မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ ဇယား

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် အချက်အလက်များ။ International Phonetic Alphabet § Letters

အောက်ပါဇယားတွင် နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာများကို ဖော်ပြထားသည်။ ဤအက္ခရာစနစ်သည် နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအသင်းက တီထွင်၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သော စံစနစ်ကျသည့် သဒ္ဒဗေဒသင်္ကေတ (အသံထွက်သင်္ကေတ) များဖြစ်ကြသည်။

တရားဝင် ဇယား[ပြင်ဆင်ရန်]

The official IPA chart, revised to 2020

သရများ[ပြင်ဆင်ရန်]

အရှေ့ အလယ် အနောက်
အပိတ်
အပိတ်နီးပါး
တစ်ဝက်ပိတ်
တစ်ဝက်
တစ်ဝက်ဖွင့်
အဖွင့်နီးပါး
အဖွင့်

အမည်းစက်၏ဘေးမှ သရများသည်: နှုတ်ခမ်း ဖြန့်ခြင်း  ဝိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။

ဗျည်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]

Pulmonic consonants[ပြင်ဆင်ရန်]

တမ်းပလိတ်:IPA pulmonic consonants

Non-pulmonic consonants[ပြင်ဆင်ရန်]

တမ်းပလိတ်:IPA non-pulmonic consonants

Co-articulated consonants[ပြင်ဆင်ရန်]

တမ်းပလိတ်:IPA co-articulated consonants

Auxiliary symbols[ပြင်ဆင်ရန်]

Diacritics
◌̥ ◌̊ Voiceless ◌̤ Breathy voiced ◌̪ ◌͆ Dental
◌̬ Voiced ◌̰ Creaky voiced ◌̺ Apical
◌ʰ Aspirated ◌̼ Linguolabial ◌̻ Laminal
◌̹ ◌͗ ◌˒ More rounded ◌ʷ Labialized ◌̃ Nasalized
◌̜ ◌͑ ◌˓ Less rounded ◌ʲ Palatalized ◌ⁿ Nasal release
◌̟ ◌˖ Advanced ◌ˠ Velarized ◌ˡ Lateral release
◌̠ ◌˗ Retracted ◌ˤ Pharyngealized ◌̚ No audible release
◌̈ Centralized ◌̴ Velarized or pharyngealized ◌ᵊ Mid central vowel release
◌̽ Mid-centralized ◌̝ ◌˔ Raised ◌ᶿ Voiceless dental fricative release
◌̩ ◌̍ Syllabic ◌̞ ◌˕ Lowered ◌ˣ Voiceless velar fricative release
◌̯ ◌̑ Non-syllabic ◌̘ Advanced tongue root ◌ʼ Ejective
◌˞ Rhoticity ◌̙ Retracted tongue root ◌͡◌
◌͜◌
Affricate or double articulation
Suprasegmentals
ˈ Primary stress
ˌ Secondary stress
ː Long
ˑ Half-long
◌̆ Extra-short
| Minor (foot) group
Major (intonation) group
. Syllable break
Linking (absence of a break)
Level tones
◌̋ ˥ Extra-high (top)
◌́ ˦ High
◌̄ ˧ Mid
◌̀ ˨ Low
◌̏ ˩ Extra-low (bottom)
ꜜ◌ Downstep
ꜛ◌ Upstep
Tone contours
◌̌ ˩˥ Rising
◌̂ ˥˩ Falling
◌᷄ ˧˥ High rising
◌᷅ ˩˧ Low rising
◌᷇ ˥˧ High falling
◌᷆ ˧˩ Low falling
◌᷈ ˧˦˨ Rising–falling
◌᷉ ˧˨˦ Falling–rising
↗︎ Global rise
↘︎ Global fall
Transcription
[ ] Phonetic transcription
/ / Phonemic transcription
( ) Indistinguishable utterance
⸨ ⸩ Sound obscured
{ } Prosodic notation

See also[ပြင်ဆင်ရန်]

External links[ပြင်ဆင်ရန်]

တမ်းပလိတ်:IPA navigation