မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တမ်းပလိတ်:Infobox country

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
(တမ်းပလိတ်:Infobox former country မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]
{{Infobox geopolitical organisation}} နှင့် {{Infobox micronation}} တို့ကို ဤနေရာသို့ ပြန်ညွှန်းသည်။

ကုဒ်သုံးစွဲပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]

နမူနာများ[ပြင်ဆင်ရန်]

အမှားများ[ပြင်ဆင်ရန်]

Gini နှင့် HDI အချက်အလက်များ တွက်ချက်ပြီး အမှားများ ပြသနေပါက ယင်းဆောင်းပါးကို Category:ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သော နိုင်ငံဆောင်းပါးများ ကဏ္ဍတွင်းသို့ ထည့်သွင်းမည် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ပင်မဆောင်းပါး အမည်ညွှန်းတွင်သာ ဖြစ်ပြီး ကျန်အမည်ညွှန်းများ မပါဝင်ပါ။

Microformat[ပြင်ဆင်ရန်]

တမ်းပလိတ်:UF-hcard-place

TemplateData[ပြင်ဆင်ရန်]

အောက်ပါအချက်အလက်များမှာ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားရှိ ရုပ်မြင်တည်းဖြတ်သူ (VisualEditor) ကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားတွင် အသုံးပြုလာနိုင်သည့် အနာဂတ်ကို ရည်ရွယ်၍ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားရှိ တမ်းပလိတ်အချက်အလက်များ (TemplateData) စီမံကိန်းပုံစံရည်ရွယ်၍ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိရိယာများကို အသုံးမပြုသေးသည့်တိုင် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးခြင်း (computer programming) နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာ နားလည်သူများပင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်စေရန် အကျဉ်းချုပ်သဘော အသုံးပြုနိုင်သည်။

Infobox country

This template produces an infobox for countries that covers their major attributes such as their flags, ethnic makeup, and political system.

တမ်းပလိတ် ပါရာမီတာများ[တမ်းပလိတ် ဒေတာကို တည်းဖြတ်ရန်]

This template prefers block formatting of parameters.

ပါရာမီတာဖော်ပြချက်အမျိုးအစားအခြေအနေ
Conventional long nameconventional_long_name

Formal or official full name of the country in English. This entry should not be enclosed in brackets.

ဥပမာ
The United States of America
Stringထည့်လိုပါက
Common namecommon_name

Common name in English (used for wikilinks and to produce a default iso3166 code).

ဥပမာ
U.S.
Stringထည့်လိုပါက
Linking namelinking_name

Name used for linking. Defaults to common_name or name.

Stringထည့်လိုပါက
Native namenative_name

Country's name (usually full name) in its native language, hence in italics (double quotemarks). The template {{native name}} should be used with this parameter to automatically italicize the text.

ဥပမာ
{{native name|Bundesrepublik Deutschland}}
Stringထည့်လိုပါက
Geopolitical organisation namename

Name of the geopolitical organisation in English.

Stringထည့်လိုပါက
Flagimage_flag

File name of an image file on Wikipedia or on Commons that contains the country's current flag. Do not enclose this entry in double brackets and do not give it a prefix such as File: or Image:

ဥပမာ
Flag of Iceland.svg
ဖိုင်ထည့်လိုပါက
Flag widthflag_width

If the default widths provided for the flag and coat-of-arms/symbol images produce an unsatisfactory result, use this to specify the width to be used for the flag image; the remaining width is then assigned to the coat-of-arms/symbol (if included). Can be done as a % or px.

Stringထည့်လိုပါက
Flag alt textalt_flag

Alternate text for flag (text shown when pointer hovers over flag).

Stringထည့်လိုပါက
Flag borderflag_border

Set to no to disable border around the flag.

Stringထည့်လိုပါက
Flag captionflag_caption

Use this parameter to enter a caption for the flag, if one is necessary. Do not end this entry with a period.

ဥပမာ
1992 version of the flag prior to the country's dissolution
Stringထည့်လိုပါက
Second flagimage_flag2

If a country has a second flag— perhaps because of an ongoing civil war or a dispute over sovereignty— you can provide the file name of that second flag in this parameter. Do not include the prefix File: or Image:, and do not enclose it in double brackets.

ဥပမာ
Secondflag of Namibia.svg
ဖိုင်ထည့်လိုပါက
Second flag alt textalt_flag2

Alt text for second flag (text shown when pointer hovers over flag).

Stringထည့်လိုပါက
Second flag borderflag2_border

Set to no to disable border around the flag.

Stringထည့်လိုပါက
Coat of armsimage_coat image_symbol

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

ဥပမာ
Coat of arms of country.svg
Stringထည့်လိုပါက
Symbol widthsymbol_width

Symbol image's width.

နဂိုအတိုင်း
85px
Stringထည့်လိုပါက
Coat of arms alt textalt_coat

Alt text for coat of arms.

Stringထည့်လိုပါက
Symbol alt textalt_symbol

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Symbol typesymbol_type

If not a coat of arms.

