မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တမ်းပလိတ်:YouTube

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

YouTube ပေါ်ရှိ Video

Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]
the navigation template အတွက် Template:YouTube navbox ကို ကြည့်ပါ။

When to use[ပြင်ဆင်ရန်]

အခြားကြည့်ရန်။ Wikipedia:External links/Perennial websites

Use this to link to external links on YouTube in the ==External links== section.

This is not a citation template. Use {{cite AV media}} to provide bibliographic citations in footnotes. Alternatively, use {{cite news}} if the video is a newscast, or {{cite episode}} if the video is in an episodic format.

How to use[ပြင်ဆင်ရန်]

Video[ပြင်ဆင်ရန်]

Usage (one parameter):

 • {{YouTube | ''VIDEOID'' }}
 • {{YouTube | id= ''VIDEOID'' }}

Usage (two parameters):

 • {{YouTube | ''VIDEOID'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | id= ''VIDEOID'' | title= ''TITLE'' }}

Parameter descriptions:

 • id (or unnamed parameter 1) is the "YouTube video id" which appears as https://www.youtube.com/watch?v=VIDEOID
 • title (or unnamed parameter 2) gives an optional description that may replace the default title (Video)

Examples (1 parameter):

 1. {{YouTube|9bZkp7q19f0}}
  YouTube ပေါ်ရှိ Video
 2. {{YouTube|id=9bZkp7q19f0}}
  YouTube ပေါ်ရှိ Video

Examples (2 parameters):

 1. {{YouTube| 9bZkp7q19f0 | "Gangnam Style" }}
  YouTube ပေါ်ရှိ 9bZkp7q19f0 "Gangnam Style"
 2. {{YouTube| id= 9bZkp7q19f0 | title= "Gangnam Style" }}
  YouTube ပေါ်ရှိ "Gangnam Style"

User's channel[ပြင်ဆင်ရန်]

Usage (one parameter):

 • {{YouTube | u = ''USERNAME'' }}
 • {{YouTube | user = ''USERNAME'' }}

Usage (two parameters):

 • {{YouTube | u = ''USERNAME'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | u = ''USERNAME'' | title= ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | user = ''USERNAME'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | user = ''USERNAME'' | title= ''TITLE'' }}

Parameter descriptions:

 • u or user is the "YouTube user's (channel) name" which appears as https://www.youtube.com/user/USERNAME
 • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)

Examples (1 parameter):

 1. {{YouTube|u=pewdiepie}}
  YouTube ပေါ်ရှိ PAGENAME channel
 2. {{YouTube|user=pewdiepie}}
  YouTube ပေါ်ရှိ PAGENAME channel

Example (2 parameters):

 1. {{YouTube|u=pewdiepie|PewDiePie}}
  YouTube ပေါ်ရှိ PewDiePie channel
 2. {{YouTube|user=pewdiepie|PewDiePie}}
  YouTube ပေါ်ရှိ PewDiePie channel

Channel[ပြင်ဆင်ရန်]

Usage (one parameter):

 • {{YouTube | c = ''CHANNELID'' }}
 • {{YouTube | channel = ''CHANNELID'' }}

Usage (two parameters):

 • {{YouTube | c = ''CHANNELID'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | c = ''CHANNELID'' | title= ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | channel = ''CHANNELID'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | channel = ''CHANNELID'' | title= ''TITLE'' }}

Parameter descriptions:

 • c or channel is the "YouTube channel id" which appears as https://www.youtube.com/channel/CHANNELID
 • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)

Examples (1 parameter):

 1. {{YouTube|c=UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ}}
  YouTube ပေါ်ရှိ Video
 2. {{YouTube|channel=UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ}}
  YouTube ပေါ်ရှိ PAGENAME channel

Example (2 parameters):

 1. {{YouTube|c=UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ|#Music}}
  YouTube ပေါ်ရှိ Video
 2. {{YouTube|channel=UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ|#Music}}
  YouTube ပေါ်ရှိ [http://www.youtube.com/channel/UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ
 3. Music] channel

Show[ပြင်ဆင်ရန်]

Usage (one parameter):

 • {{YouTube | s = ''SHOWNAME'' }}
 • {{YouTube | show = ''SHOWNAME'' }}

Usage (two parameters):

 • {{YouTube | s= ''SHOWNAME'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | s= ''SHOWNAME'' | title= ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | show= ''SHOWNAME'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | show= ''SHOWNAME'' | title= ''TITLE'' }}

Parameter descriptions:

 • s or show is the "YouTube show name" which appears as https://www.youtube.com/show/SHOWNAME
 • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)

