ဘိုက် (ကွန်ပျူတာ)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

Byte ဆိုတာ 8 bit ရှိတဲ့ storage unit ပါ။ bit ဆိုတာ computer storage ရဲ့ အသေးငယ်ဆုံး unit တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ကောက်ကတော့ Binary digIT ပါ။ 4 bit ရှိတဲ့ stogare unit ကိုတော့ nibble လို့ခေါ်ပြန်ပါတယ်။ byte ကို ဖော်ပြရာမှာ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာအကြီး B နဲ့ဖော်ပြပါတယ်။ bit ကိုတော့ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာအသေး b နဲ့ဖော်ပြပါတယ်။

Kilobyte----------သူ ့ကို တော့ ကွန်ပျူတာရဲ ့ memory (သို ့မဟုတ်)hard drives တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ပထမဆုံး 1kilobyte မှာ 1024 bytes ရှိပါတယ်။တချို ့သူတွေကတော့ kilobyte တခုမှာ 1000bytes ရှိတယ်လို ့ပြောပြီးအမှန်တကယ်1024bytes ရှိတာက kibibyte လို ့ပြောပါတယ်။

Kibibyte---------သူကတော့ information ၏ unit (သို ့မဟုတ်) computer storage တခုဖြစ်ပါတယ်။kibibyte တခုမှာ 1024 bytes ပါ။ 1024 kibibytes ကတော့ mebibyte တခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

Megabyte----------သူ ့ကို တော့ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ကွန်ပျူတာရဲ ့memory (သို ့မဟုတ်)hard drives တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ အသုံးပြု ပါတယ်။ 1 megabyte မှာ 1 million bytes ရှိပါတယ်။ 1998 ခုနှစ်မတိုင်မှီ International Electrotechnical Commissions(IEC)က ပထမဆုံး mebibyte တခုဟာ 2^20 (သို ့မဟုတ်) 1,048,576 bytes ဟူ ၍ လည်းကောင်း megabytes ကို 1,048,576 bytes (သို ့မဟုတ်) 1,024 kilobytes (သို ့မဟုတ်)1024^2 bytes ဟူ၍ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသုံးသူအကြမ်းဖျင်းကတော့ megabyte ကို (IEC)က ထုတ်တဲ့ ဒီ number တွေထဲ ကတခု ကိုသတ်မှတ်အသုံးပြု နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။

Mebibyte----------------သူကတော့တိုင်းတာတဲ့ unit တခုဖြစ်ပါတယ်။၄င်းက 1024*1024 bytes ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ mebibyte တခု ဟာ information ရဲ ့unit တခု(သို ့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာရဲ ့storage တခုဖြစ်ပါတယ်။ အတို ချံူးကတော့ MiB လို ့ ခေါ်ပါတယ်။

1MiB=2^20 bytes=1,048,576 bytes=1,024 kibibytes ဖြစ်ပါတယ်။

Mebibyte ဟာ megabyte နဲ ့နီးစပ်ပါတယ်။၄င်းဟာ mebibyte အတွက် ညီမျှ ချက်တခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်(သို ့မဟုတ်) 10^6 bytes=1,000,000 bytes ။ဒီ unit ကိုလည်း(IEC) ကပဲသတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ 1 mebibyte =1024(2^10)kilobytes 1gigabytes=1024 mebibytes Gigabyte(GB or gig)-------------------သူ ကတော့ ကွန်ပျူတာများနှင့် electronic devices တွေမှာ တိုင်းတာခြင်း unit တခုဖြစ်ပါတယ်။ 1 gigbyte = 1 billion bytes ဖြစ်ပါတယ်။Modern computer တခု၏ Random access memory(RAM) မှာ 1,073,741,824(2^30)bytes ကို အသုံးပြုပါတယ်။တချို ့သူတွေကတော့ Gigabyte ကို 1,073,741,824 bytes အစား 1 billion bytes ကို သုံးသင့် တယ်လို ့ပြောကြပါတယ်။

