ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့၏လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကိစ္စများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ထက်မြက်ထိရောက်မှု ရှိစေရေးအတွက် ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော ရုံးလုပ်ငန်းများနှင့် လိုအပ်မည့် သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် ထောက်ကူ ဆောင်ရွက်ပေးရေးသည် ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည်။

လုပ်ဆောင်ချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနသည် အောက်ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။

 • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း၊
 • ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် ဝန်ကြီးဌာနများမှ အဆိုပြုချက်အပေါ် စိစစ် သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း။
 • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်ခြင်း၊
 • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်းနှင့် သုတေသနပြုခြင်း၊
 • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

[၁]

အလုပ်ခန့်ထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခန့်ထားနိုင်ရန် အလို့ငှာ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနသည် အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရသည်။

 • ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပေးရန် အဆိုပြုချက်အပေါ်စိစစ်ခြင်း၊
 • လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း၊
 • ရာထူးလျှောက်လွှာများကို လက်ခံခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊
 • အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ကျင်းပခြင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် ဦးရေ သတ်မှတ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်များက လူတွေ့စစ်ဆေးရာတွင် ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ရာထူးရွေးချယ်ခံရသူများကို ကြေညာခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် ဝင်ပေါက်ရာထူး အဆင့် (၆)ခုရှိရာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

 1. စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း (အုပ်ချုပ်ရေး/လူမှုရေး) အဆင့် (၁) နှင့် (၂)
 2. စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း (စီးပွားရေး) အဆင့် (၁) နှင့် (၃)
 3. ပညာရှင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၁)၊ (၂) နှင့် (၃)
 4. စာရေးဝန်ထမ်းအဆင့်(၁)
 5. ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် (၁) နှင့် (၈)
 6. ရုံးအကူဝန်ထမ်းအဆင့် (၁)

အဆိုပါဝင်ပေါက်ရာထူးအဆင့် (၆)ခုအနက် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့က လက်ရှိ ကြော်ငြာခေါ်ယူ ရွေးချယ်လျက်ရှိသော ရာထူးအဆင့်သည် လစာနှုန်း (၈၀၀၀၀)-(၂၀၀၀)-(၉၀၀၀၀) အဆင့်ဖြစ်သော ပြန်တမ်းဝင် ရာထူးအဆင့် ဖြစ်သည်။ အခြားကျန်ရှိသော ဝင်ပေါက် ရာထူးများတွင် ရွေးချယ်ခန့်ထားရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများက နိုင်ငံတော်၏ လက်ရှိပြဋ္ဌာန်း ထုတ်ပြန်ထားသောစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရသည်။ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် လစာနှုန်း (၈၀၀၀၀)-(၂၀၀၀)-(၉၀၀၀၀) အဆင့်ထက်မြင့်သော ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်အပ်ရန်လိုအပ်ပါက ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့သို့ အဆိုပြုညှိနှိုင်းနိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့က ညှိနှိုင်းရရှိချက်ကို ဆက်လက် ထောက်ခံကာ နိုင်ငံတော်၏ အမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းထံ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပေးသည်။[၂]

ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနနှင့် လုပ်ငန်းများသည် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် လစ်လပ်ရာထူးများသို့ ဖြည့်စွက် ခန့်ထားရန်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးနှင့် အကြီးအကဲတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လစ်လပ်ရာထူးအတွက် ကြော်ငြာခေါ်ယူပေးရန် ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့က သက်မှတ်ထားသော အဆိုပြုလွှာတွင်ဖြည့်စွက်ကာ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့နိုင်သည်။ ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက အဆိုပြုလွှာအပေါ် အဆင့်ဆင့်စိစစ်၍ သီးခြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစရာ မရှိပါက ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး အဖွဲ့အစည်းသို့ တင်ပြ၍ ကြော်ငြာထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သည်။ အကယ်၍ ကြော်ငြာခေါ်ယူရန် အဆိုပြုလွှာတွင် ဖော်ပြချက်များသည် ထပ်မံ၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိစေရန်လိုအပ်ပါက ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် အဖွဲ့၏လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သည်။

အဆိုပါ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အများအားဖြင့် အောက်ပါအချက်များ အပေါ်ဆွေးနွေးကြရသည်။

