အသုံးပြုသူ:Zawthet/Archive 1

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ကျေးဇူးတင်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

zawgyi ဖောင့်ကိုပဲ အမြဲသုံးခဲတော့ ပက်ဆင့်အတွက်ရိုက်ရာမှာ ပြောင်းတဲ့ shift+f ကို မသိတာ အမှန်ပါ။ လက်ကွက်လည်းမရှိတော့ ဒီလိုဖြနေပါတရ်။ အခုလိုပြောပြတဲအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတရ်။အခြားလိုအပ်တဲ့ အကြာင်းအရာ တွေကိုလည် ဖြည့်ဆီးပေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ User:swin007

Hey! Swasdee!! Zawthet!! ^o^ ^o^[ပြင်ဆင်ရန်]

Sawasdee! Zawthat!! I'm Kennedy jump I'm live in Thailand!!! User:Kennedy jump

Translating for MediaWiki[ပြင်ဆင်ရန်]

Hello Zawthet.

I am currently busy with a project to have the interface of MediaWiki (the software used by Wikipedia) in as many languages as possible. When I was looking to this Wikipedia, I saw that the interface is good translated, but those translations are only available on the local Wikipedia, not on all MediaWiki wikis. For example, if you log in to the English Wikipedia and change your interface language to Burmese, you can't see the translations made here. Then I saw you are a native speaker of Burmese. Therefore, I want to invite you to translate the interface. To do this, there is a special wiki, called Betawiki. If you want to do this, you can follow the instructions there.

Another advantage is that you can translate the namespaces (User, Help, ...) and the special page (Recentchanges, Allpages, ...) on Betawiki.

It would be very good if this language had more translations, so I would be happy if you want to help.

Thank you very much anyway, SPQRobin 18:03, 21 ဒီ​ဇင်​ဘာ​ 2007 (UTC)

Adding some code to the homepage[ပြင်ဆင်ရန်]

Hi Zawthet,

You should add the following:

__NOTOC__<!---->__NOEDITSECTION__

to get rid of the contents box on the homepage.--ဟင်္သာtalk 07:52, 23 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)

I have done. Thanks for your advice and really appreciate your effort for home page. --Zawthet 07:57, 23 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)
We are evolving nicely. Ko Zawthet, perhaps you could also attend to Speedy Deletion as well? Thanks.--RaviC (talkcontribs) 13:53, 23 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)
Yes. I regularly attend "Delete Me.". If you all need any help related to administration matter, feel free to let me know. Thanks. --Zawthet 14:02, 23 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)

CSS Changes[ပြင်ဆင်ရန်]

Hello Zawthet. Lots of people have ZawGyi as default font set in their browsers. Hence the current CSS, which is for body only does not work in edit boxes, search buttons and various other buttons. They appear in ZawGyi there. This is also one of the reasons why some users found Wikipedia to be 'unusable'. I have made some CSS changes to my own monobook.css. The five fonts included in the CSS below are mentioned here in Wikipedia to be Unicode 5.1 complaint. The code is here:

/* Updating body tag CSS with fonts that are mentioned in the Font page of Wikipedia */
body {
font-family: Myanmar3, Parabaik, Padauk, "MyMyanmar Unicode", Myanmar2;
}
/* The following changes in CSS is very useful for those who see garbled */
/* fonts at odd places in Myanmar Wikipedia */

/*This css will allow one to edit in Unicode Font and will solve garbled text inside edit boxex */
#wpTextbox1 {
font-family: Myanmar3, Parabaik, Padauk, "MyMyanmar Unicode", Myanmar2;
}
/*The Save, Preview and Diff buttons will now be displayed using Unicode 5.1 */
#wpSave, #wpPreview, #wpDiff{
font-family: Myanmar3, Parabaik, Padauk, "MyMyanmar Unicode", Myanmar2;
}
/* The search buttons will now be displayed using the font specified below */
.searchButton{
font-family: Myanmar3, Parabaik, Padauk, "MyMyanmar Unicode", Myanmar2;
}
/* Added for button text in Advanced Search */
#powersearch input, #search input{
font-family: Myanmar3, Parabaik, Padauk, "MyMyanmar Unicode", Myanmar2;
}
/* Added for button text and text boxes in Move Page */
#movepage input{
font-family: Myanmar3, Parabaik, Padauk, "MyMyanmar Unicode", Myanmar2;
}
/* Added for login box */
#userloginForm input{
font-family: Myanmar3, Parabaik, Padauk, "MyMyanmar Unicode", Myanmar2;
}

If you can do that to common.css that would be great. The order in which they appear is also very important. If editors have either Myanmar3 of Parabaik installed that should be the font used to render Wikipedia, even thought they may also have Padauk. This way they can easily identify sequence errors for သဝေထိုး and ရရစ်Thanks. --15:00, 23 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)

