မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီကီပီးဒီးယား ဆွေးနွေးချက်:Font/မော်ကွန်း ၂

အခြားဘာသာစကားများဖြင့် စာမျက်နှာအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
ဝီကီပီးဒီးယား မှ

New discussion about Unicode 5.1 encoding

Please make your comments here at the top of the page. In due course I will archive all the previous discussion, though I have left it there for now. Evertype 07:57, 17 May 2007 (UTC)

I made a font that is Unicode 5.1 conformant. It works on every major operation system's rendering system including Mac OS X (Apple Advanced Typography), Graphite (for Linux and some Windows apps) and OpenType for Windows Operating System. I plan to release it as FREE very soon. MyMyanmar 08:16, 17 May 2007 (UTC)
I am currently testing the MyMyanmar Unicode font on Mac OS X. Evertype 19:16, 21 May 2007 (UTC)

What font for Unicode 5.1

Is there any font which complies with Unicode 5.1 encoding for various OSs? Is it Myanmar2? Thanks.

Please register and sign your posts. No, the NLP font does not offer Unicode 5.1 encoding for all platforms. Evertype 19:15, 21 May 2007 (UTC)
As I mentioned on the top of this page, MyMyanmar will offer font which compiles with Unicode 5.1 encoding for various platforms. MyMyanmar 12:48, 22 May 2007 (UTC)
Has MyMyanmar released that 'multi-platform' version yet? Please add it to the list above with a URL to download if you have. By reading that Evertype is testing on MacOSX, I assumed Unicode 5.1 version of the font is released, but I can only find Unicode 4.1. Thanks. Luaye 10:16, 26 May 2007 (UTC)
No, MyMyanmar and I are testing privately. The font will be called "Anawrahta" and we hope to release it soon. It has full shaping behaviour not only for the Myanmar letters, but also for the minority-language additions. Evertype 11:37, 1 ဇူလိုင် 2007 (UTC).
Nobody,i repeat, nobody is interested in fonts for multi-platform.Why ridicule the true Burmese Unicode font-development communities ? This Anawrhata font developer, MyMyanmar,so far fails in Unicode 4. and 5.1 as well. June 07, 2008 —Preceding unsigned comment added by 203.206.243.149 • (talkcontribs) 04:14, 2008-06-07

Available fonts

As for now, I have found the following fonts fitting with Unicode 5.1

 • PadaukOT from Than Lwin Soft (has Graphite table as well -far superior than Microsoft's Uniscribe - and OpenType)
--sample page[၁]-ပြင်ဆင်ထားသည်။

Both free (OFL / LGPL).

--comparison page[၂]

Testing these fonts according to the notes from Unicode.org: Representing Myanmar in Unicode shows that Myanmar2 does not produce ယ္အ correctly.
Myanmar2 download page says that it include "proposal characters to 29th IUC Conference" [၄] which confuses me if that means their font is not fully compatible with Unicode 5.1
Luaye 16:55, 18 May 2007 (UTC)

Other fonts


DShadow 06:45, 2 June 2007 (UTC)

Font Previews

Myanmar 3 font is out there... It's pretty good. You should try it. 12pt font previews generated on Windows Mail @ Vista 64

The comparison with English font (Arial) shows that Myanmar2 and Padauk fonts have smaller english fonts. As a result, this would not be great to mix English and Myanmar fonts in the same document.
--Luaye 19:17, 4 ဇွန် 2007 (UTC)

Previews for incorrect font/encoding

The following is to give you an idea of what you can expect to see in different font and encoding enviroments. Myanmar1 font is Unicode4 compliant. Myanmar2 font is unicode 5 compliant.

 • Unicode 5, correct encoding, Myanmar2 font:
 • Unicode 5, no encoding, Myanmar2 font:
 • Unicode 5, correct encoding, Myanmar1 font: - the behaviour here is wrong; there should be a subscript RA.
 • Unicode 5, no encoding, Myanmar1 font:


 • Unicode 4, correct encoding, Myanmar1 font:
 • Unicode 4, no encoding, Myanmar1 font:
 • Unicode 4, correct encoding, Myanmar2 font:
 • Unicode 4, no encoding, Myanmar2 font:

--Luaye 19:17, 4 ဇွန် 2007 (UTC)

Font size here at my.wiki

I don't know if it is only me (I tested on 3 machines) but - both English and Myanmar texts are very small to unreadable. Whats going on? At least say in home page or somewhere visible what viewers need to do please.