 • လျှောက်ထားသူအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်ကိစ္စတွင် သတ်မှတ် ပညာအရည်အချင်း ပြည့်မီသူများအတွက် ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့က ချမှတ်ထားသော ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ၃၅နှစ်နှင့် လက်ရှိဝန်ထမ်းအတွက် ၄၀နှစ်ထက် မကျော်လွန်ရန်ကိစ္စ၊
 • အဆိုပြုသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းသဘာ၀အရ အမျိုးသားများသာ ခန့်ထားလိုကြောင်း ဖော်ပြသည့်ကိစ္စတွင် ယင်း လုပ်ငန်းသဘာဝကို စိစစ်၍ အမျိုးသမီးများလည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ အကြံပြုရသည့် ကိစ္စ၊
 • ရွေးချယ်ခန့်ထားလိုသော ရာထူးသို့ လျှောက်ထားသူများ၏ ပညာအရည်အချင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ရိုးရိုးဘွဲ့ သို့မဟုတ် မဟာဘွဲ့ သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စနှင့် သီးခြား လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိရန်လိုသော ရာထူးများအတွက် ဘွဲ့တစ်တစ်ခုခု ရရှိရန်အပြင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာရရှိသူဖြစ်ရန် သတ်မှတ်ပေးရေးကိစ္စ၊

ကြော်ငြာထုတ်ပြန်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် လစ်လပ်သောရာထူးနေရာရှိပါက ဖြ့ည်စွက် ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ရာထူးရွေးချယ်ရေးပုံစံကို ဖြည့်စွက်၍ ကြော်ငြာခေါ်ယူ ပေးနိုင်ရန် ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့သို့ အဆိုပြုနိုင်သည်။ ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် အဆိုပြုပုံစံများကို စိစစ်၍ အဖွဲ့၏ အနီးဆုံး ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရသည်။ အဖွဲ့က အတည်ပြုပြီးနောက် ကြော်ငြာထုတ်ပြန်ရန်အတွက် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ ၃ စောင်တွင် တစ်ရက်တစ်စောင် ဖော်ပြပေးနိုင်ရန် စိစဉ်ဆောင်ရွက်သည်။ ရွေးချယ်ပေးရန် အဆိုပြုသည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ကြော်ငြာခေါ်ယူရန် တစ်ကြိမ်အဆိုပြုတိုင်း အထက်ပါအတိုင်း သတင်းစာ ၃ စောင်တွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးရာတွင် အချို့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများသည် တစ်နှစ်အတွင်း တစ်ကြိမ်မက ကြော်ငြာခေါ်ယူပေးရန် အဆိုပြုသည်များလည်းရှိသည်။

ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ကြော်ငြာပါ ရာထူးနေရာများသို့ လျှောက်ထားသူများအတွက် အချိန်ယူ၍ လျှောက်လွှာများ တင်သွင်းနိုင်စေရန်နှင့် စာမေးပွဲများအတွက် ကောင်းစွာ လေ့လာဆည်းပူးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ကြော်ငြာပိတ်ရက်နှင့် စာမေးပွဲကျင်းပရက်များကို သင့်တင့် လျှောက်ပတ်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည်။ စာမေးပွဲကျင်းပရာတွင် နေပြည်တော်၌သာ ကျင်းပပြီး ဖြေဆိုရမည့် စာဖြေဌာနကို စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားထုတ်ယူသည့်နေ့တွင် ကြေညာသည်။ ဖြေဆိုရမည့် မေးခွန်းလွှာများမှာ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတ မေးခွန်းလွှာများ ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲများကို ယေဘုယျအားဖြင့် စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ကျင်းပသည်။ လျှောက်လွှာတင်သွင်းသူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ လျှောက်လွှာပုံစံနှင့် မေးခွန်းလွှာများအလိုက် ကြိုတင်လေ့လာ ဆည်းပူးရမည့် သင်ခန်းစာများကို ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ဝေထားသော လမ်းညွှန်စာစောင်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

လူတွေ့စစ်ဆေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

စာစစ်ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ မေးခွန်းလွှာအသီးသီးအတွက် စာမေးပွဲ ရမှတ်စာရင်းများကို လျှို့ဝှက်ခုံအမှတ်အလိုက် အဖြေလွှာများနှင့်အတူ ပြန်လည်ရရှိသောအခါ စာမေးပွဲဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူကရမှတ် အများအနည်းအလိုက် တန်းစီဇယားကို လျှို့ဝှက်ခုံအမှတ်ဖြင့် ရေးဆွဲပြုစုသည်။ မေးခွန်းလွှာ ၃ ခုစလုံးအတွက် ရမှတ်တန်းစီဇယားကို ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့၏ ရာထူးရွေးချယ်ရေး အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြကာ အဖွဲ့က ရွေးချယ်ပေးရမည့် လစ်လပ်ရာထူးနေရာနှင့် သင့်လျော်သော အချိုးဖြင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် ဦးရေကို လျှို့ဝှက်ခုံအမှတ်အလိုက် ရမှတ်များကို ဖြတ်တောက် သတ်မှတ်ပေးသည်။ စာမေးပွဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူက အဆိုပါ လျှို့ဝှက်ခုံအမှတ်များကို မူလခုံအမှတ်များသို့ ပြောင်းလဲ၍ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ခံယူမည့်သူများစာရင်းကို ကြေညာခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်နှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် နေ့ရက်တို့ကို ကြေညာခြင်းနှင့် အကြောင်းကြားခြင်းတို့ ပြုလုပ်သည်။

