုးမြတ်သူဇာ
သားသမီး ဇနီးကြင်ယာ ကြည်စိုးထွန်း ကျော်ရဲအောင် ဂန္ထဝင် ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
မြင်းမိုရ်တောင်ဦး မကကျူးသား ခင်ဇော် မြင့်မြင့်ခင်

ရဲအောင်

စိုးမြတ်သူဇာ

ရှိုင်းအောင်

ချစ်ချစ်ဇော်

ဝါဝါမေမောင်

စုစုစန္ဒီ

ပြည်ထောင်စု ကျော်နိုင်

ကိုကိုဦး

မင်းဇော်

ကြောင်ကမ္ဘာ ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
ချစ်ရည်းစား မို့မို့မြင့်အောင် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

၁၉၉၇ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ချစ်လိုက်တော့ ဝမ်းတူးသရီး
သူ့ကျွန် မခံပြီ ကြည်စိုးထွန်း ညွန့်ဝင်း မြတ်မိခင် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု

ပြန်မခေါ်ချင်တော့ဘူး မို့မို့မြင့်အောင်
နွေ၏အလွန် မေသန်းနု
အတွေ့ ကျော်သူ စိုးမြတ်သူဇာ

ပန်းဖြူ

ဇော်လင်း

ရင်ခွင်နန်းတော် ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ဒွေး

အမေ့ခြေရာ ခင်မောင်ဦး

စိုးသိမ်းထွဋ်

ဒွေး

ချိုပြုံး

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

အရိပ် မီးပွား ပန်းဖြူ

မင်းမော်ကွန်း

စိုးမြတ်သူဇာ

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
အိုအေစစ်လိုအချစ်အကြောင်း ညွန့်မြန်မာညီညီအောင် ကျော်ဟိန်း

ထက်ထက်မိုးဦး

ခန့်စည်သူ

မြင့်မြတ်နှလုံးသား ဇင်ဝိုင်း

လွင်မိုး

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု

ရုပ်ရှင်အသံဆု

ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု

၁၉၉၈ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ရွှေနံ့သာစံအိမ် မောင်နန္ဒ စိုးမြတ်သူဇာ

နန္ဒာလှိုင်

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

တစ်သက်တာ ထာဝရ ထက်ထက်မိုးဦး
မာယာရထား ထွန်းအိန္ဒြာဗို

လွင်မိုး

နန္ဒာလှိုင်

ကြည်လဲ့လဲ့ဦး

အနှိုင်းမဲ့ရင်ခွင် မလိခ စိုးထိုက်အောင် ဒွေး

ခင်သန်းနု

ညွန့်ဝင်း

မလိခ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဒါရိုက်တာဆု

ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု

ညမင်းသား မီးပွား ရန်အောင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

၁၉၉၉ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
နှောင်ထုံးဖွဲ့ မေတ္တာ ကြည်စိုးထွန်း လျှမ်းထက်

စိုးမြတ်နန္ဒာ ထွန်းထွန်းဝင်း မြင့်မြင့်ခိုင်

ကောင်းထူးရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
အဖြူရောင်အတ္တ
ကျွန်တော်ကျွန်မတို့သည်
နှလုံးသားလျှို့ဝှက်ခန်း ကြည်ဖြူသျှင် ကျော်ဟိန်း

မင်းမော်ကွန်း အိန္ဒြာကျော်ဇင်

အဖေ့နေရာ ခင်မောင်ဦး

စိုးသိမ်းထွဋ်

ဒွေး သီဟဇော် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဒါရိုက်တာဆု

ရင်ထဲက ဆောင်းရာသီ မောင်ဝဏ္ဏ လွင်မိုး

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

အိဖြူစိုး

မြတ်ကေသီအောင်

ပန်းဝေဝေ ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

ကလေးသရုပ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

နှောင်းတမြေ့မြေ့ သက်မောင်မောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို

စိုးသူ

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

၂၀၀၀ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မောင့်မူပိုင်ရှင် ကိုစန်းအောင် ဒွေး

လွင်မိုး

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ထက်ထက်မိုးဦး

ဧရာဝတီ ရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
မောဟမျဉ်းပြိုင်များ မောင်မောင်ဦး ရန်အောင်

ထက်ထက်မိုးဦး

ကျော်ဟိန်း

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
ငရဲသား သီဟတင်စိုး သီဟတင်စိုး

အောင်ခိုင်

ခင်စံပယ်ဦး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

သမီးရှင် ခင်မောင်ဦး

စိုးသိမ်းထွဋ်

ဒွေး

ရန်အောင်

ခင်သန်းနု

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

ချိုပြုံး


မိုးကောင်းကင် ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
အသည်းကို လေလံပစ်မယ်
အချစ်သင့်သူ
အချစ်ကိုစားသော ကိန်းဂဏန်းများ ခိုင်သင်းကြည်
နှုတ်ခမ်းထက်က ဓားသွား ကြည်ဖြူသျှင် ကျော်ဟိန်း

စည်သူလွင်

ပိုင်ဇေရဲထွန်း

မျိုးသန္တာထွန်း

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
မမုန်းလေနဲ့ ငပလီ စင်ရော်မောင်မောင် ဒွေး

ရန်အောင်

မေသန်းနု

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

ပျော်ကြရအောင်

၂၀၀၁ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
နှလုံးလှလူမိုက် မောင်တင်ဦး မင်းမော်ကွန်း

နေအောင်

မေသဉ္ဇာဦး

ခိုင်သင်းကြည်

မြင့်မြင့်ခင်

မေတ္တာရောင်ပြန် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဆု

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ချစ်ခြင်း၏ အခြားမဲ့၌ စင်ရော်မောင်မောင် မေသန်းနု

ဒွေး

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
ကောင်းကင်ထက်က ပန်းတစ်ပွင့် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
ပန်းတစ်ပွင့် ဖန်ဆင်းခြင်း ကြည်ဖြူသျှင် ထက်ထက်မိုးဦး

လွင်မိုး

လူမင်း

မဟာထွန်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု

သမီးမိုက် ထက်ထက်မိုးဦး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
မိသိန်းကြည် မေသဉ္ဇာဦး
အချစ်ဖြတ်သန်းရာ ဒေသ
ပုံလာလာ ပြောတိုင်းယုံ
ရင်ထဲမှာ ဘာညာဘာညာ
ဆေးပေါင်းခတဲ့ ည
အချစ်ကို မွေးဖွားခြင်း မောင်တင်ဦး စိုးမြတ်နန္ဒာ

