ကဏ္ဍ:ကီရီဘတ်စ်နိုင်ငံရှိ အလယ်၌ ရေငန်အိုင်ရှိသော သန္တာကျောက်ကျွန်းများ