ကြိုက်နှစ်သက်မှုဦးစားပေး ဆန္ဒမဲပေးစနစ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
"လက်ငင်းတကျော့ပြန်မဲပေးစနစ်"ကို ဤနေရာသို့ ညွှန်းသည်။ အခြား အဓိပ္ပာယ်များအတွက် လက်ငင်းတကျော့ပြန်မဲပေးစနစ် (သံတူကြောင်းကွဲ)ကို ကြည့်ပါ။

ကြိုက်နှစ်သက်မှုဦးစားပေး ဆန္ဒမဲပေးစနစ် (သို့) လက်ငင်းတကျော့ပြန်မဲပေးစနစ်သည် အဆင့်ရွေးချယ်မဲပေးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် မဲပေးစနစ်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် IRV (Instant-runoff voting)၊ သို့မဟုတ် Preferential Voting ဟု လူသိများသည်။

IRV ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲဆန္ဒရှင်များသည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်ဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ မဲများကို မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးစီ၏ ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုအတွက် ကနဦးရေတွက်သည်။ အကယ်၍ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးသည် အနိုင်ရသော ပထမရွေးချယ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဆန္ဒမဲ၏ ထက်ဝက်ကျော်ရှိသည်။ မဟုတ်ပါက မဲနည်းသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ပယ်ဖျက်ပြီး ပထမရွေးချယ်မှုအဖြစ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို မဲဆန္ဒရှင်များက ၎င်းတို့၏ နောက်ရွေးချယ်မှု၏ စုစုပေါင်းတွင် မဲထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးသည် ဆန္ဒမဲ၏ ထက်ဝက်ကျော်သည်အထိ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ နယ်ပယ်နှစ်ခုကို လျှော့ချလိုက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ဦး၏ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကို နှိုင်းယှဉ်ခွင့်ပြုသည့် "ချက်ခြင်းပြေးခြင်း" ဖြစ်လာသည်။ IRV သည် အချိုးကျမဲပေးခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသူ တစ်ဦးတည်း (မဲဆန္ဒနယ်မြေတစ်ခုတွေ) ကိုသာ ရွေးချယ်သောကြောင့် "အနိုင်ရသူအားလုံးကို ရယူသည်" နည်းလမ်းဖြစ်သည်။