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ရန်အောင်

လူမင်း

သံမဏိသရဖူ ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
ရွှေရောင်လွှမ်းသော မနက်ဖြန်လေးများ
အိပ်မက်ရာသီ
ပဉ္စလက်ရင်ခွင်
သင်၏ ချစ်လှစွာသော
စိတ်မရှိနဲ့ ချစ်ကြည့်မလို့

၂၀၀၂ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
လျှို့ဝှက်သော ရင်ခုန်သံ
ရွှေမှုန်ကြဲတဲ့ မိုးကောင်းကင်
ငါ သူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ ပန်းချီ စိုးမိုး ခင်ဇာခြည်ကျော်

မေသန်းနု

ရန်အောင်

ကြယ်တံခွန် ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု

ဒါရိုက်တာဆု

ရုပ်ရှည်တည်းဖြတ်ဆု

ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု

ပုဏ္ဏားဘကွန်း ကျော်သူ ကျော်သူ အမျိုးသား ရုပ်ရှင်
ပျော်ရွှင်ခြင်းကမ္ဘာ
တစ်ဦးတည်းသော သား မောင်တင်ဦး ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ခင်သန်းနု

ရွှေစင်ဦး ရုပ်ရှင်
ဆန်ရေ ကြည်စိုးထွန်း မြင့်မြင့်ခင်

ညွန့်ဝင်း

စိမ်းဝါနီ ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
ယောက္ခမဆိုတာ တစ်ခါတုန်းက သမက်ပါပဲ
ဒဏ်ရာများနဲ့ အချစ်
ရွှေမှုန်ကြဲတဲ့ မိုးကောင်းကင် လူမင်း

မြင့်မြင့်ခင်

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
စပျစ်ချိုနှင့် ချယ်ရီဝိုင်
ရင်ဝှက်ပန်း
မပြောင်းလဲသော အကြောင်းတရားများ
အချစ်သည် လေပြည် အိန္ဒြာကျော်ဇင်

ဒွေး

ရင်တွင်းစကား
မင်းနဲ့မှ ချစ်တတ်ပြီ
အချစ်၏ တန်ခိုးများ

၂၀၀၃ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
အချစ်ဆိုသော အရာ
နေကမွေးတဲ့ လ မောင်တင်ဦး ကျော်ဟိန်း

တင့်တင့်ထွန်း

မင်းမော်ကွန်း

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
အမေ့နို့ဖိုး ကျော်သူ ထွန်းအိန္ဒြာဗို

မင်းမော်ကွန်း

ချိုပြုံး

ဇော်ဦး

အမျိုးသား ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

ဒါရိုက်တာဆု

ဒါပဲနော်
ပေးဆပ်သူတို့ နှလုံးသား ကြည်စိုးထွန်း မျိုးသန္တာထွန်း

ကျော်ရဲအောင်

ပျော်လိုက်ကြရအောင်
ပိတောက်ပင်လယ်
ပြိုင်ဘက်မရှိ ဒွေး
အဖေ
သွေး ကိုဂျီချီနို
ငှက်ကလေးရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ ထက်ထက်မိုးဦး
ညွှန်းစာဖွဲ့လို့ မမှီ ဝါဝါဝင်းရွှေ
ဒုတိယမြောက် ရိုမီယို
သူးမွဲထသစ္စာ ဝေမှိုင်းညို
အစိမ်းရင့်ရင့်လမင်း
ချစ်ခြင်းရင်ခုန် ယုံကြည်စွာဖြင့်
လမင်းကို စိန်ခေါ်ကြသူများ

၂၀၀၄ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
တစ်ခါတရံ၌ အချစ်သည် ဤသို့ ဖြစ်တတ်သည်
နောက်မကျကြေး
ချစ်ခြင်းငယ် ပြိုင် ကြည်စိုးထွန်း စိုးမြတ်နန္ဒာ မြသရဖူ ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
လျှို့ဝှက်သော နှင်း စင်ရော်မောင်မောင် စင်ရော် ရုပ်ရှင်
ပေးဆပ်သူတို့ နှလုံးသား
ချစ်လူမိုက် နန္ဒာလှိုင်
မျက်နှာများတဲ့ ကောင်းကင်
တစ်ခါက ဧရာဝတီညများ မီးပွား လွင်မိုး

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ညွန့်ဝင်း

ဈာန် ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်
စတိုင်
အပြောင်းအလဲ
ပန်းဒဏ္ဍာရီ ဟိန်းစိုး စိုးမြတ်နန္ဒာ

မင်းမော်ကွန်း

မေသန်းနု

လှမျိုးသဉ္ဇာနွယ်

နွဲ့နွဲ့စန်း

ခင်မို့မို့အေး

မိုးဒီ

ရီမြင့် ရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု
ချစ်ခြင်းငယ် ပြိုင်
အကယ်ဒမီ ပြုံးချိုကြီး မိုးဒီ
လျှို့ဝှက်သော နှင်း လူမင်း

စိုးမြတ်နန္ဒာ

ညွန့်ဝင်း

ဇာတ်ကားဆု

ရုပ်ရှင်အသံဆု

ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု

ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

အိပ်မက်နတ်သမီး
မျက်နှာများတဲ့ ကောင်းကင် အိန္ဒြာကျော်ဇင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
သင်္ကြန်ဝေးဝေး
မှော်ဝင်ကြိုး လူမင်း
ဆုံစည်းစေ
ပင်လယ်မင်းသား
ရင်ခုန်သံအရင်းနှီးဆုံး
နောက်မကျကြေး
စတိုင်
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံး

၂၀၀၅ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဘီလူး
ကျန်စစ်မင်း လူမင်း လူမင်း

ညွန့်ဝင်း

အောင်ခိုင်

ညီနန္ဒ

ထက်ထက်မိုးဦး

မေသန်းနု

ပန်းဖြူ

စိုးမြတ်နန္ဒာ

လှိုင်ဖြူဖြူထွဋ်

ဝါဝါဝင်းရွှေ

ဧဝရတ် ထုတ်လုပ်ရေး ဇာတ်ကားဆု

ရုပ်ရှင်အသံဆု

ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

ကမ္ဘာဆုံးထိ ခင်မောင်ဦး

စိုးသိမ်းထွဋ်

ထွန်းထွန်း (Examplez)

