မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကျော်စွာ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ကျော်စွာ သည် မြန်မာအမည်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြန်မာဘုရင်များ လက်ထက်က မင်းမျိုးမင်းနွယ်၊ ဆွေတော်မျိုးတော် အမည်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ကျော်စွာအမည်တို့သည် အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်သည်။


ကျစွာ အမည်နှင့်လည်း မရောထွေးရန် ဖြစ်သည်။