စကားလုံး

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ဖော်ပြနိုင်သော စကားအစိတ်အပိုင်း အသီးသီးကို စကားလုံး ဟုခေါ်သည်။

သီးခြားစကားလုံး[ပြင်ဆင်ရန်]

အခြားစကားလုံးတစ်လုံး ကိုအမှီမပြုဘဲ မိမိဘာသာ အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်သော စကားလုံးကို သီးခြားစကားလုံး ဟုခေါ်သည်။

အကူစကားလုံး[ပြင်ဆင်ရန်]

အခြားစကားလုံး၏ အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ကူညီဖော်ဆောင်နိုင်သော စကားလုံးကို အကူစကားလုံး ဟုခေါ်သည်။


ကွန်ပျူတာ တွက်ချက်နည်းစနစ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]