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း

မင်္ဂလာပါ မီးပွား အောင်ကျော်ဇော ရုပ်ရှင်
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကို ကျော်လွန်၍ စံရွှေမောင် လွင်မိုး

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ရန်ကျော်

ခိုင်သင်းကြည်

အောင်လွင်

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

ဆဋ္ဌဂံ ကြည်စိုးထွန်း စိုးမြတ်နန္ဒာ

မျိုးသန္တာထွန်း

ခင်ဇာခြည်ကျော်

သုမောင်

ချမ်းသာကြည်စိုး

စိမ်းဝါနီ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု

ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု

သုံးသုံးလီ ချစ်
ပျော်လိုက်ရအောင်
ရွှေမိုးသည်း စိုးမြတ်နန္ဒာ
အချစ်ရဲ့နယ်စပ် အမုန်းရဲ့မြို့ရိုး
ငိုအားထက် ရယ်အားသန်
ကြိုးနှစ်စ
ပုဂံပြည်မှ ပန်းနံ့သာ နန္ဒာလှိုင်

ချိုပြုံး

ချစ်ခြင်းဖွဲ့မေတ္တာ အိန္ဒြာကျော်ဇင်

ဒွေး

မြတ်ကေသီအောင်

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

၂၀၀၆ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် သရုပ်ဆောင် မှတ်ချက်
ရတနာ ထွန်းအိန္ဒြာဗို
ဂုဏ်ရှိန်ပြင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းသိက္ခာ ဒေါန ရန်အောင်

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

သက်မွန်မြင့်

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
တောင်သမန်သစ္စာ မောင်နန္ဒ နန္ဒာလှိုင် ရုပ်ရှင်အသံဆု

ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

လှည့်စား
မော်ဒန်အချစ် ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်
အဖြူရောင်သစ္စာ မောင်မျိုးမင်း
မျှော်လင့်ခြင်းများစွာ မောင်မျိုးမင်း စိုးမိုးကြည်

ဖိုးကျော်

ဒါရိုက်တာဆု

ဇာတ်ကားဆု

ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

မိုက်တီးလေးများ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
လွမ်းအောင် ရယ်တတ်သူ မောင်ဝဏ္ဏ ပြေဇင်

သက်မွန်မြင့်

ကျော်ရဲအောင်

ပန်းပျိုးသူတို့ အလင်္ကာ ဟိန်းစိုး လူမင်း

နဝရတ်

မေသဉ္ဇာဦး

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု

မိုက်တီးလေးများ

၂၀၀၇ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ငါ့ဓား ငါ့သွေး ငါ့ဧရာဝတီ ထွန်းအောင်ဇော် လူမင်း

မျိုးသန္တာထွန်း

ပြည့်ဖြိုးမြတ် ရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု
ကက်ကင်း မောင်မျိုးမင်း ဒွေး

ကျော်ရဲအောင်

ရန်အောင်

နန္ဒာလှိုင်

မေသဉ္ဇာဦး

သမီးနဲ့ အမေများ အဏ်ထော်နီ စိုးမြတ်သူဇာ

ခိုင်သင်းကြည်

ကျွန်တော့်ချစ်သူပြောသော သူ့ချစ်သူအကြောင်း မီးပွား လွင်မိုး

နန္ဒာလှိုင်

လှိုင်ရုပ်ရှင်
ဒီကောင် ဘယ်သူတုန်း ညီညီထွန်းလွင် နေတိုး

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

မော့စ်

ကိုးဆယ်ဆ သာလိမ့်မယ် မောင်ယဉ်အောင် ဇော်ဝမ်း

ကျော်ရဲအောင်

မိုးဒီ

နန္ဒာလှိုင်

မြင့်မာလာ ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

ဒါရိုက်တာဆု

ဇာတ်ကားဆု

ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု

ရင်နင့်အောင် မွှေး မောင်ဝဏ္ဏ လွင်မိုး

မျိုးသန္တာထွန်း ခင်သန်းနု

ဝင်္ကပါအခြစ်နှင့် သူ၏ ချစ်ကိုကိုချစ် သိန်းဟန် (ဖီးနစ်) မင်းမော်ကွန်း

နေတိုး

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

သင်ဇာဝင့်ကျော်

မိုးပေါ်ခုန်တက် ကလိုက်ချင်ပါတယ် နေတိုး

ထွန်းထွန်း

ရဲလေး

၂၀၀၈ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ချစ်တော့ချစ်တယ် အလိုမလိုက်ဘူး မိုက်တီး
အမည်မဖော်လိုသူ အချစ်
မြင်းမိုရ်ထက်က လူ ထွန်းအောင်ဇော် ရန်အောင်

ကောင်းခန့်

ရန်ကျော်

ဆုရွှန်းလဲ့

ယွန်းယွန်း

ကြည်စိုး

မြင့်သိန်း အပေါင်းလက္ခဏာ

ကုသိုလ်

ဂွမ်းပုံကြီး

စတီး

ဒီရဲဂျာ

ကောင်းမြတ်ကျော်

KM ထုတ်လုပ်ရေး
မြင်းမိုရ်ထက်က သရဖူ သိန်းဟန် (ဖီးနစ်) မို့မို့မြင့်အောင် ဖီးနစ် ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
အကယ်ဒမီရှော့ ရဲအောင်

ဇော်ဦး

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောသူ ညီညီထွန်းလွင် ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ခန့်စည်သူ

ခင်မို့မို့အေး

မျက်ခြယ် ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

ကြိုးတန်း မီးပွား စိုးမြတ်သူဇာ

ကျော်ရဲအောင်

ကျော်ဟိန်း

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

နယ်သစ်ဦး ရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

၂၀၀၉ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ရှော့ရှိတဲ့အချစ်များ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)
ချစ်လို့စတာ
ဟော့ရှော့ ၂
ချစ်ကံပွင့်နဲ့ မချောသုံးဆယ် ဒေါန ရန်အောင်

ကျော်ကျော်ဗို

ဟိန်းဝေယံ

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

ကြည်လဲ့လဲ့ဦး

စိုးပြည့်သဇင်

ခရစ္စတီးနား

မိုးယုစံ

သဒ္ဒါထက်

ပင်လယ်ကို ဖြတ်၍
မာမီရှိန်း နေတိုး
အတိတ်ရဲ့ အရိပ် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

