တမ်းပလိတ်:Convert

Permanently protected တမ်းပလိတ်
ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

Template {{convert}} calculates measurements from one unit (you can enter) to another one, and then presents the results. For example:

{{convert|2|km|mi}} → ၂ ကီလိုမီတာ (၁.၂ မိုင်)
{{convert|7|mi|km}} → ၇ မိုင် (၁၁ ကီလိုမီတာ)

နမူနာ

နမူနာ ရလာဒ်
{{Convert|6|ft}} ၆ ပေ (၁.၈ မီတာ)
{{Convert|6|ft|cm}} ၆ ပေ (၁၈၀ စင်တီမီတာ)
{{Convert|5|in}} ၅ လက်မ (၁၃၀ မီလီမီတာ)
{{Convert|5|in|m}} ၅ လက်မ (၀.၁၃ မီတာ)
{{Convert|6|ft|5|in}} ၆ ပေ ၅ လက်မ (၁.၉၆ မီတာ)
{{Convert|6|ft|5|in|m}} ၆ ပေ ၅ လက်မ (၁.၉၆ မီတာ)
{{Convert|6|ft|5|in|cm}} ၆ ပေ ၅ လက်မ (၁၉၆ စင်တီမီတာ)
{{Convert|6|ft|5|in|mm}} ၆ ပေ ၅ လက်မ (၁,၉၆၀ မီလီမီတာ)
{{Convert|6|ft|5|in|μm}} ၆ ပေ ၅ လက်မ (၁,၉၆၀,၀၀၀ မိုက်ခရိုမီတာ)
{{Convert|6|ft|5|in|nm}} ၆ ပေ ၅ လက်မ (၁.၉၆×၁၀ နာနိုမီတာ)
{{convert|3.215|kg|lb}} ၃.၂၁၅ ကီလိုဂရမ် (၇.၀၉ ပေါင်)
{{convert|3.215|kg|lb|abbr=on}} ၃.၂၁၅ kg (၇.၀၉ lb)
{{convert|3.215|kg|lb|lk=on|abbr=on}} ၃.၂၁၅ kg (၇.၀၉ lb)
{{convert|3.215|kg|lb|disp=s}} ၃.၂၁၅ ကီလိုဂရမ် or ၇.၀၉ ပေါင်*
{{convert|3.215|kg|lb|adj=on}} ၃.၂၁၅-ကီလိုဂရမ် (၇.၀၉-ပေါင်)
{{convert|3.215|kg|lb|1}} ၃.၂၁၅ ကီလိုဂရမ် (၇.၁ ပေါင်)
{{Convert|7|lb}} ၇ ပေါင် (၃.၂ ကီလိုဂရမ်)
{{convert|60|+/-|10|m|ft}} ၆၀ ± ၁၀ မီတာ (၁၉၇ ± ၃၃ ပေ)
{{convert|10|mi}} ၁၀ မိုင် (၁၆ ကီလိုမီတာ)
{{convert|100|mpgus}} ၁၀၀ မိုင် per US gallon (၂.၄ litre per ၁၀၀ ကီလိုမီတာ; ၁၂၀ မိုင် per imperial gallon)
{{convert|120|km/h}} ၁၂၀ kilometres per hour (၇၅ miles per hour)
{{convert|18|°C|°F}} ၁၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၆၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)
{{convert|1250|sqft|m2|lk=in|sigfig=2}} ၁,၂၅၀ စတုရန်းပေ (၁၂၀ စတုရန်း မီတာ)
{{convert|20.5|m3|cuyd|lk=out|abbr=on}} ၂၀.၅ m3 (၂၆.၈ cu yd)
{{convert|641|acre|ha sqmi|lk=on}} ၆၄၁ ဧက (၂၅၉ ဟက်တာ; ၁.၀၀၂ စတုရန်းမိုင်)
{{convert|641|acre|ha sqmi|2|lk=on}} ၆၄၁ ဧက (၂၅၉.၄၀ ဟက်တာ; ၁.၀၀ စတုရန်းမိုင်)