Examples (1 parameter):

 1. {{YouTube|s=startrek}}
  YouTube ပေါ်ရှိ PAGENAME show
 2. {{YouTube|show=startrek}}
  YouTube ပေါ်ရှိ PAGENAME show

Example (2 parameters):

 1. {{YouTube|s=startrek|''Star Trek: The Original Series''}}
  YouTube ပေါ်ရှိ Star Trek: The Original Series show
 2. {{YouTube|show=startrek|''Star Trek: The Original Series''}}
  YouTube ပေါ်ရှိ Star Trek: The Original Series show

Playlist[ပြင်ဆင်ရန်]

Usage (one parameter):

 • {{YouTube | p = ''PLAYLISTID'' }}
 • {{YouTube | playlist = ''PLAYLISTID'' }}

Usage (two parameters):

 • {{YouTube | p= ''PLAYLISTID'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | p= ''PLAYLISTID'' | title= ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | playlist= ''PLAYLISTID'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | playlist= ''PLAYLISTID'' | title= ''TITLE'' }}

Parameter descriptions:

 • p or playlist is the "YouTube playlist id" which appears as https://www.youtube.com/playlist?list=PLAYLISTID
 • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)

Examples (1 parameter):

 1. {{YouTube|p=PLrEnWoR732-DZV1Jc8bUpVTF_HTPbywpE}}
  YouTube ပေါ်ရှိ Video
 2. {{YouTube|playlist=PLrEnWoR732-DZV1Jc8bUpVTF_HTPbywpE}}
  YouTube ပေါ်ရှိ Video

Example (2 parameters):

 1. {{YouTube|p=PLrEnWoR732-DZV1Jc8bUpVTF_HTPbywpE|Learn Something New}}
  YouTube ပေါ်ရှိ Something New Video
 2. {{YouTube|playlist=PLrEnWoR732-DZV1Jc8bUpVTF_HTPbywpE|Learn Something New}}
  YouTube ပေါ်ရှိ Something New Video

Suppress wikilink[ပြင်ဆင်ရန်]

The link to YouTube can be suppressed with the parameter |link=no. Example:

TemplateData[ပြင်ဆင်ရန်]

အောက်ပါအချက်အလက်များမှာ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားရှိ ရုပ်မြင်တည်းဖြတ်သူ (VisualEditor) ကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားတွင် အသုံးပြုလာနိုင်သည့် အနာဂတ်ကို ရည်ရွယ်၍ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားရှိ တမ်းပလိတ်အချက်အလက်များ (TemplateData) စီမံကိန်းပုံစံရည်ရွယ်၍ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိရိယာများကို အသုံးမပြုသေးသည့်တိုင် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးခြင်း (computer programming) နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာ နားလည်သူများပင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်စေရန် အကျဉ်းချုပ်သဘော အသုံးပြုနိုင်သည်။

YouTube

Use this to link to an external link on YouTube in the External links section. This is not a citation template.

တမ်းပလိတ် ပါရာမီတာများ[တမ်းပလိတ် ဒေတာကို တည်းဖြတ်ရန်]

ပါရာမီတာဖော်ပြချက်အမျိုးအစားအခြေအနေ
YouTube video idid 1

The video id which appears after https://www.youtube.com/watch?v= in the URL

ဥပမာ
9bZkp7q19f0
Stringထည့်လိုပါက
YouTube user's (channel) nameuser u

The user name which appears after https://www.youtube.com/user/ in the URL

ဥပမာ
pewdiepie
Stringထည့်လိုပါက
YouTube channel idchannel c

The channel id which appears after https://www.youtube.com/channel/ in the URL

ဥပမာ
UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ
Stringထည့်လိုပါက
YouTube show nameshow s

The show name which appears after https://www.youtube.com/show/ in the URL

ဥပမာ
startrek
Stringထည့်လိုပါက
YouTube playlist idplaylist p

The playlist id which appears after https://www.youtube.com/playlist?list= in the URL

ဥပမာ
PLrEnWoR732-DZV1Jc8bUpVTF_HTPbywpE
Stringထည့်လိုပါက
Titletitle 1 2

The name of the page being linked to

နဂိုအတိုင်း
If it is a video, Video, if it is a show, the article's page name in italics, otherwise, the article's page name unformatted
ဥပမာ
Gangnam Style
Stringအကြံပေးထားသော
Link onlink

Set this parameter to no to suppress the link to the YouTube article

ဥပမာ
no
Stringထည့်လိုပါက

See also[ပြင်ဆင်ရန်]