ဖု (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းfu, hu
hiragana origin
katakana origin

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ fu ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Forms Rōmaji Hiragana Katakana Example words (with kanji)
Normal f-
(は行 ha-gyō)
fu
 • ふゆ fuyu 冬 winter
 • ふえる fueru 増える to grow/increase
 • ふつう futsū 普通 normal
 • ふみきり fumikiri 踏み切り level crossing
 • ふとん futon 布団 quilt/blanket
 • ふるえる furueru 震える to shake
 • フランス furansu France
fuu
ふう, ふぅ
ふー
フウ, フゥ
フー
Addition dakuten b-
(ば行 ba-gyō)
bu
 • はんぶん hanbun 半分 half
 • かぶ kabu 株 share/stump
 • ぶし bushi 武士 samurai
 • ハーブ hābu herb
buu
ぶう, ぶぅ
ぶー
ブウ, ブゥ
ブー
Addition handakuten p-
(ぱ行 pa-gyō)
pu
 • きっぷ kippu 切符 stamp
 • おんぷ ompu 音符 note
puu
ぷう, ぷぅ
ぷー
プウ, プゥ
プー
Other additional forms
Rōmaji Hiragana Katakana
Form (f-)
Fa/Hwa ふぁ/ふゎ ファ/フヮ ファール fāru foul
Fi/Hwi ふぃ フィ フィンランド finrando Finland
Fu フリー furī Free
Fe/Hwe ふぇ フェ フェルト feruto felt
Fo ふぉ フォ フォード fōdo Ford

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing ふ
Stroke order in writing ふ
Stroke order in writing フ
Stroke order in writing フ
Stroke order in writing ふ
Stroke order in writing フ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Character
Unicode name HIRAGANA LETTER FU KATAKANA LETTER FU HALFWIDTH KATAKANA LETTER FU KATAKANA LETTER SMALL FU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12405 U+3075 12501 U+30D5 65420 U+FF8C 12791 U+31F7
UTF-8 0 0 181 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 B5 0 0 149 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 95 0 0 140 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 8C 0 0 183 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 B7
Numeric character reference ふ ふ フ フ フ フ ㇷ ㇷ
Shift JIS 130 211 82 D3 131 116 83 74 204 CC
Character
Unicode name HIRAGANA LETTER BU KATAKANA LETTER BU HIRAGANA LETTER PU KATAKANA LETTER PU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12406 U+3076 12502 U+30D6 12407 U+3077 12503 U+30D7
UTF-8 0 0 182 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 B6 0 0 150 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 96 0 0 183 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 B7 0 0 151 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 97
Numeric character reference ぶ ぶ ブ ブ ぷ ぷ プ プ
Shift JIS 130 212 82 D4 131 117 83 75 130 213 82 D5 131 118 83 76
 • Braille
ふ / フ in Japanese Braille
ふ / フ
fu
ぶ / ブ
bu
ぷ / プ
pu
ふう / フー
ぶう / ブー
ぷう / プー
Other kana based on Braille
ひゅ / ヒゅ
hyu
びゅ / ビュ
byu
ぴゅ / ピュ
pyu
ひゅう / ヒュー
hyū
びゅう / ビュー
byū
ぴゅう / ピュー
pyū
⠭ (braille pattern dots-1346) ⠐ (braille pattern dots-5)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠠ (braille pattern dots-6)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠠ (braille pattern dots-6)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠘ (braille pattern dots-45)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠨ (braille pattern dots-46)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠈ (braille pattern dots-4)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠨ (braille pattern dots-46)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25)

Japanese Semaphore Basic Stroke 9.svg

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]