စာရင်းကိုင်ချုပ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

စာရင်းကိုင်ချုပ် (အင်္ဂလိပ်: Chief Accountant) ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ယင်းနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းထားသော ကုမ္ပဏီ၊ လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်းတို့တွင် စာရင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးရာထူး ဖြစ်သည်။ ယျေဘုယျအားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၊ လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့တစ်ခုတွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဌာနတစ်ခုခုထားရှိပြီး ၎င်းအောက်တွင် စာရင်းဌာနကိုထားရှိရာ ယင်းစာရင်းဌာနကို စီမံခန့်ခွဲရန် စာရင်းကိုင်ချုပ်ကို ထားလေ့ရှိသည်။ စာရင်းကိုင်ချုပ်သည် လုပ်ငန်း၏ စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကို အမြင့်ဆုံးဆောင်ရွက်ရပြီး လုပ်ငန်း၏ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ ရေးဆွဲနိုင်စေရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရာထူးငယ် စာရင်းကိုင်များကို စီမံခန့်ခွဲ၊ တာဝန်သတ်မှတ်ခြင်း၊ မိမိလက်အောက်မှ စာရင်းကိုင်များ ပြင်ဆင်ထားသည့် စာရင်းများကို စာရင်းစစ်ကာလမတိုင်မီ စစ်ဆေးပြင်ဆင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း၏ ငွေသားနှင့် ငွေစာရင်းကိုက်ညီမှုစေရန် ငွေကိုင်ချုပ်နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း၏ စာရင်းများ မှန်ကန်မှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်းအထက်က ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာမန်နေဂျာ၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှူး၊ ဘဏ္ဍာအရာရှိချုပ် အစရှိသည်တို့ကို တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံရသည်။