I use latest Firefox ver 3 [၅] and have ONLY Padauk TT font in my font folder.No need to change any configuration.All working alright.Mozilla Suite browser also same .But Internet Explorer 7, one has to configure to use Padauk TT thru Internet Options tab/font -.[၆] Latest Opera also needs correct font in the font folder and it displays correctly.

Where to get Myanmar Unicode input keyboard driver

If you are looking for Myanmar Unicode input you should visit to http://thanlwinsoft.org Or for seldom use ,why not grab tiny one (click & type) from http://zinyaw.wordpress.com or through this radio tool bar http://yangoncityfm.ourtoolbar.com

အဆင္ေျပခ်င္တယ္။စာဖတ္ရတာအားမရလို႔ပါ။ ေအာင္ပန္းသား (talk) ၂၁:၂၂၊ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၁၅ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

မြန်မာစာတွေမမှန်သေးဘူး ဗျ FROZENUNI သုံးထားတာ

Saitheintun (ဆွေးနွေး) ၁၃:၃၈၊ ၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

Dysfunctional article pages

I just converted/added new Wiki pages, but they don't appear to work. For example, ချင်းပြည်နယ်‌ works, but ချင်းပြည်နယ် does not appear. Is there something wrong with the text? The same issue occurs for these pages: ကချင်ပြည်‌နယ်‌/ကချင်ပြည်နယ်, ကယားပြည်‌နယ်‌‌/ကယားပြည်နယ်‌. I noticed this when I converted this template (Template:ပ္ရည္‌ထောင္‌စုမ္ရန္‌မာနိုင္‌ငံတော္‌) to Unicode 5.1. --Hintha 04:08, 30 ဇွန် 2008 (UTC)

Copy and paste the State/Division name exactly as it appears on the template page. The two names look the same, but are encoding differently. The user perceives these two to be the same, but encoding wise they are different. As a side note, users using search features for one will not find the other. This is not beneficial. We will need to find ways to curb this. Hope this helps.--ကိုရာဝီ 12:42, 9 ဇူလိုင် 2008 (UTC)

Getting Burmese Unicode 5.1 to work on IE8

I'm not sure if we should post instructions for this, but at least with IE8 (and I'm pretty sure IE7), if you download Padauk 2.4, the Graphite engine works if you configure IE's Internet Options. Go to the Internet Options, on the General tab, click on Fonts, and scroll down on the "Language script:" to "Myanmar" and for the "Webpage font," select Padauk and click OK.--Hintha 23:02, 1 ဇူလိုင် 2008 (UTC)

This is because Paduak is now both OpenType and Graphite. It is not because IE support Graphite. It works with IE6,and IE7 as well. Works with all versions of FireFox. You need not set font in IE to Paduak, because Paduak is included in the latest CSS on Myanmar Wikipedia. I have tested it. Let me know if it doesn't' work. --ကိုရာဝီ 13:51, 7 ဇူလိုင် 2008 (UTC)

Discussion with Zawgyi

(in page)>> Zawgyi is currently the preferred solution for input in Myanmar-language websites

I don't agree that Zawgyi is preferred solution. We could say, Zawgyi is commonly used solution. preferred solution will be Unicode 5.1 instead. Okisan ၀၅:၂၄၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၀၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

(in page)>>Using ZawGyi or other pseudo-Unicode fonts means no future to support Mon, Shan, Karen and many other ethnic languages

This is incorrect. Currently ZawGyi support more languages (including minority) than all three Unicode 5.1 provide. ZawGyi also has a developmental version that support Mon and Shan.

