အု (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဟိရဂန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် u ဖြင့် မှတ်သားသည်။ ) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ငည်။ ခေတ်သစ်ဂျပန်အက္ခရာအစီအစဉ်တွင် ၎င်းသည် အက္ခရာများ၏ တတိယနေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အိ ( い) မတိုင်ခင် ဖြစ်သည်။

Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal a/i/u/e/o
(あ行 a-gyō)
u
uu
ū
うう
うー
ウウ
ウー
Other additional forms
Form A (w-)
Romaji Hiragana Katakana
wa うぁ ウァ
wi うぃ ウィ
wu うぅ ウゥ
we うぇ ウェ
wo うぉ ウォ
wyu うゅ ウュ
Form B (v-)
Romaji Hiragana Katakana
va ゔぁ ヴァ
vi ゔぃ ヴィ
vu
ve ゔぇ ヴェ
vo ゔぉ ヴォ
vya ゔゃ ヴャ
vyu ゔゅ ヴュ
vye ゔぃぇ ヴィェ
vyo ゔょ ヴョ

ဝေါဟာရဆင်းသက်လာပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]

ပုံသဏ္ဌာန်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

ရေးဆွဲခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing う
Stroke order in writing う
Stroke order in writing ウ
Stroke order in writing ウ
Stroke order in writing う
Stroke order in writing う

The hiragana う is written in two strokes:

  1. At the top of the character, a short diagonal crook: proceeding diagonally downwards from the left, then reversing direction and ending at the lower left.
  2. A broad curving stroke: beginning at the left, rising slightly, then curving back and ending at the left.
Stroke order in writing ウ
Stroke order in writing ウ

The katakana ウ is written in three strokes:

  1. At the top of the character, a short vertical stroke, written from top to bottom.
  2. A similar stroke, but lower and positioned at the left.
  3. A broad angled stroke: beginning as a horizontal line written from left to right, then reversing direction and proceeding downwards from right to left as a curved diagonal. The horizontal line must touch both the other strokes. Apart from the short diagonal, the character is identical to .

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER U KATAKANA LETTER U HALFWIDTH KATAKANA LETTER U HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL U
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12358 U+3046 12454 U+30A6 65395 U+FF73 65385 U+FF69
UTF-8 227 129 134 E3 81 86 227 130 166 E3 82 A6 239 189 179 EF BD B3 239 189 169 EF BD A9
Numeric character reference う う ウ ウ ウ ウ ゥ ゥ
Shift JIS 130 164 82 A4 131 69 83 45 179 B3 169 A9
အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER SMALL U KATAKANA LETTER SMALL U HIRAGANA LETTER VU KATAKANA LETTER VU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12357 U+3045 12453 U+30A5 12436 U+3094 12532 U+30F4
UTF-8 227 129 133 E3 81 85 227 130 165 E3 82 A5 227 130 148 E3 82 94 227 131 180 E3 83 B4
Numeric character reference ぅ ぅ ゥ ゥ ゔ ゔ ヴ ヴ
Shift JIS 130 163 82 A3 131 68 83 44 131 148 83 94
  • Braille
う / ウ in Japanese Braille
う / ウ
u
ゔ / ヴ
vu
うう / ウー
ū
ゔう / ヴー
⠉ (braille pattern dots-14) ⠐ (braille pattern dots-5)⠉ (braille pattern dots-14) ⠉ (braille pattern dots-14)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠉ (braille pattern dots-14)⠒ (braille pattern dots-25)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]