မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီကီပီးဒီးယား:အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ထားသူများ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ပုံမှန်အားဖြင့် အိုင်ပီလိပ်စာများ သို့မဟုတ် အိုင်ပီလိပ်စာအုပ်စုများကို ကာလရှည် ပိတ်ပင်ခြင်းသည် အကောင့်ဝင်ထားသော တည်းဖြတ်သူကို သက်ရောက်မှု မရှိပါ။ သို့သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် နှောက်ယှက်မှုများမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အမည်မသိအသုံးပြုသူများနှင့် အကောင့်ဝင်ထားသော တည်းဖြတ်သူများကို hard block နည်းလမ်းဖြင့် ပိတ်ပင်ရန် လိုအပ်လာလေ့ရှိသည်။

စီမံခန့်ခွဲသူများ နှင့် ဘော့များသည် အဆိုပါပိတ်ပင်မှုများမှ (Tor ပိတ်ပင်မှုများ[၁] မှ လွဲ၍) အစဉ်ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်။ အခြားသော တည်းဖြတ်သူများအနေဖြင့် အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ကို အသုံးပြုသူ တစ်ဦးခြင်းစီအလိုက် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ တောင်းဆိုနိုင်သည်။

အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် တည်းဖြတ်သူများသည် တည်းဖြတ်ခြင်းကို အနှောက်အယှက်မရှိ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ဤအခွင့်အရေးအား အလွဲသုံးစားမပြုနိုင်ဟု ယုံကြည်ထိုက်သော အခြေအနေတွင် proxy အသုံးပြု၍ တည်းဖြတ်ခြင်းကိုလဲ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိထားသော တည်းဖြတ်သူများအနေဖြင့် proxyများမှတဆင့် ခွင့်မပြုထားသော တည်းဖြတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အကောင့် အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ် အခြားသော အပြုအမူများကြောင့် ဤမူဝါဒကို ကျိုးပေါက်စေနိုင်ကြောင်း သတိမူရန် လိုအပ်ကာ ဤအခွင့်အရေးအား ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသွားစေနိုင်သည်။

ဤခွင့်ပြုချက်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် အတွေ့အကြုံရှိသော အသုံးပြုသူများအတွက် ၁၂ လသက်တမ်းဖြင့် ခွင့်ပြုလေ့ရှိပြီး လိုအပ်ပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် နောက်တစ်ဖန် ပြန်လည် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အတွေ့အကြုံနည်းသော အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဤမူဝါဒရှိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အကျုံးဝင်နေပါက အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို သက်တမ်းတိုဖြင့်သာ ရနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

လတ်တလောတွင် အသုံးပြုသူ ဦးသည် အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိထားသည်။

ကင်းလွတ်ခွင့် တောင်းဆိုခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုခြင်း

အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို အဓိကနှစ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုသည်။

 • အနှောက်အယှက်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် လက်သရမ်းခြင်းအား ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပိတ်ပင်ထားသော ပိတ်ပင်မှုတွင် တည်းဖြတ်သူတစ်ဦးသည် ကံမကောင်းစွာဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိနေလျှင် ဤအခွင့်အရေး ပေးအပ်နိုင်သည်။ သူတို့သည် မည်သည့် အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုများမှမဆို ကင်းလွတ်နေမည်ဖြစ်ကာ တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
 • ဖြောင့်မှန်သော တည်းဖြတ်သူတစ်ဦးသည် လိုအပ်ချက်ကို ကောင်းမွန်စွာ ဖော်ပြနိုင်လျှင် အမည်မသိသူအဖြစ် တည်းဖြတ်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုပေးသည်။

open proxy အသုံးပြုမှုများ ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် ယင်းတို့ကို ကိစ္စရပ်တစ်ခုစီအလိုက် ကိုင်တွယ်ဆုံးဖြတ်သည်။

