ကဏ္ဍ:ဂွါတီမာလာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်များ