ရုပ်ရှင်အသံဆု

ကျောက်စက်ရေ စိုးမြတ်သူဇာ

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ခင်သန်းနု

ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု
ဇော်က ကနေသည် မီးပွား နေတိုး

ညွန့်ဝင်း

နန္ဒာလှိုင်

နဝရတ်

နယ်သစ်ဦး ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာဆု

ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု

ကြိုးကြာ တောင်ပံခတ်သံ စင်ရော်မောင်မောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်

နေတိုး

စင်ရော် ရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု
မိုးည အိပ်မက်မြူ ကြည်ဖြူသျှင် နေတိုး

သင်ဇာဝင့်ကျော်

စိုးပြည့်သဇင်

မိုးဟေကို

မဟာထွန်း ရုပ်ရှင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

၂၀၁၀ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
‎ ဆွေတစ်ရာ မောင်တစ်ကျိပ် မီးပွား
‎ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ချစ်လိုက်မယ် ဝါဝါဝင်းရွှေ
‎နတ်ဖတ်တဲ့ စုံတွဲများ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)
ကျောက်သင်ပုန်းတွေမိုးထားတဲ့အိမ် ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)
ရှော့ရှိတဲ့အချစ်များ
အတိတ်ရဲ့ အရိပ်
အတည်ပေါက်နဲ့ နောက်တဲ့လူ
နတ်ဖက်တဲ့ စုံတွဲများ
ဟတ်ထိတယ်
အချစ်လား လာထား
အာဒမ်ရယ် ဧဝရယ် ဒသရယ် ဝိုင်း ပြေတီဦး

စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်

သက်မွန်မြင့်

Heart & Soul အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ ခင်မောင်ဦး

စိုးသိမ်းထွဋ်

လူမင်း

ဝေဠုကျော်

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
အငိုမျက်လုံး အပြုံးမျက်နှာ လင်းဇာနည်ဇော်

မင်းအုပ်စိုး

အမေ့ကျေးဇူး ဆပ်ဖူးချင်တယ် ခင်စောမျိုး သက်မွန်မြင့်

ဝါဝါအောင်

အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု

၂၀၁၁ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
လာထား အာဘွား
ဖလန်းဖလန်းဖြစ်တဲ့ အချစ်
အားလုံးက ဟော့မှကြိုက်တယ်
ချိန်း
ထာဝရအလင်းတန်း ထွန်းအောင်ဇော်
ရင်ကွဲနာ
ပန်းကြာဝတ်မှုန်

၂၀၁၂ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ချစ်တယ်ပြောမှ လွှတ်မယ်
ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) စိုးမြတ်သူဇာ
မေခင်ကညာ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)
တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် မောင်မျိုးမင်း
Made In Heart ဝိုင်း (Own Creator)
အချစ်ကွိုင် ဒေါန ရန်အောင်

ကျော်ရဲအောင်

စိုးမြတ်သူဇာ

ဟိန်းဝေယံ

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

မေသဉ္ဇာဦး

အဆိုင်း

အောင်ဇော်မင်း

ကောင်းစံ

လင်းမောင်

ဘိုဘို

မျိုးမျိုးခိုင်

မာန်ထက်ချီ ထုတ်လုပ်ရေး
ငါ မင်းကို
သွား လူဆိုး ဒါမျိုးတော့ တတ်တယ်
လက်ပံ ဝိုင်း ဖွေးဖွေး

ပြေတီဦး

စိုးမြတ်သူဇာ

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
တိမ်မင်းသမီးရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ
ကယန်းအလှ
မွေခံထိုက်စေ

၂၀၁၃ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
သေးသေးလေးပဲလား ကြီးကြီးလား
အဖြူရောင် ရဲတိုက်
စေတန်ရဲ့ ကချေသည် ဝိုင်း
နင်စေရင် ဝိုင်း ပြေတီဦး

မင်းဦး

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်

စိန်ဌေး ရုပ်ရှင်
ဇာတ်လမ်းဟောင်းတွေ ရှိခဲ့လျှင် ခန့်စည်သူ

ဖွေးဖွေး

မင်းမော်ကွန်း

စုန်းပြုး

၂၀၁၄ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ကြယ်စင်မော်ကွန်း ပန်းချီစိုးမိုး
ကိုတင့်တို့ စူပါရပ်ကွက် ကျော်ဇောလင်း(အတွေးပုံရိပ်)
မာယာပရောဂျက် ဝိုင်း(Own Creator) နေတိုး

သက်မွန်မြင့်

ဖွေးဖွေး

ကောင်းကျိုး ကိုယ်၌ တည်စေမင်း ဇေပါ ခန့်စည်သူ

ခိုင်သင်းကြည်

အိချောပို

ဘုန်းလျှံ

အွန်လိုင်းပေါ်က ဝိညာဉ် ညီညီထွန်းလွင် နေတိုး

ဇေရဲထက်

ဖွေးဖွေး

ချမ်းမီမီကို

Lavender ထုတ်လုပ်ရေး
သက်တန့်သစ် ဝိုင်း(Own Creator) အောင်ရဲလင်း

ဖွေးဖွေး

အဆုံးမဲ့ အချစ် သိန်းဟန်(ဖီးနစ်) နေတိုး

ဝတ်မှုံရွှေရည်

နှလုံးသားဖြင့် ပြုလုပ်သည်

၂၀၁၅ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ချစ်စံအိမ် ၂၀၂၈ ဟိန်းစိုး လူမင်း

ပြေတီဦး

မင်းမော်ကွန်း

နေတိုး

ထွန်းထွန်း

နေမင်း

မြင့်မြတ်

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

ချစ်သုဝေ

မိုးဟေကို

သင်ဇာဝင့်ကျော်

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်

စိုးပြည့်သဇင်

 • ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု
မောင့်အိမ်သူ သီတာလင်း လူမင်း

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

 • ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု
ကျူးပစ်ရဲ့ ကျေးကျွန်များ ဝိုင်း နေတိုး

ဖွေးဖွေး

စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်

ထားဝယ်ထုတ်လုပ်ရေး
 • ရုပ်ရှင်ဓတ်ပုံဆု
အသက်ကို အသက်ထက်ချစ်သည် အောင်ရဲလင်း

ဖွေးဖွေး

ဤအရာကို အချစ်ဟု ခေါ်သလား ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး) ဗေလုဝ