ဥပမာ
emblem, seal, etc
Stringထည့်လိုပါက
Symbol type articlesymbol_type_article

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Text symboltext_symbol

For other types of text symbol.

ဥပမာ
''[hymn name]''
Stringထည့်လိုပါက
Text symbol typetext_symbol_type

For other types of text symbol.

Stringထည့်လိုပါက
Other symbolother_symbol

Use if a further symbol exists.

Stringထည့်လိုပါက
Other symbol typeother_symbol_type

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
National mottonational_motto

In inverted commas and wikilinked if link exists. Can also be used with the {{lang}} template and correct two-letter language code to designate the language of the motto where not provided in English.

ဥပမာ
{{lang|de|''{{lang|de|[[Das Lied der Deutschen|Einigkeit und Recht und Freiheit]]}}''}}
Stringထည့်လိုပါက
Mottomotto

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
National anthemnational_anthem

In inverted commas and wikilinked if link exists.

Stringထည့်လိုပါက
Anthemanthem

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Royal anthemroyal_anthem

In inverted commas and wikilinked if link exists.

Stringထည့်လိုပါက
Mapimage_map

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

ဥပမာ
LocationCountry.svg
Stringထည့်လိုပါက
Map widthmap_width

Map image's width.

နဂိုအတိုင်း
250px
Stringထည့်လိုပါက
Map alt textalt_map

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Map captionmap_caption

Caption to place below map.

Stringထည့်လိုပါက
Map 2image_map2

Another map, if required.

Stringထည့်လိုပါက
Map 2 widthmap2_width

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Map 2 alt textalt_map2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Map 2 captionmap_caption2

Caption to place below second map.

Stringထည့်လိုပါက
image_map3image_map3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
map3_widthmap3_width

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
alt_map3alt_map3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
map_caption3map_caption3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Capitalcapital

Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists.

Stringထည့်လိုပါက
Capital typecapital_type

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Coordinatescoordinates

The geographic coordinates of the capital.

Stringထည့်လိုပါက
Latitude degreeslatd

The degrees of the capital's latitude.

Stringထည့်လိုပါက
Latitude minuteslatm

The minutes of the capital's latitude.

Stringထည့်လိုပါက
Latitude NSlatNS

The direction of the capital's latitude.

Stringထည့်လိုပါက
Longitude degreeslongd

The degrees of the capital's longitude.

Stringထည့်လိုပါက
Longitude minuteslongm

The minutes of the capital's longitude.

Stringထည့်လိုပါက
Longitude EWlongEW

The direction of the capital's longitude.

Stringထည့်လိုပါက
Administrative centeradmin_center

Location/s of administrative center/s.

Stringထည့်လိုပါက
Administrative center typeadmin_center_type

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

နဂိုအတိုင်း
Administrative center
Stringထည့်လိုပါက
Capital 2capital2

Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists.

Stringထည့်လိုပါက
Capital 2 typecapital_type2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Administrative center 2admin_center2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Administrative center 2 typeadmin_center_type2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Largest citylargest_city

Name of country/territory's largest city. Use "capital" (without quotemarks) if it's the capital.

Stringထည့်လိုပါက
Largest settlementlargest_settlement

Name of largest settlement if not a city.

Stringထည့်လိုပါက
Largest settlement typelargest_settlement_type

Type of settlement if largest settlement not a city.

Stringထည့်လိုပါက
Official languagesofficial_languages

Languages recognised in legislation, constitution, etc.

Stringထည့်လိုပါက
National languagesnational_languages

Country/territory-wide languages recognised but not necessarily in country/territory-wide law, etc.

Stringထည့်လိုပါက
Regional languagesregional_languages

Languages recognised or associated with particular regions within the country/territory.

Stringထည့်လိုပါက
Languages typelanguages_type

Use to specify a further type of language, if not official, national or regional.

Stringထည့်လိုပါက
Languages sublanguages_sub

Is this further type of language a sub-item of the previous non-sub type?

ဥပမာ
'yes' or 'no'
Stringထည့်လိုပါက
Languageslanguages

Languages of the further type.

Stringထည့်လိုပါက
2nd languages typelanguages2_type

Use to specify a 2nd further type of language, if not official, national or regional.

Stringထည့်လိုပါက
Languages 2 sublanguages2_sub

Is the second alternative type of languages a sub-item of the previous non-sub type?

ဥပမာ
'yes or 'no'
Stringထည့်လိုပါက
Languages 2languages2

Languages of the second further type.