The font page writeup is childish, lack citation and poor coverage. I would expect elaborated explanation of Unicode 5.1 storage scheme and its advantage in language processing. Okisan ၀၅:၃၃၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၀၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

I've added charts displaying the language support of Zawgyi and Unicode 5.1, and cleaned up the text.--ဟင်္သာtalk ၁၀:၂၈၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၀၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thanks. Much better now. Okisan ၁၁:၂၁၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၀၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]


ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ မဟုတ္လွ်င္ စာေတြဖတ္ရခက္တယ္ Aung Ko Htike (ဆွေးနွေး) ၁၇:၀၈၊ ၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

Solution here.

https://www.facebook.com/groups/my.wikipedia/permalink/1117541121641616/ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၁:၅၄၊ ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

စာေတြကဖတ္မရဘူး FlashZ (ဆွေးနွေး) ၀၇:၃၀၊ ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

3 Jaw La Kee (ဆွေးနွေး) ၀၀:၄၂၊ ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

Problem

Having external links are useful, but there is no mention about how to install. I, myself, know some about installing fonts. Please consider of other users who need to follow step-by-step as well. Thank you. --125.24.68.174 ၀၇:၅၇၊ ၂၃ ဩဂုတ် ၂၀၀၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

စာမမွန္ဘူးဘယ္လိုေျပာင္းလည္း Sut seng du (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၈၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

Please install Myanmar 3 unicode font in your computer or phone. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၂:၅၁၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

ျမန္​မာစာမမွန္​ဘူး Kyaw Wanna (ဆွေးနွေး) ၀၅:၅၈၊ ၂၆ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

ျမန္​မာ Kyaw Wanna (ဆွေးနွေး) ၀၅:၅၈၊ ၂၆ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

I've downloaded Padauk. But how can I type in Myanmar?

Today I've downloaded Padauk. And I know Myanmar but little. But I want to join Myanmar Wikipedia (to edit) but I can't edit because Padauk font is just can read Burmese, not to type.--125.25.247.20 ၀၆:၁၃၊ ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

I also have a friend in YouTube from Myanmar. If you can tell me how to type so I can comment in Myanmar on his videos!--125.25.247.20 ၀၆:၁၅၊ ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

A good Myanmar Input system for Linux and Windows is here. http://www.thanlwinsoft.org/ThanLwinSoft/MyanmarUnicode/InputMethods/KeymanKMFL.php

You can also use this website to create Myanmar Sar. (Please use Padauk, Parabaik or Myanmar3 to be true Unicode.) http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm

မတူညီခြင်း

ကျွန်တော် မိုင်မြန်မာကို သွင်းထားပါတယ်။ ဝင်းဒိုးက XP ပါ။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတွေအားလုံးကို မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာရိုက်ရှာရင် အဖြေကတိတိကျကျ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ခင်ဗျ။ မြန်မာနိုင်ငံလို့ ရိုက်ရှာတာလဲ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အရင် မြန်မာ၃ နဲ့ ဝင်းမြန်မာကတော့ ရတယ်။ အဲ့ဒီ မိုင်မြန်မာက ဘာလို့ မရတာလဲခင်ဗျ။ Battoe ၀၅:၁၇၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

