မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

သည် မြန်မာဗျည်းအက္ခရာ ၃၃ လုံးအနက် တစ်ဆယ့်ခုနစ်လုံးမြောက် ဗျည်းအက္ခရာ ဖြစ်သည်။


 • ထ - ထဘီ၊ ထမနဲ၊ ထမင်းကြမ်း ၊ထမင်းချိုး၊ ထမင်းဆုပ်ပင်၊ ထမင်းရည်၊ ထမင်းလုတ်၊ ထမင်းဦးပေါင်း၊ ထမုန်၊ ထရံအကာ
 • ထာ - ထာဝစဉ်၊ ထာဝရ
 • ထား - ထားဝယ်ဆောင်၊ ထားဝယ်မှိုင်းပင်
 • ထိ - ထိကရုံးပင်
 • ထီ - ထီပေါက်စဉ်
 • ထီး - ထီး၊ ထီးချက်စောင့်နတ်သမီး၊ ထီးချက်တော်၊ ထီးတည်း(တစ်ယောက်...)၊ ထီးထီးကြီး၊ ထီးရံနန်းရံ(စော်ဘွားစော်ကန်)၊ ထီးရန်နန်းရန်(အိမ်ရှေ့မင်း)၊ ထီးအုံ
 • ထု - ထုချေလွှာ၊ ထုထည်၊ ထုပိကာ(ပြာသာဒ်အထွတ်)၊ ထုပိတ်(လှေကား အစိတ်အပိုင်း)၊ ထုသားပေသားရ
 • ထူ - ထူထပ်၊ ထူပါရုံစေတီ၊ ထူပိန်းပိန်း၊ ထူပြော-(ရောဂါ...-)၊ ထူလပိန်း၊ ထူလပျစ်၊ ထူလအန်း
 • ထူး - ထူးခတ်၊ ထူးခြား၊ ထူးချွန်၊ ထူးဆန်း၊ ထူးပြား၊ ထူးပွတ်(ဆင်...)၊ ထူးမြတ်
 • ထဲ - ထဲ(အ...မှာ)
 • ထော - ထောပေးထောပတ်၊ ထောမနာ၊ ထောလပတ်ပင်
 • ထော် - ထော်ပည်ပင်၊ ထော်ပန်၊ ထော်မိုင်းထော်ကန်၊ ထော်လော်ကန့်လန့်
 • ထံ - ထံတျာ၊ ထံဒျန့်၊ ထံသို့
 • ထို - ထိုရွေ့ထိုမျှ
 • ထိုး - ထိုးကျင့်၊ ထိုးကြိတ်၊ ထိုးခုတ်၊ ထိုးဆွပ်၊ ထိုးထိုးထုတ်ထုတ်အသံ၊ ထိုးမုန့်၊ ထိုးသုတ်
 • ထက် - ထက်ကြပ်မကွာ၊ ထက်ခြမ်းခွဲ၊ ထက်မြက်၊ ထက်ဝက်ခွဲ၊ ထက်ဝန်းကျင်၊ ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေ၊ ထက်သန်
 • ထောက် - ထောက်ကြံ့ပင်၊ ထောက်ခံ၊ ထောက်ချင့်၊ ထောက်ပံ့၊ ထောက်ရှာပင်၊ ထောက်လှမ်း
 • ထိုက် - ထိုက်တန်
 • ထင် - ထင်ကြေးပေး၊ ထင်မြင်ချက်၊ ထင်မှတ်၊ ထင်ယောင်ထင်မှား၊ ထင်ရှား၊ ထင်ရှားပင်၊ ထင်ဟပ်
 • ထင်း - ထင်းရှူးပင်
