မြန်မာကိန်းဂဏန်းများ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

မြန်မာကိန်းဂဏန်းများ သည် မြန်မာဘာသာတွင် အစဉ်အဆက်အသုံးပြုထားသော ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်ပြီး အာရပ်ကိန်းဂဏန်း များကိုလည်း အသုံးပြုသည်။ မြန်မာကိန်းဂဏန်းများသည် အခြားကမ္ဘာ့နေရာများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော ဟိန္ဒူ - အာရဗီဂဏန်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်။

အဓိကနံပါတ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးသားထားသော မြန်မာကိန်းဂဏန်းများ (သုညမှ ကိုး အထိ)

သုည မှ ကိုး[ပြင်ဆင်ရန်]

နံပါတ် မြန်မာ
ကိန်းဂဏန်း ရေးသားခြင်း IPA
0 သုည IPA: [θòʊɴɲa̰]
တစ် IPA: [tɪʔ]
နှစ် IPA: [n̥ɪʔ]
သုံး IPA: [θóʊɴ]
လေး IPA: [lé]
ငါး IPA: [ŋá]
ခြောက် IPA: [tɕʰaʊʔ]
ခုနစ် IPA: [kʰʊ̀ɴ n̥ɪʔ]
ရှစ် IPA: [ʃɪʔ]
ကိုး IPA: [kó]
၁၀ ၁၀ ဆယ် IPA: [sʰɛ̀]

သုည သည် သင်္သကရိုက် śūnya မှ ဆင်းသက်လာသည်။

တစ်ဆယ်မှ တစ်သန်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂဏန်း မြန်မာ
ကိန်းဂဏန်း ရေးသားခြင်း IPA
10 ၁၀ တစ်ဆယ် IPA: [təsʰɛ̀]1
11 ၁၁ တစ်ဆယ့်တစ် IPA: [təsʰɛ̰ tɪʔ] or [sʰɛʔ tɪʔ]
12 ၁၂ တစ်ဆယ့်နှစ် IPA: [təsʰɛ̰ n̥ɪʔ] or [sʰɛʔ n̥ɪʔ]
20 ၂၀ နှစ်ဆယ် IPA: [n̥əsʰɛ̀]
21 ၂၁ နှစ်ဆယ့်တစ် IPA: [n̥əsʰɛ̰ tɪʔ] or [n̥əsʰɛʔ tɪʔ]
22 ၂၂ နှစ်ဆယ့်နှစ် IPA: [n̥əsʰɛ̰ n̥ɪʔ] or [n̥əsʰɛʔ n̥ɪʔ]
100 ၁၀၀ ရာ IPA: [jà]
1 000 ၁၀၀၀ ထောင် IPA: [tʰàʊɴ]1
10 000 ၁၀၀၀၀ သောင်း IPA: [θáʊɴ]1
100 000 ၁၀၀၀၀၀ သိန်း IPA: [θéɪɴ]1
1 000 000 ၁၀၀၀၀၀၀ သန်း IPA: [θáɴ]1
10 000 000 ၁၀၀၀၀၀၀၀ ကုဋေ IPA: [ɡədè]
1 × 1014 . ကောဋိ IPA: [kɔ́dḭ]
1 × 1021 . ပကောဋိ IPA: [pəkɔ́dḭ]
1 × 1028 . ကောဋိပကောဋိ IPA: [kɔ́dḭpəkɔ́dḭ]
1 × 1035 . နဟုတံ IPA: [nəhoʊ̼ʔtàɴ]
1 × 1042 . နိန္နဟုတံ IPA: [neɪɴnəhoʊ̼ʔtàɴ]
1 × 1049 . အက္ခဘေိဏီ IPA: [ʔɛʔkʰàbènì]
1 × 1056 . ဗိန္ဒု IPA: [beɪɴdu̼]
1 × 1063 . အဗ္ဗုဒ IPA: [àɴbu̼da̼]
1 × 1070 . နိရဗ္ဗုဒ IPA: [ni̼ràɴbu̼da̼]
1 × 1077 . အဗဗ IPA: [ʔəbəba̼]
1 × 1084 . အဋဋ IPA: [ʔətəta̼]
1 × 1091 . သောကန္ဓိက IPA: [θɔ́kàɴdi̼ka̼]
1 × 1098 . ဥပ္ပလ IPA: [ʔoʊ̯pəla̼]
1 × 10105 . ကုမုဒ IPA: [ku̼mùda̼]
1 × 10112 . ပဒုမ IPA: [pədùma̼]
1 × 10119 . ပုဏ္ဍရိက IPA: [pòʊ̯dəri̼ka̼]
1 × 10126 . ကထာန IPA: [kətàna̼]
1 × 10133 . မဟာကထာန IPA: [məhàkətàna̼]
1 × 10140 . အသင်္ချေ IPA: [əθìɴ tɕʰèi]

"ရေတွက်၍မရနိုင်သည်"ကိုလည်း အသင်္ချေဟုခေါ်သည်။

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပြင်ပလင့်ခ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]