စက်ဝိုင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

စက်ဝိုင်းတစ်ခုတွင် စက်ဝန်းသည် အချင်း၏ π ဆနှင့်ညီသည်။ π ၏ တန်းဖိုးမှာအနီးစပ်ဆုံးမှတ်သားယူလျှင် (၂၂ / ၇) ယူဆနိုင်ပြီး ( ၃.၁၄၁၆) ဟုလည်းအကြမ်းဖျဉ်းမှတ်ယူနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ စက်ဝိုင်း၏အချင်းသည် R စင်တီမီတာ ဖြစ်ခဲ့လျှင် စက်ဝန်းသည် πR စင်တီမီတာ ဖြစ်သည်။ SatWine.jpgဖန်ရှင်ညီမျှ ခြင်းသည် x^2+y^2=r^2ဖြစ်သည်

စက်ဝိုင်း၏ဧရိယာ

စက်ဝိုင်း၏အချင်းသည် R စင်တီမီတာ ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ယင်း၏ အချင်းဝက်သည် r = R/2 ဖြစ်ပြီး စက်ဝိုင်း၏ဧရိယာ = πr2 cm2 ဖြစ်သည်။