အကူအညီ:Wiki Markup နှင့် ပုံတင်ခြင်း မိတ်ဆက်/၄

ဝီကီပီးဒီးယား မှ


မိတ်ဆက်
ဝီကီပီးဒီးယားသို့ ပုံများတင်ခြင်း

မူပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်သော အကြောင်းအရာ
ကျွန်ုပ်တို့ ပိုမိုလိုလားသည့် ပုံအမျိုးအစား

အခမဲ့မဟုတ်သော အကြောင်းအရာ
တစ်ခါတစ်ရံ လက်ခံသည်

Wikimedia Commons
ပုံများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ မျှဝေခြင်း

ပုံအသုံးပြုခြင်း
ဆောင်းပါးတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်း

အကျဉ်းချုပ်
သင်ဘာတွေ တတ်ကျွမ်းသွားသလဲ ကြည့်ရအောင်
သင်သည် မြန်မာဝီကီပိဒီယားတွင် ပုံတစ်ခုကို upload တင်မည်ဆိုပါက ယင်းဖိုင်သည် ဤနေရာ၌ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အခြားသော ဝီကီပီဒီယားမျိုးကွဲများလည်း ရှိပေရာ သင် upload တင်ထားသည့်ပုံကို အသုံးပြုလိုကောင်းဖြစ်ပေမည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်သောပုံများကို Wikimedia Commons သို့ upload တင်ပါက ပိုကောင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပုံကို ယင်းဆိုဒ်တစ်ခုတည်း၌ တစ်ကြိမ်တင်လျင် မည်သည့်ဝီကီပီဒီးယား ပရောဂျက်များတွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။


အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုမှာ: Commons သည် အခမဲ့လွတ်လပ် ပုံများကိုသာ လက်ခံပြီး အခမဲ့မဟုတ်သော သို့မဟုတ် အတင့်အသင့် သုံးနိုင်သောပုံများကိုမူ လက်မခံပေ။ ပုံများသည် မူလနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဉာဏမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့် ကင်းလွတ်ရပါမည်။


ပုံများကို upload တင်ရန်အတွက် သင့်အနေဖြင့် Commons Upload Wizard ကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယင်းမှ လုပ်ငန်းစဉ်များကို လမ်းညွန်ပေးပါလိမ့်မည်။