ကဏ္ဍ:မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်များ