မိုးဟေကို

တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ

ခင်လှိုင်

နိုင်းနိုင်း

 • အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
 • အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
ကျွန်မက နှင်းဆီပါ မောင် ဝိုင်း နေတိုး

ဖွေးဖွေး

 • ဒါရိုက်တာဆု
 • အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
နက္ခတ်မှားတဲ့ တိုက်ပွဲ
 • အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု

၂၀၁၆ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ရုံးပတီသီးလေးများ
ကယန်းအလှ အောင်ကိုလတ်
နှင်းဆီပန်သူ
ရိုက်လိုက်ပါအုံး ဒုန်းဒုန်းဒုန်း ခန့်စည်သူ

ဖွေးဖွေး

ကာလာစုံ လက်ဆင် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်

ဖွေးဖွေး

အုတ်ကြားမြက်ပေါက်
 • အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု
 • ဒါရိုက်တာဆု
 • အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်တု
လူးရတနာသိုက်
 • ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု
 • ရုပ်ရှင်ဓတ်ပုံဆု
ဧဒင်ရဲ့ နတ်သမီး
 • ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု
မှော်ကျောက်စာ
 • ရုပ်ရှင်အသံဆု
ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့် မြိုင်ရာဇာ တာတေ
အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်
ချစ်လှစွာသော အမုန်း ဝိုင်း အောင်ရဲလင်း

သက်မွန်မြင့်

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်

ဇင်ဝိုင်း

ခရေဖြူ ထုတ်လုပ်ရေး
 • အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
မနောမြေမှ ကျောက်စိမ်းကမ္ဘာ
 • အထူးဆု
ဘွန္တောကြက်သူခိုး ကိုဇော် (အာရုံဦး) အောင်ရဲလင်း

ရွှေမှုံရတီ အေးမြတ်သူ

ရှိန်းမင်းသန့်

၂၀၁၇ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
မောင့်အိမ်သူ လူမင်း
ထာဝရအမေ စင်ရော်မောင်မောင် နေတိုး

ဝတ်မှုံရွှေရည် ရှိန်းမင်းသန့်

စင်ရော် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
 • ရုပ်ရှင်အသံဆု
 • ဒါရိုက်တာဆု
သရဲမ၊ ဘီလူးမနှင့် မိန်းမပျို ဝိုင်း အလင်းရောင်

ဖွေးဖွေး

 • ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံထူးချွန်ဆု
 • အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု
ရင်ဘတ်ထဲက ဓား ဝိုင်း ပြေတီဦး

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

ခရေဖြူ ရုပ်ရှင်
 • အကောင်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းဆု
 • အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
သရာစောထိ စံရွှေမောင်
ခေါက်ထီးလေး မလုံ့တလုံ မီးပွား မင်းမော်ကွန်း

အေးမြတ်သူ

သင်္ကေတ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ကျွန် (အမှောင်မှာ ရွာချတဲ့မိုးတိမ်) ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင် နေတိုး

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်

ရဲအောင်

စိုးမြတ်သူဇာ

ထူးမွန်

 • အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု
ချိုမြိန်သော လက်စားချေခြင်း မီးပွား စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်

ရွှေမှုံရတီ

ခင်ဝင့်ဝါ

ရွှေစည်တော် ရုပ်ရှင်
နေဝင် အိပ်တန်းတက် ဝိုင်း ပြေတီဦး

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ပိုင်ဖြိုးသု

ရဲမွန်

ကွမ်းလုံ ရက် ၄၀
 • ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု
ထူးပိုင်ဇော်ဦး ချမ်းမင်းရဲထွဋ်

အောင်ရဲထိုက်

ရပ်ဆဲလ်

ငြိမ်းသော်

နက်ရှိုင်းကို

နန်းထရေစီ

မိုးယသော်

မေဆူးမောင်

နန်းခေးမို

မြတ်နိုးအေး

နေခြည်မှာ ရွှေရည်လောင်း ဇော်မြင့်ဦး
 • အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု
တာတေကြီး ဝိုင်း နေတိုး

ရွှေသမီး

ဇော်ဦး

သိင်္ဂီထွန်း

လူစွမ်းကောင်း ရုပ်ရှင်
 • အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
ပထမထပ် ဟန်းနီးမွန်း ဇေရဲထက်

ဖွေးဖွေး

ကပ္ပိယ ပြေတီဦး

ကောင်းပြည့်

ဖွေးဖွေး

ဆယ်လီ (Cele) ကျော်ဇောလင်း
ဘုန်းကညာ နှစ်ပါး မြင့်မြတ်

ဖွေးဖွေး

တီတီနဲ့ ဒိုးနတ်
ချန်ပီယံလေး
ဘယ်ရည်းစားကို အချစ်ဆုံးလဲ ဝင်းလွင်ထက် အလင်းရောင်

နန့်ချစ်နဒီဇော်

မဟော်ဂနီ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ဟန်းနီးမွန်း
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်
သားဘီလူး ထွန်းထွန်း
ငါ့အကယ်ဒမီ
မာယာစတိုင်
ဂျုံးဂျုံးဂျက်ဂျက်
ကြိုးဖြင့်ချည်ထားသော ဗာရာဏသီ
အရွယ်သုံးပါး ချစ်တတ်သည်
လူများကိုခြောက်လှန့်ရန် တစ္ဆတစ်ကောင် အလိုရှိသည်
ဝိညာဉ်ကကြိုး
သူငယ်
အော်ရီဂျင်နယ် ဂန်းစတား ၂ (Original Gangster 2) ဂျိုး မြင့်မြတ်

ယုန်လေး

Royal Hero ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
သူငယ်ချင်းယောက္ခမ ၂ ကိုဇော် လွင်မိုး

မင်းဦး

စိုးမြတ်သူဇာ

မိုးဟေကို

စိန်ဌေး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ကြောက် ကြောက် ကြောက်
ရာဇဝင် ရိုင်းသူများ
ပွဲခံမယ်
သိုက်ကလာတယ် စကားမပြောဘူး ကိုဇော် ကျော်ရဲအောင်

နေမင်း

ခိုင်သင်းကြည်

ချစ်သုဝေ

ရွှေစင်ဦး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ဖက်ရှင်
ဒီမိုရပ်ကွက်
တိမ်ပြာသောနေ့
ထဘီကျွတ်၍ လွှတ်လိုက်သည် ညီညီထွန်းလွင် ဇေရဲထက်

