ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၏ အတိုခေါက်အမည်မှာ အိုင်အိုအမ်ဖြစ်ပြီး၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်သည့်သူများကို အကူအညီပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။