မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဟဲ (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဟိရဂန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ he ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Forms Rōmaji Hiragana Katakana Example words (with kanji)
Normal h-
(は行 ha-gyō)
he
 • へび hebi 蛇 snake
 • へる heru 減る abate/decrease
 • へんか henka 変化 change/modification
 • へい hei 塀 wall
 • へいあん heian 平安 tranquility
hei
hee
へい, へぃ
へえ, へぇ
へー
ヘイ, ヘィ
ヘエ, ヘェ
ヘー
Addition dakuten b-
(ば行 ba-gyō)
be
 • かべ kabe 壁 wall
 • べんきょう benkyō 勉強 studying
 • ベッド beddo bed
 • なんべい nambei 南米 South America
bei
bee
べい, べぃ
べえ, べぇ
べー
ベイ, ベィ
ベエ, ベェ
ベー
Addition handakuten p-
(ぱ行 pa-gyō)
pe
 • いっぺん ippen 一辺 on a side
 • ペルー perū Peru
pei
pee
ぺい, ぺぃ
ぺえ, ぺぇ
ぺー
ペイ, ペィ
ペエ, ペェ
ペー

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing へ
Stroke order in writing へ
Stroke order in writing ヘ
Stroke order in writing ヘ
Stroke order in writing へ
Stroke order in writing ヘ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER HE KATAKANA LETTER HE HALFWIDTH KATAKANA LETTER HE KATAKANA LETTER SMALL HE
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12408 U+3078 12504 U+30D8 65421 U+FF8D 12792 U+31F8
UTF-8 227 129 184 E3 81 B8 227 131 152 E3 83 98 239 190 141 EF BE 8D 227 135 184 E3 87 B8
Numeric character reference へ へ ヘ ヘ ヘ ヘ ㇸ ㇸ
Shift JIS 130 214 82 D6 131 119 83 77 205 CD


အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER BE KATAKANA LETTER BE HIRAGANA LETTER PE KATAKANA LETTER PE
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12409 U+3079 12505 U+30D9 12410 U+307A 12506 U+30DA
UTF-8 227 129 185 E3 81 B9 227 131 153 E3 83 99 227 129 186 E3 81 BA 227 131 154 E3 83 9A
Numeric character reference べ べ ベ ベ ぺ ぺ ペ ペ
Shift JIS 130 215 82 D7 131 120 83 78 130 216 82 D8 131 121 83 79
 • Braille
へ / ヘ in Japanese Braille
へ / ヘ
he
べ / ベ
be
ぺ / ペ
pe
へい / ヘー
/hei
べい / ベー
/bei
ぺい / ペー
/pei
⠯ (braille pattern dots-12346) ⠐ (braille pattern dots-5)⠯ (braille pattern dots-12346) ⠠ (braille pattern dots-6)⠯ (braille pattern dots-12346) ⠯ (braille pattern dots-12346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠯ (braille pattern dots-12346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠠ (braille pattern dots-6)⠯ (braille pattern dots-12346)⠒ (braille pattern dots-25)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]