လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရှိ ရွာများ စာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

အောက်ပါတို့သည် ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့နယ်တွင်းရှိ ရွာများ စာရင်း ဖြစ်သည်။

ရွာအမည် ရွာ ကုဒ်နံပါတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကိုဩဒိနိတ် မှတ်ချက်
ချိကယ် 168336 ချိကယ်
ချိကယ်ရွာသစ် 168339 ချိကယ်
ထေးသမ 218783 ချိကယ်
ဒေါကလိုးခူ 218784 ချိကယ်
ဒေါဆော်ဘီး 168337 ချိကယ်
ဒေါတချား (ပအိုဝ်း) 218785 ချိကယ်
ဒေါမူကလား 218786 ချိကယ်
ဒေါဟချ/ဒေါတချား (ကယား) 168341 ချိကယ်
နန်းကွပ် 168338 ချိကယ်
ပကြဲ/ပကြဲစံပြ 168340 ချိကယ်
ဖားတီဖာ 168343 ချိကယ်
လွယ်တမူကုန်း 168342 ချိကယ်
ထေးငှားလျား 168324 ဒေါပေါ်ကလဲ
ဒေါဆော်လိ 168322 ဒေါပေါ်ကလဲ
ဒေါပေါ်ကလဲ (ရွာကြီး) 168318 ဒေါပေါ်ကလဲ
ဒေါပေါ်ကလဲ (ရွာငယ်) 168319 ဒေါပေါ်ကလဲ
နောင်ခေါ 168321 ဒေါပေါ်ကလဲ
ဘာဒို 168323 ဒေါပေါ်ကလဲ
ဘုရားနီ 168320 ဒေါပေါ်ကလဲ
ကျိုင်းတုံ 168266 ထီးစဲခါး
ကွန်းနား 168271 ထီးစဲခါး
ကွန်းနားကလိုးခူ 218764 ထီးစဲခါး
ကွန်နားကုန်း 168273 ထီးစဲခါး
ကုန်းပေါင်း 168269 ထီးစဲခါး
ကုန်းမှီကို့ 218762 ထီးစဲခါး
ခိုက်ပလာ 168279 ထီးစဲခါး
ထီးစဲခါး 168265 ထီးစဲခါး
ဒေါဆော်ဝဲ 168270 ထီးစဲခါး
ဒေါဆော်ဝဲ (ခေါ်) ဒေါသဲ 168272 ထီးစဲခါး
ဒေါတဟေး 168274 ထီးစဲခါး
ဒေါတဟေး (အောက်) 168275 ထီးစဲခါး
နန်းဟူး 218761 ထီးစဲခါး
နန်းဟူးစံပြ 218759 ထီးစဲခါး
နားကွယ် 168277 ထီးစဲခါး
နောင်လုံကုန်း 168280 ထီးစဲခါး
ဘုရားဖြူ 218763 ထီးစဲခါး
မိုက်တိန်းဆုံ 168276 ထီးစဲခါး
ရေကန် 218760 ထီးစဲခါး
လင်ဖုံကြီး 168267 ထီးစဲခါး
ဝမ်ခိုင်း 168278 ထီးစဲခါး
ဝမ်ပန် 168268 ထီးစဲခါး
ဆော်ဆိုးလဲ 168390 ထီးတငါး
တခူ 168385 ထီးတငါး
ထီးတငါး 168384 ထီးတငါး
ဒေါဆာဆိ 168388 ထီးတငါး
ဒေါတော်ကူး 168387 ထီးတငါး
ဒေါလာလေ 168389 ထီးတငါး
ဒေါဟေဆို 168386 ထီးတငါး
ကုန်းသာ 168310 ကုန်းသာ
ကုန်းသာရွာဟောင်း 168313 ကုန်းသာ
ဆောင်ကန်း 218773 ကုန်းသာ
တောင်မော့ 168314 ကုန်းသာ
တောင်မော့ (အနောက်) 168317 ကုန်းသာ
