ကွာ့

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Quark
Three colored balls (symbolizing quarks) connected pairwise by springs (symbolizing gluons), all inside a gray circle (symbolizing a proton). The colors of the balls are red, green, and blue, to parallel each quark's color charge. The red and blue balls are labeled "u" (for "up" quark) and the green one is labeled "d" (for "down" quark).
ပရိုတွန် သည် up quark နှစ်ခုနှင့် down quark တစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ပါဝင်မှုအခြေခံအမှုန်
စာရင်းဝင်ဖာမီယွန်နစ်
မျိုးဆက်ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ
အတွင်းစည်းလျှပ်စစ်သံလိုက်ဒြပ်ဆွဲအားအားကောင်းအားပျော့
သင်္ကေတ
q
ဆန့်ကျင်ဘက်အမှုန်ဆန်ကျင်ဘက်ကွာ့ (
q
)
သီအိုရီပြု
  • Murray Gell-Mann (1964)
  • George Zweig (1964)
ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့SLAC (c. 1968)
အမျိုးအစား6 (up, down, strange, charm, top, and bottom)
လျှပ်စစ်+23 e, −13 e
Color chargeYes
စပင်12
ဘာယွန် နံပါတ်13

ကွာ့ (/ˈkwɔːrk/ or /ˈkwɑːrk/) ဆိုသည်မှာ အခြေခံအမှုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုတွန်တွင် up quark နှစ်ခု၊ down quark တစ်ခုနှင့် ဂလူယွန်တို့ပါရှိကာ ယင်းတို့ကို အားဖြင့်အတူတကွ ဖွဲ့တည်ထားသည်။