အိုင်ပီလိပ်စာ အုပ်စုအား ပိတ်ပင်မှုကို ဖြတ်ကျော်ရန် အသုံးပြုခြင်း

အိုင်ပီလိပ်စာ အုပ်စုအတွင်းရှိ ယာယီအကောင့်များနှင့် sock-puppets များ၏ ရေရှည်နှောက်ယှက်ခြင်းများမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အိုင်ပီလိပ်စာအုပ်စုအား အထူးပိတ်ပင်ခြင်း ကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော တည်းဖြတ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် အဆိုပါ ပိတ်ပင်မှုများအတွင်း ကျရောက်နေလျှင် စီမံခန့်ခွဲမှုအရ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြင့် ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိနိုင်ပြီး အိုင်ပီလိပ်စာအုပ်စု ပိတ်ပင်ခြင်းမှ အနှောက်အယှက်မရှိ တည်းဖြတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဤခွင့်ပြချက်အား ပေးအပ်နိုင်သည့် အခြေအနေများမှာ

 • တည်းဖြတ်သူ၏ ပုံမှန် (non-proxy) အိုင်ပီလိပ်စာသည် အိုင်ပီလိပ်စာ ပိတ်ပင်မှုတွင် ပါဝင်နေပြီး ယင်းအသုံးပြုသူ၏ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ပိတ်ပင်ထားခြင်း မဟုတ်ခြင်း။ (ဤအချက်အား အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်မှု သို့မဟုတ် CheckUser မှတဆင့် အတည်ပြုနိုင်သည်။)
 • တည်းဖြတ်သူသည် ဤအခွင့်အရေးအား အလွဲသုံးစားပြုကာ ပိတ်ပင်ထားသော အမည်မဖော်သော proxy အသုံးပြု၍ တည်းဖြတ်ခြင်းကို မည်သည့်အခါတွင်မှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း သဘောတူညီရမည်။
 • ပိတ်ပင်မှု ပြီးဆုံးချိန် သို့မဟုတ် တည်းဖြတ်သူအတွက် ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် ရပ်နားချိန်တွင် ဤအခွင့်အရေးအား မည်သည့် စီမံခန့်ခွဲသူမဆိုမှ ပြန်လည်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။

ထို့အပြင် အိုင်ပီလိပ်စာအုပ်စုဖြင့် အထူးပိတ်ပင်ခြင်းကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိနေသော ယုံကြည်ရသော တည်းဖြတ်သူများအတွက် စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးသည် အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်အား တောင်းဆိုခြင်း မရှိဘဲ ပေးအပ်နိုင်သည်။ လက်သရမ်းမှုများမှ ကာကွယ်ရန် အိုင်ပီလိပ်စာအုပ်စုအလိုက် ပိတ်ပင်ထားပြီး တည်းဖြတ်သူအား အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးထားကြောင်းကို တည်းဖြတ်သူအား အကြောင်းကြားသင့်သည်။ အဆိုပါ တည်းဖြတ်သူများသည် ဤအပိုင်းအား ရှင်းလင်းစွာ သိရှိရန် ဖတ်ရှုထားသင့်ပြီး ပိတ်ပင်ထားသော proxy များမှ တည်းဖြတ်ခဲ့ပါက ဤအခွင့်အရေးအား ပြန်လည် ဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်း သိရှိထားရမည်။ (အောက်တွင်ရှိသော စာတွဲများနှင့် တမ်းပလိတ်များ ကို ကြည့်ပါ။)

မည်သူတွေ တောင်းဆိုနိုင်သနည်း။ အသုံးပြုသူ၏ တည်းဖြတ်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်သော အိုင်ပီလိပ်စာပိတ်ပင်မှုတွင် ထိုအသုံးပြုသူသည် သက်ရောက်မှုရှိနေပြီး အကောင့်ဝင်ရောက်ထားသော်လည်း ပြင်ဆင်၍ မရခြင်း။
မည်သို့ တောင်းဆိုမည်နည်း။ မြန်မာဝီကီမီဒီယာ၏ အီးမေးလ်တွဲ ဖြစ်သော wikimedia-mm﹫lists.wikimedia.org သို့လိပ်မူ၍ သင့် အသုံးပြုသူ အကောင့်အမည်နှင့်တကွ တောင်းဆိုနိုင်သည်။ သတိပြုရန်မှာ သင့်ထံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အကောင့်ရှိရမည် ဖြစ်သည်။ အိုင်ပီလိပ်စာ၏ အသုံးပြုသူဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာပေါ်ရှိ တောင်းဆိုမှုများသည် အလိုအလျောက် ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်သည်။
သတိပြုရန်။ မြန်မာဝီကီမီဒီယာ၏ အီးမေးလ်တွဲ wikimedia-mm﹫lists.wikimedia.org သည် အများပြည်သူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော public mailing list ဖြစ်သဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ မပါဝင်စေရန် သတိပြုပါ။

