မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လုံးချင်းလျှပ်ဓာတ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

အစ်လက်ထြွန်တခု၏ (သို့မဟုတ်) ပရိုတွန်တခု၏ လျှပ်ဓာတ်ပမာဏ ဖြစ်သည့် 1.602×10-19 C မျှကို လုံးချင်းလျှပ်ဓာတ် e ဟူသော ယူနစ်တခုအဖြစ် စံသတ်မှတ်ထားကြသည်။ လျှပ်မဓာတ်ရှိသော အစ်လက်ထြွန်၏ လျှပ်ဓာတ်ကို −1 e ဟု ဖော်ညွှန်းလျက် လျှပ်ဖိုဓာတ်ရှိသော ပရိုတွန်၏ လျှပ်ဓာတ်ကို +1 e ဟု ဖော်ညွှန်းရိုး ရှိသည်။