ပီကင်းကောခူ 218772 ကုန်းသာ
ရေကန် 168315 ကုန်းသာ
ဝါဆောင် 168311 ကုန်းသာ
ဝါရီကောခူ 168316 ကုန်းသာ
သရက်ပင် 168312 ကုန်းသာ
ကန်နီ 220064 လောပီတ
ကျောက်တောင် 218795 လောပီတ
ကိုးမိုင် 218792 လောပီတ
ဂျပန်ဝန်း 218796 လောပီတ
ဆယ်မိုင် 218798 လောပီတ
ဆိုလစယ် 168373 လောပီတ
ထီးစိုးကူး 168380 လောပီတ
ဒေါကူလီ 168377 လောပီတ
ဒေါစဲ 168375 လောပီတ
ဒေါဆိုအိ 168383 လောပီတ
ဓမ္မစကြာ 218799 လောပီတ
ပဒေါင်ကုန်း 218793 လောပီတ
ပရဟိတ 218794 လောပီတ
မိုက်ကန်း 168378 လောပီတ
ရှမ်းကွက်သစ် 220065 လောပီတ
လေးအိမ်စု 220066 လောပီတ
လောကထု 168374 လောပီတ
လောကထုကွက်သစ် 218800 လောပီတ
လောဓလေး 168379 လောပီတ
လောဓလေး 168382 လောပီတ
လောပီတ 168381 လောပီတ
လောပီတ (ကယား) 168372 လောပီတ
လောပီတ (ရှမ်း) 168371 လောပီတ
လော်ထော် 168376 လောပီတ
အမှတ် (၁) ရပ်ကွက် 218797 လောပီတ
ကျောက်ကြီး (မြောက်) 168295 လွိုင်လင်လေး
ကုန်းဆွတ် 168294 လွိုင်လင်လေး
ကုန်းဆွတ်မိုင်း 168300 လွိုင်လင်လေး
ခုတ်လော 168283 လွိုင်လင်လေး
တာဟူး 168298 လွိုင်လင်လေး
ထနောင်ညွန့် 218767 လွိုင်လင်လေး
ထီရိ 218768 လွိုင်လင်လေး
ဒေါတနော 168284 လွိုင်လင်လေး
နန်းပေါ်စိစစ် 168297 လွိုင်လင်လေး
နန်းလွှာ 220963 လွိုင်လင်လေး
နန်းဟူး 168296 လွိုင်လင်လေး
နမ့်နောက် 218765 လွိုင်လင်လေး
နားတစ် 168291 လွိုင်လင်လေး
နောင်လုံ 168285 လွိုင်လင်လေး
ပိန်းချစ် 168289 လွိုင်လင်လေး
ပိန်းချစ် (အနောက်) 168290 လွိုင်လင်လေး
ပိန်းချစ်မိုင်း 168299 လွိုင်လင်လေး
ပုတ္တညား 168293 လွိုင်လင်လေး
ပေါ့ဆန်မန်း 168292 လွိုင်လင်လေး
လွိုင်လင် (မြန်မာ) 168282 လွိုင်လင်လေး
လွိုင်လင်လေး 168281 လွိုင်လင်လေး
ဝမ်ကုန်း 218766 လွိုင်လင်လေး
သာယု 218769 လွိုင်လင်လေး
အိုင်စန့် 168286 လွိုင်လင်လေး
အိုင်စမ်း (အရှေ့) 168287 လွိုင်လင်လေး
အိုင်စမ်းရွာသစ် 168288 လွိုင်လင်လေး
ဇရပ်ဖြူ 218789 မထောခူ
ဒေါတမ 168349 မထောခူ
ပိုးစာခြံ 218787 မထောခူ
မထောခူ (အထက်) 218787 မထောခူ
မထောခူ (အောက်) 168350 မထောခူ
ရေနီကန် 218788 မထောခူ
လွယ်ဖွိ 168348 မထောခူ
လောပိတစံပြ 218790 မထောခူ
လောလာလိ 168347 မထောခူ
