မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အကူအညီ:ဇယားများ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အကူအညီ ရေးသားပြုပြင်ခြင်း အသုံးပြုခြင်း ရေးထုံး လမ်းစဉ်

စတင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းပုံချခြင်း (Formatting)၊ ဆက်စပ်ခြင်း (Linking)၊ နံပါတ် (list)၊ ဇယားချခြင်း (Table)၊ Infoboxပုံများ (Image)၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း ကိုးကားချက် သင်္ချာမှတ်စု


Table တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်ရင်တော့ wiki မှာ html နဲ့ မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် syntax ကတော့ တူပါတယ်။ HTML မှာ <table> နဲ့စကာ </table>ဆုံးတာ ဖြစ်ပြီး ဒီမှာတော့ { | နဲ့စပြီးတော့ |} ဆုံးပါတယ်။ HTML မှာ <tr> နေရာကို ဒီမှာတော့ |- လို့ပြောင်းထားပါတယ်။ <td> နေရာကိုတော့ ဒီမှာတော့ | လို့ပြောင်းရေးရပါမယ်။

Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4

{| |- |Cell 1 |Cell 2 |- |Cell 3 |Cell 4 |} |}

ဇယား တစ်ခုကို စချင်ရင်တော့ {| နဲ့ စရပါတယ်။ row တစ်ခုကို တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ |- ကိုအသုံးပြုရပါမယ်။ အတွင်းမှာရှိတဲ့ column ကိုတော့ | ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ column အရေအတွက် လိုသလောက် ထည့်သွင်းရပါမယ်။ အပေါ်ဆုံး row မှာ ၂ ခုဆို ကျန်တာအားလုံးလည်း ၂ ခုပါ။

Row 2 ခု Column 3 ခု ရှိတဲ့ Table တစ်ခုကို အခုလို တည်ဆောက် နိုင်ပါတယ်။

Row1 Cell1 Row1 Cell2 Row1 Cell3
Row2 Cell1 Row2 Cell2 Row2 Cell3

{| |- |Row1 Cell1 |Row1 Cell2 |Row1 Cell3 |- |Row2 Cell1 |Row2 Cell2 |Row2 Cell3 |}

Attribute And Style[ပြင်ဆင်ရန်]

ကျွန်တော်တို့တွေ style sheet ကိုလည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး HTML က table ရဲ့ attribute တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

Row1 Cell1 Row1 Cell2 Row1 Cell3
Row2 Cell1 Row2 Cell2 Row2 Cell3

{| border="1" style="font-size:9px" |- |Row1 Cell1 |Row1 Cell2 |Row1 Cell3 |- |Row2 Cell1 |Row2 Cell2 |Row2 Cell3 |} အဲဒီမှာဆိုရင် border ဆိုတဲ့ attribute ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ style ကတော့ CSS ပါ။ မိမိနှစ်သက်ရာကို style sheet ကိုရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် row တစ်ခုဆီတွက်လည်း ရေးသားနိုင်ပါတယ်။

Row1 Cell1 Row1 Cell2 Row1 Cell3
Row2 Cell1 Row2 Cell2 Row2 Cell3

{| border="1" style="font-size:10px" |-style="font-size:12px;color:blue" |Row1 Cell1 |Row1 Cell2 |Row1 Cell3 |-style="font-size:12px;color:red" |Row2 Cell1 |Row2 Cell2 |Row2 Cell3 |}

Colspan And Row Span[ပြင်ဆင်ရန်]

ကျွန်တော်တို့တွေ Column တွေကို ပေါင်းချင်ရင် merge လုပ်ချင်ရင်ပေါ့ HTML မှာလို colspan ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

