မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဓာတ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

သိပ္ပံပညာရပ်တွင် ဓာတ်ဝတ္တု ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္တုရှိ အစိုင်အခဲကိုခေါ်သည်။