မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

စု (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဟိရဂန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် tsu ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။[၁]

Forms Rōmaji Hiragana Katakana
Normal ts-
(た行 ta-gyō)
tsu
tsuu
tsū
つう, つぅ
つー
ツウ, ツゥ
ツー
Addition dakuten d/z-
(だ行 da-gyō)
du, zu,
dzu
duu, zuu
,
づう, づぅ
づー
ヅウ, ヅゥ
ヅー
Other additional forms
Form A (ts-)
Romaji Hiragana Katakana
Tsa つぁ ツァ
Tsi つぃ ツィ
Tsu
Tse つぇ ツェ
Tso つぉ ツォ
Tsyu つゅ ツュ
Form B (zw-)
Romaji Hiragana Katakana
Zwa づぁ ヅァ
Zwi づぃ ヅィ
Dzu
Zwe づぇ ヅェ
Zwo づぉ ヅォ

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing つ
Stroke order in writing つ
Stroke order in writing ツ
Stroke order in writing ツ
Stroke order in writing つ
Stroke order in writing ツ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER TU KATAKANA LETTER TU HALFWIDTH KATAKANA LETTER TU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12388 U+3064 12484 U+30C4 65410 U+FF82
UTF-8 227 129 164 E3 81 A4 227 131 132 E3 83 84 239 190 130 EF BE 82
Numeric character reference つ つ ツ ツ ツ ツ
Shift JIS 130 194 82 C2 131 99 83 63 194 C2


အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER SMALL TU KATAKANA LETTER SMALL TU HIRAGANA LETTER DU KATAKANA LETTER DU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12387 U+3063 12483 U+30C3 12389 U+3065 12485 U+30C5
UTF-8 227 129 163 E3 81 A3 227 131 131 E3 83 83 227 129 165 E3 81 A5 227 131 133 E3 83 85
Numeric character reference っ っ ッ ッ づ づ ヅ ヅ
Shift JIS 130 193 82 C1 131 98 83 62 130 195 82 C3 131 100 83 64
  • Braille
つ / ツ in Japanese Braille
っ / ッ
sokuon
つ / ツ
tsu
づ / ヅ
zu/du
つう / ツー
tsū
づう / ヅー
/
Other kana based on Braille
ちゅ / チュ
chu
ぢゅ / ヂュ
ju/dyu
ちゅう / チュー
chū
ぢゅう / ヂュー
/dyū
⠂ (braille pattern dots-2) ⠝ (braille pattern dots-1345) ⠐ (braille pattern dots-5)⠝ (braille pattern dots-1345) ⠝ (braille pattern dots-1345)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠝ (braille pattern dots-1345)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠝ (braille pattern dots-1345) ⠘ (braille pattern dots-45)⠝ (braille pattern dots-1345) ⠈ (braille pattern dots-4)⠝ (braille pattern dots-1345)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠝ (braille pattern dots-1345)⠒ (braille pattern dots-25)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]