အိချောပို

အောင်သရဖူ ရုပ်ရှင်
ဇွတ်ကျား ကိုဇော် မြင့်မြတ်

မိုးအောင်ရင်

စိုးမြတ်သူဇာ

ခိုင်သင်းကြည်

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
အောင်စေပိုင်စေ ကျော်ဇောလင်း လူမင်း

နေတိုး

ခိုင်သင်းကြည်

အိချောပို

ပရိုဂျူဆာ မကြီးစိုး ပြည်ဟိန်းသီဟ ခန့်စည်သူ

စိုးမြတ်သူဇာ

သင်ဇာဝင့်ကျော်

အော်တိုဘုရင် ညီညီထွန်းလွင် ဇာဂနာ

ကျော်ကျော်ဗို

အိချောပို

ဘိုဘို ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
မယားကြောက်ရွာ
အမည်ပေါက်ကျူး
ပက်ပက်စက်စက် ညှို့
ဖေ့ဘုတ်ဘုရင်မ ပြည်ဟိန်းသီဟ လူမင်း

ကျော်ကျော်ဗို

ရွှေမှုံရတီ

ငါက ဗိုလ်အောင်ဒင်
သရီးဂျီ (3G)
တောကျီးကန်း
ငေါ့ချမ်းခသစ္စာ
ဆိုင်းကြိုက်တဲ့မောင်

၂၀၁၈ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
၂၄ နာရီ ၁ ချစ် ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) အောင်ရဲလင်း

ရာဇာနေဝင်း

ဒိန်းဒေါင်

မိုးဟေကို

အေးမြတ်သူ

ဖလင်ဟောက် ထုတ်လုပ်ရေး
Carbon Dioxide (ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ်) ဝိုင်း အလင်းရောင်

ကျော်ထက်အောင်

ဖွေးဖွေး

ရတနာဗို

ထားဝယ် ရုပ်ရှင်
Dimensions (မျက်နှာပြင်များ) ဉာဏ်ထင် ဦးဝင်းမြိုင်

ဂျာဆိုင်းအိန်

ခါရာ

အဲလစ်အုန်း

မင်းမြတ်စိုးစံ

Shutter Production, Bonanza Production ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု
Reflection (ရောင်ပြန်) လူမင်း အိန္ဒြာကျော်ဇင်

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ပက်ထရစ်ရှာ

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်

သုဒြာ ထုတ်လုပ်ရေး
Special 9 (အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင် ကိုးဦး) ယုန်လေး မြင့်မြတ်

ယုန်လေး

ဆူဇီ

စိုးနန္ဒာကျော်

ရွှေမြန်မာ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ကမ္ဘာကျော်ရွာ ပြည်ဟိန်းသီဟ နေတိုး

ကျော်ကျော်ဗို

ရွှေမင်းသမီး

ရွှေစင်ဦး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ကျွန်တော်တို့ ချစ်သော ဝင်းဆောင် (နေကြာရိုင်း) စိုးရန်အောင်

မိုးယုစံ

ချမ်းသာ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ကြတ်ဂူ လူမင်း လူမင်း

မြင့်မြတ်

ကျော်ထက်အောင်

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

အောင်တိုင်းကျော် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ကြွေ သားညီ ရဲအောင်

လွှမ်းပိုင်

စိုးမြတ်သူဇာ

အိချောပို

ကြီးလေးကြီး
ကြေးကြီးတယ် စတီးလ် မြင့်မြတ်

နမျေိုးအောင်

အိချော်ပို

R Square Motion Picture
ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းမှာ ကိုယ်သာဇာတ်လိုက် ကျော်ဇောလင်း နေတိုး

ထွန်းထွန်း

ဝတ်မှုံရွှေရည်

ယွန်းရွှေရည်

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးကြသူများ (၂) ဂျိုး ယုန်လေး

စိုးနန္ဒာကျော်

ပြုံး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ကိုယ်စောင့်နတ် ဝင်းလွင်ထက် လွှမ်းပိုင်

ရန်အောင်

ထွန်းထွန်း (Examplez)

ခင်ဝင့်ဝါ

မေသဉ္ဇာဦး

ကောလိပ်ဂျပိုး ကိုဇော် မြင့်မြတ်

ဝတ်မှုံရွှေရည်

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ချူဆီ မင်းဦး ကျော်ထက်အောင်

မယ်လိုဒီ

အေးမြတ်သူ

အိချောပို

နန်းဆုဦး

ဂယ်ဘဲသရဲနှင့် သူငယ်ရွာ
ငဒူ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင် မြင့်မြတ်

ရွှေမှုံရတီ

မင်းဦး

နန်းဆုဦး

ငယ်ကျွန် ဝင်းထွန်းထွန်း
ငါ့ကိုနမ်းတဲ့ မုန်တိုင်း အောင်ဇော်လင်း

ဝင်းလွင်ထက်

လွှမ်းပိုင်

ရဲရင့်အောင်

ဖွေးဖွေး

စိန်ယောက်မ
ဇာတိမြေ ကြည်ဖြူသျှင် အောင်ရဲလင်း

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်

မိုရီဆာကီ ဝင်း

တစ္ဆေ ပါလာပြီ R.PERAKS (ပရက်စ်) ပြေတီဦး

အိချောပို

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
တစ်ခုလပ်
တည်ကြက်
တိမ်တိုက်တံတား (Bridge of Clouds) ဩရသ နေတိုး

ငုယင်ထရန်ဟုယင်မိုင်

(Nguyễn Trần Huyền My)

7th Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
တိုးကျော်မန်းနှင့် နန်းဆန်တဲ့ ရွာ ကျော်သားကြီး ပြေတီဦး

သင်ဇာဝင့်ကျော်

Celebrity ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
တော်တော် ဖြစ်နေလား
ဒုဋ္ဌ၀တီကို ကျော်လွန်၍ အာကာ နိုင်းနိုင်း

အမွန်း

ဇော်ဇော်အောင်

Golden Hour Entertainment
ဓား ငပြူး
ဓား ဖိုးကင်း
နနာဘာဝ ချစ်သူ
နယူးဗားရှင်း
နောင်တွင် ဥဒါန်းတွင်စေသတည်း မောင်ယဉ်အောင် ဖိုးချစ်