အမည်မသိနိုင်သော proxy သုံး၍ တည်းဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုခြင်း

open proxy နှင့် VPN ဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့သော အမည်မသိနိုင်သော proxy များမှ တည်းဖြတ်ခြင်းသည် လွယ်ကူစွာ အလွဲသုံးစားပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအခြေအနေတွင် အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ယုံကြည်ရသော အသုံးပြုသူများကိုသာလျှင် ပေးအပ်သည်။ တည်းဖြတ်သူများ၏ စွယ်စုံကျမ်းအပေါ် ကောင်းမွန်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ ပြသနိုင်သော အသုံးပြုသူများနှင့် ယခင်က နှောက်ယှက်သော တည်းဖြတ်မှုများ မပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရှိနှင့်ပြီး အသုံးပြုသူများသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော တောင်းဆိုမှုကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

သို့သော် အသုံးပြုသူအများစုသည် သူတို့၏ ဘရောက်ဆာတွင် open proxy များ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားခြင်းကို မသိမမူမိဘဲ ဝင်ရောက်လေ့ရှိသည်။ အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို မတောင်းဆိုမီ သင့် ဝဘ်ဘရောက်ဆာနှင့် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုတွင် proxy ထည့်သွင်းထားခြင်း ရှိမရှိကို ဦးစွာ စစ်ဆေးပါ။

မည်သူတွေ တောင်းဆိုနိုင်သနည်း။ လိုအပ်ချက်ကို ပြသနိုင်ပြီး ဤအခွင့်အရေးအပေါ် အလွဲသုံးစား မပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ယုံကြည်ရသော တည်းဖြတ်သူများ။
မည်သို့ တောင်းဆိုမည်နည်း။ မြန်မာဝီကီမီဒီယာ၏ အီးမေးလ်တွဲ ဖြစ်သော wikimedia-mm﹫list.wikimedia.org သို့ သင့် အသုံးပြုသူ အကောင့်အမည် နှင့်တကွ အမည်မသိနိုင်သော proxy သုံး၍ တည်းဖြတ်ရခြင်း အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောဆို၍ တောင်းဆိုနိုင်သည်။
သတိပြုရန်။ မြန်မာဝီကီမီဒီယာ၏ အီးမေးလ်တွဲ wikimedia-mm﹫lists.wikimedia.org သည် အများပြည်သူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော public mailing list ဖြစ်သဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ မပါဝင်စေရန် သတိပြုပါ။

ဂလိုဘယ် အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင်နှင့် ဆက်စပ်မှု

မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားရှိ ဒေသတွင်း အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်သည် အသုံးပြုသူများအား ဂလိုဘယ် ပိတ်ပင်မှုတွင် ပါဝင်နိုင်သော မည်သည့် အိုင်ပီလိပ်စာမှ မဆို တည်းဖြတ်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ အကယ်၍ ဒေသတွင်း အထူးပိတ်ပင်မှုရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်ပါက ဂလိုဘယ် အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် တည်းဖြတ်နိုင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားတွင်သာ တည်းဖြတ်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး အခြားပရောဂျက်များတွင် တည်းဖြတ်ရန် ဆန္ဒမရှိသည့် အသုံးပြုသူများအား ဂလိုဘယ် အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့် အစား ဒေသတွင်း အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ပေးအပ်ခြင်းက ပိုမိုသင့်လျော်သည်။

အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဤမူဝါဒအရ ကျေနပ်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူများကို ဂလိုဘယ် အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်အား အမြဲတစေ ပေးအပ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။

အခွင့်အရေး ပြန်လည်ဖယ်ရှားခြင်း

အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်သည် လိုအပ်သော တည်းဖြတ်သူများနှင့် အလွဲသုံးစား မပြုဟု ယုံကြည်ရသော တည်းဖြတ်သူများကို ပေးအပ်သည့် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အကောင့်တစ်ခုမှ အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်မှ ဖယ်ရှားနိုင်သော ယေဘုယျ အကြောင်းပြချက်များမှာ

