တမ်းပလိတ်:Infobox hospital

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

The Template:Infobox hospital formats a right-side infobox to display many data items about a hospital, with the typical labels listed down the left side, and the corresponding data values on the right side of the box.

The template uses several specialized arcane CSS format classes, which makes it very difficult to determine the styles applied to each data item in the infobox.

Usage[ပြင်ဆင်ရန်]

Copy-paste the entire unpopulated template below. It will display the infobox on the right. All relevant fields and invisible comments should be left intact for future editors, even if currently unused. All information in the infobox should originate in the article and be cited there.

{{{name}}}
{{{org/group}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}]]
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
{{{map_type}}}
ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ
တည်နေရာ{{{location}}}, {{{region}}}, {{{state}}}, {{{country}}}
ကိုဩဒိနိတ်{{{coordinates}}}
အဖွဲ့အစည်း
ဂရုစိုက်မှုစနစ်{{{healthcare}}}
ငွေကြေးအထောက်အပံ့{{{funding}}}
ဆေးရုံအမျိုးအစား{{{type}}}
နှီးနွယ် တက္ကသိုလ်{{{affiliation}}}
Patron{{{patron}}}
ကွန်ယက်{{{network}}}
ဝန်ဆောင်မှုများ
စံနှုန်း{{{standards}}}
အရေးပေါ်ကုသရေးဌာန{{{emergency}}}
ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း{{{helipad}}}
ကုတင်အရေအတွက်{{{beds}}}
သမိုင်းကြောင်း
တည်ထောင်ခဲ့{{{founded}}}
ပိတ်သိမ်းခဲ့{{{closed}}}
ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့{{{demolished}}}
လင့်များ
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်{{{website}}}
အခြားလင့်များ{{{other_links}}}
{{{module}}}
or: {{{embedded}}}
or: {{{nrhp}}}

Blank[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox hospital
| name    = {{subst:PAGENAMEBASE}}
| org/group  = 
| logo    = 
| logo_size  = 
| image    = 
| image_size = 225 
| alt     = 
| caption   = 
| coordinates = <!-- {{coord|LAT|LON|type:landmark|display=inline, title}} -->
| location  = 
| region   = 
| state    = 
| country   = 
| healthcare = <!-- UK: NHS; AU/CA: Medicare; ELSE free-form text, e.g. Private -->
| funding   = 
| type    = 
| affiliation = 
| patron   = 
| network   = 
| standards  = 
| emergency  = 
| helipad   = 
| beds    = 
| speciality = 
| founded   = <!-- cite in article as well -->
| closed   = 
| demolished = 
| website   = <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| other_links = 
| module   = 
}}


Template with guidelines[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox hospital
<!-- All parameters and comments should be left intact for future editors -->
<!-- All parameters are optional, but please copy the entire template -->
<!-- Full documentation: http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox_hospital -->
| name    = {{subst:PAGENAMEBASE}}
| org/group  = <!-- org or group that owns/manages the hospital -->
| logo    = <!-- please conform to copyright -->
| logo_size  = <!-- logo size or width in pixels -->
| image    = <!-- preferably photo of the main building or entrance -->
| image_size = 225 <!-- image size or width in pixels (225 matches default map_size) -->
| alt     = <!-- alternative text for image, see [[WP:ALT]] -->
| caption   = <!-- text displayed below image -->
| map_type  = <!-- uses the [[Template:Location map]] format; defines value for {{{1}}} parameter; must have latitude and longitude if using this -->
| relief   = <!-- any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available -->
| map_size  = <!-- map size or width in pixels (do not include "px"); default is 225 -->
| map_alt   = <!-- alternative text for map image, see WP:ALT for details -->
| map_caption = <!-- a small caption under the map such as "Shown in region, country" -->
| location  = <!-- optional - displayed before region, state, country -->
| region   = <!-- e.g. City or County -->
| state    = <!-- optional - UK: England, Wales, Scotland, Northern Ireland; US: the US state name; CA: province name -->
| country   = <!-- country name or two-letter code - use UK for United Kingdom or US for United States -->
| coordinates = <!-- Use {{coord}} template with 'display=inline, title' -->
| healthcare = <!-- UK: NHS; AU/CA: Medicare; ELSE free-form text, e.g. Private -->
| funding   = <!-- use: Non-profit, For-profit, Government, Public - will generate links -->
| type    = <!-- use: Community, District, General, District General, Teaching, Specialist -->
| affiliation = <!-- medical school / university affiliations (medical or paramedical) -->
| patron   = <!-- the individual who acts as the hospital patron -->
| network   = <!-- hospital network, non-owner -->
| standards  = <!-- optional if no national standards -->
| emergency  = <!-- UK/IR/HK/SG: Yes/No, in CA/IL/US: I/II/III/IV/V for Trauma certification level -->
| helipad   = <!-- Yes, No, or [[Template:Airport codes]] with p=n; leave blank if unknown or not verifiable -->
| beds    = <!-- cite in article as well -->
| speciality = <!-- if devoted to a speciality (i.e. not a broad spectrum); ONLY displayed if type=Specialist or type=Teaching -->
| founded   = <!-- cite in article as well -->
| closed   = <!-- if defunct, please also add to Category:Defunct hospitals -->
| demolished = <!-- if demolished at a different time from closure -->
| website   = <!-- use {{URL|www.example.com}} -->
| other_links = <!-- link(s) to related articles -->
| module   = <!-- or 'embedded' or 'nrhp' -->
}}

