လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ညွန်ကြားရေးမှူးမှာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်မင်းဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးအောက်တွင်

အမှတ်(၅)လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအလုပ်ရုံတပ်ရင်း အမှတ်(၇)လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအလုပ်ရုံတပ်ရင်း အမှတ်(၈)လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအလုပ်ရုံတပ်ရင်း အမှတ်(၁)လျပ်စစ်နှင့်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်း