မိုင်မြန်မာနဲ့ရိုက်ရင် ဝဏ္ဏတစ်ဖြတ်တိုင်းမှာ Hidden Space ထည့်တယ်။ Hidden Space ကို စကားလုံးတစ်ဖြတ်တိုင်းမှာ ထည့်မှသာ အသုံးမှန်မှာပါ။ Computer process တေါမှာ အသင့်သုံးနိုင်တဲ့ Segmented Sentences တွေ ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဥပမာ မောင်မောင်-သည်-ကျောင်း-ကို-ဘတ်စကား-စီး-၍-နေ့-တိုင်း-သွား-သည်။ Lionslayer ၁၁:၄၆၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
That's why We announced that MyMyanmar Font and Keyboard System was not Following Unicode Standard. Unicode Standard didn't mention about adding ZWSP in every syllable or word. Syllable segmentation must work under rendering engine or shaping engine as proper localization. http://unicode.org/cldr/utility/breaks.jsp Please select User Character and paste following text ဝီကီပိဒိယမှ ကြိုဆိုပါသည်။ It will be segmented as ဝီ|ကီ|ပိ|ဒိ|ယ|မှ| |ကြို|ဆို|ပါ|သ|ည်|။| MyMyanmar Project implemented that segmenting syllable and inserting ZWSP in input method. MyMyanmar Data can't be data interchangeable with Padauk and Myanmar3. Because, Myanmar3 and Padauk followed Unicode standards and didn't insert ZWSP in each syllable.Parabaik ၁၇:၄၀၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
MyMyanmar put ZWSP (hidden space) to mark syllables for automatic line layouting. As wikipedia's text is not syllable broken, you should remove hidden spaces before searching. To do that you can go directly to hidden spaces with CTRL+LEFT or RIGHT arrow and press delete. Automatic line layouting is described in Unicode 5.0 official book chapter 11, I'm here for help not for endless argument. MyMyanmar ၀၆:၂၄၊ ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ZWSPက လိုင်းခွဲတာအတွက်သုံးရင်မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ များသောအားဖြင့် စကားလုံး၁လုံးတွင်ဝဏ္ဏ၂ခု၊၃ခုလောက် ရှိရင် ဝဏ္ဏတိုင်းကြားမှာ zwsp ရှိရင် လိုင်းက မကောင်းတဲ့နေရာမှာ ခွဲမယ်။ အခု MyMyanmarက zwsp rendering အတွက်လဲသုံးပါတယ်။ အဲဒီလိုသုံးတာမမှန်ဘူး။ ဥပမာ "အင်္ဂလိပ်" မှာ zwsp မပါရင် MyMMUnicodeUniversal.ttf "အဂင်္လိပ်" ပြတယ်။ "သင်္ကတ" ရိုက်ရင် MyMM "သကေတ" ပြတယ်။ MyMyanmar ကျေးဇူးပြု၍ MyMyanmar ဤ OpenType rulesကို ပြင်ပေးပါ။ ဥပမာ OT lookup ၁ခုမှာ ဝဏ္ဏကြားမှာ ကာကွယ်တဲ့glyph ၁ခုထည့်ပြီးရင် အနောက်ဆုံး lookup မှာ အဲဒီglyphကိုဖြတ်ပါ။ In summary, it is alright to use ZWSP to give line break positions, but not to require ZWSP in the middle of words for correct rendering. Thanlwin ၁၁:၀၁၊ ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
< I took MyMyanmar's suggestion on how to work around this compatible-issue during the interim period he is vigorously and expeditiously amending his fonts to become same as other standard fonts. I anticipate his timely advice here when it is done. With appreciation. --ဖိုးတာ ၂၃:၁၈၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

New Talk section

wikipedia ကိုျမန္မာစာျဖင့္အသံုးျပဳလိုပါသည္။ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာနည္းလမ္းမ်ား မွ်ေဝေပးပါရန္ စာဖတ္ရန္ခက္ခဲေနပါေသး၍ အကူအညီေတာင္းခံပါသည္။ ေအာင္ပန္းသား (talk) ၂၁:၄၂၊ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၁၅ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

up Pho Nyen Thar (ဆွေးနွေး) ၁၄:၃၄၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

New talk section

ျမန္​မာလို ဖ

ျမန္​မာလို ဖတ္​မရဘူး


ဖိုးကဲ (ဆွေးနွေး) ၀၉:၂၇၊ ၅ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
If your computer/mobile phone has Zawgyi font installed, you'll not able to read or write on this wiki. You have to use Unicode to read and write on Myanmar Wikipedia. NinjaStrikers «» ၀၉:၅၁၊ ၅ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

Other Sites

Thanlwinsoft doesn't exist for a long time.

Translation of this page

I see the notice at the top says please leave this page untranslated. However I have a better idea - I think the page should be translated, but an image version should be used. That way it is readable to all speakers of Burmese. This is what has been done at certain other websites, and at certain Wikipedias in other languages. --68.98.239.123 ၁၈:၀၈၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

Font is embedded

For last few months, this wiki has Tharlon font embedded by default along with other font options as part of the ULS extension. See the gear icon next to Languages in left side. I think this page need some documentation about that since it avoids all complexities of finding and installing a font. Thanks.--Santhosh.thottingal (talk) ၀၄:၀၂၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

Font in Android 5.1 Lollipop

Android Lollipop မှာ system default အနေနဲ့ပါတာ ဘာ font လဲ။ ဘာ unicode အမျိုးအစားလဲ သိချင်လို့ပါ။ Apk152 (ဆွေးနွေး) ၀၃:၅၂၊ ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

You can ask this question at Myanmar Unicode Area on facebook. NinjaStrikers «» ၀၆:၄၃၊ ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

great:-)

I don't know how to use Chit thu mg (ဆွေးနွေး) ၁၆:၃၄၊ ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]

Thank

ဘာမွမရွိပါ Heinkhantoo (ဆွေးနွေး) ၁၆:၁၂၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]