Attributes[ပြင်ဆင်ရန်]

None of the fields are obligatory. Fill in as many of the values as possible. Hence if |image= is not defined then it will default to blank.

Don't worry about getting all the fields -- just do your best, and if you have any questions or suggestions, feel free to ask at Template talk:Infobox hospital.

Parameter Free-form Text (F/T), Wikified (W), Processed (P) Comments
name F/T
org/group F/T UK: NHS=Trust/Health board, ELSE multiple-hospital organisation or group
logo P Logo file name only. Used in [[File:logo|logo_size]].
logo_size P Logo size in pixels. Used in [[File:logo|logo_size]].
image P Image file name only. Used in [[File:image|image_size|alt=alt|alt]].
image_size P Image size in pixels. Used in [[File:image|image_size|alt=alt|alt]].
alt P Alternative text for image. Used in [[File:image|image_size|alt=alt|alt]].
caption F/T Text displayed below image.
map_type P See Map and coordinates section.
coordinates P See Map and coordinates section.
location F/T This parameter not wikified, but please move County/City & State details to Region & State parameters.
region F/T This parameter is not wikified.
state F/T, P This parameter is not wikified. For Canada use province name. For UK use England, Wales, Scotland, or Northern Ireland. For US use the full state name. See #Links for additional functionality related to this parameter for UK and US.
country F/T, P This parameter is not wikified. See #Links for additional functionality related to this parameter.
healthcare F/T, P Wikifies if UK=NHS. AU/CA=Medicare.
ELSE non-wikified free-form text, e.g. 'Private'
funding F/T, P 'Non-profit', 'For-profit', 'Government', or 'Public' are wiki-linked.
type F/T, P 'General', 'District' or 'District General', 'Specialist' & 'Teaching' are wiki-linked.
affiliation F/T University or Medical School association, may set to 'None' if no affiliation
standards F/T e.g. international ISO where absence of national standards
certification F/T please switch US hospitals to Emergency parameter setting as relevant I, II, III, IV, or V level
emergency F/T, P, W UK/Ireland/Hong Kong/Singapore: if =Yes/No adds 'Accident & Emergency'
US/Canada/Israel: I/II/III/IV/V links to Trauma certification level; else Yes/No
helipad F/T Optional, use Yes, No, or {{Airport codes}}. Only list if verifiable, leave blank if unknown.
beds F/T
speciality F/T Only shown if type=Specialist or type=Teaching
founded F/T
closed F/T
website F/T, P Use {{URL}} if applicable. Processed to prevent display of the following: N/A, n/a, None, or none.
other_links F/T, P NB automatically added is 'List on hospitals in...' link for State or Country if defined above and if List article exists

Any parameter indicated as free-form text is not automatically wikified/wiki-linked, but may be manually wiki-linked within a particular article that uses this template:

 | affiliation = [[Kings College]]

Article subject[ပြင်ဆင်ရန်]

name
The hospital name. When not specified, it defaults to the Wikipedia article's title ({{PAGENAME}}).
org/group
Optional; used if the hospital is part of a wider organisation or group. Examples would be the name of a private company owning and running a number of different hospitals, in the UK may be used to specify the NHS Trust (these may operate several hospitals in a locality), other organisations might include Aga Khan Hospital or Aga Khan Health Services.

