နု (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဟိရဂန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}

ဟိရဂန တွင် ぬ သို့မဟုတ် ခတခန တွင်ヌ  (ရောမအက္ခရာဖြင့် nu ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal n-
(な行 na-gyō)
nu
nuu
ぬう, ぬぅ
ぬー
ヌウ, ヌゥ
ヌー
Other additional forms
Form (nw-)
Rōmaji Hiragana Katakana
nwa ぬぁ ヌァ
nwi ぬぃ ヌィ
(nwu) (ぬぅ) (ヌゥ)
nwe ぬぇ ヌェ
nwo ぬぉ ヌォ

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing ぬ
Stroke order in writing ぬ
Stroke order in writing ヌ
Stroke order in writing ヌ
Stroke order in writing ぬ
Stroke order in writing ヌ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER NU KATAKANA LETTER NU HALFWIDTH KATAKANA LETTER NU KATAKANA LETTER SMALL NU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12396 U+306C 12492 U+30CC 65415 U+FF87 12788 U+31F4
UTF-8 227 129 172 E3 81 AC 227 131 140 E3 83 8C 239 190 135 EF BE 87 227 135 180 E3 87 B4
Numeric character reference ぬ ぬ ヌ ヌ ヌ ヌ ㇴ ㇴ
Shift JIS 130 202 82 CA 131 107 83 6B 199 C7
  • Braille
ぬ / ヌ in Japanese Braille
ぬ / ヌ
nu
ぬう / ヌー
Other kana based on Braille
にゅ / ニュ
nyu
にゅう / ニュー
nyū
⠍ (braille pattern dots-134) ⠍ (braille pattern dots-134)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠍ (braille pattern dots-134) ⠈ (braille pattern dots-4)⠍ (braille pattern dots-134)⠒ (braille pattern dots-25)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]