မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဟ (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဟိရဂန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် ha ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal h-
(は行 ha-gyō)
ha
haa
, hah
はあ, はぁ
はー
ハア, ハァ
ハー
Addition dakuten b-
(ば行 ba-gyō)
ba
baa
, bah
ばあ, ばぁ
ばー
バア, バァ
バー
Addition handakuten p-
(ぱ行 pa-gyō)
pa
paa
, pah
ぱあ, ぱぁ
ぱー
パア, パァ
パー

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing は
Stroke order in writing は
Stroke order in writing ハ
Stroke order in writing ハ
Stroke order in writing は
Stroke order in writing は

The Hiragana は is made with three strokes:

  1. A vertical line on the left side with a small curve.
  2. A horizontal stroke near the center.
  3. A vertical stroke on the right at the center of the second stroke followed by a loop near the end.
Stroke order in writing ハ
Stroke order in writing ハ

The Katakana ハ is made with two strokes:

  1. A straight stroke from the top pointing towards the bottom left.
  2. Another straight stroke going the opposite way, i.e. from the top to the bottom right.

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER HA KATAKANA LETTER HA HALFWIDTH KATAKANA LETTER HA KATAKANA LETTER SMALL HA
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12399 U+306F 12495 U+30CF 65418 U+FF8A 12789 U+31F5
UTF-8 227 129 175 E3 81 AF 227 131 143 E3 83 8F 239 190 138 EF BE 8A 227 135 181 E3 87 B5
Numeric character reference は は ハ ハ ハ ハ ㇵ ㇵ
Shift JIS 130 205 82 CD 131 110 83 6E 202 CA


အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER BA KATAKANA LETTER BA HIRAGANA LETTER PA KATAKANA LETTER PA
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12400 U+3070 12496 U+30D0 12401 U+3071 12497 U+30D1
UTF-8 227 129 176 E3 81 B0 227 131 144 E3 83 90 227 129 177 E3 81 B1 227 131 145 E3 83 91
Numeric character reference ば ば バ バ ぱ ぱ パ パ
Shift JIS 130 206 82 CE 131 111 83 6F 130 207 82 CF 131 112 83 70
  • Braille
は / ハ in Japanese Braille
は / ハ
ha
ば / バ
ba
ぱ / パ
pa
はあ / ハー
ばあ / バー
ぱあ / パー
Other kana based on Braille
ひゃ / ヒャ
hya
びゃ / ビャ
bya
ぴゃ / ピャ
pya
ひゃあ / ヒャー
hyā
びゃあ / ビャー
byā
ぴゃあ / ピャー
pyā
⠥ (braille pattern dots-136) ⠐ (braille pattern dots-5)⠥ (braille pattern dots-136) ⠠ (braille pattern dots-6)⠥ (braille pattern dots-136) ⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25) ⠠ (braille pattern dots-6)⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠥ (braille pattern dots-136) ⠘ (braille pattern dots-45)⠥ (braille pattern dots-136) ⠨ (braille pattern dots-46)⠥ (braille pattern dots-136) ⠈ (braille pattern dots-4)⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25) ⠨ (braille pattern dots-46)⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]