Images[ပြင်ဆင်ရန်]

logo
Optional; an image name for the hospital's logo or crest.
logo_size
Optional; a width for the logo. When not specified, it defaults to frameless which uses the size in each user's Preferences (ranges from 120px to 300px).
image
Optional; image name for an illustration of photograph of the hospital.
image_size
Optional; a width for the image. When not specified, it defaults to frameless which uses the size in each user's Preferences (ranges from 120px to 300px).
alt
Alt text for the image, see Wikipedia:Alternative text for images.
caption
Optional; caption text displayed below the image.
 | image    = ACME_hospital.png
 | image_size = 280px
 | caption   = The 2006 rebuilt hospital

Location[ပြင်ဆင်ရန်]

The parameter location was originally used to specify manually wiki-linked (or unlinked) location details because region (city or county), state (or province), and country used automatic wiki-linking. That is no longer the case, so any of those parameters can be used. They will display in the infobox as: location, region, state, country.

location
Optional location details displayed before region (city or county), state, and country. This is not automatically wiki-linked.
region
The city or county. This is not automatically wiki-linked.
state
The state or province. This is not automatically wiki-linked.
 • For Canada this is the relevant Province
 • For the UK this is either England, Northern Ireland, Scotland or Wales.
 • For the US this is the relevant US State.
country
The country name. This is not wiki-linked. The template also recognizes the following two-letter abbreviations and will display the associated country name as shown: AU = Australia, CA = Canada, HK = Hong Kong, IE = Ireland, IN = India, IL = Israel, KE = Kenya, NZ = New Zealand, NO = Norway, PH = Philippines, PK = Pakistan, SA = South Africa, TZ = Tanzania, UK = United Kingdom, US = United States.
Note: The country parameter is also used in the Links section of the infobox to display a link to [[List of hospitals in Country]] if such a page exists. For hospitals in the UK or US, the state parameter is used to display a link to [[List of hospitals in State]] if such a page exists, or the country list if not (works only when country is one of the following: UK, United Kingdom, US, United States).

Organisation[ပြင်ဆင်ရန်]

(displayed as 'Organization' if country set as Canada or United States, to maintain spelling consistency within articles)

healthcare
This indicates the insurance status of the hospital. This is generally a free-form text item.
However for certain countries, specific values of healthcare are wiki-linked:
Country HealthCare value wiki-linked to Displayed text
Australia Medicare Medicare (Australia) Public Medicare (AU)
Canada Medicare Medicare (Canada) Public Medicare (Canada) and wiki-link to abbreviated Provincial plans where article exists
United Kingdom NHS National Health Service Public (NHS)
All countries (including those above) will accept free-form text for this parameter
Useful markups include Public ([[Ontario Health Insurance Plan|OHIP]])
funding
The hospital funding source; may be one of the following
type
The hospital type; may be one of the following:
affiliation
This free-form text gives the Medical School that may be associated with the hospital. Hidden if undefined and may be set to 'None' if known that there is no affilication for that hospital.
network
This free-form text gives the hospital network to which the hospital may belong. This is different from an entity that may own the hospital (which belongs in org/group).

Services[ပြင်ဆင်ရန်]

