ဟို (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းho
hiragana origin
katakana origin

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ ho ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal h-
(ほ行 ha-gyō)
ho
hou
hoo
, hoh
hu
ほう
ほお, ほぉ
ほー
ほぅ
ホウ
ホオ, ホォ
ホー
ホゥ
Addition dakuten b-
(ぼ行 ba-gyō)
bo
bou
boo
, boh
ぼう, ぼぅ
ぼお, ぼぉ
ぼー
ボウ, ボゥ
ボオ, ボォ
ボー
Addition handakuten p-
(ぽ行 pa-gyō)
po
pou
poo
, poh
ぽう, ぽぅ
ぽお, ぽぉ
ぽー
ポウ, ポゥ
ポオ, ポォ
ポー
Other additional forms
Romaji Hiragana Katakana
hu ほぅ ホゥ

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing ほ
Stroke order in writing ほ
Stroke order in writing ホ
Stroke order in writing ホ
Stroke order in writing ほ
Stroke order in writing ホ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Character
Unicode name HIRAGANA LETTER HO KATAKANA LETTER HO HALFWIDTH KATAKANA LETTER HO KATAKANA LETTER SMALL HO
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12411 U+307B 12507 U+30DB 65422 U+FF8E 12793 U+31F9
UTF-8 0 0 187 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 BB 0 0 155 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 9B 0 0 142 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 8E 0 0 185 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 B9
Numeric character reference ほ ほ ホ ホ ホ ホ ㇹ ㇹ
Shift JIS 130 217 82 D9 131 122 83 7A 206 CE
Character
Unicode name HIRAGANA LETTER BO KATAKANA LETTER BO HIRAGANA LETTER PO KATAKANA LETTER PO
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12412 U+307C 12508 U+30DC 12413 U+307D 12509 U+30DD
UTF-8 0 0 188 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 BC 0 0 156 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 9C 0 0 189 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 BD 0 0 157 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 9D
Numeric character reference ぼ ぼ ボ ボ ぽ ぽ ポ ポ
Shift JIS 130 218 82 DA 131 123 83 7B 130 219 82 DB 131 124 83 7C
  • Braille
ほ / ホ in Japanese Braille
ほ / ホ
ho
ぼ / ボ
bo
ぽ / ポ
po
ほう / ホー
ぼう / ボー
ぽう / ポー
Other kana based on Braille
ひょ / ヒョ
hyo
びょ / ビョ
byo
ぴょ / ピョ
pyo
ひょう / ヒョー
hyō
びょう / ビョー
byō
ぴょう / ピョー
pyō
⠮ (braille pattern dots-2346) ⠐ (braille pattern dots-5)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠠ (braille pattern dots-6)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠠ (braille pattern dots-6)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠘ (braille pattern dots-45)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠨ (braille pattern dots-46)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠈ (braille pattern dots-4)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠨ (braille pattern dots-46)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25)

Japanese Semaphore Basic Stroke 1.svg Japanese Semaphore Basic Stroke 2.svg Japanese Semaphore Basic Stroke 10.svg

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]