မိုးဒီ အလင်းရောင်

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

အေးမြတ်သူ

မေသန်းနု

မြို့ရွှေမန်းသား အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု
ပင်လယ်ကြီးက ဘာပြောလဲ
ပြည်ထောင်စု သစ္စာ တင်အောင်စိုး (ပန်းမြို့တော်) ကျော်ရဲအောင်

ဝေဠုကျော်

နေမင်း

စိုးမြတ်သူဇာ

မေသဉ္ဇာဦး

မေသက်ခိုင်

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ပြန်ပေး
ဖရဲသီး မော်ဒယ်
ဖိုးရှိတ်
ဘူဇွာ ဟိုတယ်
ဘော်ဘော် ကထှော် ကိုပေါက်
မင်္ဂလာ ရက်မြတ်
မင်္ဂလာကုတင် ကိုဇော် မြင့်မြတ်

ဝတ်မှုံရွှေရည်

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
မတစ်ထောင် တစ်ကောင်ဘွား အောင်ရဲလင်း

သင်ဇာဝင့်ကျော်

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
မွှေချက်ကတော့ လွန်လွန်းတယ်
မှော်ဝင် သမန်းကျား မောင်မျိုးမင်း ခွန်းဆင့်နေခြည်

ရန်အောင်

မင်းမော်ကွန်း

သူထူးစံ

စိုးမြတ်သူဇာ

လင်းဇာနည်ဇော်

ကျောက်ဆူး ထုတ်လုပ်ရေး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
မိုးပန်းပွင့်ရဲ့ သင်္ကေတ ကိုပေါက် ရန်အောင်

ရဲအောင်

ဟန်လင်းသန့်

စိုးမြတ်သူဇာ

မေမြင်းမိုရ်

နေအဉ္ဇရာ (ခြူးလေး)

မီ ဏကြီး ပိုင်ဖြိုးသု

နေတိုး

ရဲအောင်

မင်းဦး

သားညီ

အောင်ရဲထိုက်

မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ ခရစ္စတီးနား ခီ ဇဏ်ခီ

လှယဉ်ကျေး

မာရီကိုးလ်

နန်းဝေဝေထွန်း

မုန်းစွဲ ဩရသ နေတိုး

ကျော်ကျော်ဗိုလ်

မင်းသွေး

ဖွေးဖွေး

7th Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ရုပ်ရှင်အသံဆု

ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု

ဒါရိုက်တာဆု

အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု

မုန်းလို့ရရင် မုန်းချင်တယ်
မေတ္တာထားတာ အဟုတ်ကိုပဲ
မောင်မစ္စက ဝိညာဉ်
ယတြာ
ရည်းစား တစ်ဝမ်းကွဲ ကိုဇော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်

ဖွေးဖွေး

Heart & Soul ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ရန်သူ
ရွှေကြာ ဝိုင်း အလင်းရောင်

ဖွေးဖွေး

သင်ဇာဝင့်ကျော်

ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု

ဇာတ်ကားဆု

ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု

ရှယ် ချွေးမ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) စိုးမြတ်သူဇာ
ရာဇဝင် ရိုင်းခဲ့သည် ဇေရဲထက်

အောင်လေး

ရဲအောင်

ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်

ခင်ဇာခြည်ကျော်

ရိုက်စား မိုက်တီး ပြေတီဦး

စိုးမြတ်သူဇာ

လစ်(ဘ)ဘီ

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
လက်စားချေ နတ်သမီး
လရောင်ဖြာတဲ့ အင်းလေးမှာ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင် နေတိုး

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်

ဝါဇင်

လူကြမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
ဝိညာဉ်စိမ်း ဝင်းထွန်းထွန်း ကျော်သူ

ရန်အောင်

ကျော်ကျော်ဗို

စိုးမြတ်သူဇာ

မင်းမော်ကွန်း

ဟိန်းဝေယံ

7th Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ဝိုင်းကြီးချုပ် စပွန်ဆာ ဩရသ ခန့်စည်သူ

ရွှေမှုံရတီ

လူစွမ်းကောင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ဝုန်း ပစ်လိုက်မယ် ခင်စောမျိုး ကျော်ရဲအောင်

စိုးမြတ်သူဇာ

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
သတို့သမီး ဝိုင်း အလင်းရောင်

ဖွေးဖွေး

သတ်ကွင်း သားညီ မင်းသွေး

စည်ဖြိုး

နေရဲ

ထူးခြား

သမီးသမက် ခမည်းခမက် ကို‌ဇော် ပြေတီဦး

ခိုင်သင်းကြည်

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
သမ္မတကြီးထံ ပေးစာ ဝိုင်း အလင်းရောင်

ချမ်းမင်းရဲထွဋ်

ဖွေးဖွေး

သရဲဆိုတာ ဂျိုနဲ့လားဟေ့
သားပိုက်ကောင်
သုံးရောင်ခြယ်
ဟီးဟီးဟားဟား
အဆိပ်ရှိ လူရိုင်း စတီးလ် ခါရာ

နိုင်းနိုင်း

ထွန်းကိုကို

ရွှေသမီး

အဆိုတော်တွေနေတဲ့ ရွာ ရာဇဝင်ကို မင်းမော်ကွန်း

ဇေရဲထက်

ရွှေမှုန်ရတီ

မြန်မာပြည်သိန်းတန်

မို့မို့မြင့်အောင်

အနမ်းဝိုင် အောင်မြတ် အောင်ရဲလင်း

မင်းဦး

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်

စိုးမြတ်သူဇာ

အမုန်းတွေ ခေါက်ထားလိုက် သားညီ နေတိုး

မိုးဟေကို

ရဲအောင်

မြတ်ကေသီအောင်

အဝေးချစ် ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) အောင်ရဲလင်း

သက်မွန်မြင့်

စိုးမြတ်သူဇာ

ထွန်းကိုကို

သန္တာဗိုလ်

အသည်းကွဲပါတီ ညီညီထွန်းလွင် ဇေရဲထက်

ထွန်းထွန်း (Examplez)

ရွှေမှုံရတီ

ဣတ္ထိယ ကိုဇော် အရုဏ်ဦး အလင်းရောင်

စိုးမြတ်သူဇာ

ခိုင်သင်းကြည်

ဖွေးဖွေး

ကိုပေါက်

ဥပါဒါန် (The Attachment) ဗန်းကြီး ခိုင်ထူးသာ

ဇာတိ

နန်းဆုဦး

မေသဉ္ဇာဦး

ခင်ဇာခြည်ကျော်

ချိုပြုံး

ဇေယျာရွှေပြည် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ဥပါယ်တံမျဉ် ခရစ္စတီးနား ခီ ဇဏ်ခီ

