UTC+05:40

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

UTC+05:40 သည် UTC time offset ၏ +05:40 တွင်ရှိသော အချိန်ဇုန်၏ အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။

UTC+05:40 ကို နီပေါစံတော်ချိန်၏ ခန့်မှန်းအဖြစ် မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ် မတိုင်ခင်အထိ ခတ္တမန္ဒုဒေသစံတော်ချိန် အဖြစ် 85°19'E သို့ ၅:၄၁:၁၆ ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှစ၍ နီပေါစံတော်ချိန်အဖြစ် UTC+05:45 ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။