Row1 Cell1 Row1 Cell2


Row2 Cell1 Row2 Cell2
Row3 Cell1 Row3 Cell2 Row3 Cell3

{| border="1" style="font-size:10px" |- | colspan="3" | Row 1 Cell1 |- | colspan="2" | Row2 Cell1 || Row2 Cell2 |-style="font-size:12px;color:red" |Row3 Cell1 || colspan="2" | Row3 Cell2 |- |Row4 Cell1 |Row4 Cell2 |Row4 Cell3 |} colspan ကိုအသုံးပြုရင်တော့ cell မှာ || အဖြစ်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ colspan မှာ column ၃ခုရှိတဲ့အတွက် column ၂ခုပေါင်းလိုက်ရင် နောက်ထပ် တစ်ခုထည့်ပေးရတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးပဲ row span ကိုလည်း အသုံးပြုနိုပါတယ်။

Row1 Cell1 Row1 Cell2 Row1 Cell3
Row2 Cell2 Row2 Cell3
Row3 Cell1 Row3 Cell2 Row3 Cell3
Row4 Cell1 Row4 Cell3
Row5 Cell1 Row5 Cell2 Row5 Cell3
Row6 Cell1 Row6 Cell2

{| border="1" style="font-size:10px" |- | rowspan="2" | Row1 Cell1 ||Row1 Cell2 ||Row1 Cell3 |- |Row2 Cell2 |Row2 Cell3 |- |Row3 Cell1 |rowspan="2" | Row3 Cell2 ||Row3 Cell3 |- |Row4 Cell1 |Row4 Cell3 |- |Row5 Cell1 |Row5 Cell2 |rowspan="2"|Row5 Cell3 |- |Row6 Cell1 |Row6 Cell2 |}

ဥပမာများ[ပြင်ဆင်ရန်]

ရိုးရှင်းသော ဥပမာ[ပြင်ဆင်ရန်]

အောက်ဖေါ်ပြပါ ရေးထုံး နှစ်ခုသည် ဇယားအတူ ရသည်။ ရေးထုံးရွေးချယ်ရာတွင် စာသားပမာနပေါ် တွင်မူတည်၍ ရွေးချယ်ပါ။

ဝီကီ ရေးထုံး

{| | A | B |- | C | D |}

{| | A || B |- | C || D |}

browser တွင် ပေါ်ပုံ

A B
C D

အမြှောက် ဇယား ဥပမာ[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝီကီ ရေးထုံး

{| class="wikitable" style="text-align:center" |+Multiplication table |- ! &times; !! 1 !! 2 !! 3 |- ! 1 | 1 || 2 || 3 |- ! 2 | 2 || 4 || 6 |- ! 3 | 3 || 6 || 9 |- ! 4 | 4 || 8 || 12 |- ! 5 | 5 || 10 || 15 |}

သင်၏ browser တွင်တွေ့ရပုံ (Help:User_style လည်းရှူ)

Multiplication table
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15

အရောင် Color; သုံးခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

အကွက်တစ်ခု၏ စာအရောင် နှင့် နောက်ခံအရောင် သတ်မှတ်ရာတွင် နှစ်နည်းရှိသည်။ ပထမ ရေးထုံး ကိုသုံးစွဲပါ။

ဝီကီ ရေးထုံး

{| | style="background:red; color:white" | abc | def | bgcolor="red" | <font color="white"> ghi </font> | jkl |}

သင်၏ browser တွင် တွေရပုံ

abc def ghi jkl

အခြား ရွေးချယ်ချက် (parameter) မှာကဲ့သို့ အတန်းတစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် ဇယားတစ်ခုလုံး ကိုလည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အတန်း၏ ရွေးချယ်ချက် သည် ဇယား၏ ရွေးချယ်ချက် အပေါ် ကျော်လွင်ပြီး၊ အကွက်၏ ရွေးချယ်ချက် သည် အတန်း၏ ရွေးချယ်ချက် အပေါ် ကျော်လွင်သည်။

ဝီကီ ရေးထုံး

{| style="background:yellow; color:green" |- | abc || def || ghi |- style="background:red; color:white" | jkl || mno || pqr |- | stu || style="background:silver" | vwx || yz |}