standards
This optional parameter provides details of Quality Standards that the hospital may have achieved and is meant to be used for hospitals where there are no automatic national standards and external internal organisations (e.g. ISO) have been invited in to provide certification.
Emergency Department and Trauma provision
The deprecated certification parameter was US-centric and referred to the externally assessed level of trauma care that the hospital is rated to manage. However, for hospitals outside of the US, editors confused this for Quality Standards certification, for which the standards parameter is now provided.
emergency
is the new more generic parameter. It is generally free-form text, however certain countries have tended to use the alternative name of "Accident & Emergency" for this service, and all but Canada and the US generally specify whether or not an Emergency Department is operational or not. Canada, Israel, and the US have 5 levels of trauma care provision assessible.
Country Emergency value Displayed text
United Kingdom
Ireland
Hong Kong
Singapore
Yes
No
Yes Accident & Emergency
No Accident & Emergency
else free-form text
Canada
United States
I
II
III
IV
V
Level I trauma center
Level II trauma center
Level III trauma center
Level IV trauma center
Level V trauma center
else free-form text
helipad
Optional parameter to denote helipad for Medevac. Use Yes, No, or enter location identifiers using {{Airport codes}}. Only list if verifiable, leave blank if unknown.
beds
The number of inpatient beds.
speciality
specialty
Where type=Specialist, this parameter is used to specify the particular medical or surgical speciality (leave the parameter undefined if the hospital has a broad spectrum of specialities and one happens to be more famous than the rest). Where type=Teaching, this parameter is optional, since teaching hospitals may encompass the full spectrum of clinical specialities or be a single specialist centre.
Link to a medical speciality, other useful links are pediatric hospital or psychiatric hospital.
Note: This will only be displayed in the infobox when type=Specialist or type=Teaching.
Either speciality (UK spelling) or specialty (US spelling) may be used. The infobox label is automatically adjusted based on which parameter is used.

History[ပြင်ဆင်ရန်]

founded
The year or full date that the hospital opened.
closed
Optional; year or date when a hospital closed.
demolished
Optional; year or date when demolished, if different from closure.

Links[ပြင်ဆင်ရန်]

website
Please give the full URL address using the {{URL}} template. If the hospital has no web presence, then leave this blank. Also will not display if set to N/A, n/a, None, or none.
| website =            Does not display the parameter at all
| website = None         Does not display the parameter at all
| website = {{URL|example.com}}  Displays as: example.com
other_links
Used to specify free-form text links to related material. Must be manually wiki-linked.
The template automatically generates a link to [[List of hospitals in Country]] based on the '''country''' parameter (if such a page exists). For the UK or US, the '''state''' parameter is used to display a link to <nowiki>[[List of hospitals in State]] if such a page exists, or the country list if not (works only when country is one of the following: UK, United Kingdom, US, United States).
(This works even if country parameter is set to the 2-letter ISO code for Australia, Canada, Ireland, India, Kenya, New Zealand, Pakistan, South Africa, Tanzania, United Kingdom or United States. Also note that the wording of the Wikipedia 'List' article has additional definite article 'the' added for 'the United Kingdom' and 'the United States' and Ireland's list is for 'the Republic of Ireland').
Any free-form text passed by other_links parameter are shown on a new line if an autolink has already been displayed.

Map and coordinates[ပြင်ဆင်ရန်]

If a map is specified, the coordinates= parameter, used with {{Coord}}, will display the location on a map. For details on how to add the latitude and longitude of the building, see the documentation for {{Coord}}.

 • To display coordinates at the top of the page only, set display=title within {{Coord}}; to display them in the infobox and the title, set display=inline,title. Otherwise, coordinates will appear only in the infobox.
{{Infobox hospital
...
| coordinates     = <!-- Use template {{Coord}}. -->
| map_type      = <!-- location name used for Template:Location map -->
| relief       = <!-- any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available -->
| map_size      = <!-- width of map in pixels (do not include "px"); default is 225 -->
| map_alt       = <!-- alternative text for map image, see WP:ALT for details -->
| map_caption     = <!-- text displayed below map; for no caption enter "map_caption="; if omitted the caption will be "Marker text (location map name)" -->
...
}}

Embedding other templates[ပြင်ဆင်ရန်]

The module=, embedded=, or nrhp= parameters can be used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules):

{{Infobox hospital
| name = 
...
| module = <!-- or 'embedded' or 'nrhp' -->
 {{Infobox ABC
 | embed = yes <!-- or child=yes or subbox=yes-->
 ...
 }}
}}

Example[ပြင်ဆင်ရန်]