သက်မွန်မြင့်

အောင်မြင့်မြတ်

မင်းဦး

ခြူးစစ်ဟန်

Central Base Production

၂၀၁၉ ခုနှစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဇာတ်ကားအမည် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ထုတ်ဝေသူ မှတ်ချက်
ဒယ်ဒီဖားကင် နေပိုင်

သားစနေ

မြင့်မြတ်

အိချောပို

ရဲအော င်

လွင်မိုး

ပွင့်

ကေညီ

အရိုင်း

ဇော်ဝင်းနိုင်

ငှက်ပျောကြော်

နယူးဖိုးဝ ရုပ်ရှင်
ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကား မီးပွား စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်

ထွန်းထွန်း

ဖွေးဖွေး

ရွှေစည်တော် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ဂီလာ ဒီဒဲဒီ
မင်္ဂလာဦးည ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) ကျော်ရဲအောင်

အောင်ရဲလင်း

ရဲအောင်

သက်မွန်မြင့်

အေးမြတ်သူ

လက်ကီးဆဲဗင်း ထုတ်လုပ်ရေး
တာတူး ကျော်ဇောလင်း လွင်မိုး

နေတိုး

သက်မွန်မြင့်

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်

လက်ကီးဆဲဗင်း ထုတ်လုပ်ရေး
ကျွန်မအချစ်ဆုံး ယောက်ျားသုံးယောက် မောင်မျိုးမင်း ရန်အောင်

ပြေတီဦး

မို့မို့မြင့်အောင်

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

စိန်ဌေး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်‌ရေး
လှပ်၍လွင့်သော ဝိုင်း ကျော်ရဲအောင်

မို့မို့မြင့်အောင်

ဖွေးဖွေး ခင်ဝင့်ဝါ

ခရေဖြူ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ပပဝတီ စီရင်ခန်း ဝိုင်း ဖွေးဖွေး

ထွန်းထွန်း

အလင်းရောင်

မိုးဟေကို

မီးမီးရွှေခ
သခင်ကြီးနှင့်ငပိတို့စရာ စတီးလ် ထွန်းကိုကို

သက်မွန်မြင့်

Real Bros Production
ထာဝရနှောင်ကြိုး ခရစ္စတီးနားခီ ဇဏ်ခီ

ပိုင်ဖြိုးသု

မင်းညို

ခင်သဇင်

ဂျူဂျူးကေ

Central Base Production
ချည် ညွှန့်မြန်မာ ညီညီအောင် နေတိုး

သက်မွန်မြင့်

ရွှေမင်းသမီး

အောင်တိုင်းကျော် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
၃(က) အောင်ချမ်းလူ ချမ်းမင်းရဲထွဋ်

နန်းဆုဦး

စိုးမြတ်သူဇာ

စိန်ဌေး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ရိုးမပေါ်ကျတဲ့မျက်ရည် ကိုပေါက် မြင့်မြတ်

ထူးအောင်

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

ခိုင်သင်းကြည်

ဘိုဘို ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
သေတ္တာအမှတ် (၈၈) ဝင်းလွင်ထက် နေတိုး

ထွန်းထွန်း

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

7th Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ ပွင့်သင်္ဂီဇော် နေတိုး

ရဲအောင်

စိုးမြတ်သူဇာ

နေခြည်ဦး

7th Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ကျားကျားကြိုက်ကြိုက် ပြည့်ဟိန်းသီဟ မြင့်မြတ်

မင်းမော်ကွန်း

ခင်စန်းဝင်း

သုသု

Half & Half ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ဒဏ္ဍာရီမိုး ဝင်းလွင်ထက် ရဲတိုက်

ဝတ်မှုံရွှေရည်

7th Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ဧည့်သည် ညွှန့်မြန်မာ ညီညီအောင် ရွှေထူး

ရွှေမှုံရတီ

နေခြည်ဦး

7th Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
မဟူရာ ရုပ်ရှင်ရုံ ပြည့်ဇော်ဖြိုး နေတိုး

ကျော်ကျော်ဗို

မင်းသွေး

နန်းဆုဦး

ချာလီဘ တည်တံ့ မြင့်မြတ်

ရွှေမှုံရတီ

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
တစ္ဆေများနှင့် ပျော်မြူးခြင်း မြင့်မြတ် လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
သုံးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော် ခင်စောမျိုး ဖြိုးငွေစိုး

စံရတီမိုးမြင့်

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ဆန္ဒဖော်ထုတ်မယ် ကျော်ဇောလင်း ပြေတီဦး

ရွှေမှုံရတီ

လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
သရဲသင်္ဘော ရာဇဝင်ကို ခန့်စည်သူ

ယုသန္တာတင်

တရုတ်မလေးကိုချစ်တယ် (‌ဝေါ်အိုက်နီ) ကိုဇော် လူမင်း

ခန့်စည်သူ

ထွန်းအိန္ဒြာဗို

ခိုင်သင်ကြည်

"ခ"သုံးလုံး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
နို့ဘီလူး လူမင်း လူမင်း

ဇေရဲထက်

ရွှေမှုံရတီ

ဒေါ်မြတ်မွန်

အောင်သီရိ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
စိန်ဂေါ်လီမ ယောက်ျား ပြေတီဦး

ခိုင်သင်းကြည်

ချိုးရုပ် ခင်လှိုင်(ဉာဏ်ကြီးရှင်) မြင့်မြတ်၊အိချောပို
ရည်းစားတစ်ခုလပ်များ ရာဇော်ဝင်းကို မင်းမော်ကွန်း

ကျော်ရဲအောင်

ယုသန္တာတင်

ခိုင်သင်းကြည်

Golden River ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
ကြီးမြတ်သော မြန်မာ နိုင်းနိုင်း

ဝါဆိုမိုးဦး

Niyyayana Production

၁။ ရုပ်ရှင်သမိုင်းနှင့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်း၊ အေးအေးစိုး (ဖျာပုံ)၊ စာပေဗိမာန်ဆုရစာမူ

၂။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းစဉ်၊ ငွေရတုကာလ)