Stringထည့်လိုပါက
ethnic_groupsethnic_groups

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
ethnic_groups_yearethnic_groups_year

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
religionreligion

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
demonymdemonym

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
org_typeorg_type

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
membershipmembership

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
membership_typemembership_type

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
government_typegovernment_type

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
politics_linkpolitics_link

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title1leader_title1

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_name1leader_name1

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title2leader_title2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 2leader_name2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title3leader_title3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 3leader_name3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title4leader_title4

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 4leader_name4

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title5leader_title5

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 5leader_name5

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title6leader_title6

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 6leader_name6

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title7leader_title7

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 7leader_name7

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title8leader_title8

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 8leader_name8

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title9leader_title9

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 9leader_name9

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title10leader_title10

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 10leader_name10

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title11leader_title11

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 11leader_name11

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title12leader_title12

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 12leader_name12

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title13leader_title13

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 13leader_name13

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
leader_title14leader_title14

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Leader name 14leader_name14

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
legislaturelegislature

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
upper_houseupper_house

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
lower_houselower_house

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
sovereignty_typesovereignty_type

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
sovereignty_notesovereignty_note

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
establishedestablished

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event1established_event1

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date1established_date1

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event2established_event2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date2established_date2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event3established_event3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date3established_date3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event4established_event4

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date4established_date4

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event5established_event5

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date5established_date5

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event6established_event6

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date6established_date6

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event7established_event7

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date7established_date7

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event8established_event8

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date8established_date8

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event9established_event9

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date9established_date9

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event10established_event10

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date10established_date10

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event11established_event11

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date11established_date11

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_event12established_event12

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
established_date12established_date12

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
area_km2area_km2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
area_linkarea_link

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
area_labelarea_label

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
FR_foot4FR_foot4

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
area_footnotearea_footnote

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
area_rankarea_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
area_sq_miarea_sq_mi

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
percent_waterpercent_water

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
area_label2area_label2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
area_data2area_data2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
area_label3area_label3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
area_data3area_data3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
FR_metropoleFR_metropole

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_foot2FR_foot2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_IGN_area_km2FR_IGN_area_km2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_IGN_area_rankFR_IGN_area_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_IGN_area_sq_miFR_IGN_area_sq_mi

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_foot3FR_foot3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_cadastre_area_km2FR_cadastre_area_km2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_cadastre_area_rankFR_cadastre_area_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_cadastre_area_sq_miFR_cadastre_area_sq_mi

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
population_estimatepopulation_estimate

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_censuspopulation_census

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_linkpopulation_link

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_estimate_yearpopulation_estimate_year

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_estimate_rankpopulation_estimate_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_label2population_label2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_data2population_data2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_label3population_label3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_data3population_data3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_census_yearpopulation_census_year

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_census_rankpopulation_census_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_density_km2population_density_km2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_density_sq_mipopulation_density_sq_mi

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
pop_den_footnotepop_den_footnote

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
population_density_rankpopulation_density_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
FR_metropole_populationFR_metropole_population

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_total_population_estimate_yearFR_total_population_estimate_year

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_footFR_foot

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_total_population_estimateFR_total_population_estimate

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_total_population_estimate_rankFR_total_population_estimate_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_metropole_population_estimate_rankFR_metropole_population_estimate_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
FR_foot5FR_foot5

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringdeprecated
GDP_PPPGDP_PPP

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
GDP_PPP_yearGDP_PPP_year

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
GDP_PPP_rankGDP_PPP_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
GDP_PPP_per_capitaGDP_PPP_per_capita

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
GDP_PPP_per_capita_rankGDP_PPP_per_capita_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
GDP_nominalGDP_nominal

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
GDP_nominal_yearGDP_nominal_year

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
GDP_nominal_rankGDP_nominal_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
GDP_nominal_per_capitaGDP_nominal_per_capita

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
GDP_nominal_per_capita_rankGDP_nominal_per_capita_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
GiniGini

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Gini_yearGini_year

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Gini_changeGini_change

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Gini_refGini_ref

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
Gini_rankGini_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
HDIHDI

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
HDI_yearHDI_year

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
HDI_changeHDI_change

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
HDI_refHDI_ref

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
HDI_rankHDI_rank

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
currencycurrency

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
currency_codecurrency_code

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
time_zonetime_zone

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
utc_offsetutc_offset

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
utc_offset_DSTutc_offset_DST

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
DST_noteDST_note

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
time_zone_DSTtime_zone_DST

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
DSTDST

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
antipodesantipodes

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
date_formatdate_format

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
drives_ondrives_on

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
calling_codecalling_code

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
patron_saintpatron_saint

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
patron_saintspatron_saints

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
iso3166codeiso3166code

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
cctldcctld

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
official_websiteofficial_website

For geopolitical entities: do not use government website (e.g. usa.gov) for countries (e.g. [[United States]]).

Stringထည့်လိုပါက
footnote_afootnote_a

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote_bfootnote_b

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote_cfootnote_c

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote_dfootnote_d

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote_efootnote_e

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote_ffootnote_f

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote_gfootnote_g

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote_hfootnote_h

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote1footnote1

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote2footnote2

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote3footnote3

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote4footnote4

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote5footnote5

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote6footnote6

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote7footnote7

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnote8footnote8

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
footnotesfootnotes

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက
navbarnavbar

ဖော်ပြချက် မရှိပါ

Stringထည့်လိုပါက

နောက်ယောင်ခံကဏ္ဍ[ပြင်ဆင်ရန်]