ဟဲ (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းhe
hiragana origin
katakana origin

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ he ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Forms Rōmaji Hiragana Katakana Example words (with kanji)
Normal h-
(は行 ha-gyō)
he
 • へび hebi 蛇 snake
 • へる heru 減る abate/decrease
 • へんか henka 変化 change/modification
 • へい hei 塀 wall
 • へいあん heian 平安 tranquility
hei
hee
へい, へぃ
へえ, へぇ
へー
ヘイ, ヘィ
ヘエ, ヘェ
ヘー
Addition dakuten b-
(ば行 ba-gyō)
be
 • かべ kabe 壁 wall
 • べんきょう benkyō 勉強 studying
 • ベッド beddo bed
 • なんべい nambei 南米 South America
bei
bee
べい, べぃ
べえ, べぇ
べー
ベイ, ベィ
ベエ, ベェ
ベー
Addition handakuten p-
(ぱ行 pa-gyō)
pe
 • いっぺん ippen 一辺 on a side
 • ペルー perū Peru
pei
pee
ぺい, ぺぃ
ぺえ, ぺぇ
ぺー
ペイ, ペィ
ペエ, ペェ
ペー

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing へ
Stroke order in writing へ
Stroke order in writing ヘ
Stroke order in writing ヘ
Stroke order in writing へ
Stroke order in writing ヘ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Character
Unicode name HIRAGANA LETTER HE KATAKANA LETTER HE HALFWIDTH KATAKANA LETTER HE KATAKANA LETTER SMALL HE
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12408 U+3078 12504 U+30D8 65421 U+FF8D 12792 U+31F8
UTF-8 0 0 184 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 B8 0 0 152 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 98 0 0 141 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 8D 0 0 184 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 B8
Numeric character reference へ へ ヘ ヘ ヘ ヘ ㇸ ㇸ
Shift JIS 130 214 82 D6 131 119 83 77 205 CD
Character
Unicode name HIRAGANA LETTER BE KATAKANA LETTER BE HIRAGANA LETTER PE KATAKANA LETTER PE
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12409 U+3079 12505 U+30D9 12410 U+307A 12506 U+30DA
UTF-8 0 0 185 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 B9 0 0 153 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 99 0 0 186 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 BA 0 0 154 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 9A
Numeric character reference べ べ ベ ベ ぺ ぺ ペ ペ
Shift JIS 130 215 82 D7 131 120 83 78 130 216 82 D8 131 121 83 79
 • Braille
へ / ヘ in Japanese Braille
へ / ヘ
he
べ / ベ
be
ぺ / ペ
pe
へい / ヘー
/hei
べい / ベー
/bei
ぺい / ペー
/pei
⠯ (braille pattern dots-12346) ⠐ (braille pattern dots-5)⠯ (braille pattern dots-12346) ⠠ (braille pattern dots-6)⠯ (braille pattern dots-12346) ⠯ (braille pattern dots-12346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠯ (braille pattern dots-12346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠠ (braille pattern dots-6)⠯ (braille pattern dots-12346)⠒ (braille pattern dots-25)

Japanese Semaphore Basic Stroke 4.svg

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]