I put Myanmar3 in front in my final change. But I use my own "monobook.css" not to look ugly on my PC. Zawthet 18:01, 23 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)
Hi my previous statement about Padauk not following dotted model is no longer true. Starting from Version 2.4, Padauk uses dotted model just like Myanmar3 and Parabaik. Due to the recent changes, it would be sensible to keep Padauk as the first font because the latest version can now identify သဝေထိုး and ရရစ် errors just like Myanmar3 and Parabaik but has added advantage of being agnostic about the sequence of အသတ် and အောက်မြစ်, while Myanmar3 and Parabaik are strict about exact sequence. Editors should update their Padauk fonts to 2.4. --RaviC (talkcontribs) 10:20, 24 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)
I have studied all three fonts and basically all are acceptable. But Myanmar3 font is more formal and better looks among them. Padauk typeface is a bit strange. I agree that current selection {Myanmar3, Parabaik, Paduak} is optimal. I just wonder why RaviC suggest the reverse ordering? Okisan ၀၇:၀၄၊ ၃၀ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၀၈ (UTC)
I think the problem is with ြ (ya-yit). I saw some display problem with ya-yit when I put Myanmar3 in front. That's the reason why I put the Padauk first in CSS. --Zawthet ၁၆:၂၂၊ ၃၀ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၀၈ (UTC)
Could you tell me which syllable has problem in ya-yit for Myanmar3. Thanks. I am fine as long as all three fonts are upfront. Okisan ၁၃:၄၅၊ ၃၁ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၀၈ (UTC)
I will send you a screen shot how it look like. --Zawthet ၁၈:၀၄၊ ၃၁ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၀၈ (UTC)
Thanks. According to your screen shoot, Myanmar3 rendering is correct for invalid sequence. Padauk should render as Myanmar3. Somebody must correct them or run a normalization script. Okisan ၀၁:၁၆၊ ၃ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
I am really pleased to make this change. Otherwise, all the new users need to create their own "monobook.css" until we fix this problem and it will be great inconvenience for them. --Zawthet 14:56, 24 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)

Translating biological nomenclature[ပြင်ဆင်ရန်]

Hi Zawthet, I was wondering if you know how to translate "kingdom," "phylum" and "class" (biological terms) into Burmese. I'm working on the Template:Taxobox but before I can implement it, it would be great if you could help me. Thanks --ဟင်္သာtalk 06:04, 28 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)

I am not sure. I will try to find out from my friends. --Zawthet 07:15, 28 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)
Thanks.--ဟင်္သာtalk 04:18, 29 ဇူ​လိုင်​ 2008 (UTC)
I understand taxonomy, but don't know the correct word for Burmese. I prefer to retain as in English (not Burglish) for those less commonly used in Burmese text. I think retaining original English word is easier to understand readers without losting meaning. Okisan ၀၀:၃၀၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၀၈ (UTC)

Translating infobox[ပြင်ဆင်ရန်]

I made a general infobox for people : Template:Infobox လူ but I'm not sure if လူ is too casual. Maybe we should use ပုဂ္ဂုလ် instead, what are your thoughts? Also, what do you think about this translation for nationality/citizenship: နိုင်ငံသားအဖြစ်? --ဟင်္သာtalk ၀၄:၅၂၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၀၈ (UTC)

How about ကိုယ်ရေးအချက်အလက် or ကိုယ်ရေးရာဇဝင် or ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ? ။ It will applicable to both man and monks. I think နိုင်ငံသား is good enough for Nationality/Citizenship. --Zawthet ၀၅:၃၃၊ ၃၁ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၀၈ (UTC)

New homepage layout[ပြင်ဆင်ရန်]

I have restyled the homepage, basing the design on the Lao Wikipedia [၁], which has a similar no. of articles as this Wikipedia. Since you're the only other active admin, you should add or tweak anything we need, especially maybe introducing Wikipedia on the homepage, explaining why we use 100% Unicode, etc. For the old design, refer here: [၂]. :) Also, if you ever want to update the "featured pic", I recommend finding photos here: [၃] on the Wikimedia Commons. --ဟင်္သာtalk ၁၀:၄၉၊ ၂ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၀၈ (UTC)

ok. I will try to look it out.--Zawthet ၁၆:၁၀၊ ၂ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၀၈ (UTC)

Brainstorming[ပြင်ဆင်ရန်]

Hey Zaw Thet, Good luck on your trip. But I just want to ask you to brainstorm ideas on how this Wikipedia can expand its usership and increase contributions. Thanks.--ဟင်္သာtalk ၀၀:၃၁၊ ၁၀ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၀၈ (UTC)

emm... frankly, you need to get this kind of advice from Okisan. Okisan ၀၂:၀၀၊ ၁၁ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၀၈ (UTC)

Thanks!! :)[ပြင်ဆင်ရန်]

Thanks a lot for your kind help!! :) Regards. --Piolinfax ၀၅:၅၉၊ ၅ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)

Incorrect Statistics[ပြင်ဆင်ရန်]

Statistics page do not display or record number of page read. Okisan ၁၄:၃၄၊ ၁၅ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)

It is same for other wiki. I have already tried in this page. [၄] --Zawthet ၁၅:၃၁၊ ၁၈ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)