သင်၏ browser တွင် တွေ့ရပုံ

abc def ghi
jkl mno pqr
stu vwx yz

ဇယား၏ နောက်ခံအရောင်ကို နောက်ခံအရောင်နှင့် လိုက်ဖက်ရန် style="background:none" သို့ style="background:transparent" ဟု ရေးပါ။

ဇယား၏ အမြင့် နှင့် အကျယ် တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် အတန်းတစ်ခုခြင်းလည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကိုလံ၏ အကျယ် ကို သတ်မှတ်ရန် အကွက်တစ်ခု ၏ အကျယ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ မည်သို့မှ မသတ်မှတ်ခဲ့လျှင် browser များက အသင့်တော်ဆုံး သတ်မှတ်ပေးမည်။

ဝီကီ ရေးထုံး

{| style="width:75%; height:200px" border="1" |- | abc || def || ghi |- style="height:100px" | jkl || style="width:200px" |mno || pqr |- | stu || vwx || yz |}

browser တွင် တွေ့ရန်

abc def ghi
jkl mno pqr
stu vwx yz

သတိထားရန်မှာ inline CSS ဖြစ်သော style="...." သည် တစ်ချို့သော browser များတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိချေ။ အကယ်၍ အားလုံးသေချာစေလျှင် width="75%" တို့မျိုးက ပိုအဆင်ပြေစေသည်။

ကိုလန် အကျယ်အားသတ်မှတ်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

သင့်အနေဖြင့် ကိုလန် အကျယ်အား လိုအပ်သည်ထက် ကျယ်၍ သတ်မှတ် လိုလျှင် အောက်ပါအတိုင်းပြုနိုင်သည်။ စာသားကို ခေါက်ရန် ပြုသည်ကို သတိပြုပါ။

{| border="1" cellpadding="2" !width="50"|Name !width="225"|Effect !width="225"|Games Found In |- |Poké Ball || Regular Poké Ball || All Versions |- |Great Ball || Better than a Poké Ball || All Versions |}

Name Effect Games Found In
Poké Ball Regular Poké Ball All Versions
Great Ball Better than a Poké Ball All Versions

ကိုလံ အကျယ်ကို ခေါင်းအတန်းမပါသော ဇယားတွင် သက်မှတ်ရန်မှာ ပထမဆုံး အကွက် ၏ အကျယ်ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်လိုက်ရန်ဖြစ်သည်။

{| border="1" cellpadding="2" |- |width="100pt"|This column is 100 points wide |width="200pt"|This column is 200 points wide |width="300pt"|This column is 300 points wide |- |blah || blih || bluh |}

This column is 100 points wide This column is 200 points wide This column is 300 points wide
blah blih bluh

ဇယား၏ အကျယ်ကို သတ်မှတ်ရန်လိုခြင်း အကြောင်းမှာ ကပ်လျက်် ဇယားနှစ်ခု ပြဆင်တွင်ဖြစ်သည်။

Country Capital
The Netherlands Amsterdam
Country Capital
France Paris

ဒေါင်လိုက် အကပ်ပုံ (alignment)[ပြင်ဆင်ရန်]

သာမှန်အားဖြင့် ဇယား၏ စာသားများသည် အထက်သို့ ကပ်ပြီး ကြည့်ရှူမကောင်းဖြစ်သည် -

Row heading A longer piece of text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. A shorter piece of text.
Row heading A longer piece of text.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. A shorter piece of text.

၄င်းကိုပြင်ရန်မှာ valign="top" ဟုထည့်ရန် (ဟုတ်ကဲ့ အကွက်တိုင်းပါ)။ ဥပမာ -

{| border="1" cellpadding="2" |-valign="top" |width="10%"|'''ြှow heading''' |width="70%"|A longer piece of text. Lorem ipsum... |width="20%"|A shorter piece of text. |-valign="top" |'''ြှow heading''' |A longer piece of text. Lorem ipsum... |A shorter piece of text. |}

Row heading A longer piece of text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. A shorter piece of text.
Row heading A longer piece of text.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. A shorter piece of text.

နေရာ ချထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]