ရှင်ဂန်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ရှင်ဂန်ဆိုသည်မှာ-

  • ရှင်ဂန် စာချုပ်၊ ဥရောပနိုင်ငံ နယ်စပ်များရှိ လူဝင်မှုကြီးကျပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရာဌာနများ ပယ်ဖျက်၍ နိုင်ငံသားများ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသုံးမပြုဘဲ၊ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားဖြင့် ကူးသန်းသွားလာနိုင်ရန် သဘောတူသည့် နိုင်ငံများအားလုံး ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်
  • ရှင်ဂန်အသိအမှတ် မြေ၊ ဥရောပနိုင်ငံများတွင် တစ်နိုင်ငံ နှင့် တစ်နိုင်ငံအကြား လွယ်ကူစွာ ကူးသန်းသွားလာနိုင်ရန် လူဝင်မှုကြီးကျပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရာဌာနများပယ်ဖျက်ထားကြသည့် နယ်မြေ
  • ရှင်ဂန် သတင်းအချက်အလက် စံနစ်၊ ဥရောပနိုင်ငံ နယ်စပ်များ ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဥရောပနိုင်ငံတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ သိမ်းစည်းရာ စံနစ်
  • ရှင်ဂန်ရွာ၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ,ရှင်ဂန် စာချုပ်ကို မိုဆယ်လ်(Moselle)မြစ်ပေါ်ရှိ သဘော်တစ်ခုပေါ်တွင် ချုပ်ဆိုရာတွင် အနီးရှိ ရွာ၏ အမည်။