 • ထောင် - ထောင်ကြီးချုပ်၊ ထောင်ချောက်၊ ထောင်တန်းအချုပ်၊ ထောင်ဒဏ်၊ ထောင်ပုံရာပုံ၊ ထောင်မတ်၊ ထောင်လှန့်
 • ထောင့် - ထောင့်ကြီးအုပ်(လယ်ထွန်နည်း)၊ ထောင့်တန်းဆွဲ၊ ထောင့်ဖြတ်၊ ထောင့်မကျိုး၊ ထောင့်မှန်၊ ထောင့်သန်းနာ၊ ထောင့်အရပ်
 • ထောင်း - ထောင်းထောင်းကြေ၊ ထောင်းဖွပ်
 • ထိုင် - ထိုင်ခုံ၊ ထိုင်မသိမ်းအင်္ကျီ
 • ထိုင်း - ထိုင်းမျဉ်း၊ ထိုင်းမှိုင်း
 • ထစ် - ထစ်(လှေကား...)၊ ထစ်ကြူးမြည်၊ ထစ်ကြိုး၊ ထစ်ခုံ၊ ထစ်ချုန်း၊ ထစ်ခြိမ်း၊ ထစ်အုန်း
 • ထည် - ထည်ကြီးပျက်၊ ထည်ချင်းလဲ၊ ထည်စွပ်ထည်လဲ၊ ထည်ထည်ဝါဝါ၊ ထည်လဲဝတ်
 • ထည့် - ထည့်သွင်း
 • ထတ် - ထတ်ထတ်ပျောင်းပျောင်း
 • ထိတ် - ထိတ်ခတ်၊ ထိတ်တုံး၊ ထိတ်ထိတ်ကြဲ၊ ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ၊ ထိတ်လန့်
 • ထုတ် - ထုတ်-(အပြင်...-)၊ ထုတ်ချောက်၊ ထုတ်ချင်းခပ်၊ ထုတ်ဆောင်ပြ၊ ထုတ်ထုတ်(မြည်သံ)၊ ထုတ်နုတ်၊ ထုတ်ပယ်၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာ၊ ထုတ်ဖော်၊ ထုတ်လုပ်
 • ထန် - ထန်-(ခက်...-)၊ ထန်ထန်မာမာ၊ ထန်ပြင်း
 • ထန့် - ထန့်ထန့်
 • ထန်း - ထန်းကျင့်နွယ်ပင်၊ ထန်းကြောဖျာ၊ ထန်းခေါက်ဖာ၊ ထန်းစေ့မှုတ်၊ ထန်းစေ့မှုတ်ငှက်၊ ထန်းစေ့မှုတ်ပျား၊ ထန်းစစ်၊ ထန်းဆင့်ပင်၊ ထန်းတစ်ရင်းတက်၊ ထန်းပလပ်ပြား၊ ထန်းပင်၊ ထန်းပပ်၊ ထန်းရည်၊ ထန်းလျက်
 • ထိန် - ထိန်ညီး၊ ထိန်ထိန်တောက်၊ ထိန်လျှပ်၊ ထိန်ဝင်း
 • ထိန့် - ထိန့်ထိန့်ကျော်၊ ထိန့်ထိန့်ရိုက်
 • ထိန်း - ထိန်းကျောင်း၊ ထိန်းကြပ်၊ ထိန်းကွပ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ထိန်းထိန်း(မြည်သံ)၊ ထိန်းသိမ်း၊ ထိန်းအုပ်
 • ထပ် - ထပ်ကျော့၊ ထပ်ချောဖွပ်၊ ထပ်ဆင့်၊ ထပ်တလဲလဲ၊ ထပ်တူထပ်မျှ၊ ထပ်တစ်ရာပင်၊ ထပ်တစ်ရာမုန့်၊ ထပ်တွန့်၊ ထပ်မံ
