ဝီကီပီးဒီးယား မှ

သည် (အသံထွက် တတစ်လင်းချိတ်) မြန်မာဗျည်းအက္ခရာ ၃၃ လုံးအနက် တစ်ဆယ့်တစ်လုံးမြောက် ဗျည်းအက္ခရာ ဖြစ်သည်။