ကဏ္ဍ:နိုင်ငံအလိုက် အလယ်၌ ရေငန်အိုင်ရှိသော သန္တာကျောက်ကျွန်းများ