Terabyte------------ သူ ကတော့ ကွန်ပျူတာများနှင့် electronic devices တွေမှာ တိုင်းတာခြင်း unit တခုဖြစ်ပါတယ်။ 1terabyte =1000 gigabytes(GB)(သို ့မဟုတ်) trillion(1,000,000,000,000)bytes အချို ့သောသူများကတော့ 1 terabyte =1,099,511,627,776 လို ့ပြောကြပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ အဖွဲ ့အစည်းတွေမှာ data တွေကိုသိမး်ဖို ့အတွက် terabytes ရှိတဲ့ hard drives တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ (ဥပမာအားဖြင့် Microsoft organization တွေ server တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ organization တွေမှာသုံးကြပါတယ်….ကျန်တဲ့ကြီးမားတဲ့ organization တွေမှာလည်းသုံးကြပါတယ်) လုပ်ငန်းသေးသေးလေးတွေမှာတော့ terabyte ကို မသုံးကြပါဘူး။အများဆုံးသုံးတာကတော့ gigabytes,megabytes နှင့် kilobytes တို ့ကိုသုံးကြပါတယ်။နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာ အိမ်တွေမှာပါ terabytes တွေကိုသုံးစွဲလာကြမယ်လို ့ပြောပါတယ်။2008 ခုနှစ်မှာ Apple company က iMac computer ကို 1TB hard drives နဲ ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

Tebibyte------------ သူ ကတော့ ကွန်ပျူတာများနှင့် electronic devices တွေမှာ တိုင်းတာခြင်း unit တခုဖြစ်ပါတယ်။ 1 teribytes =1024 gibibytes (GiB) (သို ့မဟုတ်) 1,099,511,627,776 bytes.1024 teribytes သည် 1exbibyte ကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ 1024 teribytes=1exbibyte.

Petabyte---------- သူ ကတော့ ကွန်ပျူတာများနှင့် electronic devices တွေမှာ တိုင်းတာခြင်း unit တခုဖြစ်ပါတယ်။ 1 Petabytes =1000 terabytes(GB) (သို ့မဟုတ်) 1,000,000,000,000,000(a thousand trillion).ကြီးမားသောအဖွဲ ့အစညး်များတွင် petabytes ကို data storage ရန်အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။

Pebibyte---------------အနာဂတ်ကွန်ပျူတာတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ unit တွေကို တိုင်းတာရန်အတွက်အသုံးပြု ပါတယ်။1Pebibytes =1024 tebibytes(TiB)(သို ့မဟုတ်)1,125,899,906,842,624 bytes. Exabyte-----------အနာဂတ်ကွန်ပျူတာတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ unit တွေကို တိုင်းတာရန်အတွက်အသုံးပြု ပါတယ်။ 1 Exabyte=1000petabytes(PB)(သို ့မဟုတ်)1,000,000,000,000,000,000 bytes ဖြစ်ပါတယ်။


Exbibyte------------သူ ့ကိုလဲ အနာဂတ်ကွန်ပျူတာတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ unit တွေကို တိုင်းတာရန်အတွက်အသုံးပြု ပါတယ်။ 1 Exbibytes=1024 pebibytes(PiB)(သို ့မဟုတ်)1,152,921,504,606,846,976 bytes. 1024 exbibytes =1zebibyte

Zettabyte(ZB)---------------- သူ ့ကိုလဲ အနာဂတ်ကွန်ပျူတာတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ unit တွေကို တိုင်းတာရန်အတွက်အသုံးပြု ပါတယ်။ 1 zettabyte=1000 exabytes(EB)(သို ့မဟုတ်) 1,000,000,000,000,000,000,000(a billion trillion)bytes. 2008ခုနှစ်ထိ zettabyte date တခု ကို သိမး်ဆည်းဖို ့ကြီးမားတဲ့ကွန်ပျူတာမရှိသေးပါဘူး။

Yottabyte(YB)------------ သူ ့ကိုလဲ အနာဂတ်ကွန်ပျူတာတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ unit တွေကို တိုင်းတာရန်အတွက်အသုံးပြု ပါတယ်။ 1yottabytes =1000 zettabytes(ZB)(သို ့မဟုတ်)1,000,000,000,000,000,000,000,000(a trillion trillion)ဖြစ်ပါတယ်။ 2008ခုနှစ်ထိ yottabyte date တခု ကို သိမး်ဆည်းဖို ့ကြီးမားတဲ့ကွန်ပျူတာမရှိသေးပါဘူး။

^=ထပ်ကိန်း(ဥပမာ 2^10)