The Johns Hopkins Hospital
Johns Hopkins Medicine
Lua error in မော်ဂျူး:Location_map at line 522: တည်နေရာပြမြေပုံ သတ်မှတ်ချက်အား မတွေ့ရှိပါ: "Module:Location map/data/Baltimore" သည် မတည်ရှိနေပါ.
ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ
တည်နေရာ1800 Orleans Street, Baltimore, Maryland, United States
ကိုဩဒိနိတ်39°17′51″N 76°35′33″W / 39.29738°N 76.59239°W / 39.29738; -76.59239
အဖွဲ့အစည်း
ဂရုစိုက်မှုစနစ်Nonprofit
ဆေးရုံအမျိုးအစားသင်ကြားရေး
နှီးနွယ် တက္ကသိုလ်Johns Hopkins University School of Medicine
ဝန်ဆောင်မှုများ
အရေးပေါ်ကုသရေးဌာနLevel I trauma center
ရဟတ်ယာဉ်ကွင်းFAA LID: 0MD3 and 17MD
ကုတင်အရေအတွက်1,059
သမိုင်းကြောင်း
တည်ထောင်ခဲ့1889
လင့်များ
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်hopkinshospital.org
hopkinsmedicine.org
စာရင်းများHospitals in the United States
အခြားလင့်များJohns Hopkins Bayview Medical Center
Johns Hopkins Hospital Complex
Photograph as of September 2012
တည်နေရာ601 North Broadway, Baltimore, Maryland
ဧရိယာ၈ ဧက (၃.၂ ဟက်တာ)
တည်ဆောက်1889
ဗိသုကာပညာရှင်Cabot & Chandler; Et al.
ဗိသုကာစတိုင်Queen Anne
NRHP reference No.75002094
Added to NRHPFebruary 24, 1975
{{Infobox hospital
| name    = The Johns Hopkins Hospital
| org/group  = Johns Hopkins Medicine
| logo    = 
| logo_size  = 250
| image    = 
| image_size = 200
| alt     =
| caption   = Johns Hopkins new clinical building
| map_type  = Baltimore
| map_size  = 250
| map_alt   = A map of Baltimore with a dot showing location of Johns Hopkins Hospital
| map_caption = Location of hospital on map of Baltimore
| coordinates = {{coord|39.29738|-76.59239|region:US-MD|format=dms|display = inline}}
| location  = 1800 Orleans Street
| region   = Baltimore
| state    = Maryland
| country   = US
| healthcare = Nonprofit
| type    = Teaching <!--infobox generates link to [[Teaching hospital]]-->
| affiliation = [[:en:Johns Hopkins School of Medicine|Johns Hopkins University School of Medicine]]
| standards  =
| emergency  = I <!--infobox generates link to [[Level I trauma center]] -->
| helipad   = {{airport codes|||0MD3 {{nobold|and}} 17MD|p=n}}
| beds    = 1,059
| speciality =
| founded   = 1889
| closed   = <!-- optional -->
| website   = {{URL|hopkinshospital.org}}<br />{{URL|hopkinsmedicine.org}}
| other_links = Johns Hopkins Bayview Medical Center
| nrhp    =
 {{Infobox NRHP | embed = yes
 | name = Johns Hopkins Hospital Complex
 | image = Johns Hopkins Hospital.jpg
 | caption = Photograph as of September 2012
 | location = 601 North Broadway, Baltimore, Maryland
 | area = {{convert|8|acre|ha|1}}
 | built = 1889
 | architect = Cabot & Chandler; Et al.
 | architecture = Queen Anne
 | governing_body = Private
 | refnum = 75002094
 | added = February 24, 1975
 }}
}}

Microformat[ပြင်ဆင်ရန်]

တမ်းပလိတ်:UF-hcard-geo

TemplateData[ပြင်ဆင်ရန်]

အောက်ပါအချက်အလက်များမှာ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားရှိ ရုပ်မြင်တည်းဖြတ်သူ (VisualEditor) ကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားတွင် အသုံးပြုလာနိုင်သည့် အနာဂတ်ကို ရည်ရွယ်၍ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားရှိ တမ်းပလိတ်အချက်အလက်များ (TemplateData) စီမံကိန်းပုံစံရည်ရွယ်၍ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိရိယာများကို အသုံးမပြုသေးသည့်တိုင် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးခြင်း (computer programming) နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာ နားလည်သူများပင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်စေရန် အကျဉ်းချုပ်သဘော အသုံးပြုနိုင်သည်။

Infobox hospital

Syntax error in JSON.

Tracking category[ပြင်ဆင်ရန်]

See also[ပြင်ဆင်ရန်]

Subtemplates

တမ်းပလိတ်:Buildings and structures infobox templates