 • အခွင့်အရေး မလိုအပ်တော့ခြင်း သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးပေးအပ်ထားခြင်းအတွက် မလုံလောက်သော အကြောင်းပြချက် – အိုင်ပီလိပ်စာအား အထူးပိတ်ပင်ထားမှု ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက် ပြန်လည်ပိတ်ပင်ရန် မရှိတော့ခြင်း၊ တည်းဖြတ်သူသည် firewall မခံထားသည့် အိုင်ပီလိပ်စာမှ ဝီကီပီးဒီးယားသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူသည် စီမံခန့်ခွဲသူအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
 • မကောင်းသော ရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် လှည့်စားထားသော တောင်းဆိုမှု
 • အလွဲသုံးစားပြုလုပ်သော ထင်ရှားသည့် သက်သေ သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်သည်ဟု ယုံကြည်ရခြင်း (ပေးအပ်သော စီမံခန့်ခွဲသူ၏ အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခဖြစ်မှု အပါအဝင်) – မရှင်းလင်းသော ကိစ္စရပ်များတွင် ထင်မြင်ယူဆချက်အား မပြုလုပ်မီ မေးခွန်းများ မေးမြန်းသင့်သည်။

မည်သည့် ပိတ်ပင်မှုမျိုးဖြင့် မဆို (ကင်းလွတ်ခွင့်အား ဖယ်ရှားခြင်းလည်း ပါဝင်) ကြားနေစီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးသည် အခွင့်အရေးကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် အများဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

စီမံခန့်ခွဲသူများအနေဖြင့် အသုံးပြုသူအား သူတို့၏ အိုင်ပီပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်အား ဖယ်ရှားတော့မည့်အကြောင်းကို ကြိုတင်အသိပေးခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူအား ဆွေးနွေးရန် အခွင့်အရေးပေးသင့်သည်။ သက်တမ်းတိုးခြင်းအား တောင်းဆိုမှုအပေါ်မူတည်၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။

စီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် လမ်းညွှန်

 • အိုင်ပီလိပ်စာ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်များ အားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ စီမံခန့်ခွဲသူများအနေဖြင့် သံသယရှိပါက ဦးစွာ ဆွေးနွေးပါ။
 • အိုင်ပီလိပ်စာ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်အား ပေးအပ်ရန် စဉ်းစားရာတွင် တည်းဖြတ်သူ၏ တည်းဖြတ်မှု ရာဇဝင်မှတ်တမ်းနှင့် အလွဲသုံးစားပြုနိုင်မှုကို သေချာစွာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။
 • အိုင်ပီလိပ်စာ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို Special:UserRights မှတဆင့် ပေးအပ်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း ပြုလုပ်သည်။ အိုင်ပီလိပ်စာ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိထားသော တည်းဖြတ်သူများ၏ အခွင့်အရေးများကို Special:ListUsers တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ (တည်းဖြတ်သူသည် စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်ပါက အဆိုပါစာရင်းတွင် ပါဝင်နေမည် မဟုတ်ပါ။) ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
 • စီမံခန့်ခွဲသူများသည် အခွင့်အရေးပေးအပ်မှု မှတ်တမ်းကို ဝီကီပီးဒီးယား ဆွေးနွေးချက်:ဝီကီပီးဒီးယား:အိုင်ပီ_ပိတ်ပင်မှုမှ_ကင်းလွတ်ထားသူများ/မှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။

စာတွဲများနှင့် တမ်းပလိတ်များ

 • {{subst:Ipexemptgranted}} (သို့မဟုတ် "{{subst:IPBE}}") တွင် အိုင်ပီလိပ်စာ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသော တည်းဖြတ်သူတစ်ဦးအတွက် အကြံပြုထားသည့် မှတ်ချက်များ ပါဝင်သည်။

အခြားကြည့်ရန်

မှတ်စု

 1. Editing from Tor exit nodes require the torunblocked right, which is included only in the IP block exemption group. It is not included with the Administrator or Bot user groups. All users, including those with IP block exemption, are still affected by any cookie blocks that are imposed upon them; IP block exemption does not affect this block option.