မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝတ်ပြုရာကျမ်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

၁။ စံတော်မီဝိသေသလက္ခဏာ

ရှေးယခင် J.N Durby က ယုံကြည်သူများသည် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း မကြီးထွားစေလိုကြောင်း သတိပေးဖူးသည်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်း၏ အဓိက သင်ခန်းစာသည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းသည် ရှေးယုဒလူများ၏ ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် ဝတ်ပြုပူဇော်ခြင်းအကြောင်း အသေးစိတ်ရေးသားထားသော ကျမ်းဖြစ်သောကြောင့် ခရစ်ယာန်အများစုသည် ဖတ်ရှုရန် ငြီးငွေ့ကြသည်။ နေ့စဉ်အသက်တာတွင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော အသက်တာရှိစေရန် ပညတ်ချက်များသည ်ရုပ်တု ကိုးကွယ်သူများအတွက် သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ယနေ့ခေတ်လူများနှင့် ဝေးသယောင်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း အသေအချာဖတ်ရှုလေ့လာလျှင် ဝတ်ပြုပူဇော်ခြင်း အစီအစဉ် အသေးစိတ်တွေ့ရှိရမည်။ ထိုပညတ်ချက်များကို တစ်ခုခြင်း အာရုံပြုလျှင် ခရစ်တော်၏ အမှုတော်ပြည့်စုံကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်းမှ ပေါ်ထွက်လာသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ဟေဗြဲကျမ်း၌ တဖန်ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်း တွေ့ရှိကြရမည်။

၂။ ကျမ်းရေးသူ

အခန်းကြီး(၂၇)ခု အနက်(၂၀)နှင့် ကျမ်းပိုဒ်ပေါင်း (၃၅)ခုတွင် “ဘရားသခင်က မောရှေသို့ မိန့်ဆိုသည်မှာ” ဟု အစပျိုးထားသည်။ သို့မဟုတ် ထိုသို့သော အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည့် စကားလုံးကို သုံးထားသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတိုင် ယုဒဝါဒီများနှင့် ခရစ်ယာန်များက ထိုစကားရပ်၏ တန်ဖိုးကို မှတ်သားအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ သခင်ဘုရားကိုယ်တိုင်က ဝတ်၊၁၃:၄၉ ပါ “ကုဋ္ဌနူနာရောဂါရှင်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံမိမိကိုယ်ကို ပြသ၍ ယဇ်ပူဇော်ရကြောင်း၊ မောရှေ မိန့်မှာထားသည့်အတိုင်း” ဟု မ၊၁:၄၄ ၌ တဖန်ဆိုထားသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ဝတ်ပြုရာကျမ်းကို သာမက Pentateuch ကျမ်းစုအား မောရှေ စီရင်ရေးသားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုကြသည့်လက်တစ်ဆုပ်စာ လူများရှိနေသေးသည်။

ထိုစကားသည် ယုံကြည်လက်ခံစရာမဟုတ်သော်လည်း သတိထားဆင်ခြင်ရမည့်အချက်တွင် ပါဝင်သည်။ ဤကျမ်းရေးသားသူနှင့် ပတ်သက်၍ Pentateuch ကျမ်းစု မိတ်ဆက်တွင် ရေးသားထားပြီး ဖြစ်သည်။

၃။ အချိန်ကာလ

ဝတ်ပြုရာကျမ်းသည် Pentateuch ကျမ်းစုပါ အချက်အလက် အထောက်အထားများအရ မောရှေက တဲတော်တည်ဆောက်ပြီး ရက်ပေါင်း(၅၀)အတွင်းတွင် ရေးသားသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆသည် (ထွ ၄၀:၁၇)။ ဣသရေလတို့ သိနာတောင်မှ မထွက်ခွာမီ(တော ၁၀:၁၁) ဖြစ်သည်။ အတိအကျ မသိရသော်လည်း ဘီစီ ၁၄၅၀နှင့် ဘီစီ ၁၄၁၀ အကြားဟု ယူဆရသည်။

