ကဏ္ဍ:ဂွါတီမာလာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