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် နေ့ရက်ထက် တစ်ရက်စောကာ စိတ်စစ်ဆေးရေးဌာနက ဆောင်ရွက်သည်။ စစ်ဆေးခံပုဂ္ဂိုလ်သည် စံချိန်စံနှုန်း သတ်မှတ်ထားပြီး ချိတ်ဆက်ပြုထားသော မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို ရေးသား ဖြေဆိုရသည်။ ဖြေဆိုချက်များကို စံနှုန်းပြုထားသည့် အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် စိစစ်လျက် စစ်ဆေးခံသူ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများကို ဖော်ထုတ်သည်။ စစ်ဆေးခံပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်း၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကို လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အဖွဲ့သို့ စိတ်ဆေးရေးဌာနအရာရှိက အချိန်မီတင်ပြရသည်။

လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်သည်။ လူတွေ့စစ်ဆေးခံသူ တစ်ဦးချင်း၏ အလုပ်လျှောက်လွှာ၊ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊ လျှောက်ထားသူသည် ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုစာ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်နှင့်တကွ အခြားလိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခံသူ၏ စိတ်အခြေအနေ စစ်ဆေးလွှာများနှင့် ရွေးချယ်မည့်ရာထူးနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အဖွဲ့ဝင်များထံ အချိန်မီတင်ပြထားရသည်။

နောက်ဆုံးအဆင့် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ခန့်ထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ကြော်ငြာခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် သင့်လျော်သူများကို နောက်ဆုံးအဆင့် ရွေးချယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့သည် ရာထူးရွေးချယ်ရေးအစည်းအဝေးကို လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း သီးခြားကျင်းပသည်။ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်လျက် အဖွဲ့ဝင်များလျှို့ဝှက်ပေးထားသော လူတွေ့ရမှတ်၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲရမှတ်များကို အသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီး ထူးချွန်မှုအလိုက် တန်းစီကာ လစ်လပ်ရာထူးနေရာ အရေအတွက်အတိုင်း ရွေးချယ်ပေးသည်။ အရန်ပုဂ္ဂိုလ်စာရင်းကိုလည်း တပါတည်း သတ်မှတ် လျာထားပေးရသည်။ ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းကို ကြေညာခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာန လုပ်ငန်းများသို့ အကြောင်းကြားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။ ရွေးချယ်ခံရသူများထဲမှ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းလောင်း အခြေခံသင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ရန်နှင့် သင်တန်းပြီးဆုံးမှသာ သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ခံရသူများအနက် လက်ရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များ အရာထမ်းလောင်း အခြေခံသင်တန်း တက်ရောက်နေစဉ် မိမိ၏ မူလဌာန၌သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးသည့်အခါ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ ရွေးချယ်ခံရသော ရာထူးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ သတင်းပို့ရသည်။ အဆိုပါဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၌ ဖွင့်လှစ်သော အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရသည်။

ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့သည် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများအပြင် ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိအဆင့်သို့ ဌာနတွင်းရာထူး တိုးမြှင့်ပေးရန် အဆိုပြုညှိနှိုင်းချက်များအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။[၃]

၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လတွင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများက လိုက်နာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ဝင်ပေါက် ရာထူးသို့ ဌာနတွင်းမှ တိုးမြှင့် ခန့်ထားလိုပါက ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက် ရယူရန် လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ သဘောတူညီချက် ရရှိရန် အဆိုပြုချက်များကို ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနက ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်၍ ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြသည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ တည်ဆဲ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ သတ်မှတ်ထားသော ရာထူးတို့မြှင့်ပေးရန် အတွက် အနည်းဆုံးရှိရမည့် လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ကို လျော့ပေါ့၍ အထူးကိစ္စအဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် မူ သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။

လေ့ကျင့်ရေး[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့၏ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအနေအထားဖြင့် ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနက ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူဆောင်ရွက်ရာ၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(၂)ခု(နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်) )တွင် ဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်သင်တန်းများ ပေးရန်ကိစ္စအတွက် တက္ကသိုလ်များနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအကြား ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ်ပေးသည်။[၄] အလားတူစွာပင် ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ်၌ တက်ရောက်မည့် သင်တန်းသားများ ရွေးချယ်သည့်ကိစ္စတွင် ဝန်ထမ်း ရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနသည် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။[၅]

အကိုးအကား[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. လုပ်ဆောင်ချက်။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
 2. အလုပ်ခန့်ထားခြင်း။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
 3. ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
 4. https://www.ucsb.gov.mm/pages.php?pagename=ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
 5. လေ့ကျင့်ရေး။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့။ ၂၀၁၄-၁၀-၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]