ကဏ္ဍ:မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