ဝမ်းကွမ် 168346 မထောခူ
သတ္တဗလျူ 168345 မထောခူ
ကယားညေးခူ 168303 နိုးကိုး
ဆော်ခိဒေါ 218770 နိုးကိုး
ဒေါစဲ 168309 နိုးကိုး
ဒေါဆီးတော 168306 နိုးကိုး
ဒေါဆော်လဲ 168304 နိုးကိုး
ဒေါလိုရှေး 168307 နိုးကိုး
ဒေါလဲကရား 168305 နိုးကိုး
နိုးကိုးစံပြ 168308 နိုးကိုး
နိုးကိုးစိုက်ကွင်း 218771 နိုးကိုး
နိုးကိုးရွာမ 168301 နိုးကိုး
ရေယို 168302 နိုးကိုး
၃ မိုင် ပကြဲစံပြ 218776 နွားလဝိုး
ကယန်းကြံခူ 218777 နွားလဝိုး
ကယန်းသာယာ (မြောက်) 218782 နွားလဝိုး
ကယန်းသာယာ (တောင်) 168327 နွားလဝိုး
ကျောက်ကြီး (တောင်) 168330 နွားလဝိုး
ထီးသူးကူး 218781 နွားလဝိုး
ထီရိ 168326 နွားလဝိုး
ထေးပလော်ခူ 168334 နွားလဝိုး
ဒေါခေါ်ခူ 168335 နွားလဝိုး
နွားလဝိုးစံပြ 218779 နွားလဝိုး
နွားလဝိုးရွာမ 168325 နွားလဝိုး
ပဒါညေး 168333 နွားလဝိုး
ပျားကနဲ 218780 နွားလဝိုး
မြေနီကုန်း 168331 နွားလဝိုး
မော်ချီးစုစည်း 218775 နွားလဝိုး
လင်ဖုံ (အပေါ်) 168328 နွားလဝိုး
လင်ဖုံ (အောက်) 168329 နွားလဝိုး
လွယ်တွဲ (ရွာသစ်) 218774 နွားလဝိုး
လွယ်တွဲ (ရွာဟောင်း) 168332 နွားလဝိုး
သပြေကုန်း 218778 နွားလဝိုး
စိုက်ကွင်း (၃) 168264 ပန်ကန်း
ဆန်းဘွန်း 218758 ပန်ကန်း
ထူဒူငံသ 168263 ပန်ကန်း
နမ်းဘောဝမ် (ဂေါ်ရခါး) 168261 ပန်ကန်း
နမ်းဘောဝမ် (ရှမ်း) 168262 ပန်ကန်း
ပန်ကန်း 168258 ပန်ကန်း
မှုံပြာ 168259 ပန်ကန်း
ရွာတန်းရှည် 168260 ပန်ကန်း
ဧက (၅၀ဝ) 218757 ပန်ကန်း
ကန့်ကီ 168356 ပါလောင်း
ဆူးဖဲလော့ 168357 ပါလောင်း
ဒေါတရိုး 168352 ပါလောင်း
ဒေါလျာထယ်ကြီး 168353 ပါလောင်း
ဒေါလျာထယ်ငယ် 168354 ပါလောင်း
ပါလောင်း 168351 ပါလောင်း
လုလီ 168355 ပါလောင်း
တာဝ 168366 တီးလုံ
တီးလုံ 168358 တီးလုံ
ဒေါကလော်လဲ 168370 တီးလုံ
ဒေါခူလီ 168361 တီးလုံ
ဒေါစဲ 218791 တီးလုံ
ဒေါပါပ 168360 တီးလုံ
ဒေါလော်ကလဲ 168368 တီးလုံ
နန်းနောက် 168367 တီးလုံ
နားဆုံကွေ့ 168359 တီးလုံ
မဲ့ဖျာ 168362 တီးလုံ
လုံပု 220962 တီးလုံ
လုံပူ 168365 တီးလုံ
ဝမ်ငွ (ကယား) 168364 တီးလုံ
ဝမ်ငေါ့ 168363 တီးလုံ
သဲကာ 168369 တီးလုံ

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]