၄။ နောက်ခံသမိုင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်

         ဝတ်ပြုရာကျမ်းကို Leviticus ဟုခေါ်ဆိုခြင်း လေဝိ အမျိုးအနွယ်နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည်မှာ ထင်ရှားသည်။ သို့မဟုတ် ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရား၊ ဝိနည်းကျမ်းဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထွက်မြောက်ရာကျမ်းသည် ကန္တာရခရီးစဉ်တွင် တဲတော်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ဆုံးခန်းသတ်ထားသည်။ ထို့အကြောင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်တဲတော်အတွက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ ဝိထုံးနည်းလမ်းနိယာမများ လိုအပ်သည် (ဥပမာအားဖြင့် နူနာရောဂါရှင်၏ အိမ်ကိုင်တွယ်နည်း)။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးအား အဲဂုတ္တုပြည်မှ ခေါ်ထုတ်၍ ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်ပုံကို တွေ့ရသည်။ ဝတ်ပုရာကျမ်းတွင် အပြစ်စရိုက်နှင့် ကင်းစင်မည့်နည်းလမ်းနှင့် မစင်ကြယ်သူများ အသန့်ရှင်းဆုံး ဌာနတော်ရှိ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်နိုင်သည့်နည်းနိသျှဉ်းများ သခင်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်း နှစ်ခုစလုံးတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ဇာတိဗီဇကတည်းက မစင်ကြယ်သောလူသားများသည် အခက်ကြံရတော့သည်။ သို့ကြောင့် စင်ကြယ်ခြင်းရှိစေရန် အသွေးဖြင့် အပြစ်ဖြေရသည် (ဝတ် ၁၇:၁၁)။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် တိရစ္ဆာန်အမွှေးဖြင့် အပြစ်ဖြေပူဇော်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ် ခရစ်တော်သည် တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းဖြင့် လူသားအားလုံး အပြစ်ပူဇော်ပေးကြောင်း ဟေဗြဲကျမ်းတွင် ရေးထားသည်။

ပါဝင်သည့်အချက်များ

၁။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမျိုးအစားများ (၁:၁–၆:၇)

(က) မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်ခြင်း (အခန်း ၁)

(ခ) ဘောဇဉ်ပူဇော်ခြင်း (အခန်း ၂)

(ဂ) မိဿဟာယယဇော်ခြင်း (အခန်း ၃)

(ဃ) အပြစ်ဖြေရာယဇ် (အခန်း ၄)

(င) ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ် (၅:၁၄-၆:၇)

၂။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတရား (၆:၈–၇:၃၈)

၃။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များစင်ကြယ်ရခြင်း (အခန်း ၈–၁၀)

(က) မောရှေက ယဇ်ပုရောဟိတ်များသို့ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်း (အခန်း ၈)

(ခ) အာရုန်ယဇ်ပူဇော်ခြင်း (အခန်း ၉)

(ဂ) နာဟပ်နှင့်အဘိဟူက မလေးမခန့်ပြုခြင်း (အခန်း ၁၀)

၄။ စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်မစင်ကြယ်ခြင်း (အခန်း ၁၁–၁၅)

         (က) စင်ကြယ်သောအစာ၊ မစင်ကြယ်သောအစာ (အခန်း ၁၁)

(ခ) သားဖွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းခြင်း (အခန်း ၁၂)

(ဂ) နူနာရောဂါ (အခန်း ၁၃)

(ဃ) နူနာရောဂါစင်ကြယ်ခြင်း (အခန်း ၁၄)

(င) တစ်ကိုယ်လုံးရောဂါပျံ့လျှင်စင်ကြယ်ခြင်း (အခန်း ၁၅)

၅။ အပြစ်ဖြေရာနေ့ (အခန်း ၁၆)

၆။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းထုံးနည်းနာ (အခန်း ၁၇)

၇။ တစ်ဦးခြင်းဆိုင်ရာပညတ်ချက် (အခန်း ၁၈–၂၂)

(က) ကာမစင်ကြယ်ခြင်း (အခန်း ၁၈-၂၂)

(ခ) နေ့စဉ်အသက်တာ (အခန်း ၁၈)

(ဂ) အပြစ်ဒုစရိုက်သမားများသို့ အပြစ်ဒဏ် (အခန်း ၂၀)

(ဃ) ယဇ်ပုရောဟိတ်များသို့ ညွှန်ကြားချက် (အခန်း ၂၁-၂၂)

(၈) ဘုရားသခင်ပွဲတော်များ (အခန်း ၂၃)

(က) ဥပုသ်နေ့ (၂၃:၁-၃)

(ခ) ပဿခါပွဲ (၂၃:၄-၅)

(ဂ) တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲ (၂၃:၆-၈)

(ဃ) အဦးသီးပွဲ (၂၃:၉-၁၄)

(င) သီတင်းပတ်ပွဲတော် (၂၃:၁၅-၂၂)

(စ) တံပိုးမှုတ်ပွဲ (၂၃:၂၃-၂၅)

(ဆ) အပြစ်ဖြေရာနေ့ (၂၃:၂၆-၃၅)

(ဇ) တဲတော်ပွဲ (၂၃:၃၃-၄၄)

၉။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနည်းနာနှင့် အကျင့်စရိုက်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် (အခန်း ၂၄)

၁၀။ ဥပုသ်နှစ်နှင့်ပွဲတော်နှစ် (အခန်း ၂၅)

၁၁။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ (အခန်း ၂၆)

(က) ဘုရားသခင် နာခံသူများသို့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ (၂၆:၁-၁၃)

(ခ) မနာခံသူများသို့ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ (၂၆:၁၄-၃၉)

(ဂ) အပြစ်ဝန်ခံခြင်းနှင့် နောင်တရခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ဆောက်တည်ခြင်း (၂၆:၄၀-၄၆)

၁၂။ ကတိသစ္စာနှင့်ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ (အခန်း ၂၇)

TAGS: ဝတ်ပြုရာကျမ်း

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]