 • ထိပ် - ထိပ်(ဦး...)၊ ထိပ်ကပ်နာ၊ ထိပ်ခေါင်၊ ထိပ်ချာ၊ ထိပ်စွန်၊ ထိပ်ဆံကြိုး၊ ထိပ်တန်း၊ ထိပ်ပေါက်သရက်ပင်၊ ထိပ်ဖျား၊ ထိပ်သီး
 • ထုပ် - ထုပ်-(ဖက်ဖြင့်...-)၊ ထုပ်စွပ်လျောက်စွပ်၊ ထုပ်ဆီးတိုး၊ ထုပ်ဆီးတမ်းကစား၊ ထုပ်တိုး၊ ထုပ်ပိုး၊ ထုပ်ပြန်လျောက်ပြန်၊ ထုပ်လျောက်ဒိုင်းမြား
 • ထမ်း - ထမ်းစင်၊ ထမ်းပိုး၊ ထမ်းပိုးကျည်း၊ ထမ်းပိုးတက်၊ ထမ်းပိုးထမ်းညီမျှ၊ ထမ်းပိုးလှင်ကန်၊ ထမ်းရွက်
 • ထိမ် - ထိမ်-(အမှုကို...-)၊ ထိမ်ချန်၊ ထိမ်ပင်၊ ထိမ်မြူး၊ ထိမ်မြှုပ်၊ ထိမ်ဝှက် -
 • ထိမ်း - ထိမ်းမြား-
 • ထုံ - ထုံ-(ဝါသနာ...-)၊ ထုံကျဉ်၊ ထုံကြိုင်၊ ထုံဆေး၊ ထုံတေတေ၊ ထုံထိုင်း၊ ထုံနာနာ၊ ထုံပေပေ၊ ထုံမွမ်း၊ ထုံမွှေး၊ ထုံသင်း
 • ထုံ့ - ထုံ့ပိုင်းကြိုးကြား
 • ထုံး - ထုံး(ကွမ်းစား...)၊ ထုံးကြက်တက်ရည်၊ ထုံးခြောက်ရောင်၊ ထုံးစံ၊ ထုံးတမ်း၊ ထုံးနည်း၊ ထုံးပုံ၊ ထုံးဖွဲ့၊ ထုံးဘူး၊ ထုံးမီစံကျ၊ ထုံးမြိတ်၊ ထုံးအိုင်
 • ထယ် - ထယ်ဒူး(လယ်ယာသုံး)၊ ထယ်ရေးညက်
 • ထေရ် - ထေရ်ကြီးဝါကြီး
 • ထွာ - ထွာဆိုင်
 • ထွား - ထွားကျိုင်း၊ ထွားညံ့၊ ထွားမွတ်
 • ထွေ - ထွေဆန်း၊ ထွေထွေလည်လည်၊ ထွေပစ်၊ ထွေပြား၊ ထွေလီကာလီ
 • ထွေး - ထွေးခံ၊ ထွေးယှက်၊ ထွေးရောယှက်တင်၊ ထွေးလေး၊ ထွေးလုံးရစ်ပတ်
 • ထွက် - ထွက်စံ၊ ထွက်မြောက်၊ ထွက်ရပ်လမ်း
 • ထွင် - ထွင်ခုတ်၊ ထွင်နုတ်
 • ထွတ် - ထွတ်ထွတ်နုနု၊ ထွတ်မြင်းနာ၊ ထွတ်မြတ်၊ ထွတ်ရရွတ်၊ ထွတ်အိုင်းနာ
 • ထွန် - ထွန်-(လယ်...-)၊ ထွန်ကျစ်စာ၊ ထွန်ချေးခဲ၊ ထွန်ခြစ်၊ ထွန်စိပ်တုံး၊ ထွန်ညှင်းကွင်း၊ ထွန်တုံးပိတ်၊ ထွန်သန်လှည်းသန်
 • ထွန့် - ထွန့်ထွန့်လူး-
 • ထွန်း - ထွန်း-(ဖြစ်...-)၊ ထွန်းကား၊ ထွန်းညှိ-(မီး...-)၊ ထွန်းထိန်၊ ထွန်းပေါက်၊ ထွန်းပြောင်